Skrbnik strank & specialist za razvoj trga in vodenje projektov / Account Manager & Specialist Market Development and Project Management

15.9.2021
BASF Slovenija d.o.o.
Ljubljana
m/ž
VROČ OGLAS DANES
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
BASF Slovenija d.o.o.
Spletna stran:

Skrbnik strank & specialist za razvoj trga in vodenje projektov

LOKACIJA
Ljubljana

PODJETJE
BASF Slovenija d.o.o.

TIP POGODBE
za nedoločen čas

ODGOVORNOSTI

Skrbništvo strank:

 • Kot skrbnik strank boste odgovorni za vzdrževanje in razvoj odnosov s ključnimi strankami v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in Srbiji v panogi barv in premazov.
 • Razvijali boste nove stranke in prepoznavali prodajne priložnosti ter nove dobičkonosne posle. Del vašega dela bodo tudi pogajanja o ceni. Odgovorni boste za tehnične storitve in podpirali stranke v smislu uporabe naših izdelkov.
 • Imeli boste sodelovalen in k ciljem usmerjen odnos do relevantnih poslovnih enot. Delali boste na vzdrževanju dolgoročne konkurenčnosti skupine BASF, ki predstavlja interese in korporativne vrednote podjetja BASF.

Razvoj trga in projektno vodenje:

Pridobivanje potencialnih strank:

 • Prepoznavanje in prenos trendov lokalnega trga v poslovne priložnosti s sistematičnim analiziranjem trga kemične industrije.
 • Pomoč pri lažjem ustvarjanju poslovnih priložnosti poslovne enote.

Vodenje projektov:

 • Koordinacija in zagotavljanje podpore pri projektih, dogovorjenih z lokalnimi vodji prodaje ali drugimi prodajnimi sodelavci
 • Osrednja oseba na lokalni ravni za načrte razvoja trgov

Tržne informacije:

 • Ustvarjanje in upravljanje tržnih informacij na podlagi ciljnih področij
 • Inovacije: pregled trga in vzpostavljanje stikov z zagonskimi podjetji
 • Trajnost: ustvarjanje tržnih informacij o zadevni situaciji

Osredotočenost na stranke:

 • Podpora pri obisku strank na visoki ravni

Mreženje:

 • Vzpostavitev stika in razvoj odnosov z ustreznimi podjetji in industrijami v dogovoru s poslovnimi enotami in MD

ZNANJA IN IZKUŠNJE

 • Imate univerzitetno izobrazbo iz kemije, kemijskega inženirstva ali podobno tehnično izobrazbo.
 • Zaželene so tehnične izkušnje v industriji barv in premazov ter izkušnje v prodaji in močna afiniteta do dela v nabavi in/ali nabavni verigi
 • Ste analitični, imate močno komercialen pristop, radi gradite in vzdržujete profesionalno mrežo ter imate dobre komunikacijske spretnosti.
 • Tekoče govorite slovensko ter dobro pišete in govorite tudi nemško in angleško.
 • Imate vozniško dovoljenje kategorije B.
 • Del vaše osebnosti sta tudi prilagodljivost in mobilnost.

PREDNOSTI

 • Naloge, polne izzivov, v dinamičnem in v prihodnost usmerjenem poslovnem okolju
 • Zanimivo delo v mednarodni ekipi
 • Obsežne razvojne priložnosti in privlačno plačilo

V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost – v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.

Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andjelkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-naslov: mirela.andjelkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku. Upoštevajte, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

ODGOVORNOSTI

Skrbništvo strank:
o Kot skrbnik strank boste odgovorni za vzdrževanje in razvoj odnosov s ključnimi strankami v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in Srbiji v panogi barv in premazov.
o Razvijali boste nove stranke in prepoznavali prodajne priložnosti ter nove dobičkonosne posle. Del vašega dela bodo tudi pogajanja o ceni. Odgovorni boste za tehnične storitve in podpirali stranke v smislu uporabe naših izdelkov.
o Imeli boste sodelovalen in k ciljem usmerjen odnos do relevantnih poslovnih enot. Delali boste na vzdrževanju dolgoročne konkurenčnosti skupine BASF, ki predstavlja interese in korporativne vrednote podjetja BASF.

Razvoj trga in projektno vodenje:

Pridobivanje potencialnih strank:
o Prepoznavanje in prenos trendov lokalnega trga v poslovne priložnosti s sistematičnim analiziranjem trga kemične industrije.
o Pomoč pri lažjem ustvarjanju poslovnih priložnosti poslovne enote.

Vodenje projektov:
o Koordinacija in zagotavljanje podpore pri projektih, dogovorjenih z lokalnimi vodji prodaje ali drugimi prodajnimi sodelavci
o Osrednja oseba na lokalni ravni za načrte razvoja trgov

Tržne informacije:
o Ustvarjanje in upravljanje tržnih informacij na podlagi ciljnih področij
o Inovacije: pregled trga in vzpostavljanje stikov z zagonskimi podjetji
o Trajnost: ustvarjanje tržnih informacij o zadevni situaciji

Osredotočenost na stranke:
o Podpora pri obisku strank na visoki ravni

Mreženje:
o Vzpostavitev stika in razvoj odnosov z ustreznimi podjetji in industrijami v dogovoru s poslovnimi enotami in MD

///

RESPONSIBILITIES

Account Management:
o As Account Manager you will be responsible for maintaining and developing key customers relations in Austria, Slovenia, Croatia and Serbia in paint & coatings industry.
o You will develop new accounts and identify sales opportunities and new profitable business as well. Price negotiations will be a part of your job as well. You will be responsible for technical service and will support the customers in terms of applications of our products.
o You will have a collaborative and goal-oriented attitude towards the relevant business unit. You work on the maintenance of long-term competitiveness of the BASF group representing BASF´s interests and corporate values.

Market Development & Project Management:

Lead creation:
o Identify and translate local market trends into business opportunities by systematically scanning the market of chemical industry.
o Facilitate the process of creating BU business opportunities.

Project Management:
o Coordinate and support projects agreed with Local Sales Managers or other sales colleagues
o Be the local focal point for Market Development Plans

Market Intelligence:
o Generate and manage market intelligence based on focus areas
o Innovation: market screening and contact with startups
o Sustainability: generate market intelligence about the relevant situation

Customer Centricity:
o High Level Customer Visit support

Networking:
o Establish contact and develop relationships with relevant companies and industries in agreement with BUs and MD

Kaj pričakujemo

ZNANJA IN IZKUŠNJE
o Imate univerzitetno izobrazbo iz kemije, kemijskega inženirstva ali podobno tehnično izobrazbo.
o Zaželene so tehnične izkušnje v industriji barv in premazov ter izkušnje v prodaji in močna afiniteta do dela v nabavi in/ali nabavni verigi
o Ste analitični, imate močno komercialen pristop, radi gradite in vzdržujete profesionalno mrežo ter imate dobre komunikacijske spretnosti.
o Tekoče govorite slovensko ter dobro pišete in govorite tudi nemško in angleško.
o Imate vozniško dovoljenje kategorije B.
o Del vaše osebnosti sta tudi prilagodljivost in mobilnost.

///

QUALIFICATIONS
o You have university degree in chemistry, chemical engineering or similar technical education.
o Preferably you have technical experience in paint & coatings industry as well as experience in sales and strong affinity with procurement and/or supply chain.
o You are analytical, have a strong commercial approach, like to build and maintain a professional network and you possess strong communication skills.
o You are fluent in Slovene and have a good command of written and spoken German and English as well.
o You possess driving license of B category.
o Flexibility and mobility also belong to your personality.

Kaj nudimo

PREDNOSTI
• Naloge, polne izzivov, v dinamičnem in v prihodnost usmerjenem poslovnem okolju
• Zanimivo delo v mednarodni ekipi
• Obsežne razvojne priložnosti in privlačno plačilo

V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost – v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.

Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andielkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-naslov: mirela.andielkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku. Upoštevajte, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom.

///

BENEFITS
• Challenging tasks in a dynamic and future oriented business environment
• Interesting assignment in an international team
• Extensive development opportunities and a compelling compensation package


At BASF, the chemistry is right. Because we are counting on innovative solutions, on sustainable actions, and on connected thinking. And on you. Become a part of our formula for success and develop the future with us – in a global team that embraces diversity and equal opportunities irrespective of gender, age, origin, sexual orientation, disability or belief.


Together we can accomplish everything. Through the power of connected minds.
We are looking forward to your e-mail application with a CV to mirela.andjelkovic@basf.com. We are happy to answer your questions: Email: mirela.andjelkovic@basf.com.

We thank all applicants in advance for submitting their resumes in English language only. Please note that only selected candidates will be contacted.

Izberi področje dela