Različni profili (m/ž)

21.9.2021
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Novo mesto
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Skupina Krka se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce generičnih zdravil. V skoraj 70 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 40 državah. 

Več kot 12.700 zaposlenih vsak dan skrbi za kakovost, inovativnost in razvoj farmacevtskih izdelkov. Z našimi zdravili vsak dan pomagamo zdraviti najpogostejše bolezni sodobnega časa več kot 50 milijonom ljudem v več kot 70 državah. 


GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Dejavnost podjetja dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve.

Najpomembnejši del naše ponudbe predstavljajo generična zdravila na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Več kot 90 % izdelkov prodamo na tujih trgih. 

S KAKOVOSTNIMI IZDELKI OMOGOČAMO VARNO IN UČINKOVITO ZDRAVLJENJE

Naše prednosti so bogate izkušnje, razvojno usmerjena miselnost, inovativne rešitve in generična zdravila vrhunske kakovosti, nenehna vlaganja v napredne tehnologije ter obsežna lastna proizvodna, registracijska in marketinško-prodajna mreža. Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo. Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, kar pomeni, da jih snujemo od začetka do konca, od razvoja učinkovine do končnega izdelka.


VIZIJA IN CILJI

Kakovost naših izdelkov je danes prepoznana po vsem svetu. Naši zavidljivi dosežki so plod poguma in vizionarstva vseh generacij krkašev. S svojim odnosom do ljudi, okolja in naravne dediščine ter strateškimi usmeritvami prispevamo k večji kakovosti življenja. Zdravje je vrednota, ki jo postavljamo na prvo mesto.

 • Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.
 • Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
 • Vrednote: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost.


POSTANITE DEL ZAVZETE EKIPE

Ključ do uspeha je vlaganje v svoje ljudi. Krkina zgodba je zgodba o strokovnosti in znanju, kakovosti in inovativnosti, timskem delu in dobrih medsebojnih odnosih. Svojim zaposlenim omogočamo optimalne pogoje za razvoj, hitro prepoznamo njihove potenciale, spodbujamo jih k ustvarjalnosti in cenimo njihovo predanost delu.


USTVARJAMO PRILOŽNOSTI ZA POVEZOVANJE, UČENJE IN RAZVOJ

Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni skupaj oblikujemo dinamično in razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo pomembne izkušnje in veščine. Prepoznavamo talente, na njih gradimo prihodnost in jim pomagamo, da se lahko razvijejo v vrhunske strokovnjake.

KRKA NA SPLETU

SPLET

INSTAGRAM

YOUTUBE

LINKEDIN

KARIERNA STRAN KRKA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo strokovnost in pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje znanja, samostojnost in samoiniciativnost, pripravljenost za delo v mednarodnem podjetju ter sposobnost timskega delovanja.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V Krki se zavedamo pomembnosti odličnih rezultatov, zato zaposlene spodbujamo in jih nagrajujemo. Poleg materialnih spodbud, nagrad in napredovanj uporabljamo sistem nematerialnega nagrajevanja. Najboljšim zaposlenim podeljujemo priznanja in nagrade za uspešno delo. Izbiramo in nagrajujemo najboljše zaposlene in najboljše vodje na ravni organizacijskih enot in na ravni skupine Krka, najboljše po posameznih funkcijah v marketinško-prodajni mreži ter najuspešnejše na področju registracij. Že desetletja podeljujemo tudi jubilejne nagrade in posebna priznanja.

Množična inventivna delavnost: S sistemom množične inventivne dejavnosti zaposlene spodbujamo h koristnim predlogom in izboljšavam, najuspešnejše pa tudi nagrajujemo.

Skrb za varno in zdravo delo: Zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. V vse nove projekte in tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo in periodično ocenjujemo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar, jih z varstvenimi ukrepi obvladujemo in tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih: Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih poteka na različnih strokovnih področjih – na področju vodenja, osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti, razširjeno pa je tudi učenje tujih jezikov, predvsem angleščine in ruščine. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo z e-učenjem. Sistematično načrtujemo zlasti razvoj ključnih in perspektivnih kadrov. Na področju vodenja organiziramo Krkino mednarodno šolo vodenja, ki se je udeležujejo direktorji in vodje iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini ter iz organizacijskih enot v Sloveniji. Perspektivne kadre vključujemo v zahtevne projekte, specializirano izobraževanje in študij na posebnih strokovnih področjih ter v program izobraževanja za strokovne in projektne time, ki smo ga razvili znotraj družbe. Z izobraževanjem, tematskimi konferencami in drugimi mednarodnimi dogodki skrbimo za izmenjavo dobrih praks in razvoj mednarodne kulture podjetja.

Skrb za kakovost življenja: Za dobro počutje in dobre medsebojne odnose skrbimo s športnimi in kulturnimi dogodki. Aktivno sodelujemo tudi na področjih, ki prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja, ter za zaposlene organiziramo številne športne in kulturne dejavnosti v prostem času. Spodbujamo zdravo prehrano, zato na vseh Krkinih lokacijah zagotavljamo kakovostno prehrano s pestro ponudbo hladnih in toplih obrokov.

Socialno področje: Skrbimo za zagotavljanje ustreznih delovnih mest invalidom, zmanjševanje bolniške odsotnosti, svetovanje in pomoč bolnim zaposlenim in invalidom.

NAŠI IZDELKI IN STORITVE

Ključni del naše ponudbe so zdravila na recept, ki zdravijo in lajšajo najpogostejše bolezni sodobnega časa. Zdravila na recept predstavljajo več kot 80 % celotne prodaje, pomemben delež pa prinašajo tudi izdelki brez recepta in veterinarski izdelki. Ponudbo dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Naši najpomembnejši izdelki so zdravila za bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčevja ter bolezni prebavil in presnove. Razvijamo sodobne in inovativne farmacevtske oblike ter obvladujemo tehnologijo za pripravo trdnih, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik, kot so tablete, kapsule, injekcije, sirupi, mazila, pršila. Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo. Pri razvoju zdravil, ki temelji na lastnem znanju in inovacijah, sodelujejo strokovnjaki z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij.

Zdravila na recept: Osrednje mesto zavzemajo zdravila za bolezni srca in žilja, sledijo zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil in presnove. Uvrščamo se med vodilne proizvajalce zdravil za zniževanje zvišanega krvnega tlaka in holesterola ter za zdravljenje ulkusa in refluksa. Zelo uspešni smo na področju zdravil za zdravljenje depresije, psihoze, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni ter zdravil za lajšanje bolečine.

Izdelki brez recepta: Najpomembnejši so izdelki z učinkom na ustno votlino in žrelo ter nosno sluznico, izdelki za lajšanje prehlada in kašlja, analgetiki, izdelki za boljši spomin in koncentracijo ter vitaminsko-mineralni izdelki.

Veterinarski izdelki: Proizvajamo predvsem protimikrobna zdravila in antiparazitike za rejne in ljubiteljske živali.

Zdraviliško-turistične storitve: Terme Krka imajo vodilni tržni delež v zdraviliški dejavnosti v Sloveniji. Sestavljajo jih zdravilišči v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan in Hoteli Otočec. Njihova osnovna dejavnost je medicinska rehabilitacija po boleznih gibal, srca in žilja ter dihal.

Različni profili (m/ž)

Skupino Krka poleg matične družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini, kjer imamo več kot 40 podjetij in predstavništev. Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah, v tujini dela več kot polovica vseh zaposlenih v skupini Krka.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

https://www.krka.si/sl/zaposlitev-v-krki/

Več kot 94 % izdelkov prodamo zunaj Slovenije. Mednarodno prisotnost utrjujemo z lastno proizvodnjo v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Naši največji trgi so trgi srednje in vzhodne Evrope, zahodnoevropski trgi, trgi jugovzhodne Evrope in domači trg. Svoje izdelke tržimo tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem Vzhodu. S kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi izdelki pokrivamo večino terapevtskih področij bolezni sodobnega časa.

Krkina konkurenčna prednost je vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča načrtovanje in obvladovanje celotnega procesa od zahtev kupcev, razvoja in raziskav, proizvodnje surovin, nabave, proizvodnje, skladiščenja, kontrole, zagotavljanja kakovosti, distribucije do trženja in spremljanja zadovoljstva kupcev. Zdravila razvijamo od učinkovine do končnega izdelka, obenem pa zanje pridobivamo registracije na različnih trgih. Rezultate razvojnega dela ščitimo s patentnimi prijavami.

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in je naša temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih, in sicer kot odgovornost do zaposlenih, vlagateljev, inštitucij, kupcev in končnih uporabnikov (bolnikov), odgovornost do družbenega okolja (sponzorstva in donacije) ter kot odgovornost do naravnega okolja (skrb za okolje). Preberite več

Glavne dejavnosti podjetja

Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Organizacijska struktura in klima

Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in si prizadevamo za odličnost na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.

Središče naše organizacijske kulture so naše skupne vrednote. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Zavedamo se, da vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.

Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni v skupini Krka so visoko usposobljeni, saj jih ima več kot 55 % najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvijamo lastne izobraževalne programe. Skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter osebni in strokovni razvoj. Štipendiramo mlade na naravoslovnih in tehničnih smereh, zlasti farmacevte in kemike.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.
Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
Vrednote:

 • hitrost in fleksibilnost
 • partnerstvo in zaupanje
 • kreativnost in učinkovitost

Ključni strateški cilji do leta 2024:

 • Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto.
 • Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov.
 • Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo pravočasno zagotavljati take količine izdelkov, ki bodo zadoščale za ciljno prodajno rast in bodo v skladu s potrebami trgov.
 • Ohraniti usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.Ob organski rasti zagotoviti tudi rast t dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures) in s prevzemi, kadar gre za poslovno zanimive razpoložljive prevzemne tarče. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
 • Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji ohranjati čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov.
 • V petletnem strateškem obdobju za morebitne prevzeme poslovno zanimivih in razpoložljivih podjetij nameniti nekaj sto milijonov evrov.
 • Na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki lansirati izbrane izdelke .
 • Krepiti konkurenčne prednosti ponudbe izdelkov.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Izboljšati stopnjo inovativnost vseh poslovnih funkcij.
 • Ostati samostojni.

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

 • Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
 • V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
 • Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.
 • Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.
Ne odlašaj!
Še 4 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Skupino Krka poleg matične družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini, kjer imamo več kot 40 podjetij in predstavništev. Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah, v tujini dela več kot polovica vseh zaposlenih v skupini Krka.

Več kot 94 % izdelkov prodamo zunaj Slovenije. Mednarodno prisotnost utrjujemo z lastno proizvodnjo v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Naši največji trgi so trgi srednje in vzhodne Evrope, zahodnoevropski trgi, trgi jugovzhodne Evrope in domači trg. Svoje izdelke tržimo tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem Vzhodu. S kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi izdelki pokrivamo večino terapevtskih področij bolezni sodobnega časa.

Krkina konkurenčna prednost je vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča načrtovanje in obvladovanje celotnega procesa od zahtev kupcev, razvoja in raziskav, proizvodnje surovin, nabave, proizvodnje, skladiščenja, kontrole, zagotavljanja kakovosti, distribucije do trženja in spremljanja zadovoljstva kupcev. Zdravila razvijamo od učinkovine do končnega izdelka, obenem pa zanje pridobivamo registracije na različnih trgih. Rezultate razvojnega dela ščitimo s patentnimi prijavami.

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in je naša temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih, in sicer kot odgovornost do zaposlenih, vlagateljev, inštitucij, kupcev in končnih uporabnikov (bolnikov), odgovornost do družbenega okolja (sponzorstva in donacije) ter kot odgovornost do naravnega okolja (skrb za okolje). Preberite več

Glavne dejavnosti podjetja
Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Organizacijska struktura in klima
Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in si prizadevamo za odličnost na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.

Središče naše organizacijske kulture so naše skupne vrednote. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Zavedamo se, da vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.

Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni v skupini Krka so visoko usposobljeni, saj jih ima več kot 55 % najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvijamo lastne izobraževalne programe. Skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter osebni in strokovni razvoj. Štipendiramo mlade na naravoslovnih in tehničnih smereh, zlasti farmacevte in kemike.

Naša vizija in cilji
Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.
Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
Vrednote:

hitrost in fleksibilnost
partnerstvo in zaupanje
kreativnost in učinkovitost
Ključni strateški cilji do leta 2024:

Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto.
Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov.
Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo pravočasno zagotavljati take količine izdelkov, ki bodo zadoščale za ciljno prodajno rast in bodo v skladu s potrebami trgov.
Ohraniti usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.Ob organski rasti zagotoviti tudi rast t dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures) in s prevzemi, kadar gre za poslovno zanimive razpoložljive prevzemne tarče. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji ohranjati čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov.
V petletnem strateškem obdobju za morebitne prevzeme poslovno zanimivih in razpoložljivih podjetij nameniti nekaj sto milijonov evrov.
Na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki lansirati izbrane izdelke .
Krepiti konkurenčne prednosti ponudbe izdelkov.
Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
Izboljšati stopnjo inovativnost vseh poslovnih funkcij.
Ostati samostojni.
Zaposlovanje


Kaj pričakujemo

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.
Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.

Izberi področje dela