Proizvodni inženir / Production engineer

Danes
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Deutschlandsberg
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Spletna stran:

Vas navdušujejo inovacije? Potem je vaše mesto v podjetju LOGICDATA. Z več kot dvema desetletjema izkušenj z razvojem (r)evolucionarnih mehatronskih rešitev za prilagodljivo pohištvo je naše rastoče podjetje vodilna velesila v industriji, ki postavlja svetovne standarde za inovacijo, delovanje in stil. Naša zbirka vključuje številne prvovrstne mehatronske komponente: inteligentne nadzorne enote, trpežne aktuatorje in intuitivne elemente uporabniških vmesnikov. Doma in tudi v pisarni podjetje LOGICDATA opredeljuje popolno prilagodljivo izkušnjo.

Poiščite svoje mesto v prilagodljivi (r)evoluciji in se pridružite naši nadarjeni ekipi na naslednjem delovnem mestu:

PROIZVODNI INŽENIR

Upravljanje dobavne verige

Vaše odgovornosti:

 • Proaktivna podpora vseh izdelkov od standardnega obratovalnega postopka do konca življenjske dobe izdelka v smislu proizvodnje (kakovost izdelkov in zmanjšanje stroškov)
 • Podpora in ocena proizvodnih partnerjev ter organiziranje, izvajanje in spremljanje certifikacij, pomembnih za izdelke (UL/TÜV itd.)
 • Zagotavljanje potrebnih proizvodnih zmogljivosti
 • Spremljanje proizvodnih odpadkov z namenom nenehnega zmanjševanja prek trajnostnih ukrepov tekom življenjskega cikla izdelka
 • Uvedba in spremljanje ustreznih ključnih številk, pomembnih za proizvodnjo
 • Obravnavanje pritožb (8D) in izvajanje analiz možnih napak in njihovih posledic (FMEA)
 • Vzdrževanje in uvajanje ustrezne proizvodne dokumentacije
 • Razvoj izboljšav izdelkov (oblikovanje proizvodnje)
 • Nadaljnji razvoj proizvodnih strategij podjetja LOGICDATA v smislu stroškov, kakovosti in prilagodljivosti
 • Zastopanje proizvodnega oddelka v interdisciplinarnih razvojnih projektih
 • Tehnično vodenje zaposlenih
 • Priprava novih tehnologij in strokovni razvoj ekipe
 • Nadaljnji razvoj procesov in metod

Od vas pričakujemo:

 • Diplomo iz proizvodnega inženiringa, avtomatizacijskega inženiringa, mehatronike ali primerljivega področja
 • Več let ustreznih strokovnih izkušenj s področja serijske proizvodnje/upravljanja kakovosti
 • Visoko sposobnost reševanja težav
 • Dobre organizacijske sposobnosti in pripravljenost na učenje
 • Visoko raven odločnosti
 • Veselje do dela v ekipi in močne socialne veščine
 • Samostojnost in analitičen način dela
 • Zelo dobro znanje nemščine in angleščine
 • Pripravljenost za službena potovanja

Idealno delovno okolje. Veselje pri delu.

V podjetju LOGICDATA boste dobili vsa potrebna orodja in navdih za doseganje izjemnih rezultatov. Naše čudovite pisarne, krasen ekipni duh in kultura nenehnega izboljševanja so bili zasnovani z mislijo na en sam cilj: zagotoviti vam potrebno motivacijo za (r)evolucioniranje področja prilagodljivega pohištva. Ste navdušeni? Obiščite našo spletno stran in se prepričajte, zakaj je kariera v našem podjetju edina LOGIČna izbira.

Naš uspeh. Naša ekipa.

Strast, nadarjenost in predanost so temeljne vrednote naše ekipe. Kot delodajalec cenimo raznolikost. Zato lahko v našem podjetju razvijate svoj potencial, ne glede na svoje poreklo, starost, spol, barvo kože ali spolno usmerjenost. Naša ponudba je namenjena vsem, ki se zanimajo za to delovno mesto. Najnižja bruto plača na tem delovnem mestu znaša 35.000 EUR na leto. Plačilo v skladu s tržnimi razmerami je v podjetju LOGICDATA samoumevno in vašo bruto plačo bomo določili skupaj z vami na podlagi vaših kvalifikacij.

Oseba za stik: Roxana Rottensteiner
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija – T: +43 (0) 3462 51 98 0 – www.logicdata.net

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Vas navdušujejo inovacije? Potem je vaše mesto v podjetju LOGICDATA. Z več kot dvema desetletjema izkušenj z razvojem (r)evolucionarnih mehatronskih rešitev za prilagodljivo pohištvo je naše rastoče podjetje vodilna velesila v industriji, ki postavlja svetovne standarde za inovacijo, delovanje in stil. Naša zbirka vključuje številne prvovrstne mehatronske komponente: inteligentne nadzorne enote, trpežne aktuatorje in intuitivne elemente uporabniških vmesnikov. Doma in tudi v pisarni podjetje LOGICDATA opredeljuje popolno prilagodljivo izkušnjo.

Poiščite svoje mesto v prilagodljivi (r)evoluciji in se pridružite naši nadarjeni ekipi na naslednjem delovnem mestu:
PROIZVODNI INŽENIR
Upravljanje dobavne verige

Vaše odgovornosti:
 Proaktivna podpora vseh izdelkov od standardnega obratovalnega postopka do konca življenjske dobe izdelka v smislu proizvodnje (kakovost izdelkov in zmanjšanje stroškov)
 Podpora in ocena proizvodnih partnerjev ter organiziranje, izvajanje in spremljanje certifikacij, pomembnih za izdelke (UL/TÜV itd.)
 Zagotavljanje potrebnih proizvodnih zmogljivosti
 Spremljanje proizvodnih odpadkov z namenom nenehnega zmanjševanja prek trajnostnih ukrepov tekom življenjskega cikla izdelka
 Uvedba in spremljanje ustreznih ključnih številk, pomembnih za proizvodnjo
 Obravnavanje pritožb (8D) in izvajanje analiz možnih napak in njihovih posledic (FMEA)
 Vzdrževanje in uvajanje ustrezne proizvodne dokumentacije
 Razvoj izboljšav izdelkov (oblikovanje proizvodnje)
 Nadaljnji razvoj proizvodnih strategij podjetja LOGICDATA v smislu stroškov, kakovosti in prilagodljivosti
 Zastopanje proizvodnega oddelka v interdisciplinarnih razvojnih projektih
 Tehnično vodenje zaposlenih
 Priprava novih tehnologij in strokovni razvoj ekipe
 Nadaljnji razvoj procesov in metod


_________________________________________


Driven by innovation? Then LOGICDATA is your place to be. With over two decades’ experience developing (r)evolutionary mechatronic solutions for adjustable furniture, our growing company is an industry-leading powerhouse: setting the global standard for innovation, performance, and style. Our collection includes countless first-class mechatronic components: intelligent control units, durable actuators, and intuitive UI elements. At home and in the office, LOGICDATA defines the perfect adjustable experience.

You can take your place in the adjustable (r)evolution by joining our talented team in the following role:

PRODUCTION ENGINEER
Supply Chain Management

Your responsibilities:
■ Proactive support of all products from SOP to the end of product life in terms of production (product quality and cost improvement)
■ Support and evaluation of manufacturing partners as well as organization, implementation and monitoring of product-relevant certifications (UL/ TÜV etc.)
■ Ensuring the required manufacturing capacities
■ Monitoring of production waste with the aim of continuous reduction through sustainable measures over the product life cycle
■ Introduction and monitoring of corresponding production-relevant key figures
■ Complaint handling (8D) and implementation of process FMEAs
■ Maintenance and introduction of appropriate production documentation
■ Development of product improvements (Design of Manufacturing)
■ Further development of the LOGICDATA production strategies in terms of cost, quality and flexibility
■ Representation of the production department in interdisciplinary development projects
■ Technical leadership of employees
■ Preparation of new technologies and professional development of the team
■ Further development of processes and methods

Kaj pričakujemo

Od vas pričakujemo:
 Diplomo iz proizvodnega inženiringa, avtomatizacijskega inženiringa, mehatronike ali primerljivega področja
 Več let ustreznih strokovnih izkušenj s področja serijske proizvodnje/upravljanja kakovosti
 Visoko sposobnost reševanja težav
 Dobre organizacijske sposobnosti in pripravljenost na učenje
 Visoko raven odločnosti
 Veselje do dela v ekipi in močne socialne veščine
 Samostojnost in analitičen način dela
 Zelo dobro znanje nemščine in angleščine
 Pripravljenost za službena potovanja

_________________________________________


What we expect:
■ Degree in production engineering, automation engineering, mechatronics or comparable
■ Several years of relevant professional experience in the field of series production/QM required
■ High problem solving competence
■ Strong organizational skills and willingness to learn
■ High level of assertiveness
■ Enjoy working in a team and strong social skills
■ Independent and analytical working style
■ Very good knowledge of German and English
■ Readiness to travel

Kaj nudimo

Idealno delovno okolje. Veselje pri delu.
V podjetju LOGICDATA boste dobili vsa potrebna orodja in navdih za doseganje izjemnih rezultatov. Naše osupljive pisarne, sijajen ekipni duh in kultura nenehnega izboljševanja so bili zasnovani z mislijo na en sam cilj: zagotoviti vam potrebno motivacijo za (r)evolucioniranje področja prilagodljivega pohištva. Ste navdušeni? Obiščite našo spletno stran in se prepričajte, zakaj je kariera v našem podjetju edina LOGIČna izbira.

Naš uspeh. Naša ekipa.
Strast, nadarjenost in predanost so temeljne vrednote naše ekipe. Kot delodajalec cenimo raznolikost. Zato lahko v našem podjetju razvijate svoj potencial, ne glede na svoje poreklo, starost, spol, barvo kože ali spolno usmerjenost. Naša ponudba je namenjena vsem, ki se zanimajo za to delovno mesto. Najnižja bruto plača na tem delovnem mestu znaša 42.000 EUR letno. Plačilo v skladu s tržnimi razmerami je v podjetju LOGICDATA samoumevno in vašo bruto plačo bomo določili skupaj z vami na podlagi vaših kvalifikacij.


Oseba za stik: Roxana Rottensteiner
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija – T: +43 (0) 3462 51 98 0 – //www.logicdata.net
_________________________________________


The ideal working environment. Joy at work.
LOGICDATA gives you the tools and the inspiration to achieve the extraordinary. Our stunning offices, magnificent team spirit, and culture of continual improvement were crafted with just one thing in mind: to provide you with the motivation to (r)evolutionize adjustable furniture. Excited? Find out why a career with us is the only LOGICal choice by visiting our website.

Our success. Our team.
Passion, talent and dedication are core values of our team. As an employer we live diversity. Therefore, you can develop your potential with us, regardless of origin, age, gender, skin color or sexual orientation. Our offer is directed to all people equally. The minimum gross salary for this position is EUR 42.000.- per year. Payment in accordance to the market is self-evident at LOGICDATA and we will determine your gross salary together with you based on your qualifications.


Contact person: Roxana Rottensteiner LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg Austria - T: +43 (0) 3462 51 98 0 - //www.logicdata.net

Izberi področje dela