Programer aplikacij V za avdio - video zadeve

13.5.2022
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani

Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec


PROGRAMER APLIKACIJ V za avdio - video zadeve
-  eno delovno mesto za nedoločen čas
(Služba za informatiko, Su KS 159/2022)

Opis del in nalog:

 • vzdrževanje in upravljanje avdio in video opreme,
 • pomoč uporabnikom na sodiščih pri izvedbi snemanja in videokonferenc,
 • organizacija videokonferenc v tujini na nivoju tehnik,
 • predvajanje in pomoč pri izvajanju dokaznega gradiva,
 • planiranje novih avdio-videokonferenčnih izvedb,
 • podpora na nivoju vzdrževanja, tehnike in inženirskih rešitev,
 • uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje računalniških aplikacij,
 • dnevno nadzorovanje računalniških in informacijskih sistemov,
 • sodelovanje pri nabavi informacijske opreme in njeno vzdrževanje,
 • pomoč uporabnikom informacijskih sistemov sodišč ljubljanskega okrožja,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi, opravljanje nalog po odredbi predsednikov sodišč ljubljanskega okrožja, direktorja sodišča ali sodnika, ki po letnem razporedu vodi Službo za informatiko ter vodje Pisarne za informacijsko podporo.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
  • Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
  • Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
 • izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • delovne izkušnje: 6 mesecev.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.

Na razgovoru se bo preverjalo tudi znanje desetprstnega slepega tipkanja.

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 •  opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen te javne objave Kadrovsko-pravna služba Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se posredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 22, kar znaša 1.003,54 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, v roku 8 dni po objavi.


Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su KS 159/2022.

Rok za prijavo: 13. 5. 2022 – 21. 5. 2022

Opr. št.: Su KS 159/2022

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj!
Še 2 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Programer aplikacij V za avdio - video zadeve
- eno delovno mesto za nedoločen čas
(Služba za informatiko, Su KS 159/2022)

Opis del in nalog:

- vzdrževanje in upravljanje avdio in video opreme,
- pomoč uporabnikom na sodiščih pri izvedbi snemanja in videokonferenc,
- organizacija videokonferenc v tujini na nivoju tehnik,
- predvajanje in pomoč pri izvajanju dokaznega gradiva,
- planiranje novih avdio-videokonferenčnih izvedb,
- podpora na nivoju vzdrževanja, tehnike in inženirskih rešitev,
- uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje računalniških aplikacij,
- dnevno nadzorovanje računalniških in informacijskih sistemov,
- sodelovanje pri nabavi informacijske opreme in njeno vzdrževanje,
- pomoč uporabnikom informacijskih sistemov sodišč ljubljanskega okrožja,
- opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi, opravljanje nalog po odredbi predsednikov sodišč ljubljanskega okrožja, direktorja sodišča ali sodnika, ki po letnem razporedu vodi Službo za informatiko ter vodje Pisarne za informacijsko podporo.

Kaj pričakujemo

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
- Izobrazba:
- Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
- Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
- izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- delovne izkušnje: 6 mesecev.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.

Kaj nudimo

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 22, kar znaša 1.003,54 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, v roku 8 dni po objavi.

Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su KS 159/2022.

Rok za prijavo: 13. 5. 2022 – 21. 5. 2022

Opr. št.: Su KS 159/2022

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Izberi področje dela