SMS Engineer / SMS Inženir-inženirka

27.5.2024
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina


Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


SMS Inženir-inženirka

Kot SMS inženir/inženirka boste igrali ključno vlogo pri podpori učinkovite implementacije elementov varnostnega upravljanja: identifikacije nevarnosti, zagotavljanja varnosti in spodbujanja varnosti. Vaše odgovornosti bodo obsežna podpora vodji sistema SMS in sodelovanje s prečno-funkcionalnimi ekipami. Za to delovno mesto je potrebno obstoječe tehnično ozadje na področju temeljev sistema za upravljanje varnosti, tehničnega znanja o letalstvu in visoke ravni osebne integritete.

Vaše glavno področje delovanja?

 • Podpora procesom identifikacije nevarnosti, zagotavljanja varnosti in spodbujanja varnosti.
 • Zbiranje, beleženje in temeljito preiskovanje varnostnih informacij, zbranih interno (vključno s napakami, okvarami, pomanjkljivostmi ter organizacijskimi nevarnostmi).
 • Upravljanje in vzdrževanje ustrezne dokumentacije za namene vodenja evidenc sistema za upravljanje varnosti.
 • Analiza podatkov za identifikacijo osnovnih vzrokov, prispevnih dejavnikov in trendov. Podajanje utemeljenih priporočil za korektivne ukrepe, ki preprečujejo ponovitev.
 • Priprava in dostava gradiv za usposabljanje s področja varnosti ter podpora internim komunikacijskim aktivnostim.
 • Vzpostavljanje celovitih povezav med cilji, vhodnimi podatki in kazalniki uspešnosti ter povezovanje s trendno analizo.
 • Sledenje letalskim predpisom in standardom, ki se nanašajo na sistem za upravljanje varnosti. Zagotavljanje skladnosti z letalskimi predpisi med izvajanjem preiskav.
 • Tesno sodelovanje s prečno-funkcionalnimi ekipami, vključno z inženirji za zračno sposobnost in oblikovanje, strokovnjaki za določeno področje ter strokovnjaki za skladnost z regulativami.
 • Jasno komuniciranje ugotovitev preiskav in priporočil tako internim kot zunanjim deležnikom, kot je potrebno.
 • Priprava statističnih poročil v odziv na zahteve nacionalnih in mednarodnih organov.
 • Sodelovanje v pobudah, ki prispevajo k stalnemu izboljševanju naših izdelkov in postopkov znotraj organizacije za oblikovanje, proizvodnjo in vzdrževanje letal.

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Diploma iz letalstva, aeronavtičnega inženirstva ali sorodnega področja.
 • Dokazano znanje in razumevanje letalskih predpisov, zahtev sistema za upravljanje varnosti, poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu in načel pravične kulture.
 • Pismenost v Microsoft Officeu.
 • Močne analitične veščine z zmožnostjo učinkovitega zbiranja, obdelave in analize podatkov.
 • Močne komunikacijske veščine: odlično govorno in pisno znanje angleščine je obvezno; znanje italijanščine bo štelo kot prednost.
 • Veščine predstavljanja.
 • Zmožnost sodelovanja z raznolikimi ekipami in deležniki.
 • Več kot 5 let skupne in vsaj 2 leti relevantnih izkušenj na področju sistema za upravljanje varnosti.
 • Želja po učenju in proaktivni pristop k strokovnemu razvoju.
 • Zmožnost reševanja problemov s kreativnostjo in pripravljenostjo za učenje od izkušenih članov ekipe.
 • Zavezanost opravljanju dela z najvišjimi etičnimi standardi in pravočasno.
 • Izrazit interes in strast za prispevanje k varnosti v letalstvu ter stalno izboljševanje.
 • Naslednje bodo šteli kot prednost: veščine v Power BI, imetje zasebne pilotske licence, zmožnost govora italijanščine, načrtovanje in odprtost za nove ideje.

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
 • Prilagodljiv delovni čas.
 • Delo v kreativnem in ambicioznem podjetju.
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
 • Odlična ekipa sodelavcev in možnost dela v mednarodnem okolju.
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij s področja letalstva, oddelkov in strokovnih izobraževalnih virov.
 • Priložnosti za osebno in strokovno rast.

Lokacija: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Portal za prijavo? https://textron.taleo.net/careersection/textron/jobdetail.ftl?job=323749.
Kaj naj dodam k prijavi? Življenjepis in spremno pismo.

Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Location: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.


Job description


As a SMS Engineer you will play an instrumental role in supporting the effective implementation of the safety management elements: hazard identification, safety assurance and safety promotion. Your responsibilities will include comprehensive support to the SMS Manager and collaboration with cross-functional teams. This position requires an existing technical background in safety management system fundamentals, technical aviation knowledge and a high level of personal integrity. 


What will your main scope be?


•    Support hazard identification, safety assurance and safety promotion processes. 
•    Collect, record, and thoroughly investigate safety related information collected internally (including failures, malfunctions, defects as well as organizational hazards).
•    Manage and keep up to date relevant documentation for safety management system’s record keeping purposes. 
•    Analyse data to identify root causes, contributing factors, and trends. Provide well-founded recommendations for corrective actions to prevent recurrence.
•    Prepare and deliver safety related training materials and support internal communication activities.
•    Build comprehensive links between objectives, input data and performance indicators while making links to trends analysis.
•    Stay up-to date on aviation regulations and standards relevant to safety management system. Ensure adherence to aviation regulations while carrying out investigations.
•    Collaborate closely with cross-functional teams, including airworthiness and design engineers, subject matter experts, and regulatory compliance specialists.
•    Clearly communicate investigation findings and recommendations to both internal and external stakeholders as required.
•    Generate statistical reports in response to requests from national and international authorities.
•    Participate in initiatives, contributing to the continuous improvement of our products and procedures within the aircraft design, production, and maintenance organization. 


What do we expect from the candidate?


•    Bachelor’s degree in aviation, Aeronautical Engineering, or a related field.
•    Proven knowledge and understanding of aviation regulations, safety management system requirements, occurrence reporting in civil aviation and just culture principles.
•    Proficiency in Microsoft Office. 
•    Strong analytical skills with the ability to collect, process, and analyse data effectively.
•    Strong communication skills: excellent spoken and written English is mandatory; knowledge of Italian will be considered as an advantage. 
•    Presentation skills.
•    Ability to work collaboratively with cross-functional teams and stakeholders.
•    More than 5 years in total and at least 2 years of relevant experience in the safety management system domain. 
•    Eagerness to learn and a proactive attitude toward professional development.
•    Ability to approach problem-solving with creativity and a willingness to learn from experienced team members.
•    Commitment to conducting work with the highest ethical standards and in a timely manner.
•    Genuine interest and passion for contributing to aviation safety and continuous improvement.
•    The following will be considered as an advantage: proficiency in Power BI, having a Private Pilot Licence, ability to speak Italian, planning skills and an open mindset.


What do we offer?


•    Full time employment with an evaluation period.
•    Flexible working time.
•    Work in a creative and ambitious company.
•    Dynamic and interesting teamwork in a young team.
•    A great team of colleagues and the opportunity to work in an international environment.
•    Access to unique knowledge, information in the field of aviation, department, and professional training resources.
•    Opportunities for personal and professional growth.


___________________________________________ Lokacija: Ajdovščina, Pipistre Vertical Solutions d.o.o.


O delovnem mestu


Kot SMS inženir/inženirka boste igrali ključno vlogo pri podpori učinkovite implementacije elementov varnostnega upravljanja: identifikacije nevarnosti, zagotavljanja varnosti in spodbujanja varnosti. Vaše odgovornosti bodo obsežna podpora vodji sistema SMS in sodelovanje s prečno-funkcionalnimi ekipami. Za to delovno mesto je potrebno obstoječe tehnično ozadje na področju temeljev sistema za upravljanje varnosti, tehničnega znanja o letalstvu in visoke ravni osebne integritete.


Kaj bo vaše glavno področje delovanja?


•    Podpora procesom identifikacije nevarnosti, zagotavljanja varnosti in spodbujanja varnosti. 
•    Zbiranje, beleženje in temeljito preiskovanje varnostnih informacij, zbranih interno (vključno s napakami, okvarami, pomanjkljivostmi ter organizacijskimi nevarnostmi). 
•    Upravljanje in vzdrževanje ustrezne dokumentacije za namene vodenja evidenc sistema za upravljanje varnosti. 
•    Analiza podatkov za identifikacijo osnovnih vzrokov, prispevnih dejavnikov in trendov. Podajanje utemeljenih priporočil za korektivne ukrepe, ki preprečujejo ponovitev. 
•    Priprava in dostava gradiv za usposabljanje s področja varnosti ter podpora internim komunikacijskim aktivnostim. 
•    Vzpostavljanje celovitih povezav med cilji, vhodnimi podatki in kazalniki uspešnosti ter povezovanje s trendno analizo. 
•    Sledenje letalskim predpisom in standardom, ki se nanašajo na sistem za upravljanje varnosti. Zagotavljanje skladnosti z letalskimi predpisi med izvajanjem preiskav. 
•    Tesno sodelovanje s prečno-funkcionalnimi ekipami, vključno z inženirji za zračno sposobnost in oblikovanje, strokovnjaki za določeno področje ter strokovnjaki za skladnost z regulativami. 
•    Jasno komuniciranje ugotovitev preiskav in priporočil tako internim kot zunanjim deležnikom, kot je potrebno. 
•    Priprava statističnih poročil v odziv na zahteve nacionalnih in mednarodnih organov. 
•    Sodelovanje v pobudah, ki prispevajo k stalnemu izboljševanju naših izdelkov in postopkov znotraj organizacije za oblikovanje, proizvodnjo in vzdrževanje letal.


Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?


•    Diploma iz letalstva, aeronavtičnega inženirstva ali sorodnega področja. 
•    Dokazano znanje in razumevanje letalskih predpisov, zahtev sistema za upravljanje varnosti, poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu in načel pravične kulture. 
•    Pismenost v Microsoft Officeu. 
•    Močne analitične veščine z zmožnostjo učinkovitega zbiranja, obdelave in analize podatkov. 
•    Močne komunikacijske veščine: odlično govorno in pisno znanje angleščine je obvezno; znanje italijanščine bo štelo kot prednost. 
•    Veščine predstavljanja. 
•    Zmožnost sodelovanja z raznolikimi ekipami in deležniki. 
•    Več kot 5 let skupne in vsaj 2 leti relevantnih izkušenj na področju sistema za upravljanje varnosti. 
•    Želja po učenju in proaktivni pristop k strokovnemu razvoju. 
•    Zmožnost reševanja problemov s kreativnostjo in pripravljenostjo za učenje od izkušenih članov ekipe. 
•    Zavezanost opravljanju dela z najvišjimi etičnimi standardi in pravočasno. 
•    Izrazit interes in strast za prispevanje k varnosti v letalstvu ter stalno izboljševanje. 
•    Naslednje bodo šteli kot prednost: veščine v Power BI, imetje zasebne pilotske licence, zmožnost govora italijanščine, načrtovanje in odprtost za nove ideje.


Kaj ponujamo?


•    Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
•    Prilagodljiv delovni čas.
•    Delo v kreativnem in ambicioznem podjetju.
•    Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
•    Odlična ekipa sodelavcev in možnost dela v mednarodnem okolju.
•    Dostop do edinstvenega znanja, informacij s področja letalstva, oddelkov in strokovnih izobraževalnih virov.
•    Priložnosti za osebno in strokovno rast.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina

Dejavnost:
Letalstvo
Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela