ETA d.o.o. Cerkno

SPLOŠNO O PODJETJU

ETA Cerkno je ena najpomembnejših proizvodnih enot v nemškem koncernu E.G.O., ki je zaradi inovativnosti in razvoja v samem vrhu proizvodnje izdelkov za gospodinjstvo in vgradnih komponent za izdelke bele tehnike ter je prisoten v 18 državah sveta, z 21. proizvodnimi in distribucijskimi lokacijami. Smo podjetje z bogato tradicijo, ki v Cerknem deluje že od leta 1947 in smo največji svetovni proizvajalec grelnih plošč, ki jih izdelujemo v najrazličnejših izvedbah in v milijonskih serijah. V Cerknem poleg grelnih plošč izdelamo letno  še skoraj deset  milijonov termostatov, petnajst milijonov diastatov in skoraj milijon izdelkov iz komercialne litine. Naše izdelke izvažamo v številne države. Za izdelke, ki ji proizvajamo, imamo tudi lasten aplikativni razvoj. Položaj v koncernu nam omogoča stabilnost in možnost novih vlaganj v razvoj in zaposlene.


VIZIJA IN CILJI

V ETA Cerkno mislimo na prihodnost. Redno moderniziramo proizvodnjo, jo povečujemo in uvajamo nove tipe izdelkov. Z dobičkonosnim poslovanjem, večanjem poslovne učinkovitosti in dolgoročno varnostjo poslovanja ustvarjamo koristi za zaposlene in lastnike. Zavedamo se tudi družbene in okoljske odgovornosti. Z različnimi projekti preprečujemo in zmanjšujemo obremenjevanje tako zaposlenih kot tudi okolja, uporabljamo okolju prijazne materiale, zmanjšujemo količino proizvedenih odpadkov ter zagotavljamo spoštovanje in izpolnjevanje okoljevarstvenih norm.

VIZIJA 

Naša vizija je biti nosilec razvoja komponent za belo tehniko, za potrebe globalnega tržišča po konkurenčnih cenah in s tem posledično skrbeti za zadovoljstvo kupcev. Kot nosilec razvoja tesno sodelujemo z dobavitelji in s kupci na razvojnem področju v času pred prodajo in po prodaji. Odlikujejo nas inovativnost, visoka kakovost in uporabnost izdelkov, ki omogočajo lažje vsakodnevno življenje ljudem. Podpiramo svoje zaposlene in želje naših partnerjev, ker so ljudje temelj našega uspeha. 

VREDNOTE 

 • dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje, tehničnih predpisov in pogodbenih obveznosti;
 • spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin;
 • skrb do varovanja okolja in trajnostnega razvoja;
 • ustvarjanje pripadnosti zaposlenih v družbi z dolgoročno poslovno učinkovitostjo;
 • rentabilno poslovanje;
 • posebna odgovornost do kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev


Ker se poslovno okolje nenehno spreminja, so edina stalnica smernice podjetja E.G.O., h katerim smo zavezani vsi zaposleni, ne glede na lokacijo in funkcijo in se nanašajo na lastnosti, ki opisujejo naše vrednote.

 • Smo v službi naših strank. 
 • Imamo inovacijsko kulturo in ideje za jutri. 
 • Zaposleni smo največja dobrina. 
 • Delujemo gospodarno. 
 • Pripravljeni smo se spreminjati in ustvarjamo spremembe. 
 • Naše razmišljanje in dejanja ne poznajo nacionalnih ali kulturnih meja. 
 • Zavedamo se svoje ekološke, ekonomske in socialne odgovornosti. 
 • Zagotavljamo kakovost. Vedno. 
 • Poznamo zahteve naših strank. 
 • Odgovorni smo za celotno podjetje.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Temeljna načela je skozi rast podjetja razvila skupina E.G.O. in jih širi po vseh lokacijah in podjetjih po vsem svetu. Zaposlene in njihove potrebe podjetje postavlja v središče tega kar dela. Tako lahko ponudi svojim strankam uporabne rešitve in izdelke, ki so korak pred konkurenco. Pri tem so naša vodila:

 • Biti in ostati družinsko podjetje.
 • Misliti na dolgi rok in delovati trajnostno.
 • Izumiteljski duh: inovacije, ki izboljšajo življenje ljudi.
 • Poglabljanje identificiranosti zaposlenih s podjetjem.
 • Spodbujanje zaposlenih, krepitev samoiniciative, prenos odgovornosti.
 • Poštenost in zvestoba.

V okviru podjetja je vzpostavljen sistem sprejemanja, ocenjevanja in spodbujanja idej ter predlogov, ki vzpodbuja ustvarjalnost in nenehne izboljšave. Poleg iskanja visoko usposobljenih novih sodelavcev in stalnega usposabljanja obstoječih zaposlenih, je naša prednostna naloga omogočati tudi osebnostni razvoj posameznika. 


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Poistovetenje s podjetjem je pogoj za našo učinkovitost. Naše podjetje živi zaradi zavzetih in predanih zaposlenih, ki komunicirajo odprto in neodvisno od hierarhije. Učimo se skupaj in drug od drugega ter izmenjujemo informacije, zasledujemo iste cilje in se medsebojno podpiramo. Verjamemo v trdo in zavzeto delo, v motiviranost in predanost zaposlenih. Verjamemo, da posameznik šteje, a rezultate dosegajo le ekipe. Verjamemo v prenos znanj med zaposlenimi in spoštljiv odnos do sodelavcev.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nudimo redno zaposlitev v podjetju z dolgoletno tradicijo, dinamično delovno okolje, samostojno delo v izkušenem in strokovnem kolektivu, sodelovanje v razvojnih in inovativnih projektih, stimulativen dohodek, uvajalno mentorstvo, prenos znanja in ustvarjanje kariere znotraj koncerna E.G.O. Prizadevamo si za razvoj znanja in kompetenc znotraj podjetja, zato zaposlenim omogočamo strokovno izobraževanje in usposabljanje, namenjeno pridobivanju dodatnih kompetenc za bolj kakovostno in učinkovito delo.

Da smo na pravi poti v trajnostni skrbi za zaposlene, dokazuje tudi Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki smo ga prejeli v letu 2020 na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Z implementacijo različnih ukrepov (fleksibilen delovni čas, izmenično delo od doma, obdaritev otrok, ponudba za prosti čas, izmensko delo, delitev delovnega mesta, itd.) zaposlenim omogočamo delovno okolje, kjer se bodo dobro počutili. 

Mladim, ki bodo v prihodnje na trg dela šele vstopili, že v času izobraževanja omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja, študentskega dela, izvajamo program vajeništva in podeljujemo kadrovske štipendije za motivirane, radovedne ter delovne dijake in študente.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Dejavnost družbe ETA Cerkno obsega: 

 • proizvodnjo termičnih aparatov, 
 • proizvodnjo in obdelavo ulitkov sive in druge litine,
 • izdelavo vseh vrst orodij in opravljanje orodjarskih storitev, 
 • storitve na področju termične obdelave, 
 • izdelovanje in vzdrževanje strojev in naprav, 
 • opravljanje storitev na področju galvanizacije, 
 • prodajo lastnih proizvodov.

V okviru dolgoročnih in letnih načrtov izvajamo projekte, s katerimi preprečujemo in zmanjšujemo obremenjevanje okolja, uporabljamo do okolja prijazne tehnologije in materiale, zmanjšujemo količine proizvedenih odpadkov, zagotavljamo spoštovanje in izpolnjevanje okoljevarstvenih norm, skrbimo za ohranjanje in izboljševanje delovnega in življenjskega okolja.

EGO inovacije za vsakdanje življenje (video v angleščini)
Od majhne delavnice do vodilnega svetovnega dobavitelja za proizvajalce gospodinjskih aparatov (video v angleščini)