Proizvodni tehnolog (m/ž)

31.7.2020
Danfoss Trata d.o.o.
Kamnik
m/ž
VROČ OGLAS DANES
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


SPLOŠNO O PODJETJU

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.

Od leta 1995 smo del mednarodne skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji in ima na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

 • regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,
 • regulatorji temperature brez pomožne energije,
 • balansirni ventili in
 • prenosniki toplote.

VIZIJA IN CILJI

Danfoss Trata je vrhunski poslovni in tehnološki center za področje prenosa toplote in regulacije daljinskega ogrevanja ter hlajenja, z zaposlenimi, ki svoje znanje zavzeto širijo in soustvarjajo trajnostni razvoj Danfossa.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti.

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in motivirani za delo. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre. 

Želimo si novih sodelavcev, ki so vztrajni in osredotočeni na timske rezultate, usmerjeni k ljudem in imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti mreženja ter sodelovanja in so poslovno usmerjeni. 

 KAKO POTEKA SELEKCIJSKI PROCES

Kandidati lahko prosta delovna mesta pregledujejo na Danfossovi zaposlitveni strani. S kreiranjem svojega osebnega profila lahko tudi nastavijo avtomatično obveščanje o odprtem delovnem mestu, ki se sklada s kandidatovimi željami oziroma interesi.

Ob poslani prijavi na prosto delovno mesto bodo kandidati v roku 24-ih ur prejeli sistemsko elektronsko sporočilo o prejemu prijave. S tem se bodo uvrstili v proces izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto. 

S prejemom prijave se prične proces izbire ustreznih kandidatov. Prijavo pregleda odgovorni HR Specialist, ki je seznanjen z zahtevami delovnega mesta in ostalimi zaposlitvenimi potrebami v podjetju. Pomembno je, da so v prijavi natančno opredeljena znanja in izkušnje ter je prijavni vprašalnik pazljivo izpolnjen. V tem primeru ima kandidat več možnosti za uvrstitev v nadaljnji krog izbora, saj bodo upoštevana vsa znanja in izkušnje, s tem pa bomo glede na ostale zaposlitvene potrebe lahko po potrebi poiskali tudi kakšno drugo, bolj ustrezno delovno mesto.

Če kompetence kandidata ustrezajo zahtevam delovnega mesta, bo kandidat prejel vabilo na telefonski ali osebni razgovor, na katerem preverimo osebnostne lastnosti ter strokovne kompetence za zasedbo delovnega mesta. Na predvidoma dveh razgovorih podrobneje spoznamo kandidata in natančneje preverimo njegova znanja in izkušnje ter talente, ter izbranemu pošljemo ponudbo in osnutek pogodbe. Proces je končan, ko kandidat sprejme ponudbo in podpiše pogodbo.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo občutljiva tema tudi za naše podjetje. Verjamemo namreč, da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene konkurenčno glede na plače na trgu. 

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. 

Nedenarne ugodnosti

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, omogočamo možnost dela od doma, fleksibilno razporeditev delovnega časa in se držimo načela, da je delovni dan dolg 8 ur. Smo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, preko katerega imamo določeno vrsto raznolikih ukrepov za spodbujanje usklajevanja dela in družine naših zaposlenih. Spodbujamo športno udejstvovanje zaposlenih, organiziramo piknik in novoletno zabavo, skrbimo za zdravo delovno okolje in zaposlene razvajamo z majhnimi pozornostmi ob za njih pomembnih dogodkih.

Razvoj zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Skrbimo za stalen strokovni razvoj zaposlenih in spodbujamo interni prenos znanj. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori med zaposlenim in vodjo.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi podjetji. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju. 

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte. 

Dodatne ugodnosti
 • Možnost nadaljnjega šolanja: DA
 • Možnost opravljanja študentske prakse: DA
 • Možnost sodelovanja pri diplomski / magistrski nalogi: DA


NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Pred nami so številne nove razvojne priložnosti. Delujemo v segmentu, ki je povezan z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov. Na pomembnejših trgih imamo dobre pozicije, naša priložnost pa so predvsem projekti obnov in razširitev sistemov daljinskega ogrevanja in gradnja novih sistemov na biomaso.

Danfoss Trata ima največji tržni delež v regulaciji daljinskega ogrevanja. Imamo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program regulatorjev in izjemne izkušnje na področju uporabe naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in ki so usklajeni s proizvodnimi procesi. Izdelki, ki jih trenutno razvijamo v Danfoss Trati, sledijo najsodobnejšim standardom.

Opisi produktov:

V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:

 • izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja.
 • balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov.
 • prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji.Analitik zalog globalne dobavne verige (m/ž) - Inventory Assistant

Proizvodni tehnolog (m/ž)

Kamnik, SI

Pridružite se Danfoss Trati, vodilnemu podjetju na globalnem trgu na področju regulacije pogonov, ogrevanja, hlajenja in klimatizacije. Zadovoljstvo, ki izhaja iz razvoja trajnostnih rešitev za ljudi po vsem svetu in uporabe znanja in izkušenj za globalne spremembe vas spodbuja k razmišljanju, kako doseči več z manj.

V timu zavzetih sodelavcev iščemo Proizvodnega tehnologa (m/ž), ki bo odgovoren za implementacijo novih izdelkov v proizvodnjo, spremembe oz. izboljšave obstoječih izdelkov ter izboljšave proizvodne tehnologije s poudarkom na zagotavljanju produktivnosti in kakovosti končnih izdelkov. Na delovnem mestu boste tesno povezani s projektno tehnologijo, oddelkom raziskav in razvoja ter kakovostjo.

Vaše glavne delovne naloge bodo:

 • Izvedba kakovostnih analiz FMEA, MSA, SPC in podobnih za zagotavljanje kakovosti izdelkov
 • Izdelava in vzdrževanje kontrolnih planov
 • Reševanje reklamacij s trga in kakovosti znotraj proizvodnje (preko orodij 4S, 8D)
 • Izdelava navodil za delo operaterjev
 • Izdelava tehnoloških matičnih podatkov, kosovnic, tehnoloških postopkov in drugih potrebnih podatkov v sistemu SAP;
 • Definiranje potrebne proizvodne opreme
 • Sodelovanje in vodenje različnih proizvodnih projektov

Naša pričakovanja od kandidatov:

 • Univerzitetna izobrazba strojne smeri
 • Vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnih delih v proizvodnem podjetju na področju proizvodnje, tehnologije, kakovosti, razvoja
 • Poznavanje konceptov proizvodnih procesov in avtomatizacije/robotizacije
 • Aktivno znanje angleščine
 • Usmerjenost na tehnično področje s sposobnostjo timskega dela in ustrezne komunikacije z različnimi deležniki
 • Samostojnost, proaktivnost in sposobnost iskanja novih rešitev
 • Smisel za informatiko v proizvodnji
 • Poznavanje sistema SAP in proizvodnega procesa kakovosti sta prednost

Ponujamo vam:

 • Delo v mednarodnem okolju in dinamičen delovni dan s številnimi strokovnimi izzivi
 • Vključenost v sodobne koncepte tehnologije ter priložnost za uresničevanje idej
 • Priložnost sodelovanja s sodelavci izven in znotraj korporacije
 • Sodelavce, ki so pripravljeni delati v skupini in deliti svoje znanje

Mi smo "Engineering Tomorrow"

Svet se sooča z naraščanjem prebivalstva, hitro urbanizacijo in še hitrejšimi podnebnimi spremembami. V Danfossu smo razvili rešitve, s katerimi odgovarjamo na te globalne trende. Ustvarjamo energetsko učinkovite izdelke in aplikacije, ki zmanjšujejo odpad hrane in ohranjajo mesta bolj zelena – z uporabo naših digitalnih rešitev, s katerimi so Danfossovi sistemi pametnejši in bolj povezani – in ustvarjamo inovativne načine za varčevanje z energijo ter prehod k bolj čisti energiji, ki pripomore k varovanju našega okolja.

Danfoss ponuja unikatno priložnost za sodelovanje, kjer boste lahko uporabili in nadalje razvijali vaša znanja in sposobnosti – z vplivom na razvoj rešitev in spreminjanje globalnih trendov, ter s tem oblikovali vznemirljiv karierni razvoj. Zaposlene spodbujamo k prevzemajo iniciativ in odgovornosti, preseganju pričakovanj in vsakdanjemu delu in odločanju, kot da bi bil Danfoss vaše podjetje. Danfoss je vodilno tehnološko podjetje, kjer delate in sodelujete s strokovnjaki različnih strokovnih in kulturnih ozadij. Pridružite se nam in postanite član/-ica svetovne družine več kot 27.000 zaposlenih v 56 državah, ki ustvarjajo boljši jutri in gradijo boljšo prihodnost.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Pridružite se Danfoss Trati, vodilnemu podjetju na globalnem trgu na področju regulacije pogonov, ogrevanja, hlajenja in klimatizacije. Zadovoljstvo, ki izhaja iz razvoja trajnostnih rešitev za ljudi po vsem svetu in uporabe znanja in izkušenj za globalne spremembe vas spodbuja k razmišljanju, kako doseči več z manj.

V timu zavzetih sodelavcev iščemo Proizvodnega tehnologa (m/ž), ki bo odgovoren za implementacijo novih izdelkov v proizvodnjo, spremembe oz. izboljšave obstoječih izdelkov ter izboljšave proizvodne tehnologije s poudarkom na zagotavljanju produktivnosti in kakovosti končnih izdelkov. Na delovnem mestu boste tesno povezani s projektno tehnologijo, oddelkom raziskav in razvoja ter kakovostjo.

Vaše glavne delovne naloge bodo:
- Izvedba kakovostnih analiz FMEA, MSA, SPC in podobnih za zagotavljanje kakovosti izdelkov
- Izdelava in vzdrževanje kontrolnih planov
- Reševanje reklamacij s trga in kakovosti znotraj proizvodnje (preko orodij 4S, 8D)
- Izdelava navodil za delo operaterjev
- Izdelava tehnoloških matičnih podatkov, kosovnic, tehnoloških postopkov in drugih potrebnih podatkov v sistemu SAP;
- Definiranje potrebne proizvodne opreme
- Sodelovanje in vodenje različnih proizvodnih projektov

Kaj pričakujemo

- Univerzitetna izobrazba strojne smeri
- Vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnih delih v proizvodnem podjetju na področju proizvodnje, tehnologije, kakovosti, razvoja
- Poznavanje konceptov proizvodnih procesov in avtomatizacije/robotizacije
- Aktivno znanje angleščine
- Usmerjenost na tehnično področje s sposobnostjo timskega dela in ustrezne komunikacije z različnimi deležniki
- Samostojnost, proaktivnost in sposobnost iskanja novih rešitev
- Smisel za informatiko v proizvodnji
- Poznavanje sistema SAP in proizvodnega procesa kakovosti sta prednost

Kaj nudimo

- Delo v mednarodnem okolju in dinamičen delovni dan s številnimi strokovnimi izzivi
- Vključenost v sodobne koncepte tehnologije ter priložnost za uresničevanje idej
- Priložnost sodelovanja s sodelavci izven in znotraj korporacije
- Sodelavce, ki so pripravljeni delati v skupini in deliti svoje znanje

Izberi področje dela