Kontrolor kakovosti / pomočnik vodje kakovosti

KOFRA d.o.o. smo sodobno proizvodno podjetje, ki s pomočjo tlačnega litja izdelujemo aluminijeve odlitke: motorne dele, elektro-dele, avtomobilske dele, črpalke, električna in ročna orodja…. Pokrivamo celoten evropski trg.

PRODAJNIK/TRŽNIK

Temeljne naloge prodajnika so:

 • Iskanje potencialnih kupcev in komuniciranje z njimi;
 • Prodaja blaga in izvajanje operativnih nalog na področju prodaje;
 • Izdelava strateških načrtov in spremljanje poslovanja;
 • Izdelava in analiza kalkulacij/po-kalkulacij;
 • Priprava poslovnih načrtov in skrb za izvajanje;
 • Izdelava analiz in priprava poročil;
 • Načrtovanje obiskov na terenu in pisanje poročil;
 • Usklajevanje komercialnih zadev s predstavniki kupcev;
 • Zbiranje podatkov o konkurenci in tržnem deležu;
 • Timsko sodelovanje z ostalimi oddelki/službami v podjetju;
 • Opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja družbe.

Pričakovane kompetence:

 • Najmanj 5. stopnja izobrazbe ekonomske smeri;
 • Vsaj 3 leta izkušenj v mednarodnem globalnem poslovnem okolju;
 • Obvladovanje temeljne trgovinske zakonodaje in obvladovanje kalkulacije cene;
 • Obvladovanje tehnike knjigovodstva;
 • Izkušnje s strateškim načrtovanjem, izdelavo poslovnih načrtov ter spremljanje poslovanja (finančni rezultati, tržno pozicioniranje, ekonomska upravičenost novih projektov, upravljanje s tveganji, itd.);
 • Aktivno znanje (pisno in ustno) angleškega jezika;
 • Komunikacijske sposobnosti: poslovno komuniciranje, izkušnje z multikulturnim poslovnim okoljem, predstavitvene sposobnosti, pismenost (izdelava različnih strokovnih in promocijskih gradiv, itd.);
 • Obvladovanje programskih orodij: MS Office, Outlook, internet, ERP programi.

Pričakujemo:

 • Samoiniciativnost, fleksibilnost/dinamičnost, natančnost, zanesljivost, vztrajnost, organiziranost in odgovornost pri delu;
 • Sposobnost reševanja problemov in zahtevnejših nalog, iznajdljivost v različnih okoliščinah in sposobnost poslovnega delovanja;
 • Pozitiven pristop do sodelavcev in poslovnih partnerjev;
 • Pripravljenost za timsko delo;
 • Pripravljenost na občasna službena potovanja.

Podjetje ponuja:

 • Zaposlitev za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas;
 • Zaposlitev za polni delovni čas;
 • Možnost internih in eksternih izobraževanj, usposabljanj;
 • Fleksibilno, dinamično delovno okolje;
 • Urejeno delovno okolje;
 • Stimulativno plačilo;
 • Razpoložljivost delovnega mesta je takojšnja.

Kandidati naj pošljejo vloge na maja.pivk@kofra.si