Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

Področni vodja elektro-strojnega vzdrževanja v Področju vzdrževanja, v Službi za elektro-strojno vzdrževanje

18.5.2018
DARS - Družba za avtoceste RS
Kozina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je bila ustanovljena konec leta 1993 kot javno podjetje v obliki delniške družbe. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki je družbi omogočil položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Družba je v 100 % lasti Republike Slovenije. Dejavnost organizacije, vodenja gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest izvaja na podlagi pogodbenega razmerja z državo. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in 5-članska uprava.

Družba ima nekaj več kot 1.200 zaposlenih, ki dejavnost opravljajo v organizacijskih enotah po vsej državi. Konec leta 2017 družba upravlja skupno 617,6 km avtocest in hitrih cest, 139,8 km priključkov, 22,2 km razcepov, 26,6 km počivališč ter 9,8 km drugih cest.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost DARS:

­- prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor

- ­izvajanje gradnje avtocest

- ­izvajanje gradnje avtocest

VIZIJA IN CILJI

“Povezani v prihodnost”

Vodilo sedanjega in prihodnjega delovanja DARS je povezljivost v vseh možnih oblikah. Vizija družbe je usmerjena:

- ­na uporabnike, s katerimi smo povezani v skrbi za njihovo varnost, zanesljivost in udobje na njihovi poti

- ­­na trajnostni razvoj družbe in celotnega njenega okolja, s katerim smo povezani v skrbi za še bolj učinkovito in uspešno delovanje, kot tudi v odgovornem odnosu do vseh naših deležnikov: lastnika, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, širšega evropskega prostora, naravnega okolja, itd. in povezovanju s sorodnimi institucijami;

- ­na potrebe zaposlenih, s katerimi smo povezani z namenom zagotavljanja varnega, ustvarjalnega in zanimivega delovnega okolja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V organizacijski kulturi DARS so globoko zasidrane vrednote: varnost, odgovornost, spoštovanje in razvoj. Tako je v klimi podjetja prisotna visoka raven odgovornosti do dela in kakovosti opravljenega dela. Spoštovanje pa je tisti temelj, ki odgovornost in kakovost pri delu podpira. Zaposleni so predani vrednoti varnost, ki jo s svojim skrbnim odnosom v delu zagotavljajo tako za uporabnike avtocest kot tudi za sodelavce, ki svoje delo opravljajo v nevarnem okolju, to je na cesti. Ceni se znanje in težnja po stalnem razvoju, zato družba zaposlenim v veliki meri omogoča pridobivanje novega znanja in razvoj osebnih ter profesionalnih kompetenc. Spodbuja se dobra medsebojna komunikacija, timsko delo in sodelovanje. Zaposleni so motivirani in zavzeti ter čutijo pripradnost družbi.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Administracija 11
Računalništvo, programiranje 4
Elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije 5
Gradbeništvo, arhitektura, geodezija 9
Komerciala, prodaja 7
Osebne storitve in varovanje 10
Računalništvo, programiranje 3
Računovodstvo in revizija 5
Tehnične storitve 27
Transport, nabava in logistika 3

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Za vsako delovno mesto v družbi se opredljena zathevana znanja in kompetence, ki omogočajo uspešno opravljanje dela. Na splošno pa od vsakega novega sodelavca pričakujemo, da:

- nenehno sledi razvoju na strokovnem področju, v katerem se je izobraževal,

- ­je sposoben svoje znanje prenesti v delo in ga deliti s sodelavci,

- ­je odprt za pridobivanje novih znanj in veščin v okviru dela,

- ­je sposoben sprejemati usmeritve in navodila za delo s strani nadrejenih,

- ­je sposoben sodelovanja pri delu s starostno in izobrazbeno različnimi sodelavci,

- ­ima sposobnosti in ustrezne lastnosti za delo v skupini,

- ­je sposoben prevzemati odgovornost,

- ­je samoiniciativen in inovativen,

- ­ga vodijo podobne vrednote oziroma vrednote, ki podpirajo vrednote naše družbe.

KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

Družba DARS je dobro poznana in zelo uspešna gospodarska organizacija v Sloveniji. Ima strateško vlogo pri funkcioniranju gospodarstva z zagotavljanjem učinkovitega pretoka blaga in ljudi z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem avtocestnega omrežja. Glede na navedeno imajo sodelavci družbe zagotovljeno stabilno delovno okolje, v okviru katerega lahko dolgoročno razvijajo svoj strokovni in osebnostni potencial na različnih delovnih področjih. Sodelavcem se v ta namen omogoča dodatna izobraževanja in usposabljanja, s katerimi nadgrajujejo in izpopolnjujejo svoje znanje in veščine. Za lažje usklajevanje zahtev dela in osebnega ter družinskega življenja družba sodelavcem omogoča koriščenje različnih ukrepov v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Dobro in kakovostno opravljanje dela se nagrajuje v obliki dodatka k plači kot nagrajevanje delovne uspešnosti. Prav tako družba na letni ravni prepoznava in nagrajuje sodelavce, ki so pri delu dosegli posebne rezultate, pokazali visok nivo prizadevnosti in požrtvovalnosti pri opravljanju dela ali reševanju nastalih problemov.

OPIS PRODUKTOV

Družba DARS izvaja naslednje storitve:

- načrtuje in organizira gradnjo novih avtocestnih odsekov,

- vzdržuje in upravlja z obstoječimi avtoceste,

- upravlja s prometom in prometno varnostjo na avtocestah,

- pobira cestnino za uporabo avtocest s prodajo vinjet za osebna vozila in cestninjenjem tovornih vozil.

BONITETE PODJETJA

Čisti prihodki od prodaje 2016: 372.161.638

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016: 102.448.010

Poslovni izid iz poslovanja 2016: 163.583.049

Donosnost na kapital (ROE) 2016: 3,9 %

Povprečna bruto plača 2016: 1.887 EUR

Arhitekt poslovnih rešitev


Družba DARS d.d. je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več kot 1.200 zaposlenimi trenutno upravlja skupno 610 km avtocest in hitrih cest, 163 km priključkov in razcepov, 27 km počivališč ter 7 km drugih cest. 

Poslanstvo DARS d.d. je uresničevati državne avtocestne programe, upravljati avtocestno omrežje ter nuditi kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih cest. 

Vizija družbe je postati vodilna, poslovno odprta, uspešna in tržno naravnana gospodarska družba za upravljanje sodobnih infrastrukturnih omrežij v skladu s pričakovanji uporabnikov. 

PODROČNI VODJA ELEKTRO-STROJNEGA VZDRŽEVANJA (m/ž) v Področju vzdrževanja,
v Službi za elektro-strojno vzdrževanje


Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

prosto delovno mesto PODROČNI VODJA ELEKTRO-STROJNEGA VZDRŽEVANJA (m/ž) v Področju vzdrževanja, v Službi za elektro-strojno vzdrževanje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 16201 – tehnična  16202 – tehnična, 16203 – tehnična, 16204 – tehnična ali 16299 – tehnična),
 • dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, 
 • vozniški izpit B kategorije, 
 • strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov, 
 • višja raven znanja tujega jezika – B1, 
 • vodstvene sposobnosti, 
 • pogajalske sposobnosti, 
 • komunikativnost, 
 • natančnost in zanesljivost, 
 • osebna urejenost, 
 • sposobnost dela v timu, 
 • spodobnost analitičnega razmišljanja, 
 • sposobnost logičnega razmišljanja, 
 • inovativnost, 
 • potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje.

Delovne izkušnje: vodenje večjih organizacijskih enot 36 mesecev.

Želena funkcionalna znanja:

 • strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje.

Vsebina delovnega mesta - naloge: načrtovanje in razvoj naprav in sistemov na področju ITS, opravljanje zahtevnejših del s področja dela, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, sodelovanje v projektih, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.  

Delovno razmerje se sklene določen čas iz razloga nadomeščanja začasno odsotnega delavca do njegove vrnitve, upoštevaje predajo dela od dne zaključka bolniškega staleža do največ 14 koledarskih dni, vendar skupaj največ za obdobje 1 leta, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: ACB Kozina 

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Področni vodja elektro-strojnega vzdrževanja (m/ž) v Službi za ESV«


Datum objave: 18.05.2018
Datum poteka objave: 1.6.2018


Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

prosto delovno mesto PODROČNI VODJA ELEKTRO-STROJNEGA VZDRŽEVANJA (m/ž) v Področju vzdrževanja, v Službi za elektro-strojno vzdrževanje.

Kaj pričakujemo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 16201 – tehnična 16202 – tehnična, 16203 – tehnična, 16204 – tehnična ali 16299 – tehnična),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- vodstvene sposobnosti,
- pogajalske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- osebna urejenost,
- sposobnost dela v timu,
- spodobnost analitičnega razmišljanja,
- sposobnost logičnega razmišljanja,
- inovativnost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje.

Delovne izkušnje: vodenje večjih organizacijskih enot 36 mesecev.

Želena funkcionalna znanja:
- strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje.

Kaj nudimo

Vsebina delovnega mesta - naloge: načrtovanje in razvoj naprav in sistemov na področju ITS, opravljanje zahtevnejših del s področja dela, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, sodelovanje v projektih, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene določen čas iz razloga nadomeščanja začasno odsotnega delavca do njegove vrnitve, upoštevaje predajo dela od dne zaključka bolniškega staleža do največ 14 koledarskih dni, vendar skupaj največ za obdobje 1 leta, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: ACB Kozina

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Področni vodja elektro-strojnega vzdrževanja (m/ž) v Službi za ESV«.

Datum objave: 18.5.2018
Datum poteka objave: 1.6.2018

Izberi področje dela