Specialist za usposabljanja in vsebine za prodajne dejavnosti / Sales Operations - Training & Content Specialist

15.9.2022
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Styria digital marketplaces, d.o.o.

Za našega naročnika vabimo visoko motivirano osebo, ki je usmerjena k doseganju ciljev in ima dobre organizacijske sposobnosti, proaktivnost ter sposobnost hitrega reševanja situacij. 

Specialist za usposabljanja in vsebine za prodajne dejavnosti

O podjetju

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del naše ekipe za usposabljanje za dejavnosti prodaje boste delali kot specialist za usposabljanje in vsebine za dejavnosti prodaje ter pomagali pri rasti podjetja z izboljšanjem osebnih veščin prodaje in pogajanj. Prodaja je največje gonilo uspeha našega podjetja, zato ima vaš položaj v podjetju ključno vlogo.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 • vzpostavitev smernic za pravila in uporabo Salesforce za uskladitev s prodajnimi procesi podjetja;
 • razvijanje, izvajanje in vodenje gradiv za usposabljanje in uvajanje;
 • pripravljanje in tekočega vzdrževanja programov in vsebin uvajanja za prodajo in izstopanja iz podjetja;
 • vzpostavljanje in vzdrževanje baze znanja prodaje v podjetju;
 • pripravljanje vsebine in vodenje orodja z vsebino usposabljanja;
 • opredelitev, izboljšanje in upravljanje strukturnih prodajnih procesov;
 • tesno sodelovanje z vodstvom prodaje z namenom pregledovanja kakovosti prodajnega procesa in prioritiziranje priložnosti za izboljšave; pomoč pri razumevanju ozkih grl in nedoslednosti v procesu;
 • sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
 • vodenje dokumentacije seznamov elektronskih naslovov ekipe in ustreznih poverilnic;
 • oblikovanje komunikacije med prodajo in prodajnimi dejavnostmi, vključno z mesečnim glasilom o dejavnostih prodaje;
 • tekoče spremljanje najnovejših prodajnih trendov in najboljših praks;
 • prizadevanja za ocenjevanje različnih metod in strategij usposabljanja;
 • spremljanje prisotnosti in napredka zaposlenih;
 • organiziranje, koordiniranje in spremljanje vseh usposabljanj in uvajanj;
 • identificiranje potreb po izboljšanju prodajnih veščin.

Popolno ujemanje ...

 • Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
 • Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami.
 • Dobro razumevanje prodajnega cikla in učinkovitih prodajnih strategij.
 • Poglobljeno poznavanje usposabljanja, prodajnega procesa in najboljših praks.
 • Obvladanje sistemov in programske opreme za vodenje učenja.
 • Praktične izkušnje pri vodenju celotnega cikla usposabljanja.

Osebne lastnosti

 • Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti.
 • Občutek odgovornosti in ponosa za lastno uspešnost in vpliv lastne uspešnosti na uspeh podjetja.
 • Ustvarjalnost pri sposobnosti razvijanja novih idej in kreativnih rešitev.
 • Sposobnost doseganja uspeha in motiviranja prodaje.
 • Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja.
 • Komunikacijske in medosebne veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
 • Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
 • Sposobnost integracije in hitrega učenja.
 • Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivnost in zanesljivost.

Naročnik oglasa ne želi biti imenovan. S posredovanjem svoje prijave prek e-sistema MojeDelo.com soglašate, da je vaša prijava posredovana naročniku.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja.
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del naše ekipe za usposabljanje za dejavnosti prodaje boste delali kot specialist za usposabljanje in vsebine za dejavnosti prodaje ter pomagali pri rasti podjetja z izboljšanjem osebnih veščin prodaje in pogajanj. Prodaja je največje gonilo uspeha našega podjetja, zato ima vaš položaj v podjetju ključno vlogo.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

• vzpostavitev smernic za pravila in uporabo Salesforce za uskladitev s prodajnimi procesi podjetja;
• razvijanje, izvajanje in vodenje gradiv za usposabljanje in uvajanje;
• pripravljanje in tekočega vzdrževanja programov in vsebin uvajanja za prodajo in izstopanja iz podjetja;
• vzpostavljanje in vzdrževanje baze znanja prodaje v podjetju;
• pripravljanje vsebine in vodenje orodja z vsebino usposabljanja;
• opredelitev, izboljšanje in upravljanje strukturnih prodajnih procesov;
• tesno sodelovanje z vodstvom prodaje z namenom pregledovanja kakovosti prodajnega procesa in prioritiziranje priložnosti za izboljšave; pomoč pri razumevanju ozkih grl in nedoslednosti v procesu;
• sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
• vodenje dokumentacije seznamov elektronskih naslovov ekipe in ustreznih poverilnic;
• oblikovanje komunikacije med prodajo in prodajnimi dejavnostmi, vključno z mesečnim glasilom o dejavnostih prodaje;
• tekoče spremljanje najnovejših prodajnih trendov in najboljših praks;
• prizadevanja za ocenjevanje različnih metod in strategij usposabljanja;
• spremljanje prisotnosti in napredka zaposlenih;
• organiziranje, koordiniranje in spremljanje vseh usposabljanj in uvajanj;
• identificiranje potreb po izboljšanju prodajnih veščin.


//

Our mission is to facilitate the development of innovation in an efficient, safe and sustainable way.
We provide an integrated platform of software and services to meet all needs in terms of intellectual property and innovation management.
With more than 20,000 customers in 30 countries, thec ompany has become a world leader whose IT expertise is recognised throughout the world and is reflected in all its offerings.
Our employees, based in Europe, North America, China, Japan, India and many other countries, are the company's main shareholders. On a day-to-day basis, this is reflected in the strong involvement of our teams, collaborative processes and short decision paths.
Our company, supported by first-class investment funds and based on strong values of entrepreneurship, respect and honesty, pursues both a strategy of strong growth and a commitment to social and environmental responsibility.

Your next adventure awaits here…

As part of our Sales Operation – Training team, you will work as a Sales Operations - Training & Content Specialist, you will help our company grow by improving our people's sales and negotiation skills. Sales are the biggest driver of our company's success, so your position plays a crucial role In Company.

Your main responsibilities will include (not exhaustive) :

• Establish guidelines for Salesforce rules and use to align with Company’s sales processes
• Develop, implement and manage training materials & onboarding content
• Draft ongoing maintenance of the Company sales onboarding and offboarding programs & content
• Establish and maintain the company’s sales knowledge base
• Feed and administrate a tool with content of training
• Define, refine, and administer structured sales processes
• Work closely with sales leadership to inspect sales process quality and prioritize opportunities for improvement; assist in understanding process bottlenecks and inconsistencies
• Collaborate with account executives to identify optimization opportunities
• Maintain documentation of team email lists and corresponding credentials
• Creation of communication between Sales and Sales Ops, including monthly Sales Operations Newsletter
• Keep abreast of latest sales trends and best practices
• Try and evaluate various training methods and strategies
• Monitor employee attendance and progress
• Organize, coordinate and monitor every training & onboarding
• Identify needs for sales skills improvement

Kaj pričakujemo

Popolno ujemanje …

• Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
• Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami.
• Dobro razumevanje prodajnega cikla in učinkovitih prodajnih strategij.
• Poglobljeno poznavanje usposabljanja, prodajnega procesa in najboljših praks.
• Obvladanje sistemov in programske opreme za vodenje učenja.
• Praktične izkušnje pri vodenju celotnega cikla usposabljanja.

Osebne lastnosti

• Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti.
• Občutek odgovornosti in ponosa za lastno uspešnost in vpliv lastne uspešnosti na uspeh podjetja.
• Ustvarjalnost pri sposobnosti razvijanja novih idej in kreativnih rešitev.
• Sposobnost doseganja uspeha in motiviranja prodaje.
• Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja.
• Komunikacijske in medosebne veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
• Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
• Sposobnost integracije in hitrega učenja.
• Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivnost in zanesljivost.

//

The perfect match…

• Fluent in English required and other languages appreciated
• 3 years in a similar position or with similar requirements
• A good understanding of the sales cycle and effective sales strategies
• In-depth knowledge of the training, sales process & best practices
• Proficiency in learning management systems and software
• Hands on experience in managing the full training cycle
Personal attributes

• Very rigorous, organized, a sense of priority and detailed oriented
• Sense of ownership and pride in your performance and it’s impact on company’s success
• Creative with ability to develop new ideas and creative solutions
• Ability to achieve success and motivated Sales
• Strong desire to execute and identify new ways to push Company’s business forward
• Communications & interpersonal skills in dialogue with multi-country stakeholders
• Autonomous, dynamic, flexible and dedicated
• Ability to integrate and learn quickly
• Team player, proactive and reliable

Kaj nudimo

Izberi področje dela