Različni profili

21.9.2022
DARS - Družba za avtoceste RS
Slovenija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je bila ustanovljena konec leta 1993 kot javno podjetje v obliki delniške družbe. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki je družbi omogočil položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Družba je v 100 % lasti Republike Slovenije. Dejavnost organizacije, vodenja gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest izvaja na podlagi pogodbenega razmerja z državo. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in 5-članska uprava.

Družba ima nekaj več kot 1.200 zaposlenih, ki dejavnost opravljajo v organizacijskih enotah po vsej državi. Konec leta 2017 družba upravlja skupno 617,6 km avtocest in hitrih cest, 139,8 km priključkov, 22,2 km razcepov, 26,6 km počivališč ter 9,8 km drugih cest.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost DARS:

­- prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor

- ­izvajanje gradnje avtocest

VIZIJA IN CILJI

“Povezani v prihodnost”

Vodilo sedanjega in prihodnjega delovanja DARS je povezljivost v vseh možnih oblikah. Vizija družbe je usmerjena:

- ­na uporabnike, s katerimi smo povezani v skrbi za njihovo varnost, zanesljivost in udobje na njihovi poti

- ­­na trajnostni razvoj družbe in celotnega njenega okolja, s katerim smo povezani v skrbi za še bolj učinkovito in uspešno delovanje, kot tudi v odgovornem odnosu do vseh naših deležnikov: lastnika, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, širšega evropskega prostora, naravnega okolja, itd. in povezovanju s sorodnimi institucijami;

- ­na potrebe zaposlenih, s katerimi smo povezani z namenom zagotavljanja varnega, ustvarjalnega in zanimivega delovnega okolja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V organizacijski kulturi DARS so globoko zasidrane vrednote: varnost, odgovornost, spoštovanje in razvoj. Tako je v klimi podjetja prisotna visoka raven odgovornosti do dela in kakovosti opravljenega dela. Spoštovanje pa je tisti temelj, ki odgovornost in kakovost pri delu podpira. Zaposleni so predani vrednoti varnost, ki jo s svojim skrbnim odnosom v delu zagotavljajo tako za uporabnike avtocest kot tudi za sodelavce, ki svoje delo opravljajo v nevarnem okolju, to je na cesti. Ceni se znanje in težnja po stalnem razvoju, zato družba zaposlenim v veliki meri omogoča pridobivanje novega znanja in razvoj osebnih ter profesionalnih kompetenc. Spodbuja se dobra medsebojna komunikacija, timsko delo in sodelovanje. Zaposleni so motivirani in zavzeti ter čutijo pripradnost družbi.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Administracija 11
Računalništvo, programiranje 4
Elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije 5
Gradbeništvo, arhitektura, geodezija 9
Komerciala, prodaja 7
Osebne storitve in varovanje 10
Računalništvo, programiranje 3
Računovodstvo in revizija 5
Tehnične storitve 27
Transport, nabava in logistika 3

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Za vsako delovno mesto v družbi se opredljena zathevana znanja in kompetence, ki omogočajo uspešno opravljanje dela. Na splošno pa od vsakega novega sodelavca pričakujemo, da:

- nenehno sledi razvoju na strokovnem področju, v katerem se je izobraževal,

- ­je sposoben svoje znanje prenesti v delo in ga deliti s sodelavci,

- ­je odprt za pridobivanje novih znanj in veščin v okviru dela,

- ­je sposoben sprejemati usmeritve in navodila za delo s strani nadrejenih,

- ­je sposoben sodelovanja pri delu s starostno in izobrazbeno različnimi sodelavci,

- ­ima sposobnosti in ustrezne lastnosti za delo v skupini,

- ­je sposoben prevzemati odgovornost,

- ­je samoiniciativen in inovativen,

- ­ga vodijo podobne vrednote oziroma vrednote, ki podpirajo vrednote naše družbe.

KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

Družba DARS je dobro poznana in zelo uspešna gospodarska organizacija v Sloveniji. Ima strateško vlogo pri funkcioniranju gospodarstva z zagotavljanjem učinkovitega pretoka blaga in ljudi z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem avtocestnega omrežja. Glede na navedeno imajo sodelavci družbe zagotovljeno stabilno delovno okolje, v okviru katerega lahko dolgoročno razvijajo svoj strokovni in osebnostni potencial na različnih delovnih področjih. Sodelavcem se v ta namen omogoča dodatna izobraževanja in usposabljanja, s katerimi nadgrajujejo in izpopolnjujejo svoje znanje in veščine. Za lažje usklajevanje zahtev dela in osebnega ter družinskega življenja družba sodelavcem omogoča koriščenje različnih ukrepov v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Dobro in kakovostno opravljanje dela se nagrajuje v obliki dodatka k plači kot nagrajevanje delovne uspešnosti. Prav tako družba na letni ravni prepoznava in nagrajuje sodelavce, ki so pri delu dosegli posebne rezultate, pokazali visok nivo prizadevnosti in požrtvovalnosti pri opravljanju dela ali reševanju nastalih problemov.

OPIS PRODUKTOV

Družba DARS izvaja naslednje storitve:

- načrtuje in organizira gradnjo novih avtocestnih odsekov,

- vzdržuje in upravlja z obstoječimi avtoceste,

- upravlja s prometom in prometno varnostjo na avtocestah,

- pobira cestnino za uporabo avtocest s prodajo vinjet za osebna vozila in cestninjenjem tovornih vozil.

BONITETE PODJETJA

Čisti prihodki od prodaje 2016: 372.161.638

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016: 102.448.010

Poslovni izid iz poslovanja 2016: 163.583.049

Donosnost na kapital (ROE) 2016: 3,9 %

Povprečna bruto plača 2016: 1.887 EUR

Različni profili

Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Aktualno razpisana delovna mesta si lahko ogledate na tej povezavi.

Glavne dejavnosti podjetja

Cestninjenje
Uporabniki avtocest in hitrih cest v Sloveniji imajo na voljo dva načina plačevanja cestnine glede na kategorijo vozila, ki omogočata cestninjenje brez ustavljanja, zato je njihova pot hitrejša, varnejša, udobnejša in okolju prijaznejša.

Vzdrževanje
Skrbimo za redno letno in zimsko vzdrževanje avtocest in hitrih cest, priključkov in razcepov, počivališč in drugih cest, za čim bolj nemoten promet pa izvajamo nujne ukrepe tudi ponoči. Poleg vzdrževanja zagotavljamo tudi prevoznost ob nesrečah, kjer sodelujemo z intervencijskimi službami.

Upravljanje
Z zemljišči, vozišči, počivališči, objekti in napravami na avtocestah in hitrih cestah upravljamo učinkovito in odgovorno do okolja. Zato izvajamo družbeno odgovorne projekte za povečevanje prometne varnosti, nadziramo in vodimo promet 24 ur na dan ter informiramo o prometnem stanju.

Investicije in obnove
Razvoj in obnavljanje avtocest in hitrih cest, s katerimi upravljamo in jih vzdržujemo, financiramo iz različnih sredstev. Prednjačijo dolžniška sredstva, investiramo pa tudi z lastnimi in evropskimi sredstvi ter iz drugih virov.

Organizacijska struktura in klima

Dostopno na naši spletni strani (glej »Organigram organa«).

Klima v organizaciji:
Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Naša vizija in cilji

Dostopno v našem Letnem poročilu 2021, stran 16: LP DARS 2021.pdf

Cilji, ki jim sledimo:

 • Varnost in pretočnost prometa: Zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa in udobja za uporabnike na avtocestnem omrežju.
 • Poslovna stabilnost: Zagotovitev dolgoročno stabilnega poslovanja z uvajanjem vitkega poslovanje in implementacijo poslovne odličnosti.
 • Kompetentni in zadovoljni zaposleni: Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih. Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

 • Strokovnost, odgovornost in zavzetost pri delu,
 • pripravljenost za stalno učenje, odprtost za spremembe in proaktivnost,
 • sodelovanje, ki temelji na spoštovanju in medsebojnem zaupanju,
 • spoštljivo in odprto komunikacijo,
 • pozitivno naravnanost.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

 • Visok nivo socialne varnosti,
 • urejeno in varno delovno okolje,
 • spoštljive medsebojne odnose in strokovno vodenje,
 • interni karierni razvoj na vsebinsko raznolikih delovnih področjih,
 • možnost dela od doma,
 • interno in zunanje izobraževanje ter usposabljanje za profesionalni in osebni razvoj,
 • sofinanciranje šolnine v procesu izobraževanja ob delu in nadomestilo plače za odsotnost od dela zaradi opravljanja študijskih obveznosti,
 • redno in mesečno stimulativno plačilo za delo,
 • dodatek na stalnost v podjetju,
 • plačna napredovanja,
 • nagrajevanje delovne prizadevnosti s priznanji in pohvalami,
 • regres, ki je višji od povprečja v RS in izplačilo poslovne uspešnosti,
 • kolektivno nezgodno zavarovanje,
 • dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika in specialistov,
 • plačilo premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
 • ugodnosti v okviru sprejetih ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
 • koriščenje počitniških kapacitet v hribih, toplicah in na morju v Sloveniji in na Hrvaškem,
 • brezplačno anonimno psihološko svetovanje zaposlenim,
 • aktivnosti v okviru športnega društva DARS, d. d.,
 • 2x letno srečanje zaposlenih na ravni celotne družbe idr.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

Glavne dejavnosti podjetja
Cestninjenje
Uporabniki avtocest in hitrih cest v Sloveniji imajo na voljo dva načina plačevanja cestnine glede na kategorijo vozila, ki omogočata cestninjenje brez ustavljanja, zato je njihova pot hitrejša, varnejša, udobnejša in okolju prijaznejša.

Vzdrževanje
Skrbimo za redno letno in zimsko vzdrževanje avtocest in hitrih cest, priključkov in razcepov, počivališč in drugih cest, za čim bolj nemoten promet pa izvajamo nujne ukrepe tudi ponoči. Poleg vzdrževanja zagotavljamo tudi prevoznost ob nesrečah, kjer sodelujemo z intervencijskimi službami.

Upravljanje
Z zemljišči, vozišči, počivališči, objekti in napravami na avtocestah in hitrih cestah upravljamo učinkovito in odgovorno do okolja. Zato izvajamo družbeno odgovorne projekte za povečevanje prometne varnosti, nadziramo in vodimo promet 24 ur na dan ter informiramo o prometnem stanju.

Investicije in obnove
Razvoj in obnavljanje avtocest in hitrih cest, s katerimi upravljamo in jih vzdržujemo, financiramo iz različnih sredstev. Prednjačijo dolžniška sredstva, investiramo pa tudi z lastnimi in evropskimi sredstvi ter iz drugih virov.

Organizacijska struktura in klima


Dostopno na naši spletni strani (glej »Organigram organa«).

Klima v organizaciji:
Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Naša vizija in cilji


Dostopno v našem Letnem poročilu 2021, stran 16: LP DARS 2021.pdf

Cilji, ki jim sledimo:

Varnost in pretočnost prometa: Zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa in udobja za uporabnike na avtocestnem omrežju.
Poslovna stabilnost: Zagotovitev dolgoročno stabilnega poslovanja z uvajanjem vitkega poslovanje in implementacijo poslovne odličnosti.
Kompetentni in zadovoljni zaposleni: Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih. Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.
Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
Aktualno razpisana delovna mesta si lahko ogledate na tej povezavi.
Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev
Strokovnost, odgovornost in zavzetost pri delu,
pripravljenost za stalno učenje, odprtost za spremembe in proaktivnost,
sodelovanje, ki temelji na spoštovanju in medsebojnem zaupanju,
spoštljivo in odprto komunikacijo,
pozitivno naravnanost.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Visok nivo socialne varnosti,
urejeno in varno delovno okolje,
spoštljive medsebojne odnose in strokovno vodenje,
interni karierni razvoj na vsebinsko raznolikih delovnih področjih,
možnost dela od doma,
interno in zunanje izobraževanje ter usposabljanje za profesionalni in osebni razvoj,
sofinanciranje šolnine v procesu izobraževanja ob delu in nadomestilo plače za odsotnost od dela zaradi opravljanja študijskih obveznosti,
redno in mesečno stimulativno plačilo za delo,
dodatek na stalnost v podjetju,
plačna napredovanja,
nagrajevanje delovne prizadevnosti s priznanji in pohvalami,
regres, ki je višji od povprečja v RS in izplačilo poslovne uspešnosti,
kolektivno nezgodno zavarovanje,
dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika in specialistov,
plačilo premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
ugodnosti v okviru sprejetih ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
koriščenje počitniških kapacitet v hribih, toplicah in na morju v Sloveniji in na Hrvaškem,
brezplačno anonimno psihološko svetovanje zaposlenim,
aktivnosti v okviru športnega društva DARS, d. d.,
2x letno srečanje zaposlenih na ravni celotne družbe idr.

Izberi področje dela