Projektni vodja za prodajne dejavnosti/Sales Operation – Project manager

15.9.2022
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Styria digital marketplaces, d.o.o.

Za našega naročnika vabimo visoko motivirano osebo, ki je usmerjena k doseganju ciljev in ima dobre organizacijske sposobnosti, proaktivnost ter sposobnost hitrega reševanja situacij. 

Projektni vodja za prodajne dejavnosti

O podjetju

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje - skupina za usposabljanje kot projektni vodja . Niti dva dneva nista enaka, zato boste morali biti pri svojem delu samoiniciativni in neposredni. Na svojem delovnem mestu morali uporabljati prožen pristop ter biti sposobni učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi deležniki. Idealen kandidat mora imeti izkušnje z usklajevanjem več projektov v dinamičnem okolju s hitrim tempom, da izboljša naše vodenje usposabljanja in uvajanja.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 • izboljšanje učinkovitosti in uspešnost prodajnih ekip podjetja;
 • usklajevanje s prodajno ekipo in vodstvom za izvajanje prodajnih načrtov, usposabljanje in uvajanje za prodajo, vzpostavitev prodajnega procesa in razvoj organizacijskih ciljev;
 • vzpostavitev in vzdrževanje tesnih odnosov z vsemi deležniki, sodelovanje pri standardizaciji procesov.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 • koordiniranje in nadziranje prodajnega usposabljanja ter zagotavljanje procesno podporo in merjenje izboljšav vseh postopkov, povezanih s prodajo;
 • nadzorovanje razvoja gradiva za usposabljanje, vključno z gradivom za nove zaposlene, in izvajanje stalnih izboljšav;
 • pripravljanje in nadzorovanje tekočega vzdrževanja programov in vsebin uvajanja za prodajo in izstopanja iz podjetja;
 • vzpostavljanje in vzdrževanje baze znanja prodaje v podjetju;
 • določanje zahtev glede usposabljanja s preučevanjem strateških načrtov prodaje in trženja ter trenutnih prodajnih rezultatov; posvetovanje z vodjami prodaje; pregledovanje rezultatov usposabljanja izvajalcev usposabljanja; ocenjevanje učinkovitosti usposabljanja;
 • izvajanje in vzdrževanje uspešnega orodja in programa za vsebino usposabljanja in spremljanje učinkovitosti usposabljanj;
 • opredelitev, izboljšanje in upravljanje strukturnih prodajnih procesov za izboljšanje konverzije, skrajšanje prodajnih ciklov in maksimiranje dosežkov;
 • tesno sodelovanje z vodstvom prodaje z namenom pregledovanja kakovosti prodajnega procesa in prioritiziranje priložnosti za izboljšave; pomoč pri razumevanju ozkih grl in nedoslednosti v procesu;
 • sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
 • vodenje dokumentacije seznamov elektronskih naslovov ekipe in ustreznih poverilnic;
 • vodenje oblikovanja komunikacije med prodajo in prodajnimi dejavnostmi, vključno z mesečnim glasilom o dejavnostih prodaje;
 • pomoč pri opredelitvi obsega in ciljev projektov, usklajevanju notranjih in zunanjih virov z vključenostjo vseh ustreznih deležnikov ter zagotavljanjem tehnične in operativne izvedljivosti;
 • vzpostavitev smernic za pravila in uporabo Salesforce za uskladitev s prodajnimi procesi podjetja.

Popolno ujemanje ...

 • Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
 • Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami v podjetju s primerljivo kompleksnostjo in večnacionalnim okoljem.
 • Dobro razumevanje prodajnega cikla in učinkovitih prodajnih strategij.
 • Dobre in dokazane izkušnje pri izboljšavi procesov.
 • Izkušnje pri uporabi programske opreme in pripravi potrebnega gradiva za usposabljanje.
 • Izkušnje z nadzorom izvajanja programske opreme za usposabljanje so zelo cenjene.

Osebne lastnosti

 • Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti.
 • Občutek odgovornosti in ponosa za lastno uspešnost in vpliv lastne uspešnosti na uspeh podjetja.
 • Ustvarjalnost pri sposobnosti razvijanja novih idej in kreativnih rešitev.
 • Sposobnost doseganja uspeha in motiviranja prodaje.
 • Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja.
 • Komunikacijske in medosebne veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
 • Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
 • Sposobnost integracije in hitrega učenja.
 • Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivnost in zanesljivost.

Naročnik oglasa ne želi biti imenovan. S posredovanjem svoje prijave prek e-sistema MojeDelo.com soglašate, da je vaša prijava posredovana naročniku.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja.
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje – skupina za usposabljanje kot projektni vodja. Niti dva dneva nista enaka, zato boste morali biti pri svojem delu samoiniciativni in neposredni. Na svojem delovnem mestu morali uporabljati prožen pristop ter biti sposobni učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi deležniki. Idealen kandidat mora imeti izkušnje z usklajevanjem več projektov v dinamičnem okolju s hitrim tempom, da izboljša naše vodenje usposabljanja in uvajanja.

Vaši glavni cilji bodo obsegali (niso izčrpni):
• izboljšanje učinkovitosti in uspešnost prodajnih ekip podjetja;
• usklajevanje s prodajno ekipo in vodstvom za izvajanje prodajnih načrtov, usposabljanje in uvajanje za prodajo, vzpostavitev prodajnega procesa in razvoj organizacijskih ciljev;
• vzpostavitev in vzdrževanje tesnih odnosov z vsemi deležniki, sodelovanje pri standardizaciji procesov.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

• koordiniranje in nadziranje prodajnega usposabljanja ter zagotavljanje procesno podporo in merjenje izboljšav vseh postopkov, povezanih s prodajo;
• nadzorovanje razvoja gradiva za usposabljanje, vključno z gradivom za nove zaposlene, in izvajanje stalnih izboljšav;
• pripravljanje in nadzorovanje tekočega vzdrževanja programov in vsebin uvajanja za prodajo in izstopanja iz podjetja;
• vzpostavljanje in vzdrževanje baze znanja prodaje v podjetju;
• določanje zahtev glede usposabljanja s preučevanjem strateških načrtov prodaje in trženja ter trenutnih prodajnih rezultatov; posvetovanje z vodjami prodaje; pregledovanje rezultatov usposabljanja izvajalcev usposabljanja; ocenjevanje učinkovitosti usposabljanja;
• izvajanje in vzdrževanje uspešnega orodja in programa za vsebino usposabljanja in spremljanje učinkovitosti usposabljanj;
• opredelitev, izboljšanje in upravljanje strukturnih prodajnih procesov za izboljšanje konverzije, skrajšanje prodajnih ciklov in maksimiranje dosežkov;
• tesno sodelovanje z vodstvom prodaje z namenom pregledovanja kakovosti prodajnega procesa in prioritiziranje priložnosti za izboljšave; pomoč pri razumevanju ozkih grl in nedoslednosti v procesu;
• sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
• vodenje dokumentacije seznamov elektronskih naslovov ekipe in ustreznih poverilnic;
• vodenje oblikovanja komunikacije med prodajo in prodajnimi dejavnostmi, vključno z mesečnim glasilom o dejavnostih prodaje;
• pomoč pri opredelitvi obsega in ciljev projektov, usklajevanju notranjih in zunanjih virov z vključenostjo vseh ustreznih deležnikov ter zagotavljanjem tehnične in operativne izvedljivosti;
• vzpostavitev smernic za pravila in uporabo Salesforce za uskladitev s prodajnimi procesi podjetja.


//

Our mission is to facilitate the development of innovation in an efficient, safe and sustainable way.
The company provides an integrated platform of software and services to meet all needs in terms of intellectual property and innovation management.
With more than 20,000 customers in 30 countries, Company has become a world leader whose IT expertise is recognised throughout the world and is reflected in all its offerings.
Our employees, based in Europe, North America, China, Japan, India and many other countries, are the company's main shareholders. On a day-to-day basis, this is reflected in the strong involvement of our teams, collaborative processes and short decision paths.
Our company, supported by first-class investment funds and based on strong values of entrepreneurship, respect and honesty, pursues both a strategy of strong growth and a commitment to social and environmental responsibility.

Your next adventure awaits here…

As part of our Sales Operation Department, you will manage the Sales Operations – Training team as a Sales Operations - Training & Content Manager. No two days are the same, so you'll need to be a self-starter who likes to be hands-on. You will need to bring a flexible approach to the role and be able to communicate effectively to internal and external stakeholders. The ideal candidate will have experience coordinating multiple projects in a dynamic fast-paced environment, in order to improve our training & onboarding management.

Your main goals will include (not exhaustive) :
• Increase the effectiveness and efficiency of Company’s sales teams
• Coordinate with sales team and leadership to implement sales plans, sales onboarding and training, establish a sales process and to develop organizational goals
• Establish and maintain strong relationship with all stakeholders; work collaboratively to standardize processes

Your main responsibilities will include (not exhaustive) :

• Coordinate and oversee sales training and provide process support and measure of improvements on all sales-related procedures
• Oversee the development of training materials, including for new hires and ongoing improvements
• Draft and oversee ongoing maintenance of the Company sales onboarding and offboarding programs & content
• Establish and maintain company’s sales knowledge base
• Determines training requirements by studying sales and marketing strategic plans and current sales results; conferring with sales executives; reviewing results of trainer coaching; evaluating training effectiveness
• Implement and maintain a successful tool and program for training content and monitoring effectiveness of trainings
• Define, refine, and administer structured sales processes to improve conversions, shorten sales cycles, and maximize wins
• Work closely with sales leadership to inspect sales process quality and prioritize opportunities for improvement; assist in understanding process bottlenecks and inconsistencies
• Collaborate with account executives to identify optimization opportunities
• Maintain documentation of team email lists and corresponding credentials
• Conduct creation of communication between Sales and Sales Ops, including monthly Sales Operations Newsletter
• Assist in the definition of project scope and objectives, coordinating internal and external resources, involving all relevant stakeholders, and ensuring technical and operational feasibility
• Establish guidelines for Salesforce rules and use to align with company`s sales processes.

Kaj pričakujemo

Popolno ujemanje …

• Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
• Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami v podjetju s primerljivo kompleksnostjo in večnacionalnim okoljem.
• Dobro razumevanje prodajnega cikla in učinkovitih prodajnih strategij.
• Dobre in dokazane izkušnje pri izboljšavi procesov.
• Izkušnje pri uporabi programske opreme in pripravi potrebnega gradiva za usposabljanje.
• Izkušnje z nadzorom izvajanja programske opreme za usposabljanje so zelo cenjene.


Osebne lastnosti

• Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti.
• Občutek odgovornosti in ponosa za lastno uspešnost in vpliv lastne uspešnosti na uspeh podjetja.
• Ustvarjalnost pri sposobnosti razvijanja novih idej in kreativnih rešitev.
• Sposobnost doseganja uspeha in motiviranja prodaje.
• Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja.
• Komunikacijske in medosebne veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
• Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
• Sposobnost integracije in hitrega učenja.
• Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivnost in zanesljivost.

//

The perfect match…

• Fluent in English required and other languages appreciated
• 3 years in a similar position or with similar requirements in a company of comparable complexity and multinational environment
• A good understanding of the sales cycle and effective sales strategies
• Strong, proven track record of process improvement
• Experience running software and produce training materials required
• Experience overseeing implementation of training software highly appreciated


Personal attributes

• Very rigorous, organized, a sense of priority and detailed oriented
• Sense of ownership and pride in your performance and it’s impact on company’s success
• Creative with ability to develop new ideas and creative solutions
• Ability to achieve success and motivated Sales
• Strong desire to execute and identify new ways to push Company’s business forward
• Communications & interpersonal skills in dialogue with multi-country stakeholders
• Autonomous, dynamic, flexible and dedicated
• Ability to integrate and learn quickly
• Team player, proactive and reliable

Kaj nudimo

Izberi področje dela