Upravljalec kreditnih tveganj

Deželna banka Slovenije je univerzalna banka v večinski lasti slovenskega zadružnega sistema, ki daje tradicionalno poseben poudarek agroživilskemu segmentu. S tretjo najbolj obsežno poslovno mrežo med bankami v Sloveniji, ki šteje 79 poslovalnic, smo strankam, kot pravi naš slogan, vedno blizu – tudi v manjših krajih. Stavimo na oseben pristop, saj smo prepričani, da lahko le strankam, ki jih dobro poznamo, ponudimo najboljši servis in zagotovimo dolgoročno obojestransko zadovoljstvo – ob konzervativnem pristopu k poslovanju, v kombinaciji s sodobnimi tehnologijami bančnega poslovanja.

V Deželni banki Slovenije d.d. iščemo novega sodelavca / novo sodelavko, zato vam ponujamo možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poslovne ambicije. K sodelovanju vabimo kandidate za delovno mesto

REVIZOR (m/ž) 

Vaše delo bo obsegalo:

 • pripravljanje in spremljanje izvajanja operativnih načrtov revidiranja,
 • opravljanje rednih ali izrednih revizijskih pregledov na vseh področjih poslovanja banke,
 • poročanje o revizijskih ugotovitvah, sestavljanje in spremljanje revizijskih priporočil in izdelava revizijskih poročil,
 • sodelovanje pri razvijanju standardov, metod in tehnik za revizijo,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela ter njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • spremljanje predpisov s področja dela in njihova implementacija,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri (UNI, 2. bolonjska),
 • 3 leta delovnih izkušenj, 
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office s poudarkom na MS Excel, itd.),
 • znanja s področja, ki jih zahteva delovno mesto, predvsem poznavanje metod in standardov notranjega revidiranja,
 • poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ, 
 • zaželene so izkušnje z delom v notranji reviziji banke ali sorodnih organizacijah oz. v zunanjih ustanovah, ki revidirajo banke. 

Osebnostne lastnosti:

 • sposobnost reševanja problemov in obvladovanja konfliktov,
 • osebna integriteta,
 • neodvisnost,
 • samostojnost,
 • natančnost,
 • vztrajnost.

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • delo bo potekalo na centrali banke v Ljubljani, občasno tudi v dislociranih poslovnih enotah banke. 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 5. 1. 2021