Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

SPLOŠNO O PODJETJU

Skupina Krka se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce generičnih zdravil. V več kot 60 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 40 državah. Svoje izdelke tržimo v več kot 70 državah. Več kot 90 % izdelkov prodamo na tujih trgih, s Krkinimi zdravili pa se vsak dan zdravi 45 milijonov ljudi.

Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo. Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, kar pomeni, da jih snujemo od začetka do konca, od razvoja učinkovine do končnega izdelka.

A tudi najsodobnejša tehnologija je samo tehnologija, če z njo ne delajo ustvarjalni in zavzeti ljudje. V Krki verjamemo v moč znanja, dela in sodelovanja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naši osnovni dejavnosti sta proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Dejavnost podjetja dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve. Najpomembnejši del naše ponudbe so generična zdravila na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Osrednje mesto med njimi zavzemajo zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil in presnove.

VIZIJA IN CILJI

Z razvojem, proizvodnjo in prodajo zdravil tlakujemo poti, ki vodijo do boljšega zdravja.

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.

Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Vrednote: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KLIMA

Zavedamo se, da Krkina poslovna uspešnost temelji na učinkovitem delu in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne zaposlene in graditi kulturo mednarodnega podjetja. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov. Zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno od najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.


 KRKA NA SPLETU

SPLET

INSTAGRAM

YOUTUBE

LINKEDIN

KARIERNA STRAN KRKA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo strokovnost in pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje znanja, samostojnost in samoiniciativnost, pripravljenost za delo v mednarodnem podjetju ter sposobnost timskega delovanja.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V Krki se zavedamo pomembnosti odličnih rezultatov, zato zaposlene spodbujamo in jih nagrajujemo. Poleg materialnih spodbud, nagrad in napredovanj uporabljamo sistem nematerialnega nagrajevanja. Najboljšim zaposlenim podeljujemo priznanja in nagrade za uspešno delo. Izbiramo in nagrajujemo najboljše zaposlene in najboljše vodje na ravni organizacijskih enot in na ravni skupine Krka, najboljše po posameznih funkcijah v marketinško-prodajni mreži ter najuspešnejše na področju registracij. Že desetletja podeljujemo tudi jubilejne nagrade in posebna priznanja.

Množična inventivna delavnost: S sistemom množične inventivne dejavnosti zaposlene spodbujamo h koristnim predlogom in izboljšavam, najuspešnejše pa tudi nagrajujemo.

Skrb za varno in zdravo delo: Zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. V vse nove projekte in tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo in periodično ocenjujemo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar, jih z varstvenimi ukrepi obvladujemo in tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih: Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih poteka na različnih strokovnih področjih – na področju vodenja, osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti, razširjeno pa je tudi učenje tujih jezikov, predvsem angleščine in ruščine. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo z e-učenjem. Sistematično načrtujemo zlasti razvoj ključnih in perspektivnih kadrov. Na področju vodenja organiziramo Krkino mednarodno šolo vodenja, ki se je udeležujejo direktorji in vodje iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini ter iz organizacijskih enot v Sloveniji. Perspektivne kadre vključujemo v zahtevne projekte, specializirano izobraževanje in študij na posebnih strokovnih področjih ter v program izobraževanja za strokovne in projektne time, ki smo ga razvili znotraj družbe. Z izobraževanjem, tematskimi konferencami in drugimi mednarodnimi dogodki skrbimo za izmenjavo dobrih praks in razvoj mednarodne kulture podjetja.

Skrb za kakovost življenja: Za dobro počutje in dobre medsebojne odnose skrbimo s športnimi in kulturnimi dogodki. Aktivno sodelujemo tudi na področjih, ki prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja, ter za zaposlene organiziramo številne športne in kulturne dejavnosti v prostem času. Spodbujamo zdravo prehrano, zato na vseh Krkinih lokacijah zagotavljamo kakovostno prehrano s pestro ponudbo hladnih in toplih obrokov.

Socialno področje: Skrbimo za zagotavljanje ustreznih delovnih mest invalidom, zmanjševanje bolniške odsotnosti, svetovanje in pomoč bolnim zaposlenim in invalidom.

NAŠI IZDELKI IN STORITVE

Ključni del naše ponudbe so zdravila na recept, ki zdravijo in lajšajo najpogostejše bolezni sodobnega časa. Zdravila na recept predstavljajo več kot 80 % celotne prodaje, pomemben delež pa prinašajo tudi izdelki brez recepta in veterinarski izdelki. Ponudbo dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Naši najpomembnejši izdelki so zdravila za bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčevja ter bolezni prebavil in presnove. Razvijamo sodobne in inovativne farmacevtske oblike ter obvladujemo tehnologijo za pripravo trdnih, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik, kot so tablete, kapsule, injekcije, sirupi, mazila, pršila. Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo. Pri razvoju zdravil, ki temelji na lastnem znanju in inovacijah, sodelujejo strokovnjaki z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij.

Zdravila na recept: Osrednje mesto zavzemajo zdravila za bolezni srca in žilja, sledijo zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil in presnove. Uvrščamo se med vodilne proizvajalce zdravil za zniževanje zvišanega krvnega tlaka in holesterola ter za zdravljenje ulkusa in refluksa. Zelo uspešni smo na področju zdravil za zdravljenje depresije, psihoze, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni ter zdravil za lajšanje bolečine.

Izdelki brez recepta: Najpomembnejši so izdelki z učinkom na ustno votlino in žrelo ter nosno sluznico, izdelki za lajšanje prehlada in kašlja, analgetiki, izdelki za boljši spomin in koncentracijo ter vitaminsko-mineralni izdelki.

Veterinarski izdelki: Proizvajamo predvsem protimikrobna zdravila in antiparazitike za rejne in ljubiteljske živali.

Zdraviliško-turistične storitve: Terme Krka imajo vodilni tržni delež v zdraviliški dejavnosti v Sloveniji. Sestavljajo jih zdravilišči v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan in Hoteli Otočec. Njihova osnovna dejavnost je medicinska rehabilitacija po boleznih gibal, srca in žilja ter dihal.