Oblikovalec / Designer

6.11.2019
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
Spletna stran:

Oblikovalec

Iščemo navdušenega grafičnega oblikovalca za delo na področju oblikovanja industrijskih produktov, priprave različnih prezentacij in podpori grafične podobe podjetij skupine Pipistrel. Pri svojem delu boste vključeni v Pipistrelove razvojne projekte in sodelovali pri soustvarjanju vizualne prepoznavnosti Pipistrela ter njegove inovativne in podjetniške filozofije.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

Odgovornosti:

 • Razumevanje in razvrščanje potreb strank po pomembnosti, po svoji presoji po Pipistrelovih kriterijih (vključuje zunanjost, notranjost in uporabniške vmesnike zrakoplovov, materiale, barvo in obloge ter oblikovanje osvetlitve celotnega portfelja naših izdelkov)
 • Razumevanje in združevanje ergonomskih in trajnostnih konceptov ter certifikacijskih omejitev
 • Ustvarjanje izjemnih grafičnih designe zunanjosti zrakoplovov in sodelovanje z ekipo za izdelavo prototipov, da ovrednotite videz, občutek, praktičnost in ergonomijo
 • Ustvarjanje vrhunskih designe notranjosti, ki predstavljajo Pipistrelove vrednote in ustvarjajo resnično izjemno izkušnjo za naše stranke
 • Oblikovanje površine razreda-A skupaj z našo CAD/CAM ekipo za modeliranje.
 • Poznavanje zakonodajnih in inženirskih zahtev za doseganje izvedljivosti designov
 • Ustvarjanje elemente oblikovalskega jezika, ki vzporedno prenesejo oblikovanje izdelkov v promocijski grafični material podjetja
 • Usmerjanje in ustvarjanje ter uporaba elementov grafične identitete podjetja in njihove rabe v celotnem portfelju izdelkov in podpornih materialov; vključno z oblikovanjem spletnih strani, tiskovin in digitalne komunikacije

Zahteve:

 • Natančnost in odgovornost do dela
 • Poznavanje orodij skupine Adobe (Photoshop, Ilustrator, Acrobat, DreamWeaver, ipd.), PowerPoint
 • Osnovno poznavanje orodij za grafično oblikovanje, Photoshop , Ilustrator, CorelDraw...
 • Izkušnje z Javascript, HTML, CSS, PHP
 • Občutek za uporabniško izkušnjo in design
 • Smisel za estetiko in kreativne ideje
 • Uglajen, profesionalen nastop in sposobnost izogniti se konfliktnim situacijam
 • Prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest in samoiniciativnost
 • Organizacijska in administrativna pomoč
 • Tekoče obvladanje angleškega jezika
 • Spoštovanje časovnih razporedov projektov in proračunskih omejitev
 • Fleksibilnost in prilagodljivost za ad hoc povezane projekte ali naloge, ki jih priskrbi vodstvo
 • Dinamičen značaj, sposobnost vključiti se v skupinska prizadevanja in hkrati odlikovati se pri individualnih nalogah

Zaželeno:

 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Psihofizična odpornost in sposobnost reagiranja v stresnih in zahtevnih okoliščinah
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Iščemo navdušenega grafičnega oblikovalca za delo na področju oblikovanja industrijskih produktov, priprave različnih prezentacij in podpori grafične podobe podjetij skupine Pipistrel. Pri svojem delu boste vključeni v Pipistrelove razvojne projekte in sodelovali pri soustvarjanju vizualne prepoznavnosti Pipistrela ter njegove inovativne in podjetniške filozofije.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

ODGOVORNOSTI
• Razumevanje in razvrščanje potreb strank po pomembnosti, po svoji presoji po Pipistrelovih kriterijih (vključuje zunanjost, notranjost in uporabniške vmesnike zrakoplovov, materiale, barvo in obloge ter oblikovanje osvetlitve celotnega portfelja naših izdelkov)
• Razumevanje in združevanje ergonomskih in trajnostnih konceptov ter certifikacijskih omejitev
• Ustvarjanje izjemnih grafičnih designe zunanjosti zrakoplovov in sodelovanje z ekipo za izdelavo prototipov, da ovrednotite videz, občutek, praktičnost in ergonomijo
• Ustvarjanje vrhunskih designe notranjosti, ki predstavljajo Pipistrelove vrednote in ustvarjajo resnično izjemno izkušnjo za naše stranke
• Oblikovanje površine razreda-A skupaj z našo CAD/CAM ekipo za modeliranje.
• Poznavanje zakonodajnih in inženirskih zahtev za doseganje izvedljivosti designov
• Ustvarjanje elemente oblikovalskega jezika, ki vzporedno prenesejo oblikovanje izdelkov v promocijski grafični material podjetja
• Usmerjanje in ustvarjanje ter uporaba elementov grafične identitete podjetja in njihove rabe v celotnem portfelju izdelkov in podpornih materialov; vključno z oblikovanjem spletnih strani, tiskovin in digitalne komunikacije

///

We are looking for an enthusiastic graphic designer to work in the field of industrial product design, preparing various presentations and supporting the graphic image of the Pipistrel Group companies. In your work you will be involved in Pipistrel's development projects and participate in creating the visual recognition of Pipistrel and its innovative and business philosophy.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. The position is at the Pipistrel Vertical Solutions, which is becoming a multicultural company due to the nature of its work in developing global aviation products, so we welcome people from all over the world.

RESPONSIBILITIES:
• Understand and prioritize customer needs, applying your thinking and decision process around the design space of Pipistrel (this include aircraft exterior, interior, user interfaces, materials, colour and trim and lighting design of our entire product portfolio)
• Understand and integrate ergonomic and sustainability concepts, as well as certification constrains
• Create exceptional aircraft exterior designs and work with the prototyping team to validate look, feel, practicality and ergonomics
• Create world-class interior designs which represent Pipistrel’s values that create a truly exceptional experience for our customers
• Design Class-A surfaces together with our CAD/CAM modelling team
• Apply strong knowledge of legislation and engineering requirements to achieve design feasibility
• Create elements of design language that transverse product design into corporate materials
• Steer the creation and applicability of corporate identity graphic and their application across the product portfolio and supporting materials; including website design, print materials and digital communication

Kaj pričakujemo

ZAHTEVE:
• Natančnost in odgovornost do dela
• Poznavanje orodij skupine Adobe (Photoshop, Ilustrator, Acrobat, DreamWeaver, ipd.), PowerPoint
• Osnovno poznavanje orodij za grafično oblikovanje, Photoshop , Ilustrator, CorelDraw...
• Izkušnje z Javascript, HTML, CSS, PHP
• Občutek za uporabniško izkušnjo in design
• Smisel za estetiko in kreativne ideje
• Uglajen, profesionalen nastop in sposobnost izogniti se konfliktnim situacijam
• Prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest in samoiniciativnost
• Organizacijska in administrativna pomoč
• Tekoče obvladanje angleškega jezika
• Spoštovanje časovnih razporedov projektov in proračunskih omejitev
• Fleksibilnost in prilagodljivost za ad hoc povezane projekte ali naloge, ki jih priskrbi vodstvo
• Dinamičen značaj, sposobnost vključiti se v skupinska prizadevanja in hkrati odlikovati se pri individualnih nalogah

ZAŽELENO:
• Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
• Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
• Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
• Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
• Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
• Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
• Psihofizična odpornost in sposobnost reagiranja v stresnih in zahtevnih okoliščinah
• Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
• Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

///

REQUIREMENTS:
• Accuracy and work responsibility
• Knowledge of Adobe group tools (Photoshop, Illustrator, Acrobat, DreamWeaver, etc.), PowerPoint
• Basic knowledge of graphic design tools, Photoshop, Illustrator, CorelDraw ...
• Experience with Javascript, HTML, CSS, PHP
• A sense of user experience in design
• A sense of aesthetics in creative ideas
• Smooth, professional performance in the ability to avoid conflict
• Kindness, determination, reliability, confidence and self-initiative
• Organizational and administrative assistance
• Basic knowledge of Slovene
• Demonstrate strong respect for project timing schedules and budget constraints
• Work on any ad hoc related projects or tasks provided by management
• A dynamic character, capable of integrating team efforts as well as excelling at individual assignments

DESIRED:
• Desire to achieve high goals and responsibility at work
• Ability to identify, analyse problems and find effective solutions
• Ability to learn complex skills and transfer knowledge to future situations
• Organizational skills, prioritizing work tasks and achieving results within specified timeframes
• Multi-tasking skills
• Flexible towards new and challenging situations
• Stress resistant, assertive and efficient under demanding circumstances
• Dedicated to collective outcomes
• Convey information in a multi-cultural working environment

Kaj nudimo

PONUJAMO:
• Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
• Zaposlitev za polni delovni čas
• Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
• Priložnost za osebno in poklicno rast
• Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

///

WE OFFER:
• Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
• Full-time employment
• Possibility of internal and external education and training
• Opportunity for personal and professional growth
• Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due to 17th November 2019.


Izberi področje dela