Postani pravosodni policist

18.5.2021
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
celotna Slovenija
m/ž
VROČ OGLAS DANES
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Pravosodni policist – kandidat
Poklic, s katerim rasteš!
Pravosodni policist s svojim delom uresničuje poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij: skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije. 
Delo pravosodnega policista je dinamično in vključuje predvsem skrb za varnost, red ter disciplino v varovanih objektih - zaporih. 
Pravosodni policist ali policistka lahko posameznik postane tudi brez predhodnih delovnih izkušenj, saj usposabljanje in strokovni izpit opravi v začetnem obdobju delovnega razmerja.


Povabilo
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij vabi vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo na prosto delovno mesto.


S kandidatom za pravosodnega policista bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, to je do uspešno opravljenega strokovnega izpita, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu (skladno z ZIKS-1), s kandidatom sklenemo delovno razmerje za nedoločen čas. 


Kandidati za pravosodne policiste prejemajo v času usposabljanja pripravniško plačo. V okviru 2. programskega sklopa usposabljanja, ki je namenjeno pridobivanju osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj ter veščin za opravljanje dela, imajo zagotovljeno brezplačno prehrano in bivanje. 


Zaposlenim omogočamo: 

 • redna izobraževanja in usposabljanja, 
 • stabilno delovno okolje, 
 • redno plačilo, 
 • dinamično delo, 
 • vplačilo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (pooblaščene uradne osebe zaposlene za nedoločen čas), 
 • karierni in osebni razvoj: Pravosodni policist = "Poklic, s katerim rasteš!". 


Več informacij o poklicu pravosodni policist si lahko ogledate na naši spletni strani: www.uiks.gov.si


Video predstavitev poklica pravosodni policist
Postani pravosodni policist

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, objavlja prosta delovna mesta 

PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas, v različnih Zavodih za prestajanje kazni zapora 


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja izobrazbe); 
 • znanje uradnega jezika;
 • vozniško dovoljenje B kategorije;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • imeti morajo ustrezne psihofizične sposobnosti in ne smejo uživati prepovedanih drog;
 • biti morajo varnostno preverjeni in za njih ne smejo obstajati varnostni zadržki.

Delovno področje:

 • usposabljanje po programu usposabljanja pravosodnih policistov,
 • pomoč pri izvajanju nalog pravosodnega policista.


Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), uniforma.Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.    izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem v obsegu in na način, kot je določeno v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
3.    izjavo kandidata, da ima znanje uradnega jezika,
4.    izjavo kandidata, da: 

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • da ima vozniško dovoljenje B kategorije, 

5.    izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu za prestajanje kazni zapora pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Primernost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav k prijavi, z osebnim razgovorom in psihološkim preverjanjem ustreznosti kandidatov. 


Za izbrane kandidate se bo izvedlo varnostno preverjanje skladno z določbo 231. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1). Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja.

S kandidatom za pravosodnega policista bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo s kandidatom za pravosodnega policista skladno z ZIKS-1 sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali v tistem Zavodu za prestajanje kazni zapora, glede na to, na katero objavo se bodo prijavili.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki je priložen javni objavi na spletni strani 
in jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov ali na elektronski naslov naveden v javni objavi z označbo »Javna objava – pravosodni policist – kandidat«.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Ne odlašaj!
Še 4 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Poklic, s katerim rasteš!
Pravosodni policist s svojim delom uresničuje poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij: skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije.

Delo pravosodnega policista je dinamično in vključuje predvsem skrb za varnost, red ter disciplino v varovanih objektih - zaporih.
Pravosodni policist ali policistka lahko posameznik postane tudi brez predhodnih delovnih izkušenj, saj usposabljanje in strokovni izpit opravi v začetnem obdobju delovnega razmerja.

Povabilo
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij vabi vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo na prosto delovno mesto.
Postani pravosodni policist


S kandidatom za pravosodnega policista bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, to je do uspešno opravljenega strokovnega izpita, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu (skladno z ZIKS-1), s kandidatom sklenemo delovno razmerje za nedoločen čas.

Kandidati za pravosodne policiste prejemajo v času usposabljanja pripravniško plačo. V okviru 2. programskega sklopa usposabljanja, ki je namenjeno pridobivanju osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj ter veščin za opravljanje dela, imajo zagotovljeno brezplačno prehrano in bivanje.

Zaposlenim omogočamo:
• redna izobraževanja in usposabljanja,
• stabilno delovno okolje,
• redno plačilo,
• dinamično delo,
• vplačilo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (pooblaščene uradne osebe zaposlene za nedoločen čas),
• karierni in osebni razvoj: Pravosodni policist = “Poklic, s katerim rasteš!”.

Več informacij o poklicu pravosodni policist si lahko ogledate na naši spletni strani: //www.uiks.gov.si.


Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, objavlja prosta delovna mesta

PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas, v različnih Zavodih za prestajanje kazni zapora

Kaj pričakujemo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja izobrazbe);
• znanje uradnega jezika;
• vozniško dovoljenje B kategorije;
• državljanstvo Republike Slovenije;
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• imeti morajo ustrezne psihofizične sposobnosti in ne smejo uživati prepovedanih drog;
• biti morajo varnostno preverjeni in za njih ne smejo obstajati varnostni zadržki.

Delovno področje:
- usposabljanje po programu usposabljanja pravosodnih policistov,
- pomoč pri izvajanju nalog pravosodnega policista.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), uniforma.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem v obsegu in na način, kot je določeno v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
3. izjavo kandidata, da ima znanje uradnega jezika,
4. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije;
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• da ima vozniško dovoljenje B kategorije,
5. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu za prestajanje kazni zapora pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Primernost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav k prijavi, z osebnim razgovorom in psihološkim preverjanjem ustreznosti kandidatov.

Za izbrane kandidate se bo izvedlo varnostno preverjanje skladno z določbo 231. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1). Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja.

Kaj nudimo

S kandidatom za pravosodnega policista bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo s kandidatom za pravosodnega policista skladno z ZIKS-1 sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali v tistem Zavodu za prestajanje kazni zapora, glede na to, na katero objavo se bodo prijavili.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki je priložen javni objavi na spletni strani
https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/?status=ongoing&title=&org%5B%5D=67&year=0&nrOfItems=20
in jo pošlje v zaprti ovojnici ali na elektronski naslov z označbo »Javna objava – pravosodni policist – kandidat« na naslov navedena v javni objavi.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Izberi področje dela