Sr Aircraft Structural Engineer/Inženir letalskih konstrukcij (višji)

17.6.2024
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina


Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Inženir letalskih konstrukcij (višji)

O delovnem mestu

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

V podjetju Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. iščemo Višjega inženirja letalskih konstrukcij, ki bi se pridružil oddelku za konstrukcije v Pipistrelovi ekipi.

V Pipistrelu je oddelek za strukture odgovoren za strukturno načrtovanje in analizo naših izdelkov od konceptualnih faz do certificiranja in vzdrževanja med obratovanjem.
Naš obseg dela vključuje izračune predpostavk obremenitve, analize utemeljitve konstrukcije (med drugim statične analize, analize utrujenosti, analize tolerance poškodb, dinamične analize in analize aeroelastičnosti), pripravo in izvedbo kampanj strukturnih preskusov ter upravljanje podatkovnih zbirk materialov in njihovo karakterizacijo.

Naš postopek načrtovanja in analize konstrukcij vključuje analitične izračune in simulacije FEM za kovinske in kompozitne konstrukcije.
Po potrebi pomagamo pri različnih nalogah, povezanih s težo in ravnotežjem, na različnih stopnjah razvoja zrakoplova, sodelujemo in komuniciramo z ustreznimi zainteresiranimi stranmi ter smo ekipa, ki je usmerjena v pobude za nenehne izboljšave.

Vaše glavno področje delovanja?

 • Izvajanje potrebnih analiz za določanje velikosti, načrtovanje, analizo in optimizacijo strukturnih komponent in celotnih sklopov na področju razvoja, podpore proizvodnji in podpore med uporabo.
 • Načrtovanje in sodelovanje pri konstrukcijskih preskusih, preskusih vibracij in drugih sistemskih dinamičnih preskusih, preskusih materialov in drugih.
 • Razvoj in vzdrževanje numeričnih orodij, potrebnih za doseganje ciljev naloge.
 • Priprava potrebne dokumentacije (rezultate simulacij, postopke izračunov, načrte in poročila o preskusih, dokumentacijo o programski opremi, projektne rezultate, dokumentacijo o certificiranju in kvalifikacijah itd.).

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Ima najmanj dodiplomsko izobrazbo na področju letalskega in vesoljskega inženirstva ali sorodnem področju (magisterij je zaželen) z ustreznimi izkušnjami na področju struktur in znanosti o materialih.
 • Več let (najmanj 5 let) izkušenj na področju načrtovanja in analize konstrukcij (v letalski industriji je prednost).
 • Sposobnost pregledovanja in potrjevanja risb za popravilo konstrukcije zrakoplova.
 • Izkušnje s programsko opremo FEM (Python/MATLAB/C++ je prednost).
 • Poznavanje veljavnih predpisov o plovnosti (izkušnje s CS-23/25 so prednost).
 • Dobre pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.
 • Dinamična in samoiniciativna oseba z močnim občutkom za odgovornost in dobro presojo.
 • Samostojnost, timska naravnanost, dobra organizacija in usmerjenost k strankam.

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
 • Prilagodljiv delovni čas.
 • Delo v ustvarjalnem in ambicioznem podjetju.
 • Dinamično skupinsko delo v mladem kolektivu, ki spodbuja razpravo o nekonvencionalnih inovativnih konceptih pri novih projektih.
 • Dostop do edinstvenega znanja, letalskih informacij in virov strokovnega usposabljanja iz zelo izkušene ekipe, ki je pred tem sodelovala pri več uspešnih kampanjah za razvoj in certificiranje disruptivnih letal.
 • Odlično ekipo sodelavcev in priložnost za delo v mednarodnem okolju.
 • Priložnosti za osebno in strokovno rast.

Lokacija: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Portal za prijavo? https://textron.taleo.net/careersection/textron/jobdetail.ftl?job=324551.

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Location: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.


Pipistrel, one of the recent Textron acquisitions, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone. 


At Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. we are looking for Senior Aircraft Structural Engineer to join the Structures department of the Pipistrel team. 


Within Pipistrel, the structures department is responsible for the structural design and analysis of our products from conceptual phases up to certification and in-service maintenance. 
Our work scope includes load assumptions calculations, structure substantiation analysis (static, fatigue, damage tolerance, dynamic, and aeroelasticity amongst others), preparation and execution of structural test campaigns, and material database management and characterization.


Our structural design and analysis process includes analytical calculations and FEM simulations for both metallic and composite structures. 
We assist with various weight and balance related tasks as required at different stages of aircraft development, interface and communicate with relevant stakeholders and are a team which is oriented to continuous improvement initiatives. 


What will your main scope be?


•    Conduct the needed analysis for the sizing, design, analysis and optimization of structural components and complete assemblies in the domains of development, production support and in-service support.
•    Plan and participate in structural tests, vibration and other system dynamic tests, material tests, and other.
•    Develop and maintain numerical tools needed to meet the task objectives.
•    Prepare the necessary documentation (simulation results, calculation procedures, test plans and reports, software documentation, project deliverables, certification, and qualification documentation, etc.).


What do we expect from the candidate?


•    Holds at least a Bachelor’s degree in Aerospace Engineering or related field (Master’s preferred) with relevant experiences in structures and materials science.
•    Several years (minimum 5 years of experience in structural design and analysis (within the aviation industry is an advantage).
•    Is comfortable reviewing and approving aircraft structure repair drawings.
•    Experience with FEM software (Python/MATLAB/C++ would be an advantage).
•    Knowledge of applicable airworthiness regulations (experience with CS-23/25 is an advantage).
•    Has strong, written and spoken, communication skills in English.
•    Is a dynamic person with initiative, a strong sense of responsibility and good judgment.
•    Is self-starter, team player, well organized and customer oriented.


What do we offer?


•    Full time employment with an evaluation period.
•    Flexible working time.
•    Work in a creative and ambitious company.
•    Dynamic teamwork in a young team that encourages the discussion of out-of-the-box innovative concepts on novel projects.
•    Access to unique knowledge, aviation information and professional training resources from a highly experienced team, previously involved on several successful disruptive aircraft development and certification campaigns.
•    A great team of colleagues and the opportunity to work in an international environment.
•    Opportunities for personal and professional growth.


_________________________________________Lokacija: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.


Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.


V podjetju Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. iščemo Višjega inženirja letalskih konstrukcij, ki bi se pridružil oddelku za konstrukcije v Pipistrelovi ekipi. 


V Pipistrelu je oddelek za strukture odgovoren za strukturno načrtovanje in analizo naših izdelkov od konceptualnih faz do certificiranja in vzdrževanja med obratovanjem. 
Naš obseg dela vključuje izračune predpostavk obremenitve, analize utemeljitve konstrukcije (med drugim statične analize, analize utrujenosti, analize tolerance poškodb, dinamične analize in analize aeroelastičnosti), pripravo in izvedbo kampanj strukturnih preskusov ter upravljanje podatkovnih zbirk materialov in njihovo karakterizacijo.


Naš postopek načrtovanja in analize konstrukcij vključuje analitične izračune in simulacije FEM za kovinske in kompozitne konstrukcije. 
Po potrebi pomagamo pri različnih nalogah, povezanih s težo in ravnotežjem, na različnih stopnjah razvoja zrakoplova, sodelujemo in komuniciramo z ustreznimi zainteresiranimi stranmi ter smo ekipa, ki je usmerjena v pobude za nenehne izboljšave.


Vaše glavno področje delovanja?


•    Izvajanje potrebnih analiz za določanje velikosti, načrtovanje, analizo in optimizacijo strukturnih komponent in celotnih sklopov na področju razvoja, podpore proizvodnji in podpore med uporabo.
•    Načrtovanje in sodelovanje pri konstrukcijskih preskusih, preskusih vibracij in drugih sistemskih dinamičnih preskusih, preskusih materialov in drugih.
•    Razvoj in vzdrževanje numeričnih orodij, potrebnih za doseganje ciljev naloge.
•    Priprava potrebne dokumentacije (rezultate simulacij, postopke izračunov, načrte in poročila o preskusih, dokumentacijo o programski opremi, projektne rezultate, dokumentacijo o certificiranju in kvalifikacijah itd.).


Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?


•    Ima najmanj dodiplomsko izobrazbo na področju letalskega in vesoljskega inženirstva ali sorodnem področju (magisterij je zaželen) z ustreznimi izkušnjami na področju struktur in znanosti o materialih.
•    Več let (najmanj 5 let) izkušenj na področju načrtovanja in analize konstrukcij (v letalski industriji je prednost).
•    Sposobnost pregledovanja in potrjevanja risb za popravilo konstrukcije zrakoplova.
•    Izkušnje s programsko opremo FEM (Python/MATLAB/C++ je prednost).
•    Poznavanje veljavnih predpisov o plovnosti (izkušnje s CS-23/25 so prednost).
•    Dobre pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.
•    Dinamična in samoiniciativna oseba z močnim občutkom za odgovornost in dobro presojo.
•    Samostojnost, timska naravnanost, dobra organizacija in usmerjenost k strankam.


Kaj ponujamo?


•    Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
•    Prilagodljiv delovni čas.
•    Delo v ustvarjalnem in ambicioznem podjetju.
•    Dinamično skupinsko delo v mladem kolektivu, ki spodbuja razpravo o nekonvencionalnih inovativnih konceptih pri novih projektih.
•    Dostop do edinstvenega znanja, letalskih informacij in virov strokovnega usposabljanja iz zelo izkušene ekipe, ki je pred tem sodelovala pri več uspešnih kampanjah za razvoj in certificiranje disruptivnih letal.
•    Odlično ekipo sodelavcev in priložnost za delo v mednarodnem okolju.
•    Priložnosti za osebno in strokovno rast.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina

Dejavnost:
Letalstvo
Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela