Revizor začetnik (m/ž)

1.7.2019
Ernst & Young d.o.o.
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


Zakaj EY?
EY je delodajalec, ki nenehno vlaga v izobraževanje v zaposlenih ter skrbi za njihovo rast in prihodnost. Kakšna pa je lahko vaša prihodnost v EY?
Pet razlogov, zakaj je EY Slovenija za vas lahko prava priložnost:

1. RAST
Na podlagi naše Vizije 2020 spodbujamo rast in našim zaposlenim nudimo številne priložnosti za napredovanje in širjenje znanj. Smo hitro rastoče globalno podjetje z 276.300 zaposlenimi v 151 državah. EY v Sloveniji zaposluje 150 oseb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev, storitev svetovanja na področju financ in  računovodstva in forenzičnih storitev.

2. RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE
Vlaganje v zaposlene se v EY najbolj odraža v nenehnem izobraževanju in razvoju ter coachingu in mentorstvu. Smo med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v svoje zaposlene preko različnih izobraževanj:
- Podpiramo in zagotavljamo študijski dopust za dogovorjene strokovne kvalifikacije s področja financ in sorodnih ved (ACCA, CFA, CFE, CISA, CIA). 
- Stalen karierni razvoj, prilagojen vašim osebnim potrebam.
- Na voljo imamo več kot 16.000 različnih internih EY izobraževanj (virtualnih in v pisarnah) ter brezplačen dostop do izobraževalnih platform kot sta Udemy in goFluent. V EY Slovenija zaposleni v enem letu opravijo 11.720 ur izobraževanja. 
- Smo na prvem mestu med zaposlovalci na področju profesionalnih storitev (v organizaciji Universum-a) in drugih podobnih meritvah v globalnem merilu.

3. NAČIN RAZMIŠLJANJA (MINDSET)
S spodbujanjem podjetniškega načina razmišljanja razvijamo našo sposobnost inoviranja in sprememb. Podjetniško razmišljanje razvijamo tudi v izmenjavi izkušenj s podjetji preko naslednjih programov: 
Družinsko podjetništvo v EY Slovenija spremljamo družbeno – ekonomski razvoj in v tem kontekstu skušamo osvetliti pomen slovenskega družinskega podjetništva. Slovenskemu družinskemu podjetništvu izkazujemo podporo z organizacijo različnih aktivnosti, kot sta podelitev EY mednarodne nagrade za odličnost na področju družinskega podjetništva za področje Slovenije in vključitev mladih slovenskih naslednikov v globalni EY NextGen program. Najbolj prepoznaven projekt je vsakoletna priprava knjige Družinsko podjetništvo Slovenija s predstavitvijo 10 dobrih praks družinskega podjetništva. Prav tako zagotavljamo svetovanje pri pripravi družinske ustave in svetovanje pri načrtovanju nasledstva.
Growth Navigator™ je nov in edinstven način razmišljanja, izven okvira značilnih pristopov k pospeševanju rasti, ki se osredotoča na sedem kritičnih področij poslovnega uspeha in trajnostne rasti. Gre za interaktivno delavnico, ki vodilnim v podjetju omogoča pripravo ocene podjetja in vpogled v vodilne prakse ter opredelitev strateško prednostnih nalog za zagotovitev rasti. 
EY Finance Navigator z online programsko opremo za finančno načrtovanje v start-upih pomagamo slovenskim (in drugim) start-upom pri pripravi profesionalnega finančnega načrta in natančnega denarnega toka, kar jim omogoča večjo transparentnost in lažjo komunikacijo z deležniki, posebej investitorji. 

4. VKLJUČEVANJE (INCLUSIVITY)
V EY podpiramo kulturo, v kateri se ljudje lahko razvijajo in so lahko to, kar so. Preko naših izobraževalnih programov aktivno naslavljamo področje nezavedne pristranskosti (unconcisous bias) in spodbujamo odprto komunikacijo ter sodelovanje.

5. PRILAGODLJIVOST
Spodbujamo prilagodljivost in našim zaposlenim omogočamo, da usklajujejo svoje osebno in poklicno  življenje. Podpiramo različne oblike skrajšanega delovnega časa, možnost občasnih opravkov v času delovnika in deljeno porodniško. Spodbujamo tudi rekreacijo in udeležbo na športnih tekmovanjih. Prav tako podpiramo prostovoljno delo naših zaposlenih. Naša mobilna in IT tehnologija omogoča tudi občasno delo od doma. Ustanovili smo tudi interno skupino za čuječnost (vključitev v globalni EY Mindfulness Network).Kaj iščemo?
Tehnologija vedno bolj spreminja način življenja in dela. Zavedamo se, da stalni razvoj na tem področju vpliva na prednosti in lastnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje v EY.
Delimo nekaj hitrih napotkov o tem kaj iščemo pri kandidatih za zaposlitev (verjetno boste presenečeni koliko teh prednosti in lastnosti morda že posedujete). To sicer ni končni seznam, saj nas pravzaprav najbolj navdušijo kandidati, ki so odkriti in pošteni v svojih odgovorih. Nas želite prepričati in navdušiti v procesu prijave? Pri kandidatih iščemo naslednje prednosti in lastnosti:

1. DOBRA KOMUNIKACIJA 
Dobra komunikacija je več kot samo splošno pisno in ustno izražanje. V EY Slovenija nam je pomembna predvsem sposobnost prilagajanja svojega komunikacijskega načina različnim skupinam ali ljudem, kot tudi sposobnost predstavitve kompleksne informacije na enostaven način. Ta prednost je pri nas visoko cenjena, saj pomeni da ste sposobni delati z raznolikimi ljudmi. Poleg tega si želimo ljudi, ki navdihujejo in gradijo zaupanje v ostalih. To so ljudje, ki držijo svoje obljube in so pri tem odprti in profesionalni.

2. TIMSKI DUH
Ekipa, ki dobro sodeluje, lahko dosega vrhunske rezultate. Zato iščemo ljudi, ki spontano oblikujejo svoje mreže, ki znajo poiskati to kar jih združuje z drugimi, in ki znajo poslušati svoje sodelavce, prijatelje in mentorje s ciljem širitve znanj. Ker spodbujamo raznolikost v načinu dela iščemo tudi ljudi, ki z veseljem sodelujejo tako v virtualnem delovnem okolju kot osebno v pisarni ali na terenu.

3. PRILAGODLJIVOST
Stalno spreminjanje načina dela pri delodajalcih kot smo mi, ustvarja potrebo po sodelavcih, ki so se sposobni in pripravljeni prilagoditi novim situacijam in so kreativni pri iskanju inovativnih rešitev. Ti ljudje so običajno visoko motivirani in imajo močan čut odgovornosti. Vedno so predani svojemu delu in doseganju rezultatov, ne glede na morebitne ovire.

4. ANALITIČNOST
Zelo cenimo ljudi odprtega duha, ki so lačni znanja in so se pripravljeni aktivno učiti kako ustvarjati nove načine dela in rešitev. Ti ljudje so običajno dobri poslušalci, ki lahko hitro procesirajo informacije. Analitična sposobnost ni samo dobro sklepanje na podlagi informacij, temveč tudi zmožnost povezave ugotovitev z nalogami in delom.

5. DOBRE NUMERIČNE SPOSOBNOSTI
Pri nas dojemamo številke kot jezik, ki ob ustreznem razumevanju lahko našim strankam prinese veliko dodano vrednost. Iščemo torej ljudi, ki so sposobni razumeti in na različne načine tolmačiti numerične informacije. Takšni ljudje so sposobni na podlagi razpoložljivih informacij tvoriti vpogled vanje, poiskati rešitve in oblikovati priporočila.

6. RAZGLEDANOST
EY je globalno podjetje, ki deluje v zelo različnih industrijah in sektorjih, zato si želimo ljudi, ki jih zanima stanje v lokalnem in svetovnem gospodarstvu ter družbi. V današnjem času to zanimanje obsega tudi tehnologijo in tehnološki razvoj, saj želimo našim strankam ponujati rešitve, ki temeljijo na najnovejših in najustreznejših tehnoloških rešitvah.

7. AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKADelujemo na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in poslovnega svetovanja.
Naše poslanstvo je zgraditi boljše poslovno okolje (Building a better working world). 

Odlično poznavanje stroke in visoko kakovostne storitve utrjujejo zaupanje vlagateljev na kapitalskih trgih in v gospodarstvih po vsem svetu. Naši strokovnjaki so predani vodje, ki s svojim ekipami izpolnjujejo obljube, ki jih dajemo našim deležnikom. Ob tem se zavedamo naše pomembne vloge pri prizadevanjih za boljše okolje za vse naše zaposlene, stranke in družbo v kateri živimo.

Smo ljudje, ki zagovarjamo integriteto, medsebojno spoštovanje in skupinsko delo.
Smo ljudje polni energije in zanosa, s pogumom za vodenje.
Smo ljudje, ki se zavzemamo za odnose, ki temeljijo na sprejemanju pravih odločitev.

Zagotavljanje ustrezne poslovne kulture v podjetju je ključna naloga vodstva EY Slovenija, ki odraža našo odločenost, da s svojim zgledom pripomoremo k boljšemu okolju. Naš pristop k poslovni etiki in integriteti je vključen v Globalni kodeks ravnanja EY in je del naše kulture, pristopa k svetovanju in našim storitvam, izobraževanja in internega komuniciranja. Trudimo se ustvariti okolje, ki spodbuja zaposlene, da ravnajo odgovorno in v skladu z etičnimi usmeritvami globalne družbe EY.


NAŠE STORITVE
Storitve dajanja zagotovil:
- Revizijske storitve (revizija računovodskih izkazov)
- Forenzične storitve (preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj, opredelitev gospodarske škode v arbitražnih in sodnih postopkih preverjanje integritete in skladnosti poslovanja, posebne revizije)
- Storitve svetovanja na področju financ in  računovodstva (podpora računovodskim in finančnim oddelkom pri izpolnjevanju zahtev mednarodnih računovodskih standardov kot sta MSRP 17 in MSRP 9, okvirno ocenjevanje operativnih tveganj in pregled procesov, avtomatizacija procesov, napredne analize podatkov,  podpora pri izpolnjevanju regularnih zahtev)
Davčne storitve:
- Podjetniško davčno svetovanje 
- Posredni davki
- Storitve poročanja in globalne skladnosti 
- Transferne cene
- Davčno svetovanje na področju osebnih davkov
- Davčni skrbni pregledi
Transakcijske storitve:
- svetovanje pri prevzemih in združitvah
- podpora pri transakcijah
- storitve prestrukturiranja
- storitve vrednotenja, poslovnega modeliranja in pregled poslovnega načrta


Sodelavec za področje davčno računovodskega svetovanja

Revizor začetnik (m/ž)

Želite zagotavljati podjetjem in njihovim vlagateljem zaupanje v verodostojnost rezultatov, o katerih poročajo, ter jim na ta način omogočati čim boljše in pošteno poslovanje v današnjem hitro razvijajočem se okolju? 

EY revizijske ekipe z obsežnimi izkušnjami so prisotne po vsem svetu in preko njih boste povezani z ljudmi s pravimi sposobnostmi in znanji, ki so seznanjeni z najnovejšimi globalnimi trendi na področju revizije. Ker naši odnosi temeljijo na integriteti, spoštovanju in timskemu delu, smo del inovativnih in navdušujočih rešitev. Smo ljudje, polni energije in zanosa, s pogumom za vodenje in z osredotočanjem na potrebe strank delamo pravo stvar.

Potrebne veščine in lastnosti:

 • dobra komunikacija, 
 • timski duh,
 • prilagodljivost,
 • analitičnost,
 • dobre numerične sposobnosti,
 • razgledanost,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije.

Ključne zadolžitve: 

 • vključenost v vse faze revizije, kot je načrtovanje, pregledovanje kontrolnega okolja, izvajanje revizijskih preveritev in drugo,
 • prepoznavanje morebitnih težav in pomanjkljivosti notranjega kontrolnega okolja strank,
 • jasno in natančno dokumentiranje opravljenih nalog in postopkov,
 • sodelovanje in vzdrževanje profesionalnih odnosov s stranko,
 • sodelovanje v ekipi in nudenje podpore sodelavcem na terenu,
 • uporabljanje tehnologije, nenehno učenje in deljenje znanja znotraj ekipe.

Potrebna izobrazba :

 • študij ekonomskih ali sorodnih smeri oz. zaključen študij.

Delo v EY pomeni:

V EY si v vsakem posamezniku prizadevamo prepoznati njegov potencial in vrednost, ki jo prinaša v podjetje. Med drugim vam nudimo:

 • podporo, mentorstvo in stalne povratne informacije zavzetih sodelavcev,
 • priložnosti za razvoj novih spretnosti in razvoj,
 • svobodo in fleksibilnost, da soustvarjate svojo vlogo v podjetju, na način, ki je pravi za vas.

Prizadevamo si doseči pravo ravnovesje za naše ljudi, kar nam omogoča, da nudimo odlične storitve za stranke. Želimo si, da bi bila vaša EY izkušnja izjemna in bi vas vseživljenjsko pozitivno zaznamovala, ne glede na to kdaj se nam pridružite ali koliko časa ostanete z nami.

O nas:

EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Naše ugotovitve in visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Naši izjemni strokovnjaki vodijo delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi obvez, do vseh naših deležnikov. Pri tem imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo družbeno skupnost.

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne zaposlitve. Izbrani kandidat bo z delom pričel v začetku avgusta 2019. Prijave zbiramo do zasedbe mest izključno preko spletnega obrazca. Prijava naj vsebuje Europass CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

Sledite tej povezavi in oddajte prijavo sedaj.

Več o podjetju na ey.com/si in Facebook strani EY Slovenia Careers

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Želite zagotavljati podjetjem in njihovim vlagateljem zaupanje v verodostojnost rezultatov, o katerih poročajo, ter jim na ta način omogočati čim boljše in pošteno poslovanje v današnjem hitro razvijajočem se okolju?
EY revizijske ekipe z obsežnimi izkušnjami so prisotne po vsem svetu in preko njih boste povezani z ljudmi s pravimi sposobnostmi in znanji, ki so seznanjeni z najnovejšimi globalnimi trendi na področju revizije. Ker naši odnosi temeljijo na integriteti, spoštovanju in timskemu delu, smo del inovativnih in navdušujočih rešitev. Smo ljudje, polni energije in zanosa, s pogumom za vodenje in z osredotočanjem na potrebe strank delamo pravo stvar.


Ključne zadolžitve:
• vključenost v vse faze revizije, kot je načrtovanje, pregledovanje kontrolnega okolja, izvajanje revizijskih preveritev in drugo,
• prepoznavanje morebitnih težav in pomanjkljivosti notranjega kontrolnega okolja strank,
• jasno in natančno dokumentiranje opravljenih nalog in postopkov,
• sodelovanje in vzdrževanje profesionalnih odnosov s stranko,
• sodelovanje v ekipi in nudenje podpore sodelavcem na terenu,
• uporabljanje tehnologije, nenehno učenje in deljenje znanja znotraj ekipe.

Kaj pričakujemo

Potrebne veščine in lastnosti:
• dobra komunikacija,
• timski duh,
• prilagodljivost,
• analitičnost,
• dobre numerične sposobnosti,
• razgledanost,
• aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
• vozniški izpit B kategorije.

Potrebna izobrazba:
• študij ekonomskih ali sorodnih smeri oz. zaključen študij.

Kaj nudimo

Delo v EY pomeni:
V EY si v vsakem posamezniku prizadevamo prepoznati njegov potencial in vrednost, ki jo prinaša v podjetje. Med drugim vam nudimo:
• podporo, mentorstvo in stalne povratne informacije zavzetih sodelavcev s strokovnega področja revizije,
• priložnosti za razvoj novih spretnosti in karierno napredovanje,
• svobodo in fleksibilnost, da soustvarjate svojo kariero in vlogo v podjetju, na način, ki je pravi za vas.

Prizadevamo si doseči pravo ravnovesje za naše ljudi, kar nam omogoča, da nudimo odlične storitve za stranke. Omogočamo vam, da gradite svojo kariero, ne da bi ob tem žrtvovali svoje osebne prioritete. Želimo si, da bi bila vaša EY izkušnja izjemna in bi vas vseživljenjsko pozitivno zaznamovala, ne glede na to kdaj se nam pridružite ali koliko časa ostanete z nami.

O nas:
EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Naše ugotovitve in visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Naši izjemni strokovnjaki vodijo delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi obvez, do vseh naših deležnikov. Pri tem imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo družbeno skupnost.

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne zaposlitve. Izbrani kandidat bo z delom pričel v začetku avgusta 2019. Prijave zbiramo do zasedbe mest izključno preko spletnega obrazca. Prijava naj vsebuje Europass CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

Sledite tej povezavi in oddajte prijavo sedaj.
(https://eygbl.referrals.selectminds.com/experienced-opportunities/jobs/revizor-za%C4%8Detnik-intern-75114)

Več o podjetju na ey.com/si in Facebook strani EY Slovenia Careers.

Izberi področje dela

) )