ALPFRIGO d.o.o.

SPLOŠNO O PODJETJU

Podjetje je specializirano za razvoj in proizvodnja hladilnih in zamrzovalnih naprav namenjenih za:
  • gostinstvo, trgovine in prehrambno industrijo,
  • laboratorije, farmacijo in medicino.
Smo nišno orientirano fleksibilno podjetje z disperzijo trgov in kupcev. Odlikuje nas lasten razvoj, ki tesno sodeluje z obstoječimi in potencialnimi kupci in išče priložnosti za nudenje posebnih izvirnih rešitev.

Zaposlujemo 33 delavcev s širokim spektrom znanj in veščin, ki jih pridobijo v podjetju. 

Letno ustvarjamo med 3,5 – 4 mio prihodkov, od tega 90 % v izvozu. Naši proizvodi so prisotni v 40-ih državah.

Podjetje je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001, ter doseglo platinasto boniteto odličnosti.

Uspeh podjetja temelji tudi na dolgoročnem partnerskem odnosu s kupci in dobavitelji.

VIZIJA IN CILJI

V ALPFRIGU permanentno moderniziramo proizvodnjo, uvajamo nove tipe proizvodov in širimo tržišča.

Usmerjeni smo:
  • v prepoznavnost po kvaliteti, v življenjsko dobo proizvodov, v inovativne rešitve in v fleksibilnost,
  • zadovoljevanje  posebnih potreb kupcev,
  • ustvarjanje zaposlenim prijazno okolje,
  • dolgoročni partnerskimi odnose s kupci in dobavitelji,
  • varovanje okolja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Naša kultura temelji na sodelovanju, medsebojnem spoštovanju, prepoznavanju in podpiranju ustvarjalnih sodelavcev ter njihove predanosti podjetju.