Referent v kadrovski službi / Human Resources Generalist

14.10.2020
Lumentum d.o.o.
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Lumentum d.o.o.
Spletna stran:

Referent v kadrovski službi

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje.

V družbi Lumentum se nenehno osredotočamo na cilj, da bi vzpostavili še bolj prijazno in vključujoče delovno okolje. V družbi Lumentum si želimo postati prostor, kamor prihajajo raznoliki in nadarjeni posamezniki, da jim omogočimo doseganje njihovih dolgoročnih poklicnih ciljev. Predani smo spodbujanju raznolikosti in vključenosti, kar se odraža v celotni družbi. Pri nas je raznolikost več kot samo zaveza - je temelj vsega, kar smo in počnemo. Osredotočeni smo na enakost in globoko verjamemo v raznolikost ras, spolov, spolnih usmerjenosti, veroizpovedi, etnične in narodne pripadnosti ter vseh drugih lastnosti, zaradi katerih smo drugačni od drugih.

V družbi Lumentum želimo povečati našo globalno ekipo za kadrovske zadeve in zaposliti dinamičnega in energičnega referenta v kadrovski službi, da se bo pridružil našemu proizvodnemu obratu v Sloveniji.

Izbrani kandidat, ki neposredno poroča regionalnemu kadrovskemu direktorju (s sedežem v Italiji), bo na začetku v celoti sodeloval pri dejavnostih zaposlovanja s ciljem, da se dejavno podpre rast družbe Lumentum v državi, pri čemer bo tesno sodeloval z globalno ekipo za pridobivanje talentov, da bo jasno seznanjen s pričakovanji in cilji družbe glede zaposlovanja. Ob zmanjšanju dejavnosti zaposlovanja novih kandidatov se bo referent v kadrovski službi začel osredotočati na širše kadrovske dejavnosti in programe z namenom podpore ekipe v Sloveniji.

Delovno mesto zajema raznolike naloge, zato mora izbrani kandidat:

 • imeti bogate izkušnje z zaposlovanjem in vodenjem celotnega zaposlitvenega postopka, vključno z dejavnim iskanjem kandidatov prek različnih kanalov in virov, proaktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki (notranjimi in zunanjimi) ter vodenjem administrativnega dela postopka, kot so točno in natančno časovno razporejanje zaposlitvenih razgovorov, posredovanje povratnih informacij in oblikovanje ponudb;
 • znati obravnavati večje število zahtev in prednostno razvrščati naloge;
 • biti prilagodljiv in znati delovati v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju;
 • znati vzpostavljati stike z ljudmi iz različnih kultur in okolij, kar mu mora biti v veselje in navdih.

Ključne odgovornosti referenta v kadrovski službi so:

 • sodelovanje z lokalnimi vodjami in zaposlenimi v podjetju, da se jim zagotovi podpora v zvezi z vsemi kadrovskimi zadevami;
 • tesno sodelovanje z ekipo za pridobivanje talentov, da se zagotovita pravilno izvajanje strategije pridobivanja talentov in usklajenost s potrebami in pričakovanji družbe;
 • skrb za življenjski cikel zaposlenega v sodelovanju z regionalnim vodjo kadrovske službe in globalno ekipo za kadrovske zadeve;
 • spodbujanje učinkovitih praks na področju kadrovskih zadev znotraj države, kar med drugim zajema odnose med zaposlenimi, upravljanje nadomestil in dodatkov zaposlenih, ocenjevanje in razvoj talentov, upravljanje uspešnosti, sodelovanje, obveščanje in druge kadrovske dejavnosti;
 • prispevanje k nadaljnjemu izboljšanju programov, postopkov in praks kadrovske službe družbe Lumentum, zagotavljanje, da so vsi sprejeti ukrepi v skladu z ustreznimi nacionalnimi zakoni o zaposlovanju ter z lokalnimi poslovnimi praksami ter posluh za povezanost lokalnih potreb in globalnih zahtev;
 • živi osrednje vrednote družbe Lumentum in je aktivni ambasador njenih vodilnih načel.

Znanja in veščine:

 • diploma je zaželena;
 • pretekle izkušnje s področja kadrovskih zadev z velikim poudarkom na zaposlovanju;
 • strastna, radovedna, iskrena in poštena oseba z zanesljivo osebno integriteto;
 • izjemna energija in usmerjenost k rezultatom;
 • sposobnost za skupinsko delo z odprtim, preudarnim in varnim pristopom;
 • medkulturna miselna naravnanost;
 • sposobnost reševanja problemov in usmerjenost k izvedbi;
 • smisel za podrobnosti in natančnost;
 • zaželene so pretekle izkušnje v matričnih organizacijah in delo v mednarodnem okolju;
 • odlična sposobnost pisnega in govornega izražanja;
 • prilagodljiva in motivirana oseba, odprta za povratne informacije, ki je sposobna delati samostojno in poročati na daljavo;
 • tekoče znanje angleškega jezika.

Prijavite se lahko prek povezave:
https://lumentum.wd5.myworkdayjobs.com/LITE/job/Slovenia---Skofljica/Human-Resources-Generalist_20201248

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Lumentum je vodilni proizvajalec inovativnih optičnih in fotonskih izdelkov, ki strankam po vsem svetu zagotavlja rešitve za optični prenos in komercialne laserje.

V družbi Lumentum se nenehno osredotočamo na cilj, da bi vzpostavili še bolj prijazno in vključujoče delovno okolje. V družbi Lumentum si želimo postati prostor, kamor prihajajo raznoliki in nadarjeni posamezniki, da jim omogočimo doseganje njihovih dolgoročnih poklicnih ciljev. Predani smo spodbujanju raznolikosti in vključenosti, kar se odraža v celotni družbi. Pri nas je raznolikost več kot samo zaveza – je temelj vsega, kar smo in počnemo. Osredotočeni smo na enakost in globoko verjamemo v raznolikost ras, spolov, spolnih usmerjenosti, veroizpovedi, etnične in narodne pripadnosti ter vseh drugih lastnosti, zaradi katerih smo drugačni od drugih.

V družbi Lumentum želimo povečati našo globalno ekipo za kadrovske zadeve in zaposliti dinamičnega in energičnega referenta v kadrovski službi, da se bo pridružil našemu proizvodnemu obratu v Sloveniji.

Izbrani kandidat, ki neposredno poroča regionalnemu kadrovskemu direktorju (s sedežem v Italiji), bo na začetku v celoti sodeloval pri dejavnostih zaposlovanja s ciljem, da se dejavno podpre rast družbe Lumentum v državi, pri čemer bo tesno sodeloval z globalno ekipo za pridobivanje talentov, da bo jasno seznanjen s pričakovanji in cilji družbe glede zaposlovanja. Ob zmanjšanju dejavnosti zaposlovanja novih kandidatov se bo referent v kadrovski službi začel osredotočati na širše kadrovske dejavnosti in programe z namenom podpore ekipe v Sloveniji.

Ključne odgovornosti referenta v kadrovski službi so:
 sodelovanje z lokalnimi vodjami in zaposlenimi v podjetju, da se jim zagotovi podpora v zvezi z vsemi kadrovskimi zadevami;
 tesno sodelovanje z ekipo za pridobivanje talentov, da se zagotovita pravilno izvajanje strategije pridobivanja talentov in usklajenost s potrebami in pričakovanji družbe;
 skrb za življenjski cikel zaposlenega v sodelovanju z regionalnim vodjo kadrovske službe in globalno ekipo za kadrovske zadeve;
 spodbujanje učinkovitih praks na področju kadrovskih zadev znotraj države, kar med drugim zajema odnose med zaposlenimi, upravljanje nadomestil in dodatkov zaposlenih, ocenjevanje in razvoj talentov, upravljanje uspešnosti, sodelovanje, obveščanje in druge kadrovske dejavnosti;
 prispevanje k nadaljnjemu izboljšanju programov, postopkov in praks kadrovske službe družbe Lumentum, zagotavljanje, da so vsi sprejeti ukrepi v skladu z ustreznimi nacionalnimi zakoni o zaposlovanju ter z lokalnimi poslovnimi praksami ter posluh za povezanost lokalnih potreb in globalnih zahtev;
 živi osrednje vrednote družbe Lumentum in je aktivni ambasador njenih vodilnih načel.///

Lumentum is a market-leading manufacturer of innovative optical and photonic products enabling optical networking and commercial laser customers worldwide.

Lumentum is continually focused on becoming a more welcoming and inclusive place to work. At Lumentum, we are laser focused to be the place where diverse and talented people want to come, stay and build lasting careers. Lumentum’s dedication to promoting diversity and inclusion is reflected throughout our enterprise. Diversity is more than a commitment at Lumentum—it is the foundation of who we are and what we do. We are focused on equality and believe deeply in diversity of race, gender, sexual orientation, religion, ethnicity, national origin and all the other characteristics that make us different.

Lumentum is currently looking to strengthen its global HR team by recruiting a dynamic and energetic HR Generalist to join its manufacturing site in Slovenia.

Reporting directly to the Regional HR Director (based in Italy), the identified candidate will initially be fully engaged on recruitment activity, with the goal to actively support the growth of Lumentum in the country, strongly partnering with Global Talent Acquisition in order to properly target the expectations and the goals of the Business. As the recruitment ramping softens, the HR Generalist will begin focusing on more broad HR related activities and programs that support the team in Slovenia.

Key responsibilities of the HR Generalist include:
 Partner closely with local managers and employees across the business in order to provide guidance on all HR related aspects of the business,
 Partner closely with Global Talent Acquisition center of excellence, so to make sure the talent acquisition strategy is properly implemented and aligned with business needs and expectations,
 Take care of the employee life cycle in collaboration with Regional HR Director and Global HR Team
 Drive effective HR practices within the country including but not limited to employee relations, compensation & benefits administration, talent assessment and development, performance management, engagement, communication & other HR related activities,
 Contribute to the continued improvement of HR programs, processes and practices within Lumentum, ensuring all undertaken actions are in compliance with appropriate national employment laws and local business practices and assuring, at the same time, a fruitful link between local needs and global requirements.
 Live Lumentum’s core values and be an active ambassador of its Guiding Principles.Kaj pričakujemo

Delovno mesto zajema raznolike naloge, zato mora izbrani kandidat:

 imeti bogate izkušnje z zaposlovanjem in vodenjem celotnega zaposlitvenega postopka, vključno z dejavnim iskanjem kandidatov prek različnih kanalov in virov, proaktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki (notranjimi in zunanjimi) ter vodenjem administrativnega dela postopka, kot so točno in natančno časovno razporejanje zaposlitvenih razgovorov, posredovanje povratnih informacij in oblikovanje ponudb;
 znati obravnavati večje število zahtev in prednostno razvrščati naloge;
 biti prilagodljiv in znati delovati v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju;
 znati vzpostavljati stike z ljudmi iz različnih kultur in okolij, kar mu mora biti v veselje in navdih.

Znanja in veščine:
 diploma je zaželena;
 pretekle izkušnje s področja kadrovskih zadev z velikim poudarkom na zaposlovanju;
 strastna, radovedna, iskrena in poštena oseba z zanesljivo osebno integriteto;
 izjemna energija in usmerjenost k rezultatom;
 sposobnost za skupinsko delo z odprtim, preudarnim in varnim pristopom;
 medkulturna miselna naravnanost;
 sposobnost reševanja problemov in usmerjenost k izvedbi;
 smisel za podrobnosti in natančnost;
 zaželene so pretekle izkušnje v matričnih organizacijah in delo v mednarodnem okolju;
 odlična sposobnost pisnega in govornega izražanja;
 prilagodljiva in motivirana oseba, odprta za povratne informacije, ki je sposobna delati samostojno in poročati na daljavo;
 tekoče znanje angleškega jezika.

///

The role is broad so the chosen candidate:

 Must have matured a significative experience in recruitment, having managed the complete process, included the active search of candidates through different channels and sources, the management of a proactive relation with all stakeholders (internal and external), the administrative part of the activity related to the punctual and precise scheduling of interviews and follow-ups and extending offers.
 Has to be capable of managing multiple demands and priorities,
 Has to be flexible and enjoy a quickly changing business,
 Must enjoy, appreciate and have a facility for interacting with people from many cultures and diverse backgrounds.

Skills/ Knowledge:
 Bachelor’s Degree is required
 Previous work experience as HR Generalist with a strong focus on recruitment
 A passionate, curious, transparent and honest person with a steady personal integrity
 Exceptional energy and results-orientation
 A team player with an open-minded, smart and welcoming approach
 Intercultural mindset
 Problem-solver keen to ensure execution
 Attention to detail and accuracy
 Past experience within matrix organizations and international environments is appreciated
 Strong communication skills, both verbal and written
 Adaptable, self-motivated, open to feedback and willing to work independently and reporting remotely
 Fluent in EnglishIzberi področje dela