Sales and Project manager Doors

22.2.2021
ASSA ABLOY Slovenija d.o.o.
Šenčur
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
ASSA ABLOY Slovenija d.o.o.
O podjetju ASSA ABLOY

Vsak dan pomagamo milijardam ljudi z vsega sveta, da se počutijo varne, zaščitene in izkusijo bolj odprt svet. To uresničuje naših 49.000 ljudi v 70 različnih državah in ponosni smo, da smo dinamična in vključujoča organizacija. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev za dostopanje in naše inovacije omogočajo varen in priročen dostop do fizičnih in digitalnih mest. Iščemo kandidate iz različnih okolij. Kot del naše strategije razvoja ljudi spodbujamo tako notranje kot zunanje prijavitelje!

Prijavite se še danes!

Ustvarimo varnejši in bolj odprt svet – skupaj!

Vodja prodaje in upravljanja projektov za vrata

Assa Abloy Adria

Iščete nov izziv v prodaji? Mogoče je delo vodje prodaje in upravljanja projektov za vrata pravo za vas! 

Kaj bo vaša naloga

 • Pristopanje k novim projektom in njihovo pridobivanje po različnih kanalih (javni razpisi, razpisi gradbenih stavb in drugi razpoložljivi kanali).
 • Pristopanje k oblikovalcem, arhitektom, svetovalcem, izvajalcem, podizvajalcem in razvijalcem za promocijo in ustvarjanje rešitev blagovnih znamk AA za prodajo vrat AA na dodeljenih ozemljih ali/in pridobljenih projektih.
 • Doseganje mesečnih/četrtletnih/letnih individualnih prodajnih ciljev/kazalnikov uspešnosti (KPI).
 • Upravljanje strateških odnosov z obstoječimi kupci in prepoznavanje novih priložnosti za rast.
 • Praktično razvijanje in izvajanje prodajnih dejavnosti na dnevni ravni.
 • Obravnavanje, razvijanje in upravljanje pridobljenih projektov (ali/in projektov na dodeljenih ozemljih). Gradnja močnih odnosov z vsemi stranmi v projektu. Poglobljeno razumevanje projektnih zasnov in načrtov poteka projektov ter tehničnih/komercialnih potreb. Ustrezno vplivanje na zadevne produkte ter njihovo specificiranje in odobritev.
 • Konkurenčnostne študije za vsak pridobljeni projekt. Priprava ponudb v zadovoljstvo vseh strani za naše produkte ali rešitve skladno z nasveti/navodili glavnega izvajalca.
 • Po potrebi omogočanje tehnične in komercialne podpore. Zagotavljanje prodajnih priložnosti. Pogajanje in sklepanje prodajnih pogodb.
 • Sodelovanje s povezanimi vodji poslovnih enot pri vseh tehničnih in komercialnih vprašanjih, povezanih s projektom, in spremljanje končnih rezultatov in arhivov.
 • Priprava specifikacij za projekte vse od začetne faze.
 • Nenehno in redno nadzorovanje, nadaljnje spremljanje in poročanje vsem zainteresiranim stranem o projektih v CRM.
 • Posredovanje in poročanje o opredeljenih projektih (vključno z informacijami o projektu, napredkom, težavami, rešitvami in rezultati ...).

Zahtevane veščine, znanja in izkušnje

 • Diploma s področja ekonomije, inženirskih smeri, poslovnih ali podobnih ved.
 • 5 let ali več izkušenj v prodaji in/ali vodenju projektov.
 • Močne prodajne kompetence.
 • Pozornost za podrobnosti in samomotiviranost z močnimi analitičnimi sposobnostmi.
 • Močne veščine na področju gradnje odnosov in izkušnje pri vzpostavljanju odnosov v sodelovalnem okolju z različnimi skupinami, ki opravljajo različne naloge.
 • Sposobnost vzpostavljanja močnih in učinkovitih odnosov s poslovnimi partnerji z razumevanjem njihovih potreb in ciljev ter tistega, kar jih motivira in pritegne.
 • Dokazana sposobnost obvladovanja tveganj in podružnic ter upravljanja virov in prodajalcev.
 • Izkušnje s programskimi orodji za upravljanje, kot je ACad.
 • Organizacijske in koordinacijske sposobnosti ter večopravilnost za dobro in hitro opravljanje zadev v dinamičnem podjetju.

Ponujamo

 • Razburljivo delo v veliki mednarodni skupini z vsak dan novimi izzivi.
 • Samostojno delo z različnimi delovnimi funkcijami.
 • Dobri sodelavci v navdihujočem in neformalnem okolju.
 • Mobilni telefon in tablični računalnik.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Vodja prodaje in upravljanja projektov za vrata
Assa Abloy Adria

Iščete nov izziv v prodaji? Mogoče je delo vodje prodaje in upravljanja projektov za vrata pravo za vas!

Kaj bo vaša naloga
• Pristopanje k novim projektom in njihovo pridobivanje po različnih kanalih (javni razpisi, razpisi gradbenih stavb in drugi razpoložljivi kanali).
• Pristopanje k oblikovalcem, arhitektom, svetovalcem, izvajalcem, podizvajalcem in razvijalcem za promocijo in ustvarjanje rešitev blagovnih znamk AA za prodajo vrat AA na dodeljenih ozemljih ali/in pridobljenih projektih.
• Doseganje mesečnih/četrtletnih/letnih individualnih prodajnih ciljev/kazalnikov uspešnosti (KPI).
• Upravljanje strateških odnosov z obstoječimi kupci in prepoznavanje novih priložnosti za rast.
• Praktično razvijanje in izvajanje prodajnih dejavnosti na dnevni ravni.
• Obravnavanje, razvijanje in upravljanje pridobljenih projektov (ali/in projektov na dodeljenih ozemljih). Gradnja močnih odnosov z vsemi stranmi v projektu. Poglobljeno razumevanje projektnih zasnov in načrtov poteka projektov ter tehničnih/komercialnih potreb. Ustrezno vplivanje na zadevne produkte ter njihovo specificiranje in odobritev.
• Konkurenčnostne študije za vsak pridobljeni projekt. Priprava ponudb v zadovoljstvo vseh strani za naše produkte ali rešitve skladno z nasveti/navodili glavnega izvajalca.
• Po potrebi omogočanje tehnične in komercialne podpore. Zagotavljanje prodajnih priložnosti. Pogajanje in sklepanje prodajnih pogodb.
• Sodelovanje s povezanimi vodji poslovnih enot pri vseh tehničnih in komercialnih vprašanjih, povezanih s projektom, in spremljanje končnih rezultatov in arhivov.
• Priprava specifikacij za projekte vse od začetne faze.
• Nenehno in redno nadzorovanje, nadaljnje spremljanje in poročanje vsem zainteresiranim stranem o projektih v CRM.
• Posredovanje in poročanje o opredeljenih projektih (vključno z informacijami o projektu, napredkom, težavami, rešitvami in rezultati ...).

///

Sales and Project manager Doors
Assa Abloy Adria

Are you looking for a new challenge within within sales? Maybe this job as Sales and Project manager Doors is for you!

What you will be doing
• Approach and acquire new project through different channels (public tenders, tenders of construction buildings and other available channels)
• Approach Designers, Architects, Consultants, Contractors, Sub-contractors and Developers to promote and create AA brands solutions for sales AA doors in the assigned territories or/and acquired projects
• Achieve monthly/quarterly/yearly individual set sales targets/KPI.
• Managing the strategic relationship with existing customers and identifying new opportunities for growth
• Praoctively develop and execute daily sales activities
• Cultivate, develop and manage acquired projects (or/and projects in assigned territories). Build a strong relationship with all projects’ related parties. Deeply understand project designs & project flow charts and technical/commercial needs. Get our respective products influenced, specified and approved accordingly.
• Study competition of each acquired specific project. Prepare win-win quotes of our products or solutions in the compliance with the consultation/direction of the general contractor.
• Generate technical & commercial supports where needed. Secure the selling-opportunities. Negotiate & close sales contracts.
• Cooperation with the related BU managers on all technical and commercial issues related to the project and track project deliverables and collections.
• Generate specification for projects from the beginning stage.
• Constantly and regularly monitor, follow up and report on CRM of the projects to all stakeholders.
• List out and report on defining projects (including project info, progress, problems, solutions and results,..).

Kaj pričakujemo

Zahtevane veščine, znanja in izkušnje
• Diploma s področja ekonomije, inženirskih smeri, poslovnih ali podobnih ved.
• 5 let ali več izkušenj v prodaji in/ali vodenju projektov.
• Močne prodajne kompetence.
• Pozornost za podrobnosti in samomotiviranost z močnimi analitičnimi sposobnostmi.
• Močne veščine na področju gradnje odnosov in izkušnje pri vzpostavljanju odnosov v sodelovalnem okolju z različnimi skupinami, ki opravljajo različne naloge.
• Sposobnost vzpostavljanja močnih in učinkovitih odnosov s poslovnimi partnerji z razumevanjem njihovih potreb in ciljev ter tistega, kar jih motivira in pritegne.
• Dokazana sposobnost obvladovanja tveganj in podružnic ter upravljanja virov in prodajalcev.
• Izkušnje s programskimi orodji za upravljanje, kot je ACad.
• Organizacijske in koordinacijske sposobnosti ter večopravilnost za dobro in hitro opravljanje zadev v dinamičnem podjetju.

///

Required skills, knowledge and experience:
• Bachelor’s degree in economic, engineering, business or similar fields
• 5+ years of experience as a sales and/or project manager
• Strong sales driven competences
• Detailed oriented, and self-motivated, with strong analytical skills.
• Strong relationship-building skills and experience thriving in a collaborative environment with diverse multi-functional teams.
• Ability to build strong and effective relationships with business partners by understanding their needs and goals as well as what motivates and engages them
• Demonstrated ability to handle risks, dependencies, resources, and vendors.
• Experience working with program management tools such ACad
• Organizational and coordination skills along with multitasking abilities to get things done well and quickly in a dynamic company.

Kaj nudimo

Ponujamo
• Razburljivo delo v veliki mednarodni skupini z vsak dan novimi izzivi.
• Samostojno delo z različnimi delovnimi funkcijami.
• Dobri sodelavci v navdihujočem in neformalnem okolju.
• Mobilni telefon in tablični računalnik.

O podjetju ASSA ABLOY
Vsak dan pomagamo milijardam ljudi z vsega sveta, da se počutijo varne, zaščitene in izkusijo bolj odprt svet. To uresničuje naših 49.000 ljudi v 70 različnih državah in ponosni smo, da smo dinamična in vključujoča organizacija. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev za dostopanje in naše inovacije omogočajo varen in priročen dostop do fizičnih in digitalnih mest. Iščemo kandidate iz različnih okolij. Kot del naše strategije razvoja ljudi spodbujamo tako notranje kot zunanje prijavitelje!

Prijavite se še danes!
Ustvarimo varnejši in bolj odprt svet – skupaj!

///

We can offer;
• An exciting job in a large international group with new challenges every day
• An independent job with varied work functions
• Good colleagues in an inspiring and informal environment
• Mobile phone and tablet

About ASSA ABLOY
Every day we help billions of people from all around the world feel safe, secure and experience a more open world. It’s our 49,000 people in 70 different countries who make this happen, we are proud to be a dynamic and inclusive organization. We are the global leader in access solutions and our innovations enable safe, secure and convenient access to physical and digital places. We are looking for candidates from a diverse range of backgrounds. As a part of our people development strategy, we encourage both internal and external applicants!

Apply today!

Let´s create a safer and a more open world – together!

Izberi področje dela