Ravnatelj m/ž Višje strokovne šole

6.4.2021
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Naklo
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Spletna stran:

Ravnatelj

Ravnatelj m/ž
Višje strokovne šole 

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, na podlagi sklepa redne seje Sveta zavoda, ki je potekala 1. 4. 2021, razpisuje delovno mesto

Ravnatelj m/ž

Višje strokovne šole 


Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja m/ž VSŠ izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Višje strokovne šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. avgust 2021.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter dodatno ustrezno dokumentacijo:

  • potrdilo o izobrazbi,
  • potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole,
  • dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra¬ževanju (najmanj 5 let),
  • potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo okrajnega sodišča, da kandi¬dat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • program vodenja za mandatno obdobje,
  • kratek življenjepis
pošljite v zaprti ovojnici z oznako "Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ – NE ODPIRAJ"  v roku 15 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, na podlagi sklepa redne seje Sveta zavoda, ki je potekala 1. 4. 2021, razpisuje delovno mesto
Ravnatelj m/ž
Višje strokovne šole

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja m/ž VSŠ izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Višje strokovne šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 16. avgust 2021.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter dodatno ustrezno dokumentacijo:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
- potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo okrajnega sodišča, da kandi¬dat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis

pošljite v zaprti ovojnici z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ – NE ODPIRAJ” v roku 15 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo.


Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

Izberi področje dela