Različni profili

20.9.2022
GEN-I, d.o.o.
Ljubljana, Nova Gorica, Krško
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Skupina GEN-I z blagovno znamko GEN-I Sonce z odločnimi koraki stopa na področje zelene transformacije. Svojim vzgledom in izvedenimi projekti želimo spremeniti način razmišljanja vzpodbuditi druge, da lahko s pravim pristopom in jasnimi cilji dosežemo boljše okolje za nas in prihodnje generacije. S sončnimi elektrarnami in rešitvami na področju elektro mobilnosti dokazujemo potencial sprememb. 

Uvrščamo se med najbolj inovativna in hitro rastoča podjetja. Prisotnost na številnih evropskih trgih, trgovskih platformah in borzah nam zagotavlja raznolike možnosti izkoriščanja tržnih priložnosti na področju trgovanja. Z inovativnimi storitvami, digitalizacijo in napredno analitiko smo med najprodornejšimi trgovci z energenti v Evropi ter uporabniku prijazni dobavitelj elektrike in plina v Sloveniji in na Hrvaškem. Ob koncu leta 2018, smo imeli največji, 23,8-odstotnim tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije gospodinjskim odjemalcem. Zaradi zanesljivosti in konkurenčnih pogojev, ki odlikujejo našo ponudbo, pa smo vse pogosteje prva izbira velikih poslovnih odjemalcev. Naš tržni delež na segmentu prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji dosega 10,8 odstotkov.  

V mozaiku zelene transformacije, družba GEN-I svoje poslanstvo vidi v uresničevanju zelenih rešitev, zato smo javnosti predstavili našo novo storitev trajnostne mobilnosti, ki odjemalcem omogoča okolju prijazno mobilnost z nižjimi stroški vožnje. Prvi korak je integracija električne mobilnosti v urbano okolje. Zgodbo trajnostne mobilnosti v bližnji prihodnosti dopolnjujemo tudi s promocijo urbane mikromobilnosti, ki jo bomo prav tako poganjali s pomočjo elektrike.

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Zavezani smo k uspehu, iščemo nove izzive, orjemo ledino in spreminjamo energetske trge. 


Skupino GEN-I sestavlja vrhunska mednarodna ekipa, ki medse ves čas vabi zanesljive in strokovne sodelavce z vizijo o zeleni prihodnosti. Verjamemo, da nam uvajanje sprememb in inovativnih rešitev na energetskih trgih uspeva s prepleteno ekipo družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih profilov kadrov. Mednarodna vpetost skupine GEN-I od nas zahteva strokovnost na različnih področjih… 

Uspešno vključevanje novozaposlenih v Skupino GEN-I zagotavljamo z uspešno predajo znanja. S programom uvajalnih usposabljanj za novozaposlene »Onboarding« na interaktiven način predstavimo obstoječe procese dela in način delovanja Skupine GEN-I. 
Uveljavljanje raznolikosti in spoštovanje do različnosti se v Skupini GEN-I pojavlja v vseh oblikah – do obstoječih in novih sodelavcev, starejših in mlajših, vodstva in zaposlenih, inženirjev in humanistov. V Skupini GEN-I trdno stojimo za svojimi vrednotami in z nominacijami s strani vseh sodelavcev letno nagrajujemo GENIALCE IN GENIALKE - tiste, za katere menimo, da naše vrednote pri svojem delu najbolje odražajo.


KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Zaposlenim omogočamo pridobivanje različnih in številnih  novih znanja, veščin in spretnosti z namenom razvijanja njihovega potenciala. Odprte in podprte so možnosti za stalna izobraževanja in z njimi spodbujamo številna usposabljanja glede na področje dela, kar vključuje vse od tečajev komunikacijskih veščin, vodenja ali učenja tujih jezikov. Pomemben dela uspešnega delovanja Skupine GEN-I je tudi interni prenos znanja.  Strokovna znanja naši zaposlenih s timskim delom, internimi predavanji in delavnicami prenašamo na širši krog zaposlenih. GEN-I Akademija je program vzpostavljen znotraj podjetja, ki skrbi za organiziran prenos  znanja med zaposlenimi. 

Redni pogovori vodij z zaposlenimi so temeljno orodje vodenja ter razvoja zaposlenih v Skupini GEN-I. Na letni in polletni ravni se vodje in zaposleni pogovorijo o ciljih in aktivnostih, kompetencah in razvojnih pričakovanjih zaposlenega, pregledajo uspešnost doseganja zastavljenih ciljev ter dogovorijo nadaljnje korake delovanja in razvoja zaposlenih. Na sistematičen način tako krepimo razumevanje med cilji podjetja in vsakdanjim delom ter razvojem posameznika. 

Študentom, ki že tekom študija želijo spoznati poslovne okolje in izzive, ki jih lahko pričakujejo v naši sredini, ponujamo strokovno študentsko delo in možnost opravljanja obvezne študijske prakse. 

Verjamemo, da je naše dobro počutje ključno za osebno in profesionalno rast, zato skozi projektno skupino, sestavljeno iz predstavnikov različnih oddelkov v GEN-I, iščemo najboljše rešitve za promocijo zdravja na delovnem mestu. Neomejene količine sadja na delovnem mestu in raznolike sekcije Športnega društva GEN-I pa že dlje časa skrbijo za našo vitalnost in bistre misli. Timski duh krepimo na športnih piknikih, kjer tekmujemo v nogometu, odbojki, tenisu in drugih disciplinah. 

Odlikuje nas odprto, fleksibilno delovno okolje in kooperativni, zagnani in inovativni timi, ki dnevno dokazujejo svoje sposobnosti in potencial. Sodelujemo in zasledujemo skupne cilje – to je naša pot do uspeha. 

OPIS PRODUKTOV

Svet potrebuje odločne in hitre spremembe. Razmere v svetu, skupaj z našo zavestjo po ohranjevanju okolja in zmanjševanju ogljičnega odtisa, narekujejo korak proti zeleni transformaciji. Že v preteklosti smo dokazali, da je razvoj inovativnih produktov in poslovnih modelov, namenjenih ustvarjanju dodane vrednosti za naše poslovne partnerje, ena najbolj prepoznavnih lastnosti poslovanja Skupine GEN-I. Razvojne projekte in izboljšave obstoječih procesov izvajamo na obeh osnovnih dejavnostih Skupine GEN-I, in sicer na področju trgovanja ter dobave energentov. Pospešeno pa vlagamo tudi v razvoj tretjega stebra, stebra energetskih storitev.

Zastavljene cilje na področju trgovanja z energenti uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom ter negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov. Posledično Skupina GEN-I ostaja vodilni trgovec z električno energijo na trgih jugovzhodne Evrope ter vse pomembnejši akter na likvidnih trgih zahodne Evrope. 

S 29,3-odstotnim tržnim deležem smo v Sloveniji že šest let zapored največji dobavitelj električne energije. Zaradi zanesljivosti in konkurenčnih pogojev, ki odlikujejo našo ponudbo, pa smo vse pogosteje prva izbira velikih poslovnih odjemalcev. Naš tržni delež na segmentu prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji dosega 10,8 odstotkov.

Zavezo trajnostnega razvoja bo Skupina GEN-I tudi v prihodnjih letih uresničevala predvsem preko poslovnega modela GEN-I Sonce. Skupina GEN-I bo z novimi storitvami in produkti za končne odjemalce pridobivala nove stranke, pri obstoječih pa krepila razloge za pripadnost tudi v bodoče. 

GEN-I si trajnostno mobilnost prizadeva voditi z zgledom ter na ta način ponosno utira pot k pozitivnemu odnosu do okolja. Razvijamo projekte na področju celovite energetske oskrbe, ki bodo omogočili polnjenje električnih vozil brez nepotrebne nadgradnje obstoječe infrastrukture in razvijamo poslovne modele v povezavi s hranilniki energije in proizvodnjo iz sončnih elektrarn, ki bodo povezani z visokotehnološkimi IT rešitvami. Naš skupni cilj je zelena transformacija. S svojim znanjem in vzpostavljeno infrastrukturo bo Skupina GEN-I zagotavljala povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi.

Različni profili

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki svojim partnerjem ponuja najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov.

Sledimo viziji brezogljične družbe in načrtujemo prihodnost z učinkovito rabo obnovljivih virov energije in prilagodljivim odjemom. Verjamemo, da do nje vodijo digitalizacija in napredne tehnologije, zato smo usmerjeni k razvoju inovativnih rešitev za trajnostni način življenja. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo tudi družbene odgovornosti. Svoje poslanstvo udejanjamo z uporabo najnaprednejših modelov za obdelovanje velikih količin podatkov, ki nam omogočajo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

Novim sodelavcem ponujamo priložnosti na področjih:

  • trgovanja z energenti,
  • analitike,
  • finančne kontrolerje in analitike in druge profile v oddelku zakladništva,
  • programiranja,
  • procesne analitike in digitalizacije poslovanja,
  • algoritemskega trgovanja,
  • projektnega vodenja in
  • administracije.

Glavne dejavnosti podjetja

Glavne dejavnosti Skupine GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, njun odkup od proizvajalcev in prodaja obeh energentov končnim odjemalcem. Kot prvi dobavitelj energije v regiji omogočamo tudi celovito storitev za energetsko samooskrbo z izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. To v zadnjem obdobju dopolnjuejmo z razvojem rešitev na področju e-mobilnosti in pametnega omrežja.

Organizacijska struktura in klima

V GEN-I se zavedamo, da zaposleni ustvarjamo delovno okolje, sodelovalne odnose ter oblikujemo vzdušje v podjetju. S stalno komunikacijo in spremljanjem ciljev na delovnem področju spodbujamo motivacijo, zavzetost in učinkovitost zaposlenih, kar pozitivno vpliva na uspešnost tako na ravni posameznika kot tudi na ravni podjetja.

V želji po tem, da bi vsi novo zaposleni pridobili vpogled v kulturo, vrednote in poslanstvo Skupine GEN-I ter hkrati čim hitreje spoznali delovanje podjetja, smo se odločili za vzpostavitev zelenega on-boardinga. Njegov sestavni del je tudi zelena, trajnostna pisarna, kjer še posebej intenzivno osveščamo, povezujemo in podpiramo aktivnosti, ki uresničujejo zeleno preobrazbo. Je naša skupna zelena prihodnost v malem, ki hkrati simbolizira prizadevanja GEN-I na področju trajnostne prihodnosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Velik pomen za razvoj učinkovitega delovnega okolja ima nova poslovna stavba, ki jo načrtujemo. Za ugodno delovno okolje pa že zdaj skrbimo tudi tako, da imamo na delovnem mestu vedno dostopno kavo in sveže sadje. Vsak zaposleni je lahko hkrati član športnega društva.

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanja naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov ter organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah. Verjamemo v znanje in talente, ki lahko s pravo podporo in motivacijo pripeljejo do skupnih ciljev in vrhunskih rezultatov.

Naša vizija in cilji

Skupina GEN-I se bo v prihodnjih letih celovito preobrazila. Organizacijska struktura Skupine GEN-I bo še naprej temeljila na treh stebrih, ki bodo nosilci prehoda v energetsko revolucijo: trgovanju, dobavi energije in razvoju energetskih storitev. Usmeritev v zelene tehnologije, ki ji že danes sledimo, nadgrajujemo z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov. Z inovativnimi rešitvami bomo omogočali preobrazbo in prehod k trajnostni rabi energije.

Postali bomo vodilni ponudnik inovativnih produktov in storitev na evropskem energetskem trgu. Odjemalcem bomo zagotavljali storitve, ki jim bodo omogočale zeleno preobrazbo. Priložnosti bomo iskali na področjih nove rabe električne energije, upravljanja z močjo, upravljanja z baterijami, razvoja in ponudbe novih storitev, brezogljične mobilnosti, novih trgov ter sinergij z ostalimi produkti in storitvami.

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih

Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področji ter sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Aktivno se promoviramo kot podjetje, kjer ni dovolj samo delo in osebnostna rast, pomemben je učinek, ki ga pustiš na širši družbi. V Skupini GEN-I ves čas v svoje vrste vabimo sodelavce s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved. Z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin želimo postati pionir zelene preobrazbe v Sloveniji in širše.

Postani del našega vsakdana in spoznaj naše prednosti

Gen-i zaposlovanje

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki svojim partnerjem ponuja najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov.

Sledimo viziji brezogljične družbe in načrtujemo prihodnost z učinkovito rabo obnovljivih virov energije in prilagodljivim odjemom. Verjamemo, da do nje vodijo digitalizacija in napredne tehnologije, zato smo usmerjeni k razvoju inovativnih rešitev za trajnostni način življenja. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo tudi družbene odgovornosti. Svoje poslanstvo udejanjamo z uporabo najnaprednejših modelov za obdelovanje velikih količin podatkov, ki nam omogočajo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij.

Glavne dejavnosti podjetja
Glavne dejavnosti Skupine GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, njun odkup od proizvajalcev in prodaja obeh energentov končnim odjemalcem. Kot prvi dobavitelj energije v regiji omogočamo tudi celovito storitev za energetsko samooskrbo z izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. To v zadnjem obdobju dopolnjuejmo z razvojem rešitev na področju e-mobilnosti in pametnega omrežja.

Organizacijska struktura in klima
V GEN-I se zavedamo, da zaposleni ustvarjamo delovno okolje, sodelovalne odnose ter oblikujemo vzdušje v podjetju. S stalno komunikacijo in spremljanjem ciljev na delovnem področju spodbujamo motivacijo, zavzetost in učinkovitost zaposlenih, kar pozitivno vpliva na uspešnost tako na ravni posameznika kot tudi na ravni podjetja.

V želji po tem, da bi vsi novo zaposleni pridobili vpogled v kulturo, vrednote in poslanstvo Skupine GEN-I ter hkrati čim hitreje spoznali delovanje podjetja, smo se odločili za vzpostavitev zelenega on-boardinga. Njegov sestavni del je tudi zelena, trajnostna pisarna, kjer še posebej intenzivno osveščamo, povezujemo in podpiramo aktivnosti, ki uresničujejo zeleno preobrazbo. Je naša skupna zelena prihodnost v malem, ki hkrati simbolizira prizadevanja GEN-I na področju trajnostne prihodnosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Velik pomen za razvoj učinkovitega delovnega okolja ima nova poslovna stavba, ki jo načrtujemo. Za ugodno delovno okolje pa že zdaj skrbimo tudi tako, da imamo na delovnem mestu vedno dostopno kavo in sveže sadje. Vsak zaposleni je lahko hkrati član športnega društva.

Ključne lastnosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo s strokovno ekipo in timskim delom. Z namenom uresničevanja naših poslovnih načrtov soustvarjamo delovno okolje, ki zaposlenim nudi možnosti in priložnosti za razvoj lastnih potencialov ter organizacijsko kulturo, ki sloni na naših temeljnih vrednotah. Verjamemo v znanje in talente, ki lahko s pravo podporo in motivacijo pripeljejo do skupnih ciljev in vrhunskih rezultatov.

Naša vizija in cilji
Skupina GEN-I se bo v prihodnjih letih celovito preobrazila. Organizacijska struktura Skupine GEN-I bo še naprej temeljila na treh stebrih, ki bodo nosilci prehoda v energetsko revolucijo: trgovanju, dobavi energije in razvoju energetskih storitev. Usmeritev v zelene tehnologije, ki ji že danes sledimo, nadgrajujemo z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov. Z inovativnimi rešitvami bomo omogočali preobrazbo in prehod k trajnostni rabi energije.

Postali bomo vodilni ponudnik inovativnih produktov in storitev na evropskem energetskem trgu. Odjemalcem bomo zagotavljali storitve, ki jim bodo omogočale zeleno preobrazbo. Priložnosti bomo iskali na področjih nove rabe električne energije, upravljanja z močjo, upravljanja z baterijami, razvoja in ponudbe novih storitev, brezogljične mobilnosti, novih trgov ter sinergij z ostalimi produkti in storitvami.

Zaposlovanje
Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

Novim sodelavcem ponujamo priložnosti na področjih:

trgovanja z energenti,
analitike,
finančne kontrolerje in analitike in druge profile v oddelku zakladništva,
programiranja,
procesne analitike in digitalizacije poslovanja,
algoritemskega trgovanja,
projektnega vodenja in
administracije.
Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih
Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področji ter sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Aktivno se promoviramo kot podjetje, kjer ni dovolj samo delo in osebnostna rast, pomemben je učinek, ki ga pustiš na širši družbi. V Skupini GEN-I ves čas v svoje vrste vabimo sodelavce s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved. Z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin želimo postati pionir zelene preobrazbe v Sloveniji in širše.

Postani del našega vsakdana in spoznaj naše prednosti

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

Izberi področje dela