Sodelavec/sodelavka za sklepanje pogodb / Contracts Associate

2.11.2023
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Sodelavec/sodelavka za sklepanje pogodb

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Strokovni sodelavec za sklepanje pogodb pregleduje razpise in pripravlja odgovore na predloge, ponudbe in spremembe pogodb za zrakoplove. Pri pripravi zahtevkov za predloge v okviru dejavnosti prodajnih pogodb sodeluje z drugimi člani ekipe.

Delovne obveznosti

 • Pripravlja in podpira prodajno ekipo z zagotavljanjem predlogov za letala, nakupnih pogodb in sporazumov z distributerji.
 • Upravlja dolgoročne pogodbe s poslovnimi partnerji in obnovitve v sodelovanju z direktorjem prodaje in trženja, vključno s pogodbami z distributerji, partnerji in dobavitelji.
 • Analizira pogodbene zahteve, posebne določbe, pogoje in določila za zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zakoni, predpisi, politikami podjetja in postopki poslovne enote.
 • Pripravlja in se pogaja o enostavnih pogodbenih (določilih).
 • Notranjim poslovnim enotam sporoča pogodbeno politiko in prakso.
 • Zagotavlja pregled, odobritev in izvajanje pogodb v skladu s smernicami podjetja in/ali poslovne enote.
 • Pripravlja in upravlja korespondenco, depozite za letala, pogajalske memorandume in drugo pogodbeno dokumentacijo, da zagotovi pravočasno in usklajeno predložitev.
 • Pripravlja, ureja in vzdržuje pogodbeno dokumentacijo in datoteke, ki dokumentirajo izvajanje in skladnost pogodbe. Lahko izvaja raziskave za podporo reviziji pogodb ali za spodbujanje trendov pri sklepanju pogodb v poslovni enoti.
 • Izvaja dejavnosti za sklepanje pogodb.
 • Pomaga strokovnjakom za pogodbe na višji ravni pri sodelovanju z notranjimi ali zunanjimi poslovnimi skupinami pri vprašanjih in razvoju v zvezi z dodeljenimi pogodbami.
 • Sodeluje s podjetjem Pipistrel in pravnim oddelkom v zvezi s pravnimi zadevami in skladnostjo, vključno s postopki globalnega boja proti korupciji in KYC.
 • Analizira in povzema pravne informacije in informacije o skladnosti v skladu z zahtevami politike z vidika poslovnega partnerja za redne preglede.
 • Vodi dokumentacijo v skladu z zahtevami glede hrambe dokumentacije.
 • Pri odgovarjanju na poizvedbe strank izkazuje dobre komunikacijske sposobnosti.
 • Opravlja druge naloge, ki so mu dodeljene.

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Dodiplomska izobrazba s področja poslovanja, financ ali sorodnega področja.
 • Izkušnje na področju dela.
 • Odlične spretnosti ustnega in pisnega komuniciranja.
 • Usmerjenost k ukrepanju in izkoriščanju priložnosti.
 • Dobre analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov.
 • Praktično poznavanje politik in postopkov podjetja.
 • Praktično poznavanje konceptov sklepanja pogodb.
 • Dobre analitične in komunikacijske sposobnosti.
 • Sposobnost priprave preprostih pogodbenih instrumentov v skladu s predpisanimi predlogami in smernicami.
 • Dobro poznavanje angleškega jezika (pisno in govorno).

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za nedoločen čas in za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
 • Gibljiv delovni čas.
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju.
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje.
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Pipistrel d.o.o.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala (prijavi je potrebno dodati življenjepis):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Sodelavec/sodelavka za sklepanje pogodb

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Strokovni sodelavec za sklepanje pogodb pregleduje razpise in pripravlja odgovore na predloge, ponudbe in spremembe pogodb za zrakoplove. Pri pripravi zahtevkov za predloge v okviru dejavnosti prodajnih pogodb sodeluje z drugimi člani ekipe.

Delovne obveznosti

• Pripravlja in podpira prodajno ekipo z zagotavljanjem predlogov za letala, nakupnih pogodb in sporazumov z distributerji.
• Upravlja dolgoročne pogodbe s poslovnimi partnerji in obnovitve v sodelovanju z direktorjem prodaje in trženja, vključno s pogodbami z distributerji, partnerji in dobavitelji.
• Analizira pogodbene zahteve, posebne določbe, pogoje in določila za zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zakoni, predpisi, politikami podjetja in postopki poslovne enote.
• Pripravlja in se pogaja o enostavnih pogodbenih (določilih).
• Notranjim poslovnim enotam sporoča pogodbeno politiko in prakso.
• Zagotavlja pregled, odobritev in izvajanje pogodb v skladu s smernicami podjetja in/ali poslovne enote.
• Pripravlja in upravlja korespondenco, depozite za letala, pogajalske memorandume in drugo pogodbeno dokumentacijo, da zagotovi pravočasno in usklajeno predložitev.
• Pripravlja, ureja in vzdržuje pogodbeno dokumentacijo in datoteke, ki dokumentirajo izvajanje in skladnost pogodbe. Lahko izvaja raziskave za podporo reviziji pogodb ali za spodbujanje trendov pri sklepanju pogodb v poslovni enoti.
• Izvaja dejavnosti za sklepanje pogodb.
• Pomaga strokovnjakom za pogodbe na višji ravni pri sodelovanju z notranjimi ali zunanjimi poslovnimi skupinami pri vprašanjih in razvoju v zvezi z dodeljenimi pogodbami.
• Sodeluje s podjetjem Pipistrel in pravnim oddelkom v zvezi s pravnimi zadevami in skladnostjo, vključno s postopki globalnega boja proti korupciji in KYC.
• Analizira in povzema pravne informacije in informacije o skladnosti v skladu z zahtevami politike z vidika poslovnega partnerja za redne preglede.
• Vodi dokumentacijo v skladu z zahtevami glede hrambe dokumentacije.
• Pri odgovarjanju na poizvedbe strank izkazuje dobre komunikacijske sposobnosti.
• Opravlja druge naloge, ki so mu dodeljene.

//

Contracts Associate

Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

Job Summary

The Contracts Associate review’s solicitations and prepares responses for aircraft proposals, bids, and contract modifications. This role collaborates with other team members to prepare requests for proposals in the sales contracts activities.

Job responsibilities

• Prepares and supports the sales team by providing aircraft proposals, purchase agreements and distributor agreements.
• Manages long term business partner agreements and renewals in coordination with the Director Sales & Marketing including Distributor, partner and supplier agreements.
• Analyses contract requirements, special provisions, terms and conditions to ensure compliance with appropriate laws, regulations, corporate policies and business unit procedure.
• Drafts and negotiates simple contractual instruments.
• Communicates contract policy and practice to internal business teams.
• Ensures contract review, approval and execution in accordance with corporate and/or business unit guidelines.
• Prepares and administers routine correspondence, aircraft deposits, negotiation memoranda, and other contract documentation to ensure timely and coordinated submittal.
• Prepares, organizes, and maintains contract records and files documenting contract performance and compliance. May conduct research to support contract audit and or facilitate business unit contracting trends.
• Performs contract closeout activities.
• Assists upper-level contract professionals in working with internal or external business teams on issues and developments relative to assigned contracts.
• Collaborates with Pipistrel and the legal department in regard to legal and compliance matters including Global Anti Corruption Compliance and KYC processes.
• Analyse and summarize legal and compliance information in accordance with policy requirements form a covered business partner perspective for regular review.
• Maintains due diligence records in compliance with records retention requirements.
• Demonstrates strong customer communication skills when responding to customer enquiries.
• Performs other duties as assigned.

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• Dodiplomska izobrazba s področja poslovanja, financ ali sorodnega področja.
• Izkušnje na področju dela.
• Odlične spretnosti ustnega in pisnega komuniciranja.
• Usmerjenost k ukrepanju in izkoriščanju priložnosti.
• Dobre analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov.
• Praktično poznavanje politik in postopkov podjetja.
• Praktično poznavanje konceptov sklepanja pogodb.
• Dobre analitične in komunikacijske sposobnosti.
• Sposobnost priprave preprostih pogodbenih instrumentov v skladu s predpisanimi predlogami in smernicami.
• Dobro poznavanje angleškega jezika (pisno in govorno).

//

What do we expect from the candidate?

• Bachelor’s degree in Business, Finance, or related field.
• Relative experience is preferred.
• Excellent verbal and written communication skills.
• Action oriented and seizes opportunities.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Basic to working knowledge of corporate policies and procedures.
• Basic to working knowledge of contracting concepts.
• Good to strong analytical and communication skills.
• Ability to draft simple contractual instruments in accordance with prescribed templates and guidelines.
• Has strong, written and spoken, communication skills in English.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Zaposlitev za nedoločen čas in za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
• Gibljiv delovni čas.
• Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
• Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju.
• Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje.
• Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Pipistrel d.o.o.
Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala (prijavi je potrebno dodati življenjepis): https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

//

What do we offer?

• Permanent and full-time employment, with an evaluation period.
• Flexible working time.
• Dynamic and interesting teamwork in a young team.
• Work in a creative and ambitious international company.
• Access to unique knowledge, information in the field of aviation, the profession, and resources for professional training.
• Opportunities for personal and professional development.

Pipistrel d.o.o.
We invite you to present yourself on our portal (it is necessary to add a CV):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina
http://www.pipistrel.si/

Dejavnost:
Letalstvo


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela