Prodajni predstavnik v podjetju One Ethicon / Sales Representative One Ehicon

22.7.2021
Johnson & Johnson
Slovenija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Johnson & Johnson
Spletna stran:

/** it.gif, de.gif, at.gif ...**/

V sektorju za medicinske pripomočke izdelujemo številne inovativne izdelke, ki so namenjeni predvsem zdravstvenim delavcem, ki delajo na področjih ortopedije, nevrovaskularnih bolezni, kirurgije, oskrbe vida, preprečevanja vnetij, kardiovaskularnih bolezni, medicine športa in na estetskem ter nevrovaskularnem področju. Ta sektor sestavljajo rešitve One Ethicon, DePuy Synthes ter srčno-žilne in specialistične rešitve.

PRODAJNI PREDSTAVNIK V PODJETJU ONE ETHICON

Kraj dela: Slovenija
Pogodba: za polni delovni čas, za določen čas (15 mesecev)

Prodajni predstavnik je zadolžen za razvoj in vzdrževanje prodaje na določenem območju, pri čemer skrbi za prodajo izdelkov iz določene linije. Pri tem sledi določenim prodajnim ciljem in dela v skladu s sprejetimi smernicami.

VAŠE odgovornosti in vpliv:

 • Doseganje in vzdrževanje prodaje v Sloveniji za portfelj izdelkov podjetja One Ethicon skladno s prodajnim načrtom
 • Obveščanje strank o novih izdelkih, storitvah, cenah, spremembah ipd.
 • Redno izobraževanje strank na oddelku za medicinske pripomočke
 • Sodelovanje na predvidenih večjih kongresih, simpozijih, sejmih in razstavah z medicinskimi temami in predstavitev oddelkov za medicinske pripomočke ter njihovega portfelja izdelkov
 • Nudenje tehnične pomoči med operacijami
 • Analiziranje potreb strank in iskanje novih potencialnih strank
 • Vzpostavljanje stika in razvijanje ter ohranjanje odnosa s strankami
 • Učinkovito načrtovanje prodajnih klicev
 • Svetovanje in pomoč strankam
 • Evidentiranje in poročanje nadrejenemu o vseh aktivnostih in rezultatih
 • Pospeševanje rasti/tržnega deleža podjetja
 • Razvoj dolgotrajnih odnosov z našimi strankami
 • Odgovornost za pravočasno in natančno poročanje
 • Delovanje skladno s predpisi, politikami, postopki in standardi države in podjetja

Veselimo se VAŠE prijave, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • Univerzitetna diploma (priporočljivo je področje družbenih ved ali poslovno področje)
 • Izkušnje z direktno prodajo, po možnosti na področju medicinskih pripomočkov, so prednost
 • Prednost je dobro tehnično poznavanje industrije medicinskih pripomočkov in prodajnih tehnik
 • Tekoče ustno in pisno znanje angleščine
 • Zahtevano znanje slovenščine
 • Napredna računalniška pismenost
 • Zelo dobre komunikacijske, predstavitvene in pogajalske spretnosti
 • Sposobnost gradnje trdnih odnosov, prilagodljivost, sposobnost hitrega učenja
 • Visoka stopnja motiviranosti in samoiniciativnosti, usmerjenost k ciljem
 • Močan občutek odgovornosti
 • Sposobnost prepričevanja in navduševanja
 • Samostojnost in samoiniciativnost ter sposobnost prenosa poslovnih potreb v lastne cilje
 • Analitično in strateško razmišljanje, usmerjenost v rezultate
 • Sposobnost prilagajanja različnim interesnim skupinam, trdoživost
 • Visoka raven etičnih standardov
 • Vozniško dovoljenje, saj delovno mesto zahteva pogosta potovanja

Kaj VAM ponuja podjetje J&J:

 • Priložnost za delo v vodilnem svetovnem podjetju.
 • Dinamično in navdihujoče delovno okolje.
 • Veliko priložnosti za delo pri zahtevnih projektih in nalogah.
 • Možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja.
 • Številne ugodnosti za zaposlene.

Podjetje Johnson & Johnson je delodajalec, ki spodbuja zagotavljanje enakopravnosti in enakovrednih možnosti. Pri iskanju kandidata za delovno mesto bomo obravnavali prijave vseh usposobljenih prijaviteljev ne glede na njihovo raso, barvo kože, veroizpoved, spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto, starost, narodnost ali zaščiten status vojnega veterana, prav tako pa ne bodo diskriminirani na podlagi morebitnih posebnih potreb.

Če vas delovno mesto zanima ali bi radi priporočili kandidata, ki izpolnjuje zgornje pogoje, ne odlašajte in nam CV v angleščini pošljite prek https://jobs.jnj.com/jobs/2105951966W?lang=en-us&previousLocale=en-US.

Ugodnosti za zaposlene ureja notranji pravilnik, ki vsebuje podrobnosti o pogojih in upravičenosti do ugodnosti.

Že več kot 130 let so raznolikost, pravičnost in vključevanje del poslovne kulture v podjetju Johnson & Johnson in so nepogrešljivi element našega vsakodnevnega poslovanja. Naša zavezanost spoštovanju dostojanstva in raznolikosti vseh zaposlenih je vključena v moto našega podjetja.
Vemo, da je uspeh našega podjetja odvisen od tega, da zaposlujemo ljudi z največ talenta, ki odražajo raznolikost trgov po svetu in vključujočo kulturo, ki ceni različne poglede in življenjske izkušnje.
Zato si v podjetju Johnson & Johnson prizadevamo ustvariti vključujoče okolje, v katerem cenimo različna ozadja, poglede in izkušnje ter v katerem ima vsak od naših zaposlenih občutek pripadnosti, in da lahko izkoristi svoj potencial. Ne glede na to, kdo je.
Raznolikost, pravičnost in vključevanje v podjetju Johnson & Johnson pomenijo, da »ste eden izmed nas«!

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

V sektorju za medicinske pripomočke izdelujemo številne inovativne izdelke, ki so namenjeni predvsem zdravstvenim delavcem, ki delajo na področjih ortopedije, nevrovaskularnih bolezni, kirurgije, oskrbe vida, preprečevanja vnetij, kardiovaskularnih bolezni, medicine športa in na estetskem ter nevrovaskularnem področju. Ta sektor sestavljajo rešitve One Ethicon, DePuy Synthes ter srčno-žilne in specialistične rešitve.

PRODAJNI PREDSTAVNIK V PODJETJU ONE ETHICON

Lokacija: Slovenija
Pogodba: za polni delovni čas, za določen čas (15 mesecev)

Prodajni predstavnik je zadolžen za razvoj in vzdrževanje prodaje na določenem območju, pri čemer skrbi za prodajo izdelkov iz določene linije. Pri tem sledi določenim prodajnim ciljem in dela v skladu s sprejetimi smernicami.

VAŠE odgovornosti in vpliv:
• Doseganje in vzdrževanje prodaje v Sloveniji za portfelj izdelkov podjetja One Ethicon skladno s prodajnim načrtom
• Obveščanje strank o novih izdelkih, storitvah, cenah, spremembah ipd.
• Redno izobraževanje strank na oddelku za medicinske pripomočke
• Sodelovanje na predvidenih večjih kongresih, simpozijih, sejmih in razstavah z medicinskimi temami in predstavitev oddelkov za medicinske pripomočke ter njihovega portfelja izdelkov
• Nudenje tehnične pomoči med operacijami
• Analiziranje potreb strank in iskanje novih potencialnih strank
• Vzpostavljanje stika in razvijanje ter ohranjanje odnosa s strankami
• Učinkovito načrtovanje prodajnih klicev
• Svetovanje in pomoč strankam
• Evidentiranje in poročanje nadrejenemu o vseh aktivnostih in rezultatih
• Pospeševanje rasti/tržnega deleža podjetja
• Razvoj dolgotrajnih odnosov z našimi strankami
• Odgovornost za pravočasno in natančno poročanje
• Delovanje skladno s predpisi, politikami, postopki in standardi države in podjetja

///

The Medical Devices segment produces a broad range of innovative products used primarily by health care professionals in the fields of orthopaedics, neurovascular, surgery, vision care, infection prevention, cardiovascular disease, sports medicine, and aesthetics. This segment is comprised of One Ethicon, DePuy Synthes and Cardiovascular & Specialty Solutions.

SALES REPRESENTATIVE ONE EHICON

Location: Slovenia
Contract: full time limited (15 months)

Sales representative is responsible for the development and maintenance of sales in a specific territory, for product line. Has a defined sales target to achieve and operates within established policy guidelines.

The responsibilities & the impact YOU will have:
• Achieves and maintains sales in Slovenia for One Ethicon product portfolio according to sales plan
• Keeps customers informed on new products, services, pricing, changes, etc.
• Regular education of customers in the products division of Medical Devices (MD)
• Participation in the intended major congresses, symposia, fairs and exhibitions with medical themes and representing MD divisions and their product portfolio
• Provide technical support during surgeries
• Analyzes customer needs and identifies new potential customers
• Establishes, develops, and maintains relationships with customers
• Effectively plans sales calls
• Provides advice and counseling to customers
• Keeps records and reports to manager on all activities and results
• Drives company’s sales / market share
• Develops long-term relationships with our customers
• Responsible for timely and accurate reporting
• Performs in compliance with state and company regulations, policies, procedures, and standards

Kaj pričakujemo

Veselimo se VAŠE prijave, če izpolnjujete naslednje pogoje:
• Univerzitetna diploma (priporočljivo je področje družbenih ved ali poslovno področje)
• Izkušnje z direktno prodajo, po možnosti na področju medicinskih pripomočkov, so prednost
• Prednost je dobro tehnično poznavanje industrije medicinskih pripomočkov in prodajnih tehnik
• Tekoče ustno in pisno znanje angleščine
• Zahtevano znanje slovenščine
• Napredna računalniška pismenost
• Zelo dobre komunikacijske, predstavitvene in pogajalske spretnosti
• Sposobnost gradnje trdnih odnosov, prilagodljivost, sposobnost hitrega učenja
• Visoka stopnja motiviranosti in samoiniciativnosti, usmerjenost k ciljem
• Močan občutek odgovornosti
• Sposobnost prepričevanja in navduševanja
• Samostojnost in samoiniciativnost ter sposobnost prenosa poslovnih potreb v lastne cilje
• Analitično in strateško razmišljanje, usmerjenost v rezultate
• Sposobnost prilagajanja različnim interesnim skupinam, trdoživost
• Visoka raven etičnih standardov
• Vozniško dovoljenje, saj delovno mesto zahteva pogosta potovanja

///

We would love to hear from YOU, if you have:
• University degree (BA/BS in life science or business discipline)
• Experience with direct sales, preferably in medical device sector is an advantage
• Sound technical knowledge of the medical devices industry and selling techniques is an advantage
• Fluent oral and written English
• Knowledge of Slovenian language required
• Advanced computer literacy
• Excellent communication, presentation, and negotiation skills
• Capable of building strong relationships, flexible, fast learner
• Highly motivated and proactive, target driven
• Strong sense of responsibility and ownership
• Ability to persuade and inspire
• Must be a self-starter able to translate business needs into own objectives
• Analytical, strategic thinker combined with results driven
• Capable to adapt to different stakeholders’ environment, resilient
• High level of ethical standards
• Driving license, significant travel required

Kaj nudimo

Kaj VAM ponuja podjetje J&J:
• Priložnost za delo v vodilnem svetovnem podjetju.
• Dinamično in navdihujoče delovno okolje.
• Veliko priložnosti za delo pri zahtevnih projektih in nalogah.
• Možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja.
• Številne ugodnosti za zaposlene.

Ugodnosti za zaposlene ureja notranji pravilnik, ki vsebuje podrobnosti o pogojih in upravičenosti do ugodnosti.

Že več kot 130 let so raznolikost, pravičnost in vključevanje del poslovne kulture v podjetju Johnson & Johnson in so nepogrešljivi element našega vsakodnevnega poslovanja. Naša zavezanost spoštovanju dostojanstva in raznolikosti vseh zaposlenih je vključena v moto našega podjetja.
Vemo, da je uspeh našega podjetja odvisen od tega, da zaposlujemo ljudi z največ talenta, ki odražajo raznolikost trgov po svetu in vključujočo kulturo, ki ceni različne poglede in življenjske izkušnje
Zato si v podjetju Johnson & Johnson prizadevamo ustvariti vključujoče okolje, v katerem cenimo različna ozadja, poglede in izkušnje ter v katerem ima vsak od naših zaposlenih občutek pripadnosti, in da lahko izkoristi svoj potencial. Ne glede na to, kdo je.
Raznolikost, pravičnost in vključevanje v podjetju Johnson & Johnson pomenijo, da »ste eden izmed nas«!

///

This is what awaits YOU at J&J:
• An opportunity to be part of a global market leader.
• A dynamic and inspiring working environment.
• Many opportunities to work on challenging projects and assignments.
• Possibilities for further personal as well as professional development.
• Many employees benefits.

Employee benefits are regulated by an internal policy that contains full details regarding the entitlement and conditions for the benefits.

For more than 130 years, diversity, equity & inclusion (DEI) have been part of our cultural fabric at Johnson & Johnson and woven into how we do business every day. Our commitment to respect the dignity and diversity of all is embedded in our Credo.
We know that the success of our business depends on having the best talent in a workforce that reflects the diverse markets we serve around the world and an inclusive culture that values different perspectives and life experiences
That is why we in Johnson & Johnson are working to create an inclusive environment where diverse backgrounds, perspectives and experiences are valued and each and every one of our people feels that they belong and can reach their potential. No matter who they are.
Diversity, Equity & Inclusion at Johnson & Johnson means “You Belong”!

Izberi področje dela