Anton Blaj d.o.o.

SPLOŠNO O PODJETJU

Strast do inženirstva, ljubezen do vijakov

Družinsko podjetje Anton Blaj je že pol stoletja uveljavljeno kot preizkušen proizvajalec specialnih vijakov, ki so vključeni v kritične dele naprav. Blajeve vijake najdete v energetiki, ladjedelništvu, pri železniškem prometu, hidrocentralah, strojegradnji. V podjetju združujemo tradicijo, ki jo je postavil ustanovitelj podjetja Anton Blaj, in nova inženirska znanja ter inovativnost današnjega časa. Veliko vlagamo v tehnološke posodobitve proizvodnje, razvoj strokovnega znanja sodelavcev ter optimizacijo logistike. Delamo za najboljša multinacionalna podjetja, kot so General Electric, Andritz, Siemens idr. 95 % izdelkov izvozimo v tujino. Izjemno kakovost naših izdelkov potrjuje podatek, da reklamacije zadnjih desetih let beležimo v promilih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Proizvodni proces: kovanje, struženje, toplotna obdelava, brušenje in valjanje vijakov. Razvoj in kontrola kakovosti nam omogočata, da smo z našimi izdelki v konkurenčni prednosti.


VIZIJA IN MISIJA

Družba Anton Blaj bo postala ena izmed vodilnih evropskih proizvajalcev dinamično obremenjenih veznih elementov. Na podlagi te vizije si za izboljšanje konkurenčnosti postavljamo cilje, ki jih uresničujemo.

Z veznimi elementi zagotavljamo dolgoročno delovanje zahtevnih strojev in naprav. Naše poslanstvo je dolgoročno in varno delovanje naprav z Blajevimi vijaki, saj imajo te naprave velik vpliv na okolje ter ljudi. Zato je kakovost in brezhibnost vijakov izjemno pomembna. S poslovnimi uspehi želimo ostati tesno povezani z okoljem v katerem delujemo, predvsem skozi dobrodelnost.

Cilji podjetja:

• rast poslovanja z dostopanjem do novih končnih kupcev;

• povečana prepoznavnost podjetja na evropskem trgu;

• večja produktivnost;

• optimizirana nabava;

• nižji stroški poslovanja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

ZDRUŽUJE NAS STRAST DO INŽENIRSTVA

Uspeh podjetja je posledica dobrega sodelovanja. Bolj kot osebni cilji so pomembni skupinski: narediti najboljši izdelek. Tako dosežemo, da je vsota večja od seštevka posameznih delov. Zavezani smo k nenehnemu učenju, raziskovanju in razvoju. Združujemo ljudi, s katerimi napredujemo in smo vedno boljši. Vsak zaposleni na svojem področju s strastjo izpolnjuje svoj potencial.

Vrednote podjetja:

Timsko delo – povezanost. Timsko delujemo znotraj podjetja in v sodelovanju s kupci.

Profesionalnost – zanesljivost. V 10 letih število reklamacij beležimo v promilih.

Agilnost – hitra odzivnost. Razmislimo, naredimo. Učinkovito. In vedno iščemo način, kako izzive preobrniti v dosežke.

Strast – naredimo več od pričakovanega in razmišljamo, kaj lahko produkt ali proces še izboljša.PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJU DELA

ADMINISTRACIJA 1
STROJNI INŽENIR - PROIZVODNI TEHNOLOG 1
ELEKTRIČAR 1
VZDRŽEVALEC 1
VODJA PROIZVODNJE IN VZDRŽEVANJA 1
SKLADIŠČNIK 1
CNC OPERATER 2
PROJEKTNI VODJA 1


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

• Željo po učenju in razvoju;

• proaktivnost;

• dajanje inovativnih predlogov;

• natančnost;

• stremljenje k nenehnim izboljšavam;

• poštenost in odprtost;

• pozitiven odnos do sprememb;

• prilagodljivost;

• tehnične sposobnosti;

• sodelovanje;

• dobro obvladovanje stresa;

• prevzemanje osebne odgovornosti, zanesljivost in

• izkazovanje pripadnosti.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V podjetju želimo ustvariti delovna mesta, ki omogočajo zaposlenim, da delajo s strastjo in so pri tem zadovoljni ter izpopolnjeni. Zato zagotavljamo:

• stimulativno mesečno plačilo in nagrade;

• dolgoročno varnost zaposlitve;

• uravnoteženo razmerje med službenih in zasebnim časom;

• fleksibilen delovni urnik;

• strokovno in osebno rast ter možnost napredovanja;

• enakopravnost v delovni ekipi;

• mentorstvo in dodatna usposabljanja;

• skrb za varno in urejeno delovno okolje;

• posluh za osebne potrebe;

• odkrito in spoštljivo medsebojno komunikacijo med sodelavci;

• zaposlitev v uglednem, tehnološko sodobnem podjetju;

• možnost stalne zaposlitve in nadaljnjega kariernega razvoja.

NAŠI PRODUKTI

• Vroče kovani, specialni in standardni vijaki;

• vezni elementi, izdelani s postopki odrezovanja;

• stojni vijaki in navojne palice po kupčevih načrtih oziroma standardih;

• matice.

BONITETE PODJETJA

Naši sodelavci so, ko smo jih vprašali, zakaj delajo v podjetju Anton Blaj, navedli 10 tehtnih razlogov:

1. Podjetje mi omogoča delo s sodobno visokotehnološko opremo.

2. Moje delo je pomembno.

3. Smo v koraku z industrijo 4.0.

4. V podjetju osebno in karierno napredujem.

5. Moja inovativnost je nagrajena.

6. Sodelujemo z najuglednejšimi podjetji.

7. Podjetje mi omogoča fleksibilen delovnik.

8. Za svoje delo prejmem dobro plačilo.

9. Podjetju je mar za zaposlene.

10. Pri sodelavcih čutim zagnanost in strast do dela.