Odgovorna oseba QP, RP

Marifarm d.o.o. je farmacevtsko podjetje, ki deluje na področju pogodbenih storitev, povezanih s proizvodnjo in pakiranjem farmacevtskih izdelkov.

Odgovorna oseba QP, RP m/ž

Opis delovnega mesta:

 • Opravljanje funkcije odgovorne osebe za sproščanje posameznih serij zdravil (QP-Qualified person), ki je nenehno dosegljiva.
 • Opravljanje funkcije odgovorne osebo za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije, ki omogoča sledljivost zdravil (RP - Responsible person). 

Podrobnejši opis delovnih nalog:

 • Vodenje registra sproščenih serij zdravil, 
 • Zagotavljanje, da je posamezna serija zdravila izdelana v skladu z zahtevami GMP (Dobre proizvodne prakse), Dovoljenjem za promet z zdravilom in drugimi regulatornimi zahtevami,
 • Sledenje celotni dobavni verigi zdravilne učinkovine, pomožnih snovi, pakirnih materialov ter končnega izdelka do sprostitve na osnovi dokumentacije,
 • Zagotavljanje, da so vsi obrati, kjer poteka proizvodnja, preizkušanje in certificiranje posamezne serije zdravila skladni z zahtevami v Dovoljenju za promet z zdravilom na izbranem teritoriju/državi,
 • Zagotavljanje, da so vsi zapisi o proizvodnji in preizkušanju serije zdravila ustrezni in popolni ter potrjeni s strani pristojnih oseb. Vse predpisane medprocesne kontrole in preverjanja morajo biti izvedena,
 • Zagotavljanje, da je bil vpliv katerekoli spremembe v proizvodnem procesu ali pri procesu preizkušanja ovrednoten in da so morebitna dodatna preizkušanja ali preverjanja zaključena,
 • Zagotavljanje, da so vsi nepričakovani odstopi ustrezno obravnavani in raziskani ter da je njihov vpliv na certificiranje serije ovrednoten,
 • Usklajevanje in izvedba odpoklicev zdravil,
 • Zagotavljanje učinkovite obravnave pritožb zadevnih strank,
 • Zagotavljanje, da so dobavitelji in stranke odobreni,
 • Zagotavljanje upoštevanja dodatnih zahtev, ki so za nekatere proizvode določene z nacionalno zakonodajo.

Pričakujemo: 

 • Magistra farmacije, medicine, kemije ali druge ustrezne smeri, ki izpolnjuje pogoje za QP in RP v skladu z določili Zakona o zdravilih,
 • Vpis v register odgovornih oseb za sproščanje zdravil,
 • Najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju analize kakovosti zdravil, količinske analize učinkovin ter preizkušanja in preverjanja za potrebe zagotavljanja kakovosti zdravil,
 • Zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • Računalniška znanja (MS Office, Word, Excell, Power Point, Project, Visio, Internet).

Nudimo:

 • Pogodbo za nedoločen čas, s poskusnim delom 6 mesecev,
 • Izjemen izziv, možnost dodatnih usposabljanj, možnost osebnega razvoja ter sodelovanje in podporo pri delu s strokovnjaki iz tujine,
 • Organizirano toplo malico,
 • Brezplačno parkiranje v garaži družbe.

Od kandidatov pričakujemo CV v Europass obliki (v slovenskem in angleškem jeziku) ter kopijo dokazil o izpolnjevanju pogojev. Prijave sprejemamo preko portala mojedelo.com ali na elektronski naslov: HR@marifarm.si