Elektromonter (več oseb)

Elektrosignal danes velja za eno najuspešnejših slovenskih podjetij na področju elektroinštalacij. Odlikuje nas celovita ponudba elektroinštalacijskih in elektromontažnih del, od svetovanja, projektiranja, proizvodnje, do izvedbe, meritev in vzdrževanja. Naša bogata, 70-letna tradicija in nenehno sledenje sodobnim tehnološkim trendom nam omogočata kakovostno izvedbo storitev.

Zaposlimo  delavce / delavke na delovnem mestu: 

PROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

DELOVNE NALOGE:

 • izvedba projektiranja električnih instalacij
 • priprava osnutkov in idejnih zasnov projektov električnih instalacij
 • priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenj
 • priprava projektne dokumentacije za izvedbo 
 • priprava tehnične dokumentacije 
 • spremljanje dosežene stopnje razvoja na področju projektiranja električnih instalacij
 • sodelovanje pri definiranju zahtev projektov (usklajevanje zahtev naročnikov z možnostjo izvedbe)
 • sodelovanje pri oblikovanju ponudb na podlagi definiranih zahtev projektov 
 • izvajanje ogledov objektov in lokacij
 • pomoč pri opravljanju projektantskega nadzora – priprava podatkov
 • izdelava in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije posameznih projektov (PID in POV)
 • izdelava in arhiviranje projektne in tehnične dokumentacije 
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del
 • opravljanje katerih koli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • VI. ali V. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri
 • Zaželeno 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu
 • Veljavno vozniško dovoljenje B kategorije  
 • Zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika (angleško)

KAJ PONUJAMO:

 • Plačilo je odvisno od usposobljenosti in strokovnosti.
 • Zraven osnovne plače prejmejo zaposleni še:
 • + dodatek na delovno dobo – 0,5% / leto
  + povračilo stroška prehrane in prevoza na delo
  + stimulativni del

Brezplačno parkirišče na sedežu podjetja.

Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:

 • Vlogo s kratkim življenjepisom
 • Kopijo zadnjega šolskega spričevala
 • Pregled dosedanjih zaposlitev

Način prijave: