Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

SPLOŠNO O PODJETJU

Krka se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v Evropi. Krka je uveljavljeno mednarodno generično farmacevtsko podjetje. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah sveta. Dejavno prodiramo na zahodna tržišča in obenem ohranjamo prednost, ki jo imamo na tradicionalnih trgih, ki segajo od Vladivostoka do Dublina. Že pol stoletja uspešno uresničujemo svoje strateške usmeritve in sledimo svojemu poslanstvu in viziji.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Temelj našega poslovanja je farmacevtsko-kemijska dejavnost. Usmerili smo se predvsem v razvoj lastnih visokokakovostnih generičnih zdravil. Osrednja skupina izdelkov so izdelki za humano uporabo, kamor uvrščamo zdravila na recept, izdelki za samozdravljenje in kozmetične izdelke. Izdelujemo in tržimo tudi veterinarske izdelke. Svojo ponudbo dopolnjujemo z zdraviliško-turističnimi storitvami hčerinskega podjetja Terme Krka.

VIZIJA IN CILJI

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.
Naša osnovna naloga je omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje. Uresničujemo jo z bogato paleto svojih izdelkov in storitev – z zdravili na recept, z izdelki za samozdravljenje, s kozmetičnimi in veterinarskimi izdelki ter zdraviliško-turističnimi storitvami, z vlaganjem v ljudi in okolje, s sponzorstvom in donatorstvom.

Vizija
Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki in trženja.

Vrednote:
hitrost in fleksibilnost
partnerstvo in zaupanje
kreativnost in učinkovitost

Cilji:

 • Doseči najmanj 5-odstotno povprečno letno rast prodaje, izraženo v EUR.
 • Ohraniti najmanj 40-odstotni delež novih izdelkov v skupni prodaji.
 • Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov.
 • Krepiti konkurenčno prednost nabora izdelkov ob ohranjanju čim večjega deleža vertikalno integriranih izdelkov ter izbrane izdelke kot prva generična zdravila lansirati na izbranih ključnih trgih.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Izboljšati inovativnost.
 • Ohraniti samostojnost.
Organizacijska struktura in klima Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in težimo k odličnosti na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov. Vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke. Te kvalitete iščemo tudi pri novih kadrih.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

V Krki se zavedamo pomembnosti doseganja odličnih rezultatov, zato zaposlene spodbujamo in jih nagrajujemo. Poleg materialnih spodbud, nagrad in napredovanj uporabljamo sistem nematerialnega nagrajevanja kot npr. izbor naj-sodelavca, naj-vodja (v Sloveniji in tujini). Na področju množične inventivne dejavnosti spodbujamo in nagrajujemo zaposlene za podajanje koristnih predlogov ter inovacij.

Odgovornost do zaposlenih

 • Skrb za varno in zdravo delo - S preventivno pa tudi kurativno skrbjo za zdravje sodelavcev ter s široko ponudbo aktivnosti zagotavljamo celovito kakovost dela in življenja zaposlenih, kar prispeva k zadovoljstvu sodelavcev, privlačnosti družbe za najboljše kadre in tako tudi k uspešnemu poslovanju.
 • zobraževanje in razvoj zaposlenih – Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje poteka na različnih strokovnih področjih – na področju vodenja, osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti, razširjeno pa je tudi učenje tujih jezikov, predvsem angleščine in ruščine. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo z e-učenjem. Razvoj kadrov - Sodelavcem zagotavljamo tako osebni kot profesionalni razvoj, zato sistematično načrtujemo razvoj ključnih in perspektivnih kadrov. Za razvoj na področju vodenja organiziramo Mednarodno Krkino šolo vodenja, ki se je udeležujejo direktorji in vodje iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini ter iz organizacijskih enot Krke v Sloveniji. Perspektivne kadre vključujemo v zahtevne projekte, specializirana izobraževanja in študij na posebnih strokovnih področjih ter v program izobraževanja za strokovne in projektne time, ki smo ga razvili znotraj družbe. Z izobraževanji, tematskimi konferencami in drugimi mednarodnimi dogodki skrbimo za izmenjavo dobrih praks in razvoj internacionalne kulture podjetja.
 • Socialno področje – skrb za zagotavljanje ustreznih delovnih mest invalidom, zmanjševanje bolniške odsotnosti, svetovanje in pomoč bolnim sodelavcem in invalidom.

Izobraževanje in usposabljanje

Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Služba za razvoj in izobraževanje kadrov;

 • v skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij;
 • zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.

Ugodnosti za delojemalce

 • Možnost nadaljnjega šolanja: Da
 • Možnost opravljanja študentske prakse: Da

Druge ugodnosti:

KRKINE NAGRADE
Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že od leta 1971 spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

ŠTIPENDIJE
Podjetje Krka se zaveda izredne pomembnosti sodelovanja s perspektivnimi študenti in v ta namen razpisuje štipendije za najuspešnejše in na različnih področjih dejavne študente ne glede na smer študija.

Več o tem na: http://www.krka.si/sl/zaposlitev-v-krki/za-studente-in-dijake/razpis-stipendij/.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Temelj predstavlja farmacevtsko-kemijska dejavnost. Glavna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept. Po obsegu prodaje jim sledijo izdelki za samozdravljenje, veterinarski izdelki in kozmetični izdelki. Naše dopolnilno področje delovanja predstavljajo zdraviliško-turistične storitve.

Zdravila na recept: Krkina zdravila na recept so visokokakovostni generični izdelki z dodano vrednostjo in so v veliki večini rezultat lastnega znanja. Na tržiščih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope in na posameznih tržiščih zunaj Evrope jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Nekatera zdravila so rezultat sodelovanja s tujimi licenčnimi partnerji.

Izdelki za samozdravljenje:Krkini izdelki za samozdravljenje so namenjeni preprečevanju bolezni in zdravljenju lažjih bolezenskih težav, ki ne zahtevajo zdravniške oskrbe. Pri dopolnjevanju ponudbe sledimo priporočilom stroke in potrebam potrošnikov.

Veterinarski izdelki:Registriranih imamo več kot 60 zdravil. Gre predvsem za protimikrobna zdravila in antiparazitike ter dodatke h krmi in biocide.

Kozmetični izdelki:Krka v svojem kozmetičnem programu ponuja uporabnicam in uporabnikom kakovostne in dermatološko preizkušene izdelke, ki so izdelani po strogih farmacevtskih standardih. Proizvodnja izdelkov poteka v skladu z najstrožjimi mednarodnimi proizvodnimi in farmacevtskimi standardi, standardi na področju vodenja kakovosti in vodenja sistema ravnanja z okoljem, načeli sistema varnosti živil ter načeli varnosti in zdravja pri delu.

Zdraviliško - turistične storitve:Družba Terme Krka združuje terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, Hotele Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, pod njeno okrilje pa sodi tudi Talaso center v Strunjanu. Terme Krka želijo postati v očeh javnosti pomemben in razpoznaven ponudnik na področju wellnessa in obdržati vodilno pozicijo na področju rehabilitacije, preventive in promocije zdravja. Za zdravje skrbijo v širokem pomenu besede in pomagajo posameznikom na poti k ustvarjalnejšemu in polnejšemu načinu življenja.