Talum d.d. Kidričevo

SPLOŠNO O PODJETJU

Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodimo v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin. Več kot 60-letna tradicija se danes odraža v zavidljivih dejstvih: uvrščamo se med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji, proizvedemo več kot 84.000 ton aluminija letno, od začetka proizvodnje do danes je v podjetju delalo več kot 10.000 sodelavcev. Največja konkurenčna prednost Taluma in vseh družb v skupini Talum so proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost zaposlenih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Proizvodnja aluminija in aluminijevih zlitin: gnetne in livarske zlitine, rondelice, uparjalniki in ulitki.

Storitve: inženiring, orodjarna, energetika in elektro vzdrževanje, hidravlika, obnova strojev, laboratorijske meritve.

VIZIJA IN CILJI

Z aluminijem soustvarjamo prihodnost!

Z vitko, energijsko učinkovito in okolju prijazno proizvodnjo in predelavo aluminija sodimo v Talumu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin v svetovnem merilu.

Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov. Ukvarjamo se z nizkotlačnim in gravitacijskim litjem, uspešno pa smo vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja.

Na področju rondelic (program tub in doz) se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu. Naša pomembna usmeritev je lastni razvoj, proizvodnja in trženje tehnološke opreme, ki temelji na integraciji akumuliranega tehnološkega znanja in izkušenj.

V okviru lastnega raziskovalno-inovacijskega centra in v sodelovanju z zunanjimi partnerji razvijamo nove materiale, proizvode in tehnološke rešitve.

Naš aluminij vas spremlja od jutra do večera v vozilih, različnih tubah, hladilnikih, pri živilih in zdravilih, pri posodi, skratka povsod, kjer je aluminij zaradi svojih lastnosti in prednosti nadomestil druge materiale!

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Skupaj zmoremo skoraj vse!

Talum je sodobno, inovativno podjetje, usmerjeno k vrhunskim rezultatom, za katerega je značilna visoka raven ustvarjalne energije in prevladujoča kultura trga ter izjemno visoka stopnja zavzetosti zaposlenih. V podjetju spodbujamo sodelovanje in dobre medsebojne odnose, odprt dialog in komunikacijo, spoštovanje različnosti in vključenost slehernega v doseganje rezultatov, inovativnost in razvoj ter zavzetost zaposlenih.

Vrednote skupine Talum se zrcalijo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu, zavzetosti zaposlenih, v organizacijski kulturi, motivaciji za nove dosežke, so energija, ki nas sodelavce žene naprej.KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih z znanji, ki bodo pripomogla k uresničevanju zastavljenih ciljev, je Talumova prioriteta. Največji delež predstavlja zaposlovanje v proizvodnji pri različnih delih.

Možnost zaposlitve dajemo tudi iskalcem zaposlitve, ki nimajo ustreznih poklicev oziroma znanj, so pa pripravljeni na interno dodatno izobraževanje za pridobitev potrebnih znanj.

Od novih sodelavcev v skupini Talum pričakujemo predvsem pripravljenost za stalno učenje, medsebojno deljenje znanja in sodelovanje. V Talumu trdno verjamemo, da skupaj zmorejo skoraj vse, zato je prispevek vsakega sodelavca pomemben.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V Talumu vsem sodelavcem nudimo stabilno in urejeno delovno okolje v katerem se lahko strokovno in osebno razvijate.

Svojim sodelavcem omogočamo strokovna usposabljanja s katerimi boste nadgrajevali in dopolnjevali svoje znanje, ki ga potrebujete na delovnem mestu, pa tudi takšna, ki jih želite sami in se z njimi osebno razvijate. Omogočamo tudi izobraževanja ob delu za pridobitev višje stopnje strokovnosti ali pridobitev drugačne smeri izobraževanja, kot jo je posameznik zaključil.

Spodbujamo inovativno in ustvarjalno razmišljanje svojih sodelavcev. S podajo inovativnih predlogov, ki jih obravnava posebna komisija, lahko sodelavci tudi na ta način prispevajo k spreminjanju delovnega okolja.

Ob znanju je skrb za zdravje in dobro počutje ena pomembnejših usmeritev Taluma. Že 20 let v okviru projekta Zdravo Talum izvajamo številne aktivnosti, ki zaposlenim omogočajo dolgoročno ohranjanje zdravja (plavanje v Termah Ptuj, cepljenja prosti klopnemu meningitisu, organizirane vadbe, sprostitvene tehnike …).

Da bo »jesen življenja« še prijetnejša, za svoje sodelavce, ki pri nas ostanejo več kot pol leta, plačujemo premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sodelavci skupine Taluma imajo na razpolago počitniške kapacitete v Nerezinah, Červarju in na Treh kraljih. Številne aktivnosti pripravljamo tudi za otroke svojih sodelavcev (letovanje v Pacugu, Božičkovanje …).

Najpomembnejše je, da se sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo, zato so aktivnosti Taluma usmerjene v stalno izboljševanje delovnih pogojev ter krepitev dobrih medsebojnih odnosov in odprto komunikacijo.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Primarni aluminij

Proizvodnja primarnega aluminija je prepoznaven znak Taluma. To ni le proizvodnja, je zgodba, je navdih, je središče delovanja podjetja že več kot 60 let. Ker v Talumu spadamo v kakovostni vrh proizvajalcev primarnega aluminija, verjamemo, da se bo zgodba o aluminiju v Kidričevem uspešno nadaljevala.

Zlitine in drogovi

  • Livarske zlitine
  • Drogovi 
  • Široki trak

Ulitki

  • Aluminijasti ulitki za transportno tehniko
  • Aluminijasti ulitki za elektroenergetiko
  • Aluminijasti ulitki za toplotno tehniko
  • Aluminijasti ulitki za splošno strojegradnjo

Rondelice

Rondice so polizdelek, namenjen protismernemu iztiskovanju. Uporabljajo se za izdelavo tub in doz v farmacevtski, prehrambni in kozmetični industriji. V Talumu izdelujemo okrogle rondice z luknjo ali brez. Rondice so glede na potrebe kupca ravne ali bombirane (konično ali sferično).

Uparjalniki in toplotni izmenjevalniki

  • Uparjalniki
  • Toplotni izmenjevalniki
  • Program Storal

BONITETE PODJETJA

V Talumu dosegamo zadovoljstvo kupcev z zagotavljanjem proizvodov in storitev najvišje kakovosti. V ta namen uporabljamo standard vodenja kakovosti po ISO 9001. Kot dobavitelji avtomobilski industriji smo vzpostavili standard ISO/TS 16949.

Cilj Taluma je trajnostni razvoj s stalnimi izboljšavami, kar nam omogoča, da smo okolju prijazno podjetje ob upoštevanju ekonomskega in socialnega vidika. Orodje, ki ga za ta namen uporabljamo, je standard ISO 14001, ki je vključen v integrirani sistem vodenja: okolje, kakovost ter varnost in zdravje pri delu. Uspešnost na področju zagotavljanja varnosti in zdravja dokazuje prejeti certifikat v skladu s standardom OHSAS 18001.

Da sta izobraževanje in usposabljanje organiziran proces in pomemben del strategije družbe pa smo leta 2014 potrdili tudi s prejemom certifikata Učeča se organizacija (certifikat Learning Brand).