Raziskovalec v oddelku Analitsko raziskovalni center /// Researcher at the Analysis and Research Department

24.7.2020
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po uspešni vpeljavi devetih sprejetih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjo javnostjo; raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; otroški časovni bonus; načrtovanje letnega dopusta; tim Družini prijazno podjetje; možnost dela od doma; ponovno vključevanje po daljši bolniški), smo februarja 2019 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje ter takoj pristopili k podaljšanju le-tega.

S tem smo se zavezali, da bomo uvedli še najmanj tri dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki morajo biti realizirani oz. vpeljani v prakso najkasneje do 20. februarja 2022. Novi ukrepi so povezani s prostovoljstvom zaposlenih, časovnim bonusom za socialno povezane osebe in aktivnostmi, vezanimi na starejše zaposlene v banki.

V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih letih nagrajeni tudi z nazivom Ugledni delodajalec. Tudi v letu 2019 smo zasedli prvo mesto v panogi bančništva, na kar smo še posebej ponosni. 


Verjamemo, da kreativno in dinamično delovno okolje, timsko delo, spodbujanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, fleksibilni delovni pogoji in spoštovanje med zaposlenimi, ustvarja in vzdržuje dobro organizacijsko klimo. Navedeno potrjujejo tudi podatki zadnjega merjenja klime (s pomočjo vprašalnika SiOK), iz katerega izhaja, da povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij presega slovensko povprečje. 

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Analitsko raziskovalni center (ARC), kamor vabimo k sodelovanju dva nova sodelavca ali sodelavki, skrbimo za spremljanje in analiziranje domačih gospodarskih gibanj in gibanj v pomembnejših partnericah Slovenije iz EU in zunaj nje, zagotavljamo analitična orodja in modele za napovedovanje, izvajanje analiz in raziskav, pomembnih za potrebe denarne politike in izpolnjevanje drugih strateških ciljev in nalog BS. V skladu s politiko BS o izsledkih analiz in raziskav seznanjamo strokovno in širšo javnost na internetnih straneh BS.

  Če želite postati del našega kolektiva, vas vabimo, da se prijavite na: 
     

dve prosti delovni mesti RAZISKOVALEC
m/ž v oddelku Analitsko raziskovalni center


Delo obsega predvsem:

 • sodelovanje in izvajanje raziskav na področju makroekonomije in denarne politike, 
 • razvoj in vzdrževanje ekonometričnih orodij, 
 • priprava opomnikov in drugih pisnih prispevkov za organe odločanja,
 • priprava strokovnih člankov in sodelovanje pri pripravi rednih publikacij Banke Slovenije,
 • sodelovanje v raziskavah in delovnih skupinah v okviru Evrosistema,
 • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami na regionalni in mednarodni ravni.

Pričakujemo:

 • najmanj VIII/1. stopnja izobrazbe z vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja makroekonomskih raziskav oz. najmanj VIII/2. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanja s področja makroekonomske analize in denarne politike, 
 • znanja s področja ekonometrije,
 • analitične sposobnosti, poglobljeno analitično delo in raziskovanje,
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • izkušnje z uporabo MS Office programskih orodij in statističnih, analitičnih, ekonometričnih programskih paketov (npr. Eviews, R, Matlab, Stata).

Nudimo:

 • kreativno delo v dinamičnem kolektivu,
 • delo v uglednem, družini prijaznem podjetju,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. 

Z izbranima kandidatoma (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno  21. avgusta 2020.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Analitsko raziskovalni center (ARC), kamor vabimo k sodelovanju dva nova sodelavca ali sodelavki, skrbimo za spremljanje in analiziranje domačih gospodarskih gibanj in gibanj v pomembnejših partnericah Slovenije iz EU in zunaj nje, zagotavljamo analitična orodja in modele za napovedovanje, izvajanje analiz in raziskav, pomembnih za potrebe denarne politike in izpolnjevanje drugih strateških ciljev in nalog BS. V skladu s politiko BS o izsledkih analiz in raziskav seznanjamo strokovno in širšo javnost na internetnih straneh BS.

Če želite postati del našega kolektiva, vas vabimo, da se prijavite na:

dve prosti delovni mesti RAZISKOVALEC m/ž
v oddelku Analitsko raziskovalni center

Delo obsega predvsem:

• sodelovanje in izvajanje raziskav na področju makroekonomije in denarne politike,
• razvoj in vzdrževanje ekonometričnih orodij,
• priprava opomnikov in drugih pisnih prispevkov za organe odločanja,
• priprava strokovnih člankov in sodelovanje pri pripravi rednih publikacij Banke Slovenije,
• sodelovanje v raziskavah in delovnih skupinah v okviru Evrosistema,
• sodelovanje z raziskovalnimi institucijami na regionalni in mednarodni ravni.

///

Banka Slovenije is the central bank of the Republic of Slovenia, and is part of the European System of Central Banks (ESCB) and the Eurosystem, to which responsibility for monetary policy has been transferred. Banka Slovenije implements the Eurosystem’s single monetary policy, manages the official foreign reserves, attends to the functioning of payment systems, and issues euro banknotes. It also performs other tasks such as supervising banks, participating in the maintenance of financial stability, managing the Central Credit Register, attending to the security of deposits and bank resolution, ensuring that the entire country is supplied with cash, and managing accounts and executing payment transactions for government bodies, banks and public sector entities, and it collects, processes and presents statistical data that is important to the functioning of the monetary and financial system. It is a work environment in which to gain unique working experience that will be valued both inside Slovenia and further afield.

The Analysis and Research Department (ARD), which is seeking two new recruits, is responsible for monitoring and analysing domestic economic developments and developments in Slovenia’s main partners inside and outside the EU, providing analytical tools and models for forecasting, conducting vital analysis and research for the needs of monetary policy, and carrying out Banka Slovenije’s other strategic objectives and tasks. In line with Banka Slovenije policy, we keep the professional audience and the general public informed of the findings of our analysis and research on the Banka Slovenije website.

If you would like to become part of our team, we invite you to apply for:

two vacant positions RESEARCHER m/f
at the Analysis and Research Department

Duties cover in particular:

• participating in and conducting research in the area of macroeconomics and monetary policy;
• developing and maintaining econometric tools;
• drafting briefing notes and other written contributions for decision-making bodies;
• drafting expert papers and collaborating in the preparation of regular Banka Slovenije publications;
• participating in research and working groups within the Eurosystem;
• working with research institutions at the regional and international levels.

Kaj pričakujemo

• najmanj VIII/1. stopnja izobrazbe z vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja makroekonomskih raziskav oz. najmanj VIII/2. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
• znanja s področja makroekonomske analize in denarne politike,
• znanja s področja ekonometrije,
• analitične sposobnosti, poglobljeno analitično delo in raziskovanje,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• izkušnje z uporabo MS Office programskih orodij in statističnih, analitičnih, ekonometričnih programskih paketov (npr. Eviews, R, Matlab, Stata).

///

The successful candidate will have:

• minimum Level VIII/1. educational qualifications with at least five years of working experience in the area of macroeconomic research, or minimum Level VIII/2. educational qualifications in economics or another appropriate field;
• knowledge of macroeconomic analysis and monetary policy;
• knowledge of econometrics;
• analytical skills, and an ability to carry out in-depth analytical work and research;
• active knowledge of English;
• experience of using MS Office programme tools and statistical, analytical and econometric software packages (e.g. Eviews, R, Matlab, Stata).

Kaj nudimo

• kreativno delo v dinamičnem kolektivu,
• delo v uglednem, družini prijaznem podjetju,
• možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti.

Z izbranima kandidatoma (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 21. avgusta 2020.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

///

We offer:

• creative work in a dynamic team;
• work in a highly reputable, family-friendly institution;
• the opportunity to gain additional training and skills.

Candidates who are identified as qualified during the selection process may also be invited to take a test of knowledge and skills.

The two successful candidates will enter into permanent employment, with full-time working hours and a six-month probationary period.

Please submit your application with a CV and evidence of meeting the conditions exclusively through the online application on the Banka Slovenije website (https://www.bsi.si/en/tenders/vacancies ) by no later than 21 August 2020 inclusive.

For more detailed information about the position, please call +386 1 4719511 between 9 am and 12 pm on any business day.

Izberi področje dela