Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.



SPLOŠNO O PODJETJU

Družba Elektro Ljubljana, d. d., deluje že več kot 120 let in spada med največje družbe v Sloveniji. Naš vpliv na okolje, v katerem delujemo, je ogromen, zaradi česar imamo tudi izjemno velik ugled. Opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah sta največje distribucijsko omrežje in lastništvo elektroenergetske infrastrukture.

Za prepoznavnost v javnosti je zelo pomembno tudi naše poslanstvo. Zagotavljati zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem pomeni delati z ljudmi in za ljudi. To nam daje tudi poseben status, saj moramo delovati v javno dobro ter našim državljanom omogočati nemoten in trajen dostop do osnovne dobrine – elektrike. Elektroenergetsko infrastrukturo zagotavljamo na kar 6.166 km², pokrivamo 30,4 % Slovenije in oskrbujemo 330.000 odjemalcev.

Ob številnih dogodkih in naravnih nesrečah se je pokazalo, da ljudje razumejo in sprejemajo, da izpolnjujemo svoje poslanstvo. Z njimi in okoljem ravnamo spoštljivo, svoje vrednote pa kažemo v vsakem dejanju. Vsak dan so naši zaposleni in naše aktivnosti dokaz, da delamo prave stvari.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z znanjem, izkušnjami in stalnim razvojem zagotavljamo trajnosten distribucijski sistem za zanesljivo, varno ter kakovostno oskrbo z električno energijo.

Povezujemo s premišljeno strukturo

Elektro Ljubljana, d. d., s premišljeno strukturo učinkovito opravlja omrežninsko dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve.

Smo tudi lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo oddajamo izvajalcu javne gospodarske službe SODO, d. o. o., za katerega v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev izvajamo različne storitve.

Storitve, ki jih izvajamo za gospodarsko službo SODO d.o.o.:

  • vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe, 
  • vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja, 
  • razvoj, načrtovanje in vlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo, 
  • priprava in vodenje investicij, 
  • spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe, 
  • izvajanje merjenja električne energije, 
  • izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike, 
  • izvajanje drugih storitev za potrebe SODO.

VIZIJA IN CILJI

VIZIJA

Z učinkovitimi, inovativnimi in celovitimi rešitvami na področju oskrbe z električno energijo ostajamo vodilni partner pri razvoju energetike na nacionalni in lokalni ravni ter vodilna skupina za upravljanje sodobnih energetskih infrastrukturnih omrežij s primernim donosom za lastnike in spodbudnim delovnim okoljem za zaposlene.

POSLANSTVO

Zagotavljamo zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem z združevanjem najsodobnejših storitev s področja oskrbe z električno energijo. Združujemo potrebe uporabnikov, lastnikov in zaposlenih.

VREDNOTE

Odličnost in kakovost
Tveganja in priložnosti združujemo in presegamo s sistemskimi rešitvami z nadpovprečno kakovostjo, profesionalnostjo in dodano vrednostjo. Poslovni procesi v vseh družbah skupine sledijo najvišjim okoljskim, varnostnim in informacijskim standardom.

Tradicija in radovednost
Tradicijo združujemo z inovativnostjo, znanje z radovednostjo. Poganjamo cikel tehnološkega razvoja, odgovornega okolju.

Timsko delo in zaupanje
Spodbujamo timsko delo in cenimo znanje in izkušnje raznolikih timov ter sodelovanje med njimi. Do vseh zaposlenih imamo enakopraven in spoštljiv odnos ob spodbujanju odprte in poštene komunikacije.

Varnost
Varnost zaposlenih je naša najvišja prioriteta in odgovornost vsakega v podjetju.

Etičnost in poštenost
Vodenje in poslovanje družbe izvajamo v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi.

Dialog
Spodbujamo dialog z zaposlenimi, lastniki, partnerji v projektih in s širšim okoljem. Razvijamo najboljše dolgoročne rešitve za vse deležnike.



KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Skladno s sprejeto kadrovsko strategijo sledimo naši ključni strateški usmeritvi po pomlajevanju zaposlenih v osnovni dejavnosti družbe in na terenu, t.j. zaposlujemo elektromonterje (4. oziroma 5. raven elektro izobrazbe) in inženirje s področja elektrotehnike (6. in 7. raven izobrazbe s področja elektrotehnike). V večini primerov iščemo mlade sodelavce, kjer ne zahtevamo delovnih izkušenj pač pa ustrezno izobrazbo in kompetence.

V nadaljevanju bi želeli še poudariti, da se v družbi Elektro Ljubljana zavedamo dejstva, da je potrebno sistematično delati z mladimi, zato v podjetju krepimo sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami s področja elektrotehnike ter tako zagotavljamo dolgoročni razvoj naše družbe. V ta namen iz leta v leto omogočamo praktično usposabljanje z delom vedno večjemu številu dijakov in študentov s področja elektrotehnike, saj si na takšen način podjetje zagotavlja tudi svoje bodoče sodelavce.

Družba mladim zagotavlja tudi opravljanje pripravništva in usposabljanja na delovnem mestu s sistemom mentorstva, ki omogoča novozaposlenim tudi kroženje in spoznavanje različnih področij delovanja distribucijskega podjetja.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Znanje in strokovni razvoj zaposlenih

Nenehno vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih. Izobražujemo se doma in v tujini. Da bo Elektro Ljubljana še naprej rasla v odlično družbo, potrebuje vsakega od nas, našo energijo, naš trud, ki ga vlagamo v uresničevanje naših načrtov. V podjetju tako posvečamo posebno pozornost strateškemu planiranju in razvoju kadrov. Poslanstvo razvoja zaposlenih je ugotavljanje posameznikovih kompetenc ter zagotavljanje njihovega razvoja v skladu s posameznikovimi cilji in cilji podjetja.

Zaposlenim in družini prijazno podjetje

Družba Elektro Ljubljana je v letu 2009 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, v letu 2012 polnega, v letu 2015 in 2018 pa je družba uspešno prestala revizijo Polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V tem času smo sprejeli vrsto ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vsako leto izvajamo tudi številne aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Ker se zavedamo pomena usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, iz leta v leto v sodelovanju s Timom za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja tudi širimo in nadgrajujemo naše ukrepe.

V družbi zaposlenim omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa tudi v naših počitniških kapacitetah, v katerih lahko zaposleni skupaj z družinami preživljajo brezskrbne dopustniške dni. V jeseni pa za zaposlene organiziramo tradicionalni Dan podjetja, na katerem poleg športnih in kulturnih aktivnosti enega izmed vrhuncev predstavlja tekmovanje v plezanju na drog med distribucijskimi enotami.