Sodelavec za carine in dajatve (m/ž)

22.12.2021
GEN-I, d.o.o.
Ljubljana, Nova Gorica
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Skupina GEN-I z blagovno znamko GEN-I Sonce z odločnimi koraki stopa na področje zelene transformacije. Svojim vzgledom in izvedenimi projekti želimo spremeniti način razmišljanja vzpodbuditi druge, da lahko s pravim pristopom in jasnimi cilji dosežemo boljše okolje za nas in prihodnje generacije. S sončnimi elektrarnami in rešitvami na področju elektro mobilnosti dokazujemo potencial sprememb. 

Uvrščamo se med najbolj inovativna in hitro rastoča podjetja. Prisotnost na številnih evropskih trgih, trgovskih platformah in borzah nam zagotavlja raznolike možnosti izkoriščanja tržnih priložnosti na področju trgovanja. Z inovativnimi storitvami, digitalizacijo in napredno analitiko smo med najprodornejšimi trgovci z energenti v Evropi ter uporabniku prijazni dobavitelj elektrike in plina v Sloveniji in na Hrvaškem. Ob koncu leta 2018, smo imeli največji, 23,8-odstotnim tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije gospodinjskim odjemalcem. Zaradi zanesljivosti in konkurenčnih pogojev, ki odlikujejo našo ponudbo, pa smo vse pogosteje prva izbira velikih poslovnih odjemalcev. Naš tržni delež na segmentu prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji dosega 10,8 odstotkov.  

V mozaiku zelene transformacije, družba GEN-I svoje poslanstvo vidi v uresničevanju zelenih rešitev, zato smo javnosti predstavili našo novo storitev trajnostne mobilnosti, ki odjemalcem omogoča okolju prijazno mobilnost z nižjimi stroški vožnje. Prvi korak je integracija električne mobilnosti v urbano okolje. Zgodbo trajnostne mobilnosti v bližnji prihodnosti dopolnjujemo tudi s promocijo urbane mikromobilnosti, ki jo bomo prav tako poganjali s pomočjo elektrike.

Uspeh v dinamičnem in kompleksnem energetskem poslu je mogoč samo z ekipo strokovnjakov različnih disciplin. Zavezani smo k uspehu, iščemo nove izzive, orjemo ledino in spreminjamo energetske trge. 


Skupino GEN-I sestavlja vrhunska mednarodna ekipa, ki medse ves čas vabi zanesljive in strokovne sodelavce z vizijo o zeleni prihodnosti. Verjamemo, da nam uvajanje sprememb in inovativnih rešitev na energetskih trgih uspeva s prepleteno ekipo družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih profilov kadrov. Mednarodna vpetost skupine GEN-I od nas zahteva strokovnost na različnih področjih… 

Uspešno vključevanje novozaposlenih v Skupino GEN-I zagotavljamo z uspešno predajo znanja. S programom uvajalnih usposabljanj za novozaposlene »Onboarding« na interaktiven način predstavimo obstoječe procese dela in način delovanja Skupine GEN-I. 
Uveljavljanje raznolikosti in spoštovanje do različnosti se v Skupini GEN-I pojavlja v vseh oblikah – do obstoječih in novih sodelavcev, starejših in mlajših, vodstva in zaposlenih, inženirjev in humanistov. V Skupini GEN-I trdno stojimo za svojimi vrednotami in z nominacijami s strani vseh sodelavcev letno nagrajujemo GENIALCE IN GENIALKE - tiste, za katere menimo, da naše vrednote pri svojem delu najbolje odražajo.


KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Zaposlenim omogočamo pridobivanje različnih in številnih  novih znanja, veščin in spretnosti z namenom razvijanja njihovega potenciala. Odprte in podprte so možnosti za stalna izobraževanja in z njimi spodbujamo številna usposabljanja glede na področje dela, kar vključuje vse od tečajev komunikacijskih veščin, vodenja ali učenja tujih jezikov. Pomemben dela uspešnega delovanja Skupine GEN-I je tudi interni prenos znanja.  Strokovna znanja naši zaposlenih s timskim delom, internimi predavanji in delavnicami prenašamo na širši krog zaposlenih. GEN-I Akademija je program vzpostavljen znotraj podjetja, ki skrbi za organiziran prenos  znanja med zaposlenimi. 

Redni pogovori vodij z zaposlenimi so temeljno orodje vodenja ter razvoja zaposlenih v Skupini GEN-I. Na letni in polletni ravni se vodje in zaposleni pogovorijo o ciljih in aktivnostih, kompetencah in razvojnih pričakovanjih zaposlenega, pregledajo uspešnost doseganja zastavljenih ciljev ter dogovorijo nadaljnje korake delovanja in razvoja zaposlenih. Na sistematičen način tako krepimo razumevanje med cilji podjetja in vsakdanjim delom ter razvojem posameznika. 

Študentom, ki že tekom študija želijo spoznati poslovne okolje in izzive, ki jih lahko pričakujejo v naši sredini, ponujamo strokovno študentsko delo in možnost opravljanja obvezne študijske prakse. 

Verjamemo, da je naše dobro počutje ključno za osebno in profesionalno rast, zato skozi projektno skupino, sestavljeno iz predstavnikov različnih oddelkov v GEN-I, iščemo najboljše rešitve za promocijo zdravja na delovnem mestu. Neomejene količine sadja na delovnem mestu in raznolike sekcije Športnega društva GEN-I pa že dlje časa skrbijo za našo vitalnost in bistre misli. Timski duh krepimo na športnih piknikih, kjer tekmujemo v nogometu, odbojki, tenisu in drugih disciplinah. 

Odlikuje nas odprto, fleksibilno delovno okolje in kooperativni, zagnani in inovativni timi, ki dnevno dokazujejo svoje sposobnosti in potencial. Sodelujemo in zasledujemo skupne cilje – to je naša pot do uspeha. 

OPIS PRODUKTOV

Svet potrebuje odločne in hitre spremembe. Razmere v svetu, skupaj z našo zavestjo po ohranjevanju okolja in zmanjševanju ogljičnega odtisa, narekujejo korak proti zeleni transformaciji. Že v preteklosti smo dokazali, da je razvoj inovativnih produktov in poslovnih modelov, namenjenih ustvarjanju dodane vrednosti za naše poslovne partnerje, ena najbolj prepoznavnih lastnosti poslovanja Skupine GEN-I. Razvojne projekte in izboljšave obstoječih procesov izvajamo na obeh osnovnih dejavnostih Skupine GEN-I, in sicer na področju trgovanja ter dobave energentov. Pospešeno pa vlagamo tudi v razvoj tretjega stebra, stebra energetskih storitev.

Zastavljene cilje na področju trgovanja z energenti uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom ter negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov. Posledično Skupina GEN-I ostaja vodilni trgovec z električno energijo na trgih jugovzhodne Evrope ter vse pomembnejši akter na likvidnih trgih zahodne Evrope. 

S 29,3-odstotnim tržnim deležem smo v Sloveniji že šest let zapored največji dobavitelj električne energije. Zaradi zanesljivosti in konkurenčnih pogojev, ki odlikujejo našo ponudbo, pa smo vse pogosteje prva izbira velikih poslovnih odjemalcev. Naš tržni delež na segmentu prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji dosega 10,8 odstotkov.

Zavezo trajnostnega razvoja bo Skupina GEN-I tudi v prihodnjih letih uresničevala predvsem preko poslovnega modela GEN-I Sonce. Skupina GEN-I bo z novimi storitvami in produkti za končne odjemalce pridobivala nove stranke, pri obstoječih pa krepila razloge za pripadnost tudi v bodoče. 

GEN-I si trajnostno mobilnost prizadeva voditi z zgledom ter na ta način ponosno utira pot k pozitivnemu odnosu do okolja. Razvijamo projekte na področju celovite energetske oskrbe, ki bodo omogočili polnjenje električnih vozil brez nepotrebne nadgradnje obstoječe infrastrukture in razvijamo poslovne modele v povezavi s hranilniki energije in proizvodnjo iz sončnih elektrarn, ki bodo povezani z visokotehnološkimi IT rešitvami. Naš skupni cilj je zelena transformacija. S svojim znanjem in vzpostavljeno infrastrukturo bo Skupina GEN-I zagotavljala povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi.

Sodelavec za tehnično podporo


Sodelavec za carine in dajatve (m/ž)

Si proaktivna in samostojna oseba, ki se razume na carinsko poslovanje in ostale dajatve? Si želiš aktivnega sodelovanja v mednarodnem delovnem okolju, kjer je prispevek vsakega posameznika pomemben? Pridruži se nam kot Sodelavec za carine in dajatve (m/ž) in sooblikuj prihodnost družbe GEN-I.

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Hitro in odločno sledimo naprednemu tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije. Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov energije, prilagodljivemu odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij. Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.

Ker velike spremembe zahtevajo najboljše, iščemo okrepitve z najboljšimi.

Tvoji izzivi:

 • skrb in odgovornost za optimizacijo učinkov poslovanja Skupine GEN-I s carinskega področja in področja dajatev (trošarin, okoljskih dajatev) za področje energentov in ostalega blaga,
 • sodelovanje pri izvajanju carinske funkcije, sodelovanje pri izvajanju obračunov trošarin in okoljskih oz. ostalih dajatev, oddaja obračunov dajatev in plačevanje ter koordinacija slednje v Skupini GEN-I,
 • sodelovanje pri uvajanju novih storitev, produktov in geografski širitvi poslovanja z vidika carinske obravnave ter dajatev,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami/regulatorji/revizorji,
 • vzpostavitev kontaktov in komunikacija s špedicijami in carinskimi/finančnimi organi na mednarodnih trgih (EU in izven EU),
 • priprava carinske dokumentacije in skrb za pridobivanje carinskih dovoljenj in dovoljenj za poenostavljene postopke,
 • sodelovanje pri spremljanju veljavne zakonodaje s področja carinske zakonodaje, zakonodaje s področja trošarin in okoljskih dajatev, ter skrb za interno obveščanje in koordinacijo znotraj služb.

Naša pričakovanja:

 • zaključena najmanj VI ali VII. stopnja izobrazbe smeri pravo ali ekonomija,
 • vsaj 5 let sorodnih delovnih izkušenj,
 • poznavanje zakona in predpisov s področja carinske zakonodaje držav EU in držav JV Evrope ter enako za področje trošarin in ostalih dajatev,
 • dobro poznavanje INCOTERMS klavzul,
 • poznavanje predpisov uvrščanja v kombinirano nomenklaturo in poznavanje zakonodaje s področja porekla blaga,
 • obvladovanje orodij MS Office,
 • odlična pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku.

Nudimo ti:

 • soustvarjanje zelene energetske transformacije s prodornim, mladim in zavzetim kolektivom,
 • strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in mentorskimi programi,
 • delo v inovativnem energetskem podjetju in dinamičnem mednarodnem okolju,
 • možnost testiranja novih zelenih tehnologij,
 • neomejene količine kave in sadja na delovnem mestu in
 • članstvo v aktivnem športnem društvu s 18 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 270 aktivnimi člani.

Lokacija dela: Ljubljana, Nova Gorica

Rok prijave do vključno: 21.01.2022

Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in angleškem jeziku prek spletnega obrazca.

Ne odlašaj!
Še 5 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Si proaktivna in samostojna oseba, ki se razume na carinsko poslovanje in ostale dajatve? Si želiš aktivnega sodelovanja v mednarodnem delovnem okolju, kjer je prispevek vsakega posameznika pomemben? Pridruži se nam kot Sodelavec za carine in dajatve (m/ž) in sooblikuj prihodnost družbe GEN-I.

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Hitro in odločno sledimo naprednemu tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije. Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov energije, prilagodljivemu odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij. Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.

Tvoji izzivi:
· skrb in odgovornost za optimizacijo učinkov poslovanja Skupine GEN-I s carinskega področja in področja dajatev (trošarin, okoljskih dajatev) za področje energentov in ostalega blaga,
· sodelovanje pri izvajanju carinske funkcije, sodelovanje pri izvajanju obračunov trošarin in okoljskih oz. ostalih dajatev, oddaja obračunov dajatev in plačevanje ter koordinacija slednje v Skupini GEN-I,
· sodelovanje pri uvajanju novih storitev, produktov in geografski širitvi poslovanja z vidika carinske obravnave ter dajatev,
· sodelovanje z zunanjimi institucijami/regulatorji/revizorji,
· vzpostavitev kontaktov in komunikacija s špedicijami in carinskimi/finančnimi organi na mednarodnih trgih (EU in izven EU),
· priprava carinske dokumentacije in skrb za pridobivanje carinskih dovoljenj in dovoljenj za poenostavljene postopke,
· sodelovanje pri spremljanju veljavne zakonodaje s področja carinske zakonodaje, zakonodaje s področja trošarin in okoljskih dajatev, ter skrb za interno obveščanje in koordinacijo znotraj služb.

Kaj pričakujemo

Naša pričakovanja:
· zaključena najmanj VI ali VII. stopnja izobrazbe smeri pravo ali ekonomija,
· vsaj 5 let sorodnih delovnih izkušenj,
· poznavanje zakona in predpisov s področja carinske zakonodaje držav EU in držav JV Evrope ter enako za področje trošarin in ostalih dajatev,
· dobro poznavanje INCOTERMS klavzul,
· poznavanje predpisov uvrščanja v kombinirano nomenklaturo in poznavanje zakonodaje s področja porekla blaga,
· obvladovanje orodij MS Office,
· odlična pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku.

Kaj nudimo

Nudimo:
· soustvarjanje zelene energetske transformacije s prodornim, mladim in zavzetim kolektivom,
· strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in mentorskimi programi,
· delo v inovativnem energetskem podjetju in dinamičnem mednarodnem okolju,
· možnost testiranja novih zelenih tehnologij,
· neomejene količine kave in sadja na delovnem mestu in
· članstvo v aktivnem športnem društvu s 18 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 270 aktivnimi člani.

Lokacija dela: Ljubljana ali Nova Gorica

Rok prijave do vključno: 21.1.2022

Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in angleškem jeziku prek spletnega obrazca.

Izberi področje dela