Samostojni sodelavec za marketing in PR (m/ž)

20.9.2022
Sintal Koncern
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

 SPLOŠNO O PODJETJU

VAŠA VARNOST JE NAŠA SKRB.
SINTAL


Koncern Sintal je skupina podjetij, ki pod enotno storitveno znamko Sintal s storitvami zasebnega varovanja pokrivajo celotno območje Slovenije. 

Sintal je največja družba za varovanje v Sloveniji in edina, ki: 
 • izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev, 
 • v lastnem razvojnem oddelku ustvarja inovativne varnostne rešitve, 
 • ima dva lastna certificirana varnostno-nadzorna centra v skladu z zakonodajo, 
 • uporablja lasten sistem radijskih komunikacij na celotnem območju Slovenije, 
 • že od leta 1998 izdaja edino strokovno revijo s področja zasebnega varovanja v Sloveniji.

Ključni kazalci (na dan 31. 12. 2021):
 • 1.878 redno zaposlenih,
 • več kot 18.700 tehnično varovanih objektov,
 • prek 560 fizično varovanih objektov,
 • 338 prirejenih vozil,
 • 60,8 mio € letnih prihodkov.

Kazalniki kakovosti:
 • 1.150 zadržanih vlomilcev,
 • 12.230 zadržanj ob iznosu blaga, 
 • 609 preprečitev/pogasitev požarov, 
 • 531 ukrepanj ob izlivih vode. 

 GLAVNE DEJAVNOSTI

Izvajamo naslednje storitve varovanja oseb in premoženja
 • intervencija na alarm,
 • fizično varovanje,
 • prevoz denarja,
 • požarno varovanje,
 • varovanje prireditev,
 • varovanje oseb,
 • reševanje iz dvigal
in druge storitve:
 • varnost in zdravje pri delu,
 • mobilni servis gasilnih aparatov in hidrantov,
 • upravljanje stavb.

 VIZIJA IN CILJI

Kakovost je temelj za naš nadaljnji razvoj.

Naša politika kakovosti spodbuja prizadevanja za
 • ohranjanje in nadgrajevanje zaupanja naših naročnikov, 
 • lasten razvoj proizvodov in storitev za potrebe trga, 
 • zavedanje pomena kakovosti pri vsakem zaposlenem. 

Uspešno politiko kakovosti lahko uresničuje kolektiv, v katerem si prav vsak zaposleni prizadeva v čim večji meri prispevati k njenemu uresničevanju. 

Izvajamo vrsto aktivnosti, kot so: 
 • nagrajevanje zaposlenih za kakovost, 
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, 
 • vsakoletno podeljevanje Priznanja za odličnost koncerna Sintal sodelavcem, ki so se najbolj izkazali, 
 • objavljanje dosežkov zaposlenih v časopisu Sintalček, na Facebooku itd., 
 • sistematično pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnikov. 

 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Premikamo meje 

Sintal se je v treh desetletjih delovanja razvil v največjo varnostno družbo v Sloveniji. Naš kolektiv šteje približno 1.900 sodelavcev, od katerih je številnim Sintal njihova  prva zaposlitev. 

Smo podjetje, v katerem je pomemben prijateljski in človeški odnos. Dobro počutje zaposlenih je v naše vrste pripeljalo tudi njihovo drugo in tretjo generacijo. Tako imamo tudi veliko družin, pri katerih so v Sintalu zaposleni vsi njihovi delovno aktivni člani. 

Že od vsega začetka načrtno vlagamo v razvoj in izobraževanje. Razvojni oddelek koncerna Sintal je gonilo napredka na področju zasebnega varovanja v Sloveniji in omogoča, da smo tehnološko v svetovnem vrhu dejavnosti. S skrbnim posluhom za potrebe naročnikov neprestano razvijamo tudi nove storitve in tako širimo našo ponudbo.


 KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki pomagamo, rešujemo in širimo občutek varnosti pri vseh, ki nas potrebujejo. Čeprav je naša dejavnost zahtevna, nas povezuje pozitivna motivacija, ki jo vpletamo v svoje delo in tako skrbimo, da s skupno energijo uspešno premagujemo še tako velike izzive. Zavedamo se, da so rezultati pravi šele takrat, ko za njimi stoji zadovoljna, pozitivno naravnana in homogena ekipa. Dobro delo, prizadevnost in predanost opazimo ter jih nagrajujemo.

Naši varnostniki so strokovno usposobljeni, uniformirani, urejenega videza, po potrebi usposobljeni za rentgenske operaterje, izvajanje gasilske službe in ob višjih stopnjah varnostne ogroženosti tudi oboroženi.

 KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Varovanje je dejavnost, ki ne pozna popravnih izpitov. Naši sodelavci nosijo veliko odgovornost in opravljajo zelo zahtevno delo. Zato je zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih eden najpomembnejših procesov pri vodenju našega podjetja.

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih se v Sintalu odraža na različnih področjih. 

Zaposleni v naših podjetjih imajo najvišje povprečne plače v primerjavi z ostalimi podjetji v dejavnosti varovanja kljub konkurenčnim cenam storitev (podatki AJPES). 

Zaposlene spodbujamo k podajanju predlogov za izboljšave, s časopisom Sintalček skrbimo za sprotno seznanjanje z našimi aktivnostmi in novostmi. 

Naši zaposleni imajo možnost
 • dodatnega izobraževanja, 
 • rekreacije v naših telovadnicah, 
 • sodelovanja na družabnih srečanjih, piknikih, pohodih v hribe, 
 • oddiha v naših počitniških apartmajih, 
 • udeležbe svojih otrok na obisku dedka Mraza.
 

 NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Naši varnostniki izvajajo naslednje storitve varovanja oseb in premoženja

Intervencija na alarm
Varnostniki interventi so posebej usposobljeni za posredovanje v primeru vloma, ropa, požara, industrijskih alarmov in za reševanje iz dvigal. Naši interventi ob neželenih dogodkih posredujejo v najkrajšem možnem času, saj ima Sintal na celotnem območju Slovenije od vseh varnostnih družb največje število intervencijskih ekip. Te zagotavljajo intervencijo na alarm neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu. 

Fizično varovanje 
Fizično varovanje je opravljanje varnostnih nalog na varovanem območju, ki jih izvajamo na podlagi pooblastil iz Zakona o zasebnem varovanju in načrta varovanja, izdelanega v sodelovanju z naročnikom. 

Glede na način izvajanja so najpogostejše oblike fizičnega varovanja: 
 • varnostno-receptorska služba, 
 • varovanje trgovin in trgovskih centrov, 
 • varovanje bančnih ustanov, 
 • varovanje proizvodnih objektov in skladišč, 
 • varovanje zdravstvenih ustanov, 
 • varovanje izobraževalnih ustanov, 
 • obhodna služba.

Prevoz denarja 
Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk opravljamo s posebej usposobljenimi varnostniki in prirejenimi vozili. S sistemom za satelitsko spremljanje naša varnostno-nadzorna centra neprestano nadzirata lokacijo vozil, hkrati pa imata z varnostniki v vozilih neprekinjeno in neposredno komunikacijo preko Sintalovega sistema radijskih zvez. Varnostniki so oboroženi, uniformirani in strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. Pri svojem delu uporabljajo napredne sisteme za uničevanje gotovine v primeru ropa.

Varovanje prireditev 
Osnovni nalogi varnostnikov na varovanju prireditev sta izvajanje preventivnih nalog in posredovanje v primeru neželenih dogodkov. Preventivne naloge so predvsem informiranje, usmerjanje, nadzor in opozarjanje obiskovalcev, pregled vstopnic, preprečevanje vnosa nedovoljenih predmetov, varovanje nastopajočih, zagotovitev mirnega razhoda obiskovalcev ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami. Na osnovi znanja in bogatih tridesetletnih izkušenj poskrbimo za varno izvedbo vseh vrst prireditev ter tako prispevamo k dobremu počutju udeležencev in nastopajočih.

Varovanje oseb
Sintalovi varnostniki – telesni stražarji, ki varujejo osebe, imajo licenco za telesnega stražarja in so vsestransko usposobljeni v skladu z najvišjimi standardi osebnega varovanja. Redno skrbijo za svoje psihofizične sposobnosti, imajo dovoljenje za nošenje orožja in opravljen izpit iz varne vožnje. Izurjeni so za reševanje logističnih in tehnoloških težav, ki se pojavljajo pri varovanju oseb.


Projektiranje, vgradnja in servis sistemov tehničnega varovanja 
Naši izkušeni in strokovno usposobljeni projektanti izdelujejo projekte za vse vrste sistemov tehničnega varovanja. Na podlagi začrtanega projekta zakonsko preverjeni in pooblaščeni tehniki vgradijo naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so usklajene z zahtevami predpisanih evropskih standardov. Za redno in servisno vzdrževanje naprav na celotnem območju Slovenije skrbi naša 24-urna servisna služba. 
Vgrajujemo naslednje sisteme
 • sistemi za prenos alarmnih sporočil,
 • protivlomni sistemi,
 • protipožarni sistemi,
 • video sistemi,
 • sistemi pristopne kontrole,
 • protiropni sistemi,
 • sistemi za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin,
 • sistemi za zaznavanje industrijskih alarmov,
 • centralno-nadzorni sistemi,
 • sistemi mehanske zaščite,
 • sistem radijskih zvez.

Izvajamo pa tudi druge storitve:
 • varnost in zdravje pri delu,
 • mobilni servis gasilnih aparatov in hidrantov,
 • upravljanje stavb.

 BONITETE PODJETJA

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih se v Sintalu odraža na različnih področjih. 

Zaposleni v naših podjetjih imajo najvišje povprečne plače v primerjavi z ostalimi podjetji v dejavnosti varovanja kljub konkurenčnim cenam storitev (podatki AJPES). 

Zaposlene spodbujamo k podajanju predlogov za izboljšave, s časopisom Sintalček skrbimo za sprotno seznanjanje z našimi aktivnostmi in novostmi. 

Naši zaposleni imajo možnost
 • dodatnega izobraževanja, 
 • rekreacije v naših telovadnicah, 
 • sodelovanja na družabnih srečanjih, piknikih, pohodih v hribe, 
 • oddiha v naših počitniških apartmajih, 
 • udeležbe svojih otrok na obisku dedka Mraza.
Bonitetna ocena
Podjetje Sintal d.o.o. ima odlično bonitetno oceno A1 ++.
Varnostnik, Intervent, Prevoznik denarjaNajvečja družba za
varovanje v Sloveniji 
vabi v svojo ekipo 

samostojnega delavca v
oddelku za
           marketing in PR (m/ž).         

Vas veselita moderiranje družabnih omrežij, komuniciranje z mediji in delo z uveljavljeno storitveno znamko? Vam izziv predstavljajo soustvarjanje strokovne revije, skrb za celovito marketinško podobo koncerna in organizacija raznih dogodkov? Si želite dinamičnega dela, pri katerem vam ne bo dolgčas in vam bo delavnik hitro minil? 

Vabimo vas, da se kot strokovni sodelavec v oddelku za marketing in odnose z javnostmi pridružite ekipi največje varnostne družbe v Sloveniji.

Opis del:

 • stiki z mediji,
 • ustvarjanje spletnih vsebin,
 • urejanje strokovne revije,
 • upravljanje družabnih omrežij,
 • načrtovanje in izvedba marketinških akcij,
 • organizacija dogodkov,
 •  skrb za CGP.

Idealen kandidat/ka:

 • zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe,
 • smisel za oblikovanje in pisanje marketinških in tehničnih besedil,
 • izkušnje na podobnih delovnih mestih,
 • dobre povezovalne in komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje grafičnih programov (Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop ipd.),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • nekaznovanost.

Kaj nudimo?

 • kreativno in dinamično delo z uveljavljeno storitveno znamko,
 • podpora pri strokovnem razvoju,
 • veliko samostojnosti in svobode pri delu,
 • stimulativno delovno okolje, teambuildingi,
 • delo na sedežu koncerna Sintal v Ljubljani,
 • brezplačno vadbo v naši telovadnici,
 • brezplačno parkiranje.
 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Kdo smo Sintal?

Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki širimo občutek varnosti in s skupno energijo uspešno premagujemo še tako velike izzive. Dosežki naše ekipe so zaznamovali področje varovanja, kjer smo uveljavljeni kot:

 • največja družba za varovanje v Sloveniji z več kot 30-letno tradicijo,
 • organizacija z najvišjo povprečno plačo v naši dejavnosti in
 • koncern, ki uporablja visoko tehnologijo pri svojem delu.

Zaradi velikosti in rasti podjetja se za izkušene in ambiciozne sodelavce neprestano odpirajo možnosti za napredovanje. Zaposlene podpiramo tudi pri dodatnih izobraževanjih. 

Prijave sprejemamo:

Dodatne informacije na 01 513 00 45 ali kadrovska@sintal.si.

Vabimo te, da se nam pridružiš!

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Vas veselita moderiranje družabnih omrežij, komuniciranje z mediji in delo z uveljavljeno storitveno znamko? Vam izziv predstavljajo soustvarjanje strokovne revije, skrb za celovito marketinško podobo koncerna in organizacija raznih dogodkov? Si želite dinamičnega dela, pri katerem vam ne bo dolgčas in vam bo delavnik hitro minil?

Vabimo vas, da se kot strokovni sodelavec v oddelku za marketing in odnose z javnostmi pridružite ekipi največje varnostne družbe v Sloveniji.

Opis del:
• stiki z mediji,
• ustvarjanje spletnih vsebin,
• urejanje strokovne revije,
• upravljanje družabnih omrežij,
• načrtovanje in izvedba marketinških akcij,
• organizacija dogodkov,
• skrb za CGP.

Kaj pričakujemo

Idealen kandidat/ka:
• zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe,
• smisel za oblikovanje in pisanje marketinških in tehničnih besedil,
• izkušnje na podobnih delovnih mestih,
• dobre povezovalne in komunikacijske sposobnosti,
• poznavanje grafičnih programov (Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop ipd.),
• aktivno znanje angleškega jezika,
• vozniški izpit B kategorije,
• nekaznovanost.

Kaj nudimo

• kreativno in dinamično delo z uveljavljeno storitveno znamko,
• podpora pri strokovnem razvoju,
• veliko samostojnosti in svobode pri delu,
• stimulativno delovno okolje, teambuildingi,
• delo na sedežu koncerna Sintal v Ljubljani,
• brezplačno vadbo v naši telovadnici,
• brezplačno parkiranje.
• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Kdo smo Sintal?
Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki širimo občutek varnosti in s skupno energijo uspešno premagujemo še tako velike izzive. Dosežki naše ekipe so zaznamovali področje varovanja, kjer smo uveljavljeni kot:
• največja družba za varovanje v Sloveniji z več kot 30-letno tradicijo,
• organizacija z najvišjo povprečno plačo v naši dejavnosti in
• koncern, ki uporablja visoko tehnologijo pri svojem delu.

Zaradi velikosti in rasti podjetja se za izkušene in ambiciozne sodelavce neprestano odpirajo možnosti za napredovanje. Zaposlene podpiramo tudi pri dodatnih izobraževanjih.


Prijave sprejemamo:
• na e-naslovu: kadrovska@sintal.si,
• prek tega portala,
• prek zaposlitvenega obrazca na naši spletni strani //www.sintal.si,
• po pošti na naslovu Koncern Sintal, Kadrovska služba, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana,
• na telefonski številki (01) 513 00 45.

Dodatne informacije na 01 513 00 45 ali kadrovska@sintal.si.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Izberi področje dela