Sodni zapisnikar V-I

4.1.2022
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani

Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

SODNI ZAPISNIKAR V-I
- eno delovno mesto za določen čas do 31.12.2022 -
(Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS)
na Preiskovalnem oddelku, Su KS 230/2021

Opis del in nalog:

 • pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih, zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju sodišča,
 • pisanje po nareku, diktafonu ali prepisovanje rokopisov zelo zahtevnih vlog, obrazložitev sodnih odločb ali drugih pisanj,
 • prepisovanje zvočnih zapisov glavnih obravnav,
 • prijava in obveščanje sodnikov porotnikov,
 • izdelovanje računov sodnikom porotnikom,
 • pisanje evidenc o končanih in preloženih zadevah,
 • pisanje posvetovalnih zapisnikov po nareku sodnika,
 • samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, vlog, sklepov, odredb in stroškovnikov,
 • samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje evidenc,
 • samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in zaslišanjih, izdelava popisov in arhiviranje spisov po določilih Sodnega reda,
 • opravljanje dežurne službe,
 • terjanje in izterjava taks po odredbi vodje sodne pisarne, sodnika in strokovnega sodelavca,
 • samostojna izdelava odredb računovodstvu za plačilo izvedencem, zbiranje podatkov iz spisa,
 • samostojna izdelava predložitvenih poročil po odredbi sodnika,
 • nadomeščanje v sodni pisarni, mednarodnih overitvah, nadomeščanje sodnih zapisnikaric, ki so v bolniškem staležu,
 • uvajanje novozaposlenih sodnih zapisnikarjev v času poskusne dobe,
 • urgiranje vrnitev zaprosil in nepravočasno vrnjenih spisov,
 • ugotavljanje pravilnih naslovov naslovljencev pri nevročenih pisanjih,
 • vpisovanje zadev v II Kr vpisnik - izločitve,
 • vpisovanje prepovedi, odtujitve in obremenitve nepremičnin v e-zemljiško knjigo,
 • izterjava taks preko e-CURS,
 • vpisovanje prepovedi odtujitve in obremenitve premičnin v e-AJPES,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strojepisnice.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
  • Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
  • Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
 • izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • desetprstno slepo tipkanje
 • delovne izkušnje: 1 leto.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.

Na razgovoru se bo preverjalo tudi znanje desetprstnega slepega tipkanja.

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen te javne objave Kadrovsko-pravna služba Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se posredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.

Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su Ks 230/2021.

Rok za prijavo: 4.1.2022 - 12.1.2022

Opr. št.: Su KS 230/2021 

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

SODNI ZAPISNIKAR V-I
- eno delovno mesto za določen čas do 31.12.2022 -
(Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS)
na Preiskovalnem oddelku, Su KS 230/2021)

Opis del in nalog:
- pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih, zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju sodišča,
- pisanje po nareku, diktafonu ali prepisovanje rokopisov zelo zahtevnih vlog, obrazložitev sodnih odločb ali drugih pisanj,
- prepisovanje zvočnih zapisov glavnih obravnav,
- prijava in obveščanje sodnikov porotnikov,
- izdelovanje računov sodnikom porotnikom,
- pisanje evidenc o končanih in preloženih zadevah,
- pisanje posvetovalnih zapisnikov po nareku sodnika,
- samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, vlog, sklepov, odredb in stroškovnikov,
- samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje evidenc,
- samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in zaslišanjih, izdelava popisov in arhiviranje spisov po določilih Sodnega reda,
- opravljanje dežurne službe,
- terjanje in izterjava taks po odredbi vodje sodne pisarne, sodnika in strokovnega sodelavca,
- samostojna izdelava odredb računovodstvu za plačilo izvedencem, zbiranje podatkov iz spisa,
- samostojna izdelava predložitvenih poročil po odredbi sodnika,
- nadomeščanje v sodni pisarni, mednarodnih overitvah, nadomeščanje sodnih zapisnikaric, ki so v bolniškem staležu,
- uvajanje novozaposlenih sodnih zapisnikarjev v času poskusne dobe,
- urgiranje vrnitev zaprosil in nepravočasno vrnjenih spisov,
- ugotavljanje pravilnih naslovov naslovljencev pri nevročenih pisanjih,
- vpisovanje zadev v II Kr vpisnik - izločitve,
- vpisovanje prepovedi, odtujitve in obremenitve nepremičnin v e-zemljiško knjigo,
- izterjava taks preko e-CURS,
- vpisovanje prepovedi odtujitve in obremenitve premičnin v e-AJPES,
- opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
- opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strojepisnice.

Kaj pričakujemo

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
- Izobrazba:
-Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
-Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
- izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- desetprstno slepo tipkanje,
- delovne izkušnje: 1 leto.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.

Na razgovoru se bo preverjalo tudi znanje desetprstnega slepega tipkanja.

Kaj nudimo

Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stop-nja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov-nih izkušenj;
– izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen te javne objave Kadrovsko-pravna služba Okrož-nega sodišča v Ljubljani pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se posredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.
Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, v roku 8 dni po objavi.

Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su Ks 230/2021.

Rok za prijavo: 4.1.2022 - 12.1.2022
Opr. št.: Su KS 230/2021

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Izberi področje dela