Podatkovni analitik (m/ž) / Data analyst (m/f)

17.2.2021
Ceneje d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ceneje d.o.o.
Spletna stran:

Podatkovni analitik - Data analyst (m/ž)

Ceneje.si je vodilna platforma za primerjalno nakupovanje v Sloveniji, ki omogoča primerjavo izdelkov ter vse ostale informacije za preudarno nakupovanje. Deluje pod okriljem podjetja Ceneje d.o.o., ki upravlja s platformami Jeftinije.hr, Idealno.rs in Idealno.ba. Spomladi 2018 je Ceneje prevzela multinacionalka Heureka Group, ki deluje v 9 državah osrednje in zahodne Evrope, s sedežem v Pragi.

Koga iščemo?

Iščemo osebo, ki si želi delati z najzanimivejšimi podatki CEE ecommerce področja in sodelovati v procesu napredovanja skupine Heureka, ustvarjanju novih poročil za B2B partnerje (spletne trgovine in blagovne znamke). Ali si poizvedovalen in razmišljujoč, uživaš v pogovoru z ljudmi o njihovem delu in vedno iščeš načine, ki bi jim omogočili lažje in učinkovitejše delo s pomočjo analiz in podatkovnih poročil? Potem ne oklevaj in se nam predstavi!

Odgovornosti

 • delo z ecommerce podatki, Google analytics (Big query) podatki, AB testing, oglaševalske platforme kot so Google Ads, Facebook ...
 • podatkovna transformacija in povezovanje podatkov z uporabo podatkovne platforme Keboola, podatkovno-vizualizacijskih orodij in BI
 • analiza uporabniškega vedenja (Google analytics premium) in evalvacija učinkov sprememb produktov na spletni strani Heureka Group
 • poročanje v pomoč ostalim oddelkom (vsebinski marketing …) pri njihovem delu
 • sodelovanje pri poročilih, dashboard-ih za B2B stranke in B2B stranke skupine Heureka
 • sodelovanje pri določanju in merjenju skupinskih KPI-jev (in analiza njihovih odstopanj)
 • priprava ad-hoc analiz za omogočeno sprejemanje pravih poslovnih odločitev
 • analize za oddelek odnosov z javnostmi za ustrezno prepoznavnost skupine Heureka
 • opazovanje ecommerce trga

Znanja & usposobljenosti

 • vsaj 2-3 leta izkušenj na področju analitike
 • napredno znanje SQL
 • izkušnje z BI in vizualizacijskimi orodji
 • analitično razmišljanje in orientacija med številkami
 • odlično znanje interpretiranja podatkov
 • zanesljivost, samostojnost, čut za odgovornost, natančnost in odlična delovna etika
 • sposobnost dela v mednarodnem okolju in mednarodni ekipi ter znanje angleškega jezika na sporazumevalni ravni
 • želja po učenju in spoznavanju novih postopkov

Prednosti so lahko

 • izkušnje s podatkovno platformo Keboola
 • poznavanje ecommerce trga
 • znanje Google analytics in meritev spletnih strani
 • izkušnje s tujim ecommerce trgom
 • izkušnje z BI orodjem kot je npr. Tableau, GoodData, PowerBI …
 • Rko, Python in podobno

Česa se lahko veselite pri delu z nami

 • ljudi na vodstvenih položajih, ki verjamejo v moč podatkov in jim prisluhnejo
 • svobode in prostora za preizkušanje novih stvari
 • sodelovanja z vsemi oddelki skupine Heureka
 • zanimivih podatkov iz drugih držav
 • dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
 • ekipe, ki jo bo vsak dan težko zapustiti in oditi domov
 • stimulativnega okolja
 • opcije dela na domu 2 dni v tednu
 • jadranja, smučanja, piknikov in podobnih aktivnosti, ki nam pomagajo ohranjati odličen ekipni duh in medsebojne odnose

V kolikor smo te prepričali v prijavo na razpisano delovno mesto in ti predstavljene karierne priložnosti predstavljajo izziv, pošlji svojo prijavo s svojim življenjepisom (v angleškem jeziku) in oznako "Podatkovni analitik - Data analyst" na elektronski naslov administracija@ceneje.si. Prijava naj vsebuje 3 tehtne razloge, zakaj meniš, da spadaš v našo ekipo. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. Roka za prijavo je 17. 3. 2021.
 
Ceneje d.o.o.
Štukljeva cesta 40
1000 Ljubljana
 
Ceneje.si je del Heureka Group

Nameni obdelave, način hrambe in varovanje osebnih podatkov ter pravice kandidatov za zaposlitev so opisani tukaj.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Ceneje.si je vodilna platforma za primerjalno nakupovanje v Sloveniji, ki omogoča primerjavo izdelkov ter vse ostale informacije za preudarno nakupovanje. Deluje pod okriljem podjetja Ceneje d.o.o., ki upravlja s platformami Jeftinije.hr, Idealno.rs in Idealno.ba. Spomladi 2018 je Ceneje prevzela multinacionalka Heureka Group, ki deluje v 9 državah osrednje in zahodne Evrope, s sedežem v Pragi.

Koga iščemo?

Iščemo osebo, ki si želi delati z najzanimivejšimi podatki CEE ecommerce področja in sodelovati v procesu napredovanja skupine Heureka, ustvarjanju novih poročil za B2B partnerje (spletne trgovine in blagovne znamke). Ali si poizvedovalen in razmišljujoč, uživaš v pogovoru z ljudmi o njihovem delu in vedno iščeš načine, ki bi jim omogočili lažje in učinkovitejše delo s pomočjo analiz in podatkovnih poročil? Potem ne oklevaj in se nam predstavi!

Odgovornosti

● delo z ecommerce podatki, Google analytics (Big query) podatki, AB testing, oglaševalske platforme kot so Google Ads, Facebook ...
● podatkovna transformacija in povezovanje podatkov z uporabo podatkovne platforme Keboola, podatkovno-vizualizacijskih orodij in BI
● analiza uporabniškega vedenja (Google analytics premium) in evalvacija učinkov sprememb produktov na spletni strani Heureka Group
● poročanje v pomoč ostalim oddelkom (vsebinski marketing …) pri njihovem delu
● sodelovanje pri poročilih, dashboard-ih za B2B stranke in B2B stranke skupine Heureka
● sodelovanje pri določanju in merjenju skupinskih KPI-jev (in analiza njihovih odstopanj)
● priprava ad-hoc analiz za omogočeno sprejemanje pravih poslovnih odločitev
● analize za oddelek odnosov z javnostmi za ustrezno prepoznavnost skupine Heureka
● opazovanje ecommerce trga

///

Ceneje.si is the leading Slovenian portal for comparative shopping, which enables product comparison and all other information for prudent online shopping. It operates under the auspices of the company Ceneje d.o.o., which manages the online platforms Jeftinije.hr, Idealno.rs and Idealno.ba. In the spring of 2018 Ceneje was acquired by the international Heureka Group, which operates in nine countries of Central and Eastern Europe, with headquarters in Prague.

Who are we looking for?

We are looking for a person who wants to work with the most interesting data on the CEE e-commerce scene, thus participating in the improvement of Heureka Group and the creation of new reports for our B2B partners (e-shops and brands). Are you inquisitive and reflective, do you enjoy talking to people about their work and always looking for ways to make their work easier and more efficient through analysis and data reports? Then do not hesitate and let us know about yourself!

Responsibilities

● work with e-commerce data, Google analytics (Big query) data, AB testing, advertising platforms like Google Ads, Facebook ...
● data transformation and data connection using the Keboola (data platform) and data visualization in BI tool
● analysis of user behavior (Google analytics premium) and evaluation of the impact of product changes on Heureka Group websites
● reporting, which helps colleagues from other departments (content …) with their daily work
● cooperation on reports and dashboards for B2B clients of Heureka Group
● cooperation on definition and measurement of team KPIs (and analysis of their deviations)
● preparation of ad-hoc analysis for making right business decisions
● analysis for PR department so that Heureka Group can be seen and heard
● monitoring of e-commerce market

Kaj pričakujemo

Znanja & usposobljenosti

● vsaj 2-3 leta izkušenj na področju analitike
● napredno znanje SQL
● izkušnje z BI in vizualizacijskimi orodji
● analitično razmišljanje in orientacija med številkami
● odlično znanje interpretiranja podatkov
● zanesljivost, samostojnost, čut za odgovornost, natančnost in odlična delovna etika
● sposobnost dela v mednarodnem okolju in mednarodni ekipi ter znanje angleškega jezika na sporazumevalni ravni
● želja po učenju in spoznavanju novih postopkov

Prednosti so lahko

● izkušnje s podatkovno platformo Keboola
● poznavanje ecommerce trga
● znanje Google analytics in meritev spletnih strani
● izkušnje s tujim ecommerce trgom
● izkušnje z BI orodjem kot je npr. Tableau, GoodData, PowerBI …
● Rko, Python in podobno

///

Skills & qualifications

● at least 2-3 years of experience with analytical position
● advanced knowledge of SQL
● experience with BI and visualization tools
● analytical thinking and orientation in numbers
● excellent interpretation of data
● reliability, independence and a sense of responsibility, accuracy and diligence
● ability to work in an international team and knowledge of English at a conversational level
● desire to learn new things and procedures

It can be an advantage

● experience with Keboola
● e-commerce market orientation
● knowledge of Google analytics and internet websites measurement
● experience with foreign e-commerce markets
● experience with BI tools like Tableau, GoodData, PowerBI …
● Rko, Python ect.

Kaj nudimo

Česa se lahko veselite pri delu z nami

● ljudi na vodstvenih položajih, ki verjamejo v moč podatkov in jim prisluhnejo
● svobode in prostora za preizkušanje novih stvari
● sodelovanja z vsemi oddelki skupine Heureka
● zanimivih podatkov iz drugih držav
● dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
● ekipe, ki jo bo vsak dan težko zapustiti in oditi domov
● stimulativnega okolja
● opcije dela na domu 2 dni v tednu
● jadranja, smučanja, piknikov in podobnih aktivnosti, ki nam pomagajo ohranjati odličen ekipni duh in medsebojne odnose

V kolikor smo te prepričali v prijavo na razpisano delovno mesto in ti predstavljene karierne priložnosti predstavljajo izziv, pošlji svojo prijavo s svojim življenjepisom (v angleškem jeziku) in oznako “Podatkovni analitik - Data analyst” na elektronski naslov administracija@ceneje.si. Prijava naj vsebuje 3 tehtne razloge, zakaj meniš, da spadaš v našo ekipo. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. Roka za prijavo je 17. 3. 2021.

Ceneje d.o.o.
Štukljeva cesta 40
1000 Ljubljana

Ceneje.si je del Heureka Group

///

What you can look forward to working with us

● people in leadership who believe in the power of data and listen to it
● freedom and space to try new things
● cooperation with all departments in Heureka Group
● interesting data from other countries as well
• full supplemental voluntary pension insurance
● a team you will want to spend time with and not go home
● stimulating environment
• optional 2 days of working from home per week
● sailing, skiing, picnics and similar activities to help us maintain good team spirit and relationships

If we have convinced you to apply for the job and the presented career opportunity presents you a challenge, send us your application (in English), together with your CV and a caption „Data analyst“ to the e-mail address administracija@ceneje.si. The application should also contain 3 tangible reasons why you belong to our team. All applications will be treated confidentially. The deadline for the application is 17/03/2021.

Ceneje d.o.o.
Štukljeva cesta 40
1000 Ljubljana

Ceneje.si is a part of the Heureka Group

Izberi področje dela