Različni profili

23.9.2022
Luka Koper d.d.
Koper
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga ter vrsta dopolnilnih storitev na blagu in drugih storitev, kar strankam zagotavlja celovito logistično podporo. Luka Koper si je zastavila ambiciozne cilje, da bo hkrati zadovoljila želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. Z uresničevanjem razvojnih usmeritev pristanišča Luka Koper krepi svoje konkurenčne prednosti.

Luka Koper deluje kot Skupina. Ta zajema odvisne in povezane družbe, ki s svojo dejavnostjo zaokrožajo celovito ponudbo storitev pristanišča in so v delni ali 100-odstotni lasti družbe Luka Koper. Invalidsko podjetje Luka Koper INPO skrbi za privez ladij, komunalno dejavnost v pristanišču, tehtanje in kamionski terminal. Dejavnost družbe Adria-Tow je vleka in asistenca ladjam in plovilom, družba Avtoservis skrbi za nego, vzdrževanje in popravilo vozil ter kontejnerjev, družba TOC opravlja laboratorijske analize in raziskave, družba Luka Koper Pristan pa se bavi z gostinstvom.

Družba Adria Terminali upravlja logistični center v Sežani, medtem ko družba Adria Transport organizira in izvaja železniške prevoze. Več informacij o odvisnih in povezanih družbah lahko najdete na spletnih straneh posameznih podjetij.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovne dejavnosti družbe so pretovor (nakladanje in razkladanje ladij, železniških vagonov in tovornjakov), skladiščenje in dodatne storitve na blagu. Osnovne dejavnosti izvajamo na specializiranih terminalih.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., je storitveno podjetje. Organizacijska struktura podjetja je prilagojena potrebam odjemalcev naših storitev. Družbo vodi 4 članska uprava.

Osnovno dejavnost izvajamo v sklopu pet profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija.

Strokovna področja, organizirana glede na osnovne poslovodske funkcije in specifične potrebe dejavnosti nudijo upravi, profitnim centrom in odvisnim družbam strokovno podporo in predstavljajo razvojni del družbe.

V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča.

V družbi redno merimo organizacijsko klimo, zadovoljstvo in zavzetost zapsolenih ter izvajamo ukrepe za izboljšanje oziroma ohranitev visokih rezultatov zadovoljstva in zavzetosoti zaposlenih.

VIZIJA IN CILJI

Vizija

Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo

Z upoštevanjem najvišjih standardov trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotavljamo učinkovite,
zanesljive in visoko kakovostne storitve najzahtevnejšim kupcem.

Naše vrednote:

 • Sodelovanje
 • Odgovornost
 • Spoštovanje
 • Pripadnost
 • Ustvarjalnost

Strateške usmeritve:

 • prilagodljiv, sodoben in konkurenčen pristaniški ponudnik
 • zanesljiv in učinkovit izvajalec kakovostnih pristaniških storitev
 • dolgoročno stabilen in uspešen poslovni sistem
 • skrben institucionalni deležnik trajnostnega razvoja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Kompetentni in zavzeti kadri so strateško bogastvo in pogoj uresničevanja razvojnih načrtov Luke Koper. Od zaposlenih pričakujemo strokovnost, inovativnost, samostojnost in fleksibilnost. Ustvarjamo pogoje, za njihov karierni razvoj in pripadnost družbi.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Pridružite se ekipi Luke Koper, kjer se boste srečevali z izzivi in izvrstnimi priložnostmi, spoštovanjem sodelavcev, konkurenčnim plačilom ter uspešno organizacijsko kulturo, ki prepozna in ceni vaše prispevke in vam omogoča osebno in strokovno rast ter uresničitev osebnih ciljev.

Torej zaposlenim nudimo:

 • urejeno in stabilno delovno okolje
 • stimulativno plačilo
 • možnost napredovanja
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja
 • priložnost za osebni in karierni razvoj

 • možnost včlanitve v Športno društvo Luka Koper,
 • prostovoljno gasilsko društvo,
 • dodaten dan dopusta za krvodajalstvo,
 • možnost ugodnega počitnikovanja v nastanitvenih kapacitetah po Sloveniji,
 • letni izbor vzornih delavcev,
 • možnosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja,
 • ugodnejše kolektivno nezgodno in dodatno pokojninsko zavarovanje.

Različni profili

Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, zato je za Republiko Slovenijo strateškega pomena. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Izvrstna geografska lega mu omogoča vključevanje v blagovne tokove tudi na preseku evropskih transportnih koridorjev. Pristanišče s sodelovanjem pomembnih svetovnih ladjarjev razpreda morske povezave z vsemi deli sveta.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

 • Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem informacijsko komunikacijskih sistemov
 • Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem krmilniških sistemov in regulacijske tehnike
 • Diplomiran inženir elektrotehnike - smer energetika - področje dela: učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije

Glavne dejavnosti podjetja

Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev.

Organizacijska struktura in klima

Organizacijska struktura podjetja je prilagojena potrebam odjemalcev naših storitev. Prav zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v načinu delovanja našega podjetja. Osnovno dejavnost izvajamo v sklopu pet profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. Strokovno podporo upravi družbe, profitnim centrom in odvisnim družbam nudijo strokovne službe, organizirane glede osnovne poslovodske funkcije in specifične potrebe dejavnosti. V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča. Poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., Skupino Luka Koper sestavljajo tudi odvisne družbe ter skupaj obvladovane in pridružene družbe.

Naša vizija in cilji

Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih

Motiviranost, ustvarjalnost, odgovornost, pripadnost, sodelovanje, spoštovanje ter strokovnost in samostojnost.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov. Torej zaposlenim nudimo urejeno in stabilno delovno okolje, stimulativno plačilo, možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter priložnost za osebni in karierni razvoj.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, zato je za Republiko Slovenijo strateškega pomena. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Izvrstna geografska lega mu omogoča vključevanje v blagovne tokove tudi na preseku evropskih transportnih koridorjev. Pristanišče s sodelovanjem pomembnih svetovnih ladjarjev razpreda morske povezave z vsemi deli sveta.

Glavne dejavnosti podjetja
Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev.

Organizacijska struktura in klima
Organizacijska struktura podjetja je prilagojena potrebam odjemalcev naših storitev. Prav zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v načinu delovanja našega podjetja. Osnovno dejavnost izvajamo v sklopu pet profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. Strokovno podporo upravi družbe, profitnim centrom in odvisnim družbam nudijo strokovne službe, organizirane glede osnovne poslovodske funkcije in specifične potrebe dejavnosti. V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča. Poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., Skupino Luka Koper sestavljajo tudi odvisne družbe ter skupaj obvladovane in pridružene družbe.

Naša vizija in cilji
Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
• Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem informacijsko komunikacijskih sistemov
• Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem krmilniških sistemov in regulacijske tehnike
• Diplomiran inženir elektrotehnike - smer energetika - področje dela: učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije
Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih
Motiviranost, ustvarjalnost, odgovornost, pripadnost, sodelovanje, spoštovanje ter strokovnost in samostojnost.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov. Torej zaposlenim nudimo urejeno in stabilno delovno okolje, stimulativno plačilo, možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter priložnost za osebni in karierni razvoj.

Izberi področje dela