Samostojnega strokovnega sodelavca za razvoj / Development lead

6.9.2022
INTERZERO
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
INTERZERO
Spletna stran:

Closing loops, preventing waste and conserving resources. Since 1991, we have been developing tailor-made, integrated environmental services for customers in every industry.

We are expanding our team, so we are looking for:

Development lead
Ljubljana, Slovenia


Are you a creative person with a strong entrepreneurial trait, you want to develop something new and actively engage in implementation of new projects?

If you want to work in:

 • International company that values employees and gives them opportunity for learning and development
 • Confidential, reliable, supportive and cooperative work environment

As a person you are:

 • Innovative and creative
 • Planning and strategic thinking person
 • Communicative, dynamic, proactive
 • Have VII/VI degree of education
 • Have relevant knowledge of English language
 • Have advanced computer skills
 • B category driver's license

Your key activities are:

 • Development of new products and services
 • Market analysis, market potential analysis, product development
 • Implementation, measurement of results and suggestions for improvements
 • Preparation of notifications
 • Search for and study of international waste recyclers that are part of the EU and SEE PRO
 • Design of new development projects for the company (egg bio-waste, new schemes, new projects that bring companies the implementation of EU requirements and local regulations - egg SUP directives)
 • Design, preparation, implementation and measurement of results for pilot projects
 • Obtaining partners and sources of funding for pilot projects
 • Connecting and cooperating with all departments within the company
 • Preparation, implementation, marketing of RSI services for customers
 • Development of new solutions and projects for clients
 • Management of internal projects
 • Preparation, implementation, marketing of RSI services for customers
 • Work under the direction of a superior

Your responsibilities are:

 • Perform the work responsibly, professionally, efficiently and in a timely manner, considering the basic guidelines of the employer, the provisions of the law, executive regulations, KP, employer regulations,
 • Invest all their intellectual and work capacities in the development of the employer and the achievement of the planned goals of the employer as a whole,
 • Loyalty to the employer, belonging to the company and care according to the principle of conscientiousness and honesty for the reputation and promotion of the company and good business relations with colleagues, customers and business partners,
 • Professional and quality reporting on the results of work, which are the basis for making business decisions,
 • Responsibility for achieving the company's business plans,
 • Responsibility for the legality of the company's operations,
 • Protection of business secrets and personal data.

We are offering you:

 • Full time work contract on indefinite period with 6 months probation period
 • Stimulus income
 • Development of your personal skills and abilities, the possibility of advancement
 • Flexible working hours
 • Flexible working conditions

Join our team and become a part of our winning story!

Please send your application in English language, to posao@interzero.hr

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Zapiranje zank, preprečevanje odpadkov in ohranjanje virov. Od leta 1991 razvijamo prilagojene, integrirane okoljske storitve za stranke v vseh panogah.

Svojo ekipo širimo, zato iščemo:
Samostojnega strokovnega sodelavca za razvoj
Ljubljana, Slovenija

Ste ustvarjalna oseba z močno podjetniško žilico, želite razviti nekaj novega in aktivno sodelovati pri izvajanju novih projektov?

Če želite delati v:
- mednarodnem podjetju, ki ceni zaposlene in jim daje možnost za učenje in razvoj;
- zaupnem, zanesljivem in sodelovalnem delovnem okolju z močno podporo.

Vaše ključne dejavnosti so:
- razvoj novih izdelkov in storitev,
- analiza trga in tržnih potencialov, razvoj izdelkov,
- izvajanje, merjenje rezultatov in predlogi za izboljšave,
- priprava obvestil,
- iskanje in preučevanje mednarodnih predelovalcev odpadkov, ki so del EU in SEE PRO,
- zasnova novih razvojnih projektov za podjetje (jajčni biološki odpadki, nove sheme, novi projekti, ki podjetjem omogočajo implementacijo zahtev EU in lokalnih predpisov – jajčne direktive SUP),
- načrtovanje, priprava, izvedba in merjenje rezultatov za pilotne projekte,
- pridobivanje partnerjev in virov financiranja za pilotne projekte,
- povezovanje in sodelovanje z vsemi oddelki v podjetju,
- priprava, izvedba in trženje storitev RSI za stranke,
- razvoj novih rešitev in projektov za stranke,
- upravljanje internih projektov,
- priprava, izvedba in trženje storitev RSI za stranke,
- delo pod vodstvom nadrejenega.
Vaše odgovornosti so:
- odgovorno, strokovno, učinkovito in pravočasno opravljanje dela ob upoštevanju temeljnih usmeritev delodajalca, zakonskih določil, izvršilnih predpisov, temeljnih publikacij, predpisov delodajalca,
- vlaganje vseh svojih intelektualnih in delovnih sposobnosti v razvoj delodajalca in uresničevanje načrtovanih ciljev delodajalca kot celote,
- zvestoba do delodajalca, pripadnost podjetju in skrb po načelu vestnosti in poštenosti za ugled in promocijo podjetja ter dobre poslovne odnose s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji,
- strokovno in kakovostno poročanje o rezultatih dela, ki so podlaga za poslovne odločitve,
- odgovornost za uresničitev poslovnih načrtov podjetja,
- odgovornost za zakonitost poslovanja družbe,
- varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov.

//

Closing loops, preventing waste and conserving resources. Since 1991, we have been developing tailor-made, integrated environmental services for customers in every industry.

We are expanding our team, so we are looking for:
Development lead
Ljubljana, Slovenia

Are you a creative person with a strong entrepreneurial trait, you want to develop something new and actively engage in implementation of new projects?

If you want to work in:
- International company that values employees and gives them opportunity for learning and development
- Confidential, reliable, supportive and cooperative work environment

Your key activities are:
- Development of new products and services
- Market analysis, market potential analysis, product development
- Implementation, measurement of results and suggestions for improvements
- Preparation of notifications
- Search for and study of international waste recyclers that are part of the EU and SEE PRO
- Design of new development projects for the company (egg bio-waste, new schemes, new projects that bring companies the implementation of EU requirements and local regulations - egg SUP directives)
- Design, preparation, implementation and measurement of results for pilot projects
- Obtaining partners and sources of funding for pilot projects
- Connecting and cooperating with all departments within the company
- Preparation, implementation, marketing of RSI services for customers
- Development of new solutions and projects for clients
- Management of internal projects
- Preparation, implementation, marketing of RSI services for customers
- Work under the direction of a superior

Your responsibilities are:
- Perform the work responsibly, professionally, efficiently and in a timely manner, considering the basic guidelines of the employer, the provisions of the law, executive regulations, KP, employer regulations,
- Invest all their intellectual and work capacities in the development of the employer and the achievement of the planned goals of the employer as a whole,
- Loyalty to the employer, belonging to the company and care according to the principle of conscientiousness and honesty for the reputation and promotion of the company and good business relations with colleagues, customers and business partners,
- Professional and quality reporting on the results of work, which are the basis for making business decisions,
- Responsibility for achieving the company's business plans,
- Responsibility for the legality of the company's operations,
- Protection of business secrets and personal data.

Kaj pričakujemo

Kot oseba ste:
- inovativni in ustvarjalni,
- radi načrtujete in razmišljate strateško,
- komunikativni, dinamični, proaktivni,
- imate VII. ali VI. stopnjo izobrazbe,
- imate ustrezno znanje angleškega jezika,
- imate napredne računalniške veščine,
- imate vozniški izpit kategorije B.

//

As a person you are:
- Innovative and creative
- Planning and strategic thinking person
- Communicative, dynamic, proactive
- Have VII/VI degree of education
- Have relevant knowledge of English language
- Have advanced computer skills
- B category driver's license

Kaj nudimo

- Pogodbo za polni delovni čas za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem
- Stimulativni dohodek
- Razvoj vaših osebnih spretnosti in sposobnosti, možnost napredovanja
- Prilagodljiv delovni čas
- Prilagodljive delovne pogoje

Pridružite se naši ekipi in postanite del naše zmagovalne zgodbe!
Svojo prijavo pošljite v angleškem jeziku na naslov posao@interzero.hr

//

We are offering you:
- Full time work contract on indefinite period with 6 months probation period
- Stimulus income
- Development of your personal skills and abilities, the possibility of advancement
- Flexible working hours
- Flexible working conditions

Join our team and become a part of our winning story!
Please send your application in English language, to posao@interzero.hr

Izberi področje dela