Specialist področja (m/ž), v Področju financ in računovodstva, v Službi za računovodstvo

3.7.2024
DARS - Družba za avtoceste RS
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je bila ustanovljena konec leta 1993 kot javno podjetje v obliki delniške družbe. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki je družbi omogočil položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Družba je v 100 % lasti Republike Slovenije. Dejavnost organizacije, vodenja gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest izvaja na podlagi pogodbenega razmerja z državo. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in 5-članska uprava.

Družba ima nekaj več kot 1.200 zaposlenih, ki dejavnost opravljajo v organizacijskih enotah po vsej državi. Konec leta 2017 družba upravlja skupno 617,6 km avtocest in hitrih cest, 139,8 km priključkov, 22,2 km razcepov, 26,6 km počivališč ter 9,8 km drugih cest.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost DARS:

­- prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor

- ­izvajanje gradnje avtocest

VIZIJA IN CILJI

“Povezani v prihodnost”

Vodilo sedanjega in prihodnjega delovanja DARS je povezljivost v vseh možnih oblikah. Vizija družbe je usmerjena:

- ­na uporabnike, s katerimi smo povezani v skrbi za njihovo varnost, zanesljivost in udobje na njihovi poti

- ­­na trajnostni razvoj družbe in celotnega njenega okolja, s katerim smo povezani v skrbi za še bolj učinkovito in uspešno delovanje, kot tudi v odgovornem odnosu do vseh naših deležnikov: lastnika, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, širšega evropskega prostora, naravnega okolja, itd. in povezovanju s sorodnimi institucijami;

- ­na potrebe zaposlenih, s katerimi smo povezani z namenom zagotavljanja varnega, ustvarjalnega in zanimivega delovnega okolja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V organizacijski kulturi DARS so globoko zasidrane vrednote: varnost, odgovornost, spoštovanje in razvoj. Tako je v klimi podjetja prisotna visoka raven odgovornosti do dela in kakovosti opravljenega dela. Spoštovanje pa je tisti temelj, ki odgovornost in kakovost pri delu podpira. Zaposleni so predani vrednoti varnost, ki jo s svojim skrbnim odnosom v delu zagotavljajo tako za uporabnike avtocest kot tudi za sodelavce, ki svoje delo opravljajo v nevarnem okolju, to je na cesti. Ceni se znanje in težnja po stalnem razvoju, zato družba zaposlenim v veliki meri omogoča pridobivanje novega znanja in razvoj osebnih ter profesionalnih kompetenc. Spodbuja se dobra medsebojna komunikacija, timsko delo in sodelovanje. Zaposleni so motivirani in zavzeti ter čutijo pripradnost družbi.

UgledniDelodajalec
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje
https://www.dars.si/

Dejavnost:
Ni podatka.
Število zaposlenih:
Nad 1000 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Administracija 11
Računalništvo, programiranje 4
Elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije 5
Gradbeništvo, arhitektura, geodezija 9
Komerciala, prodaja 7
Osebne storitve in varovanje 10
Računalništvo, programiranje 3
Računovodstvo in revizija 5
Tehnične storitve 27
Transport, nabava in logistika 3

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Za vsako delovno mesto v družbi se opredljena zathevana znanja in kompetence, ki omogočajo uspešno opravljanje dela. Na splošno pa od vsakega novega sodelavca pričakujemo, da:

- nenehno sledi razvoju na strokovnem področju, v katerem se je izobraževal,

- ­je sposoben svoje znanje prenesti v delo in ga deliti s sodelavci,

- ­je odprt za pridobivanje novih znanj in veščin v okviru dela,

- ­je sposoben sprejemati usmeritve in navodila za delo s strani nadrejenih,

- ­je sposoben sodelovanja pri delu s starostno in izobrazbeno različnimi sodelavci,

- ­ima sposobnosti in ustrezne lastnosti za delo v skupini,

- ­je sposoben prevzemati odgovornost,

- ­je samoiniciativen in inovativen,

- ­ga vodijo podobne vrednote oziroma vrednote, ki podpirajo vrednote naše družbe.

KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

Družba DARS je dobro poznana in zelo uspešna gospodarska organizacija v Sloveniji. Ima strateško vlogo pri funkcioniranju gospodarstva z zagotavljanjem učinkovitega pretoka blaga in ljudi z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem avtocestnega omrežja. Glede na navedeno imajo sodelavci družbe zagotovljeno stabilno delovno okolje, v okviru katerega lahko dolgoročno razvijajo svoj strokovni in osebnostni potencial na različnih delovnih področjih. Sodelavcem se v ta namen omogoča dodatna izobraževanja in usposabljanja, s katerimi nadgrajujejo in izpopolnjujejo svoje znanje in veščine. Za lažje usklajevanje zahtev dela in osebnega ter družinskega življenja družba sodelavcem omogoča koriščenje različnih ukrepov v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Dobro in kakovostno opravljanje dela se nagrajuje v obliki dodatka k plači kot nagrajevanje delovne uspešnosti. Prav tako družba na letni ravni prepoznava in nagrajuje sodelavce, ki so pri delu dosegli posebne rezultate, pokazali visok nivo prizadevnosti in požrtvovalnosti pri opravljanju dela ali reševanju nastalih problemov.

OPIS PRODUKTOV

Družba DARS izvaja naslednje storitve:

- načrtuje in organizira gradnjo novih avtocestnih odsekov,

- vzdržuje in upravlja z obstoječimi avtoceste,

- upravlja s prometom in prometno varnostjo na avtocestah,

- pobira cestnino za uporabo avtocest s prodajo vinjet za osebna vozila in cestninjenjem tovornih vozil.

BONITETE PODJETJA

Čisti prihodki od prodaje 2016: 372.161.638

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016: 102.448.010

Poslovni izid iz poslovanja 2016: 163.583.049

Donosnost na kapital (ROE) 2016: 3,9 %

Povprečna bruto plača 2016: 1.887 EUR

Arhitekt poslovnih rešitev


Družba DARS d.d. je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več kot 1.200 zaposlenimi trenutno upravlja skupno 610 km avtocest in hitrih cest, 163 km priključkov in razcepov, 27 km počivališč ter 7 km drugih cest.

Poslanstvo
S sodobnimi pristopi in odgovorno do okolja optimiziramo pretočnost prometa ter zagotavljamo varnost in udobnost na slovenskem avtocestnem omrežju.


V družbi DARS med svoje sodelavce vabimo kandidatke in kandidate za prosto delovno mesto:

SPECIALIST PODROČJA (m/ž), 
v Področju financ in računovodstva, 
v Službi za računovodstvo

V Službi za računovodstvo vabimo med svoje sodelavce strokovnjakinjo/strokovnjaka s področja računovodenja in davkov. Naloge Specialista področja (m/ž) bodo obsegale pripravo internih aktov in navodil za delo, obračun DDPO, priprava navodil in obračun DDV, sodelovanje na projektih, sodelovanje z ostalimi področji v zvezi s pojasnili davčne zakonodaje, priprava shem knjiženja za zahtevnejše poslovne dogodke, nastavitve parametrov za knjiženje v ERP in drugih sistemih, kontrola podatkov in priprava kontrolnih poročil  v različnih informacijskih sistemih ter sodelovanje pri implementaciji novega ERP.

Zahtevana izobrazba in znanja: 

 • najmanj 7. stopnja izobrazbe,
 • dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • višja raven znanja tujega jezika – B2,
 • organizacijske sposobnosti,
 • pogajalske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • natančnost in zanesljivost,
 • doslednost,
 • prijaznost,
 • inovativnost,
 • osebna urejenost.

Delovne izkušnje: 

 • 36 mesecev – strokovno delo ali vodenje zahtevnejših projektov. 

Zaželeno je:

 • strokovni izpit s področja dela,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja računovodenja,
 • napredno delo s preglednicami (Excel),
 • poznavanje dela z Navisionom,
 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja davka na dodano vrednost,
 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja davka od dohodkov pravnih oseb,
 • poznavanje materialnega poslovanje,
 • izkušnje z uvedbo informacijskih sistemov,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
 • višja računalniška pismenost.

Od nas lahko pričakujete: 

 • zaposlitev v velikem, stabilnem in uspešnem podjetju, ki je uvrščeno med TOP 10 uglednih delodajalcev 2023 in zaseda 1. mesto uglednega delodajalca v panogi Logistika in prevoz potnikov,
 • visoka raven socialne varnosti,
 • strokovno in osebno rast v urejenem in varnem delovnem okolju,
 • spoštljive medsebojne odnose in strokovno vodenje,
 • interni karierni razvoj na vsebinsko raznolikih delovnih področjih,
 • možnost dela od doma (za delovna mesta, kjer je to izvedljivo),
 • interno in zunanje izobraževanje ter usposabljanje za profesionalni in osebni razvoj,
 • sofinanciranje šolnine v procesu izobraževanja ob delu in nadomestilo plače za odsotnost od dela zaradi opravljanja študijskih obveznosti,
 • mesečno stimulativno plačilo za delo (delovna uspešnost),
 • dodatek na stalnost v podjetju (po enem letu zaposlitve),
 • maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano (7,96 EUR na dan), 
 • plačna in karierna napredovanja,
 • nagrajevanje delovne prizadevnosti s priznanji in pohvalami,
 • regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji in izplačilo poslovne uspešnosti,
 • kolektivno nezgodno zavarovanje,
 • dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika in specialistov,
 • vplačilo v drugi pokojninski steber s prvim dnem zaposlitve (601,68 EUR na leto),
 • ugodnosti v okviru sprejetih ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
 • možnost koriščenja počitniških kapacitet v hribih, toplicah in na morju v Sloveniji in na Hrvaškem,
 • brezplačno anonimno psihološko svetovanje zaposlenim,
 • aktivnosti v okviru Športnega društva DARS,
 • dvakratno letno srečanje zaposlenih na ravni celotne družbe.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom. 

Kraj opravljanja dela: Ljubljana.

Prijava preko spleta:
Vabimo vas, da svoje ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj oddate prek prijavnega obrazca na naši spletni stranihttps://www.dars.si/Nasi_zaposleni/Prosta_delovna_mesta#/


Vaše prijave sprejemamo do: 17. 7. 2024

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

V družbi DARS med svoje sodelavce vabimo kandidatke in kandidate za prosto delovno mesto:

Specialist področja (m/ž),
v Področju financ in računovodstva,
v Službi za računovodstvo

V Službi za računovodstvo vabimo med svoje sodelavce strokovnjakinjo/strokovnjaka s področja računovodenja in davkov. Naloge Specialista področja (m/ž) bodo obsegale pripravo internih aktov in navodil za delo, obračun DDPO, priprava navodil in obračun DDV, sodelovanje na projektih, sodelovanje z ostalimi področji v zvezi s pojasnili davčne zakonodaje, priprava shem knjiženja za zahtevnejše poslovne dogodke, nastavitve parametrov za knjiženje v ERP in drugih sistemih, kontrola podatkov in priprava kontrolnih poročil v različnih informacijskih sistemih ter sodelovanje pri implementaciji novega ERP.

Kaj pričakujemo

Zahtevana izobrazba in znanja:
- najmanj 7. stopnja izobrazbe,
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B2,
- organizacijske sposobnosti,
- pogajalske sposobnosti,
- sposobnost dela v timu,
- sposobnost analitičnega razmišljanja,
- natančnost in zanesljivost,
- doslednost,
- prijaznost,
- inovativnost,
- osebna urejenost.

Delovne izkušnje: 36 mesecev – strokovno delo ali vodenje zahtevnejših projektov.

Zaželeno je:
- strokovni izpit s področja dela,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja računovodenja,
- napredno delo s preglednicami (Excel),
- poznavanje dela z Navisionom,
- poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja davka na dodano vrednost,
- poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja davka od dohodkov pravnih oseb,
- poznavanje materialnega poslovanje,
- izkušnje z uvedbo informacijskih sistemov,
- višja raven znanja drugega tujega jezika – B1,
- višja računalniška pismenost.

Kaj nudimo

Od nas lahko pričakujete:
- zaposlitev v velikem, stabilnem in uspešnem podjetju, ki je uvrščeno med TOP 10 uglednih delodajalcev 2023 in zaseda 1. mesto uglednega delodajalca v panogi Logistika in prevoz potnikov,
- visoka raven socialne varnosti,
- strokovno in osebno rast v urejenem in varnem delovnem okolju,
- spoštljive medsebojne odnose in strokovno vodenje,
- interni karierni razvoj na vsebinsko raznolikih delovnih področjih,
- možnost dela od doma (za delovna mesta, kjer je to izvedljivo),
- interno in zunanje izobraževanje ter usposabljanje za profesionalni in osebni razvoj,
- sofinanciranje šolnine v procesu izobraževanja ob delu in nadomestilo plače za odsotnost od dela zaradi opravljanja študijskih obveznosti,
- mesečno stimulativno plačilo za delo (delovna uspešnost),
- dodatek na stalnost v podjetju (po enem letu zaposlitve),
- maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano (7,96 EUR na dan),
- plačna in karierna napredovanja,
- nagrajevanje delovne prizadevnosti s priznanji in pohvalami,
- regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji in izplačilo poslovne uspešnosti,
- kolektivno nezgodno zavarovanje,
- dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika in specialistov,
- vplačilo v drugi pokojninski steber s prvim dnem zaposlitve (601,68 EUR na leto),
- ugodnosti v okviru sprejetih ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
- možnost koriščenja počitniških kapacitet v hribih, toplicah in na morju v Sloveniji in na Hrvaškem,
- brezplačno anonimno psihološko svetovanje zaposlenim,
- aktivnosti v okviru Športnega društva DARS,
- dvakratno letno srečanje zaposlenih na ravni celotne družbe.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana.

Prijava preko spleta:
Vabimo vas, da svoje ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj oddate prek prijavnega obrazca na naši spletni strani.

Vaše prijave sprejemamo do: 17. 7. 2024

UgledniDelodajalec
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje
https://www.dars.si/

Dejavnost:
Ni podatka.
Število zaposlenih:
Nad 1000 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela