Senior razvijalec programske opreme v Javi / Senior Java Software Engineer

6.11.2020
Infobip Ltd.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Infobip Ltd.

V Infobipu imamo velike sanje. Cenimo kreativnost, vztrajnost in inovativnost, strastno verjamemo v moč ekipe - da skupaj lahko dosežemo še več. Od leta 2006 inoviramo na robu tehnoloških možnosti in danes oblikujemo globalne komunikacije prihodnosti. Skozi 60+ pisarn na šestih celinah Infobipovo platformo uporablja skoraj 70% svetovnega prebivalstva, zaradi česar je največja tovrstna mreža in edina globalna platforma za komunikacijo v oblaku (cPaaS). Pridružite nam se pri našem poslanstvu ustvarjanja življenjsko pomembnih interakcij med ljudmi in spletnimi storitvami z novimi in nevidnimi rešitvami. Pridružite se našim razvojnim silam (več kot 670 X inženirjev v svetu) pri uvajanju kode, ki poganja delovanje Infobip platforme.

Senior razvijalec programske opreme v Javi

Ljubljana, Slovenia
Polni delovni čas
Oddelek: Inženiring

Opis dela

Zakaj je ta vloga pomembna?

Biti del Infobip Engineering Powerhouse pomeni delati na lastno razvitem izdelku in dostavljati rešitve na svetovni ravni. Kot Java inženir programske opreme boste predani svojim mikro storitvam in se spoprijeli z izzivi velike arhitekture, ki je skalabilna dnevno pošilja več kot 400 milijonov sporočil in našim strankam pomaga pri rasti poslovanja. To je priložnost za delo na enem od naših p področij, zato ne glede na to ali skrbite da je naša infrastruktura postavljena, če delate na področju zbiranja in analize podatkovnega prometa, ali ste odgovorni za povezljivost in varnost do operaterjev ali če razvijate komunikacijske kanale po meri, ste enako pomemben del zgodbe.

Vaše delo bo:

 • Razviti, vzdrževati, spremljati in odpravljati težave pri svojih in skupinskih storitvah
 • Imeti popolno lastništvo kode, ki jo izdelate
 • Pisati dobro oblikovano, preverljivo in skalabilno kodo v skladu z načeli čiste kode
 • Imeti splošen pregled, razumevanje interakcij in odvisnosti v celotnem sistemu
 • Dati predloge glede arhitekture in oblikovanja storitev
 • Rasti proti full stack razvoju kar pomeni, da boste predvsem delali na backend razvoju, hkrati pa boste širili svoje znanje o bazah podatkov, zasnovi sistema, orodjih za opozarjanje in spremljanje ter razvoju frontenda
 • Delati v agilnih okvirih (Scrum, LESS) in tesno sodelovati z namenskim Vodjem Izdelkov
 • Sodelovati s svojo ekipo v agilnih praksah, kot so načrtovanje sprinta in retrospektive
 • Razširiti in izboljšajti svoje znanje tako znotraj kot zunaj in bodite del inženirske skupnosti

Kvalifikacije

Zahtevane kvalifikacije:

 • Višji strokovnjak, ki išče izziv in priložnost za rast
 • Dobro poznavanje in razumevanje objektno usmerjenih načel
 • Izkušnje z Java različico 1.8 in novejšo
 • Dobro poznavanje in razumevanje podatkovnih struktur in algoritmov
 • Izkušnje pri delu s sočasnimi in večtirnimi aplikacijami
 • Sposobnost razčlenitve kompleksnih problemov na preproste naloge
 • Prepoznavanje vrednosti procesa pregleda kode in izkušenj s testiranjem kode (enota, integracija)
 • Dobro razumevanje storitev RESTful

Dodatno nas prepričate če imate:

 • Seznanjenost z orodji CI / CD, kot so Jenkins, Git, Maven, Canary ali podobno
 • Razumevanje baz podatkov in orodij za upravljanje podatkov, kot so MSSQL, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Kafka ali druga
 • Izkušnje z JavaScriptom (React, Angular, Node.js)
 • Izkušnje z orodji za sodelovanje, kot so Jira, Confluence in Slack
 • Pripravljenost za sprejeti, uvesti ali predlagati nove tehnologije
 • Izkušnje s tehnologijami, kot so Kotlin, Go, Groovy, Python, Bash, Docker, Kubernetes, Prometheus ali drugi

Dodatne informacije

Zakaj se naši zaposleni odločajo za nas (in ostanejo)?

 • Vrhunska tehnologija in procesi - Poskrbimo, da se naš tehnološki stack posodobi na najnovejše različice. Če govorimo o Javi, govorimo o Javi 14. Pri nas, continuous delivery (CD) in integration (CI) nista le modni besedi - vsake 4 minute naše ekipe uvedejo nekaj novega za naš globalni in-house izdelek.
 • Proračun za izobraževanje - S svojo ekipo se odločite, kako ga porabiti, ali gre za konference, spletne tečaje ali certificiranje.
 • Priložnost potrka. Pogosto. - Kot del rastočega podjetja v rastoči industriji - izzivamo vas, da ne rastete! Ne glede na to, ali je vodoravna, navpična ali kotna, želimo podpreti pot, ki jo želite slediti.
 • Učite se in rastite - od Orientation in Engineering Weeka (tedne izobrazbe) ter vašega osebnega onboarding programa do internega izobraževanja, naše 3-dnevne Dev Days konference, hackathonov in konferenc zelo veliko vlagamo v učenje in razvoj zaposlenih.
 • Pričakujte veliko ugodnosti - konkurenčna plača, potni stroški, nagrade in bonusi, ekipa ki skrbi za vso opremo, ki jo potrebujete, team buildingi in druge organizirane dejavnosti, knjižnica podjetja, organizirani športi, kuhinja bogata z zdravo hrano...
Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Senior razvijalec programske opreme v Javi
• Ljubljana, Slovenija
• Polni delovni čas
• Oddelek: Inženiring

Spoznaj Infobip

V Infobipu imamo velike sanje. Cenimo kreativnost, vztrajnost in inovativnost, strastno verjamemo v moč ekipe - da skupaj lahko dosežemo še več. Od leta 2006 inoviramo na robu tehnoloških možnosti in danes oblikujemo globalne komunikacije prihodnosti. Skozi 60+ pisarn na šestih celinah Infobipovo platformo uporablja skoraj 70% svetovnega prebivalstva, zaradi česar je največja tovrstna mreža in edina globalna platforma za komunikacijo v oblaku (cPaaS). Pridružite nam se pri našem poslanstvu ustvarjanja življenjsko pomembnih interakcij med ljudmi in spletnimi storitvami z novimi in nevidnimi rešitvami. Pridružite se našim razvojnim silam (več kot 670 X inženirjev v svetu) pri uvajanju kode, ki poganja delovanje Infobip platforme.

Opis dela

Zakaj je ta vloga pomembna?
Biti del Infobip Engineering Powerhouse pomeni delati na lastno razvitem izdelku in dostavljati rešitve na svetovni ravni. Kot Java inženir programske opreme boste predani svojim mikro storitvam in se spoprijeli z izzivi velike arhitekture, ki je skalabilna dnevno pošilja več kot 400 milijonov sporočil in našim strankam pomaga pri rasti poslovanja. To je priložnost za delo na enem od naših p področij, zato ne glede na to ali skrbite da je naša infrastruktura postavljena, če delate na področju zbiranja in analize podatkovnega prometa, ali ste odgovorni za povezljivost in varnost do operaterjev ali če razvijate komunikacijske kanale po meri, ste enako pomemben del zgodbe.

Vaše delo bo:
- Razviti, vzdrževati, spremljati in odpravljati težave pri svojih in skupinskih storitvah
- Imeti popolno lastništvo kode, ki jo izdelate
- Pisati dobro oblikovano, preverljivo in skalabilno kodo v skladu z načeli čiste kode
- Imeti splošen pregled, razumevanje interakcij in odvisnosti v celotnem sistemu
- Dati predloge glede arhitekture in oblikovanja storitev
- Rasti proti full stack razvoju kar pomeni, da boste predvsem delali na backend razvoju, hkrati pa boste širili svoje znanje o bazah podatkov, zasnovi sistema, orodjih za opozarjanje in spremljanje ter razvoju frontenda
- Delati v agilnih okvirih (Scrum, LESS) in tesno sodelovati z namenskim Vodjem Izdelkov
- Sodelovati s svojo ekipo v agilnih praksah, kot so načrtovanje sprinta in retrospektive
- Razširiti in izboljšajti svoje znanje tako znotraj kot zunaj in bodite del inženirske skupnosti

///

Senior Java Software Engineer
• Ljubljana, Slovenia
• Full-time

Company Description

At Infobip we dream big. We value creativity, persistence and innovation, passionately believing that it is through teamwork that we can all reach greater heights. Since 2006, we have been innovating at the edge of technological possibilities and are now shaping global communications of the future. Through 60+ offices on six continents, Infobip’s platform is used by almost 70% of the population, making it the largest network of its kind and the only full-stack cloud communication platform (cPaaS) globally. Join us on our mission to create life-changing interactions between humans and online services with new and unseen solutions. Join our development forces in deploying the code that powers the performance of the Infobip platform.
Job Description
Why is this role important at Infobip?
Being a part of Infobip Engineering Powerhouse means working on an in-house developed product and delivering solutions on a global level.  As a Java Software Engineer you will be dedicated to your microservices and deal with challenges of large architecture that is scalable, balanced, sends over 400 million messages daily and helps our clients to grow their business. It’s an opportunity to work in one of our requirement areas, so no matter if you are taking care that our infrastructure is set to place, if you work on the collection and analysis of data traffic, if you are responsible for connectivity and security towards operators or if you are developing custom communication channels, you are an equally important part of the story.

What will you do at Infobip?
• Develop, maintain, monitor and troubleshoot your team services
• Have full ownership of the code you produce
• Write well designed, testable and scalable code in accordance with clean code principles
• Have a general overview and understanding of the interactions and dependencies in the entire system
• Give suggestions regarding architecture and services design
• Grow towards full stack development and for us this means work primarily on backend development but also expand your knowledge on working with databases, system design, alerting and monitoring tools and frontend development
• Work within agile framework (Scrum, LESS) and have a dedicated Product Manager
• Participate with your team in agile practices such as sprint planning and retrospectives
• Expand and improve your knowledge both internally and externally and be a part of engineering community

Kaj pričakujemo

Kvalifikacije

Zahtevane kvalifikacije:
- Višji strokovnjak, ki išče izziv in priložnost za rast
- Dobro poznavanje in razumevanje objektno usmerjenih načel
- Izkušnje z Java različico 1.8 in novejšo
- Dobro poznavanje in razumevanje podatkovnih struktur in algoritmov
- Izkušnje pri delu s sočasnimi in večtirnimi aplikacijami
- Sposobnost razčlenitve kompleksnih problemov na preproste naloge
- Prepoznavanje vrednosti procesa pregleda kode in izkušenj s testiranjem kode (enota, integracija)
- Dobro razumevanje storitev RESTful

Dodatno nas prepričate če imate:
- Seznanjenost z orodji CI / CD, kot so Jenkins, Git, Maven, Canary ali podobno
- Razumevanje baz podatkov in orodij za upravljanje podatkov, kot so MSSQL, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Kafka ali druga
- Izkušnje z JavaScriptom (React, Angular, Node.js)
- Izkušnje z orodji za sodelovanje, kot so Jira, Confluence in Slack
- Pripravljenost za sprejeti, uvesti ali predlagati nove tehnologije
- Izkušnje s tehnologijami, kot so Kotlin, Go, Groovy, Python, Bash, Docker, Kubernetes, Prometheus ali drugi

///

Qualifications

Required qualifications:
• Senior professional looking for a high growth challenge
• Good knowledge and understanding of object-oriented principles
• Experience working with Java version 1.8 and above
• Good knowledge and understanding of data structures and algorithms
• Experience working with concurrent and multi-tier applications
• Ability to break down complex problems into simple tasks
• Recognizing the value of code-review and experience with code testing (unit, integration)
• Good understanding of RESTful services

Nice to have qualifications:
• Familiar with CI/CD tools such as Jenkins, Git, Maven, Canary or similar 
• Understanding of databases and data management tools like MSSQL, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Kafka or other
• Experience with JavaScript (React, Angular, Node.js)
• Worked with collaboration tools such as Jira, Confluence and Slack
• Ready to adopt, implement or propose new technologies
• Experience in technologies such as Kotlin, Go, Groovy, Python, Bash, Docker, Kubernetes, Prometheus or others

Kaj nudimo

Dodatne informacije

Zakaj se naši zaposleni odločajo za nas (in ostanejo)?
- Vrhunska tehnologija in procesi - Poskrbimo, da se naš tehnološki stack posodobi na najnovejše različice. Če govorimo o Javi, govorimo o Javi 14. Pri nas, continuous delivery (CD) in integration (CI) nista le modni besedi – vsake 4 minute naše ekipe uvedejo nekaj novega za naš globalni in-house izdelek.
- Proračun za izobraževanje - S svojo ekipo se odločite, kako ga porabiti, ali gre za konference, spletne tečaje ali certificiranje.
- Priložnost potrka. Pogosto. - Kot del rastočega podjetja v rastoči industriji - izzivamo vas, da ne rastete! Ne glede na to, ali je vodoravna, navpična ali kotna, želimo podpreti pot, ki jo želite slediti.
- Učite se in rastite – od Orientation in Engineering Weeka (tedne izobrazbe) ter vašega osebnega onboarding programa do internega izobraževanja, naše 3-dnevne Dev Days konference, hackathonov in konferenc zelo veliko vlagamo v učenje in razvoj zaposlenih.
- Pričakujte veliko ugodnosti - konkurenčna plača, potni stroški, nagrade in bonusi, ekipa ki skrbi za vso opremo, ki jo potrebujete, team buildingi in druge organizirane dejavnosti, knjižnica podjetja, organizirani športi, kuhinja bogata z zdravo hrano...

///

Additional information

Why our employees choose us (and stay)? 
• Cutting edge technology & processes – We make sure that our tech stack is updated to latest versions, if we are talking Java, we’re talking up to Java 14. To us, continuous delivery and integration aren't just buzzwords - all our teams combined deploy something new every 4 minutes for our global in-house product. 
• Educational budget – Decide with your team how to spend it, is it on conferences, online courses or certifications.  
• Opportunity knocks. Often. – Being a part of a growing company in a growing industry – we challenge you not to grow! Whether it’s horizontal, vertical, or angular, we want to support the path that you want to carve. 
• Learn as you grow – Starting from the Orientation and Engineering Week and your personalized onboarding program, to internal education, our 3-day Dev Days conference, Hackathons and conferences, we really invest heavily in employee learning and development. 
• Pay & Perks – Competitive salary, travel allowance, rewards and holiday bonuses, a team taking care of all the equipment you need, team buildings and other organized activities, company library, organized sports, kitchen stocked with the usual suspects...

Izberi področje dela