Različni profili m/ž

Včeraj
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Slovenska vojska
Slovenija
m/ž
VROČ OGLAS DANES
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Slovenska vojska
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana


Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki: odvrne vojaško agresijo na R Slovenijo; prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti; izvaja vojaško obrambo R Slovenije; vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju R Slovenije.
Dejavnost:
Javna uprava

Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev pričakujemo, da se zavedajo svojega poslanstva, to je obramba domovine Slovenije, njene državnosti, nacionalnih simbolov in interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju različnih (tudi zahtevnih) nalog v domovini ali kot pripadniki na mirovnih operacijah ali misijah v tujini. Uresničujejo jih pa z dialogom, strpnostjo in osebno zavzetostjo.

Vojaki in vojakinje so častni, pogumni, lojalni, tovariški, vestni in odgovorni ter pri tem spoštujejo, negujejo, razvijajo in uresničujejo vojaške vrednote Slovenske vojske, ki izhajajo iz domoljubja kot temeljne skupne vrednote.

Prav tako spoštujejo prisego, ki so jo vojaki in vojakinje dali ob nastopu vojaške službe v Slovenski vojski, in se zavedajo se, da je njihovo delo v Slovenski vojski ne le služba in poklic, temveč tudi način življenja. Pripadniki Slovenske vojske spoštujejo slovensko vojaško zgodovinsko tradicijo in skrbijo za ohranjanje nacionalnega vojaškega zgodovinskega spomina

Splošni pogoji ob sprejemu v SV: Državljanstvo Republike Slovenije, srednja šolska izobrazba (IV. ali V. stopnja vseh smeri), starost do 25 let ob oddaji vloge, zdravstvena in psihofizična sposobnost za opravljanje vojaške službe, opravljena preverba gibalnih in motoričnih sposobnosti, nekaznovanost, pozitivna varnostna ocena. Vsak izbrani kandidat/ka najprej podpiše pogodbo za določen čas (12 mesecev). Glede na letno službeno oceno se mu pogodba o zaposlitvi lahko večkrat podaljša do 10 let, vendar le do dopolnjene starosti 45 let.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Izdelan karierni sistem zagotavlja novozaposlenim možnosti napredovanja v okviru vojaških in podčastniških činov (slednje velja samo za vojake s V. SŠI) in raznih specialnosti znotraj rodov in služb (redno letno strokovno spremljanje in ocenjevanje s službenimi ocenami, priznanji in medaljami ter izplačili v okviru zakonskih in finančnih možnosti). Uresničevanje širokega razpona kariernih možnosti, ki je ponujeno zaposlenim, je odvisno tudi od delovnega učinka in delovne uspešnosti vsakega zaposlenega.

Odgovornost do zaposlenih

Celostna skrb za pripadnike SV: Zajema 24urno nezgodno zavarovanje, zdravstveno, psihološko in socialno varstveno oskrbo, pravno pomoč in pravno svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, športne dejavnosti in organizirano preživljanje prostega časa, pripravo kadra za odhod iz poklicne vojaške službe in skrb za nekdanje pripadnike. Ker se zavedamo, da je delo vojaka specifično in stresno, se trudimo zaposlene motivirati k različnim športnim in kulturnim aktivnostim.

Izobraževanje in usposabljanje

Zaposlenim v Slovenski vojski ponujamo vojaško izobraževanje in usposabljanje (temeljno in osnovno vojaško strokovno usposabljanje, specialistično usposabljanje, Šola za podčastnike in Šola za častnike) za delo z raznovrstnim orožjem in materialno tehničnimi sredstvi v različnih terenskih in vremenskih pogojih v domovini in tudi tujini.

Ugodnosti za delojemalce

 • Možnost nadaljnjega šolanja: Po najmanj 3 letih opravljanja nalog vojaka je dana možnost najboljšim za šolanje na Šoli za podčastnike.
 • Možnost opravljanja študentske prakse: Štipendisti ministrstva imajo možnost opravljanja delovne prakse v enotah Slovenske vojske.

Druge ugodnosti:

 • redne športne aktivnosti oziroma telesne vadbe
 • preventivni zdravniški pregledi
 • dodatno izobraževanje in usposabljanje
 • koriščenje počitniških kapacitet
Vojakom po 45. letu ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi pripada pomoč pri iskanju prerazporeditve znotraj državne uprave kot tudi pomoč pri iskanju drugega delodajalca. V nasprotnem primeru, vojaku pripada odpravnina in povračilo prispevkov iz plače in na plačo drugemu delodajalcu do 5 let ali izplačilo teh prispevkov odhajajočemu pripadniku v enkratnem znesku ter prednost pri vključitvi v pogodbeno rezervo.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Pripadniki Slovenske vojske svojo usposobljenost izkazujejo tako pri rednem delu, predvsem pa s sodelovanjem pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ter v okviru mednarodnih obveznosti Republike Slovenije.

Opis produktov:

Osnovni produkt Slovenske vojske je odlično usposobljen in motiviran vojak, ki bo vedno pripravljen za uspešno izvrševanje vseh zastavljenih nalog doma in v tujini. S svojo izkazano pripadnostjo obrambnemu sistemu naše države, aktivnim sodelovanjem v sistemu zaščite in reševanja ter izkazanim domoljubjem ima v naši družbi vlogo zaupanja vrednega državljana, ki ga prebivalci cenijo in spoštujejo.

Različni profili m/ž

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Njeno poslanstvo in naloge so določeni z Zakonom o obrambi. Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno in v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaški napad na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva.


Glavne dejavnosti podjetja

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb.

Organizacijska struktura in klima

Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV) kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in organizirajo skladno z obsegom in s strukturo Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim programom razvoja obrambnih zmogljivosti.

Naša vizija in cilji

Sodobno varnostno okolje narekuje razvoj Slovenske vojske v smeri povečanja sposobnosti delovanja v različnih varnostnih in obrambno-vojaških scenarijih v celotnem spektru delovanj vključno s tistimi visoke intenzivnosti, višje stopnje pripravljenosti ter večje odzivnosti, odpornosti, vzdržljivosti in povezljivosti vojaških zmogljivosti.

Slovenska vojska je prilagodljiva, inovativna in učinkovita vojaška organizacija, ki bo razvijala potrebne vojaške zmogljivosti, dvigala stopnjo pripravljenosti, odzivnosti, odpornosti in vzdržljivosti ter oblikovala pogoje za naraščanje svojega obsega in strukture ob povečani verjetnosti izrednega poslabšanja varnostnega okolja oziroma neposredni vojaški ogroženosti države.

Zaposlovanje

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih

Najprej, da se prijaviš in si tako omogočiš sodelovanje s Slovensko vojsko. Si daš možnost osvojiti nova znanja ter preizkusiti svoje meje.

Temeljne vrednote pripadnikov Slovenske vojske so: domoljubje, čast, pogum, tovarištvo, lojalnost in predanost.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

Kot zaposlovalec ti Slovenska vojska nudi različne ugodnosti. Poleg usposabljanja za dolžnost vojaka, častnika, nošenja uniforme, uporabe moderne oborožitve in sodobne opreme, lahko kot vojak ali častnik ob plači prejmeš različne dodatke, ob služenju osvojiš znanja, ki ti bodo koristila tudi v drugih službah, in uživaš tudi v zasebnem življenju.

Plača in dodatki

 • Denarne nagrade
 • Bonus na stalnost zaposlitve
 • Dodatek na delovno dobo
 • Zdravstveno zavarovanje
 • Pokojninsko zavarovanje (drugi steber)
 • Regres
 • Nadomestilo za povečan obseg dela
 • Terenski dodatek
 • Nadomestilo potnih stroškov
 • Plačilo izobraževanja za doseganje potrebne izobrazbe
 • Predhodno dobivaš štipendijo in se udeležuješ vojaških taborov

Ravnotežje med službo in zasebnim življenjem

 • Možnost dodelitve službenega stanovanja
 • Urejen delovni čas
 • Skrb za telesno pripravljenost
 • Opravljanje vozniškega izpita

Znanja in veščine

 • Preživetje v naravi
 • Rokovanje z osebnim orožjem
 • Delovanje v stresnih situacijah
 • Organiziranost in disciplina
 • Prva pomoč
 • Vodenje
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Njeno poslanstvo in naloge so določeni z Zakonom o obrambi. Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno in v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaški napad na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva.

Glavne dejavnosti podjetja
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb.

Organizacijska struktura in klima
Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV) kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in organizirajo skladno z obsegom in s strukturo Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim programom razvoja obrambnih zmogljivosti.

Naša vizija in cilji
Sodobno varnostno okolje narekuje razvoj Slovenske vojske v smeri povečanja sposobnosti delovanja v različnih varnostnih in obrambno-vojaških scenarijih v celotnem spektru delovanj vključno s tistimi visoke intenzivnosti, višje stopnje pripravljenosti ter večje odzivnosti, odpornosti, vzdržljivosti in povezljivosti vojaških zmogljivosti.

Slovenska vojska je prilagodljiva, inovativna in učinkovita vojaška organizacija, ki bo razvijala potrebne vojaške zmogljivosti, dvigala stopnjo pripravljenosti, odzivnosti, odpornosti in vzdržljivosti ter oblikovala pogoje za naraščanje svojega obsega in strukture ob povečani verjetnosti izrednega poslabšanja varnostnega okolja oziroma neposredni vojaški ogroženosti države.

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih
Najprej, da se prijaviš in si tako omogočiš sodelovanje s Slovensko vojsko. Si daš možnost osvojiti nova znanja ter preizkusiti svoje meje.

Temeljne vrednote pripadnikov Slovenske vojske so: domoljubje, čast, pogum, tovarištvo, lojalnost in predanost.

Kaj nudimo


Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Kot zaposlovalec ti Slovenska vojska nudi različne ugodnosti. Poleg usposabljanja za dolžnost vojaka, častnika, nošenja uniforme, uporabe moderne oborožitve in sodobne opreme, lahko kot vojak ali častnik ob plači prejmeš različne dodatke, ob služenju osvojiš znanja, ki ti bodo koristila tudi v drugih službah, in uživaš tudi v zasebnem življenju.

Plača in dodatki

Denarne nagrade
Bonus na stalnost zaposlitve
Dodatek na delovno dobo
Zdravstveno zavarovanje
Pokojninsko zavarovanje (drugi steber)
Regres
Nadomestilo za povečan obseg dela
Terenski dodatek
Nadomestilo potnih stroškov
Plačilo izobraževanja za doseganje potrebne izobrazbe
Predhodno dobivaš štipendijo in se udeležuješ vojaških taborov
Ravnotežje med službo in zasebnim življenjem

Možnost dodelitve službenega stanovanja
Urejen delovni čas
Skrb za telesno pripravljenost
Opravljanje vozniškega izpita
Znanja in veščine

Preživetje v naravi
Rokovanje z osebnim orožjem
Delovanje v stresnih situacijah
Organiziranost in disciplina
Prva pomoč
Vodenje

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Javna uprava


Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki: odvrne vojaško agresijo na R Slovenijo; prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti; izvaja vojaško obrambo R Slovenije; vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju R Slovenije.
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela