Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

Produktni vodja za območje srednje in vzhodne Evropo (družbe Advanced Sterilization Products)

12.2.2019
Johnson & Johnson
Slovenija ali Hrvaška
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Johnson & Johnson
Spletna stran:

V sektorju za medicinske pripomočke izdelujemo številne inovativne izdelke, namenjene predvsem zdravstvenim delavcem, ki delajo na področjih ortopedije, kirurgije, oskrbe vida, oskrbe pri sladkorni bolezni, preprečevanja vnetij, srčnožilnih bolezni, medicine športa ter na estetskem in nevrovaskularnem področju. Ta sektor predstavljajo družbe Global Medical Solutions, Global Orthopaedics in Global Surgery Groups.

Produktni vodja za območje srednje in vzhodne Evropo (družbe Advanced Sterilization Products)

Lokacija: Ljubljana (Slovenija) ali Zagreb (Hrvaška)

Vodja trženja prispeva k razvoju tržnih strategij in taktik ter je odgovoren za spodbujanje in izvajanje teh pobud.

Glavne naloge in dejavnosti vključujejo:

 • Vodenje regionalnega strateškega načrtovanja skladno s strategijami in poslovnim načrtom za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (regija EMEA).
 • Upravljanje tržnih strategij za nove in obstoječe izdelke ter koordiniranje dejavnosti trženja.
 • Pomoč pri uvajanju novih izdelkov na trg in razvoj strategije za nove izdelke.
 • Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri določanju cen (popusti) skladno s poslovnimi cilji za franšize, da bi zagotovili donosnost.
 • Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri doseganju prodajnih napovedi.
 • Iskanje novih poslovnih priložnosti, pomoč pri prepoznavanju potencialnih tržnih storitev in programov.
 • Zagotavljanje podpore prodaji z analizami strank in konkurence.
 • Sodelovanje in spodbujanje notranjih izobraževalnih dogodkov (usposabljanje prodajne sile).
 • Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri promocijskih dejavnostih (delavnice, udeležba na konferencah).
 • Vodenje/zastopanje ekip pri tržnih projektih v regiji EMEA.
 • Konsolidiranje mesečnega poročanja z dodeljenih ozemelj skladno z zahtevami za regijo EMEA (finančna poročila, poročila o trženju - 6CS).

Odgovornosti:

 • Odgovornost za izvedbo načrtovanih strategij/dejavnosti skupaj z lokalnimi prodajnimi ekipami.
 • Delovanje skladno s predpisi, politikami, postopki in standardi države in podjetja.

Poslovno okolje in kontekst:

 • Industrija medicinskih pripomočkov. Poslovni model javnih in zasebnih bolnišnic. Večkanalno poslovanje skozi vključevanje zaposlenih v podjetju, zdravstvenih delavcev in distributerjev. Visoko konkurenčno okolje s ključnimi konkurenti na trgu.
 • Večdržavno in večkulturno okolje. Položaj zahteva občasna potovanja v lokalne podružnice, na promocijske dogodke in sestanke v regiji EMEA (do 25 odstotkov delovnega časa).

Znanja in izkušnje:

 • Univerzitetna izobrazba (izobrazba na področju zdravstvena ni obvezna).
 • Tekoče pisno in ustno znanje angleščine, tekoče znanje lokalnega jezika.
 • Več kot pet let izkušenj v poslovanju ali zdravstvu, po možnosti izkušnje na več funkcijah, vključno s prodajo/trženjem.
 • Izkušnje na področju trženja medicinskih pripomočkov - najmanj tri leta.
 • Sposobnost vodenja, spodbujanja, navdihovanja. Zelo močne sposobnosti mreženja/komuniciranja.
 • Samostojnost in samoiniciativnost ter sposobnost poslovne potrebe prevesti v svoje cilje.
 • Analitična in strateška naravnanost, usmerjenost v rezultate.
 • Razmišljanje izven okvirjev/menedžment sprememb.
 • Napredna računalniška pismenost, vozniško dovoljenje.

Nudimo:

 • Edinstvena priložnost postati del vodilnega podjetja na trgu medicinskih pripomočkov.
 • Vsestransko in izpolnjujočo vlogo v dinamičnem okolju.
 • Višji položaj v kompleksni strukturi mednarodne korporacije.
 • Delo v visoko strokovni ekipi, ki zagotavlja podporo.
 • Nadaljnje možnosti za poklicni razvoj ter napredovanje kariere.
 • Spodbudno plačilo.
 • Službeno vozilo.
 • Številne ugodnosti za zaposlene.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

V sektorju za medicinske pripomočke izdelujemo številne inovativne izdelke, namenjene predvsem zdravstvenim delavcem, ki delajo na področjih ortopedije, kirurgije, oskrbe vida, oskrbe pri sladkorni bolezni, preprečevanja vnetij, srčnožilnih bolezni, medicine športa ter na estetskem in nevrovaskularnem področju. Ta sektor predstavljajo družbe Global Medical Solutions, Global Orthopaedics in Global Surgery Groups.

Produktni vodja za območje srednje in vzhodne Evropo
(družbe Advanced Sterilization Products)

Lokacija: Ljubljana (Slovenija) ali Zagreb (Hrvaška)

Vodja trženja prispeva k razvoju tržnih strategij in taktik ter je odgovoren za spodbujanje in izvajanje teh pobud.


Glavne naloge in dejavnosti vključujejo:
• Vodenje regionalnega strateškega načrtovanja skladno s strategijami in poslovnim načrtom za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (regija EMEA).
• Upravljanje tržnih strategij za nove in obstoječe izdelke ter koordiniranje dejavnosti trženja.
• Pomoč pri uvajanju novih izdelkov na trg in razvoj strategije za nove izdelke.
• Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri določanju cen (popusti) skladno s poslovnimi cilji za franšize, da bi zagotovili donosnost.
• Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri doseganju prodajnih napovedi.
• Iskanje novih poslovnih priložnosti, pomoč pri prepoznavanju potencialnih tržnih storitev in programov.
• Zagotavljanje podpore prodaji z analizami strank in konkurence.
• Sodelovanje in spodbujanje notranjih izobraževalnih dogodkov (usposabljanje prodajne sile).
• Podpora regionalnim prodajnim ekipam pri promocijskih dejavnostih (delavnice, udeležba na konferencah).
• Vodenje/zastopanje ekip pri tržnih projektih v regiji EMEA.
• Konsolidiranje mesečnega poročanja z dodeljenih ozemelj skladno z zahtevami za regijo EMEA (finančna poročila, poročila o trženju - 6CS).

Odgovornosti:
• Odgovornost za izvedbo načrtovanih strategij/dejavnosti skupaj z lokalnimi prodajnimi ekipami.
• Delovanje skladno s predpisi, politikami, postopki in standardi države in podjetja.


Poslovno okolje in kontekst:

• Industrija medicinskih pripomočkov. Poslovni model javnih in zasebnih bolnišnic. Večkanalno poslovanje skozi vključevanje zaposlenih v podjetju, zdravstvenih delavcev in distributerjev. Visoko konkurenčno okolje s ključnimi konkurenti na trgu.
• Večdržavno in večkulturno okolje. Položaj zahteva občasna potovanja v lokalne podružnice, na promocijske dogodke in sestanke v regiji EMEA (do 25 odstotkov delovnega časa).

_____________________________________

The Medical Devices segment produces a broad range of innovative products used primarily by health care
professionals in the fields of orthopaedics, neurovascular, surgery, vision care, diabetes care, infection prevention,
cardiovascular disease, sports medicine, and aesthetics. This segment is comprised of our Global Medical Solutions,
Global Orthopaedics and Global Surgery Groups.

PRODUCT MANAGER CEE (Advanced Sterilization Products)

Location: Ljubljana (Slovenia) or Zagreb (Croatia)

Marketing Manager contributes to the development of marketing strategies and tactics and is
responsible for driving and execution of those initiatives.

Major duties and activities include:
• Leads regional strategic planning in line with EMEA strategies and business plan.
• Manages marketing strategies for new and existing products and coordinates marketing
activities.
• Assists in new product launches and develops strategy for new products.
• Supports regional sales teams to set up pricing (discounts) in line with franchise
business goals and in order to ensure profitability.
• Supports regional sales teams to achieve sales forecast.
• Finds new business opportunities, assists in identifying potential marketing services and
programs.
• Supports sales with customer and competition analysis.
• Participates and facilitates internal educational events (sales force trainings).
• Supports regional sales teams in promotional activities (workshops, participation at
conferences).
• Leads/represents EM’s teams in EMEA marketing projects.
• Consolidates monthly reporting from assigned territories as per EMEA requirements
(financial reports, marketing reports - 6CSs).

Responsibilities:
• Responsible for execution of planned strategies/activities together with local sales
teams.
• Performs in compliance with state and company regulations, policies, procedures and
standards.

Business Environment and Context:
• Medical devices industry. Hospital business model, public and private. Multi-channel
business across EM’s incorporating company employees, HCPs and distributors. Highly
competitive landscape with key competitors in the market.
• Multi-country and multi-cultural environment. Position requires occasional travel to local
affiliates, promotional events and EMEA meetings (up to 25% of work time).

Kaj pričakujemo

Znanja in izkušnje:
• Univerzitetna izobrazba (izobrazba na področju zdravstvena ni obvezna).
• Tekoče pisno in ustno znanje angleščine, tekoče znanje lokalnega jezika.
• Več kot pet let izkušenj v poslovanju ali zdravstvu, po možnosti izkušnje na več funkcijah, vključno s prodajo/trženjem.
• Izkušnje na področju trženja medicinskih pripomočkov - najmanj tri leta.
• Sposobnost vodenja, spodbujanja, navdihovanja. Zelo močne sposobnosti mreženja/komuniciranja.
• Samostojnost in samoiniciativnost ter sposobnost poslovne potrebe prevesti v svoje cilje.
• Analitična in strateška naravnanost, usmerjenost v rezultate.
• Razmišljanje izven okvirjev/menedžment sprememb.
• Napredna računalniška pismenost, vozniško dovoljenje.

_____________________________________

Qualifications:
• University Degree (medical education is not obligatory)
• Fluent oral and written English, fluent local language
• Over 5 years of business or medical experience, preferably cross-functional experience
including sales/marketing experience.
• Experience in Medical Devices Sector in marketing – minimum 3 years.
• Ability to lead, persuade, inspire. Very strong networking/communication skills.
• Must be a self-starter able to translate business needs into own objectives.
• Analytical, strategic thinker combined with results driven.
• Out of the box thinker/change management.
• Advanced computer literacy, driving license.

Kaj nudimo

Nudimo:
• Edinstvena priložnost postati del vodilnega podjetja na trgu medicinskih pripomočkov.
• Vsestransko in izpolnjujočo vlogo v dinamičnem okolju.
• Višji položaj v kompleksni strukturi mednarodne korporacije.
• Delo v visoko strokovni ekipi, ki zagotavlja podporo.
• Nadaljnje možnosti za poklicni razvoj ter napredovanje kariere.
• Spodbudno plačilo.
• Službeno vozilo.
• Številne ugodnosti za zaposlene.

_____________________________________

We Offer:
• Unique opportunity to become part of a medical devices market leader
• Versatile and fulfilling role in a dynamic environment
• Senior position in a complex structure of an international corporation
• Work in a supportive and highly professional team
• Further opportunities for professional development and career growth
• Motivating financial remuneration
• Company car
• Many employees’ benefits.

Izberi področje dela