Strateški svetovalec (m/ž)

8.8.2019
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

V Banki Slovenije se zavedamo, da lahko samo z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi dosegamo zastavljene cilje. Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje, saj delujemo na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

V sklopu certifikata Družini prijazno podjetje izvajamo različne ukrepe od gibljivega delovnega časa, otroškega časovnega bonusa, do možnosti prostočasnih aktivnosti, kot so različne športne aktivnosti, ugodnosti pri nakupu vstopnic za kulturne dogodke, možnost koriščenja lastnih počitniških kapacitet in podobno.V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih treh letih nagrajeni z nazivom Ugledni delodajalec. V sklopu priznanja Ugledni delodajalec smo še posebej ponosni na osvojeno 1. mesto v panogi bančništva, računovodstva in financ.NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Delo na področju Informacijske tehnologije m/ž

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije ter je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja Republike Slovenije z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Kabinet guvernerja, kamor vabimo novega sodelavca ali sodelavko, nudimo guvernerju podporo pri izvrševanju njegovih nalog. V tem oddelku izvajamo najzahtevnejše strokovne naloge v podporo guvernerju, svetovanje v zadevah iz pristojnosti guvernerja in zagotavljanje mnenj ter drugih gradiv v pomoč pri oblikovanju mnenj za odločanje.  

Vabimo vas, da oddate svojo prijavo ter priložite svoj pogled na ključne izzive ekonomskih politik s poudarkom na politiki centralne banke evrskega območja in znotraj njega Slovenije. Več o delu in naših pričakovanjih preberite spodaj.          

STRATEŠKI SVETOVALEC (M/Ž)
zaposlitev za krajši delovni čas


Delo obsega:

 • strateško svetovanje guvernerju na področju ekonomnskih raziskav in ekonomske politike;
 • pripravo in koordinacijo ekonomskih raziskav v podporo odločanju guvernerja;
 • koordinacijo sodelovanja z mednarodnimi institucijami in institucijami v okviru Evrosistema; 
 • pripravo strokovnih mnenj;
 • sodelovanje in zastopanje Banke Slovenije v okviru delovnih teles Evropskega sistema centralnih bank oziroma Evrosistema ter v drugih institucijah, s katerimi sodeluje Banka Slovenije.

Pričakujemo:

 • osmo raven izobrazbe (doktorat ali magistrij znanosti) ekonomske ali druge ustrezne smeri oz. sedmo raven izobrazbe (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj:
  • deset let delovnih izkušenj na visoko strokovnih delih na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju v primeru osme ravni izobrazbe 
   oz. 
  • dvajset let delovnih izkušenj na visoko strokovnih delih na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju v primeru sedme ravni izobrazbe.
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili: 
  • z delom v institucijah, ki se ukvarjajo z vodenjem ekonomskih politik, zlasti denarne,
  • z delom v organizacijah, ki so vpete v koordinacijo/analizo ekonomskih politik, zlasti na mednarodni ravni,
  • z delom v akademskih institucijah, kjer imajo dokazljiv nabor mednarodno priznanih raziskovalnih/znanstvenih dosežkov.
 • poglobljeno poznavanje makroekonomskega okolja v Sloveniji in evrskem območju;
 • poznavanje/izkušnje z vodenjem oz. sodelovanjem pri oblikovanju ekonomskih politik na ravni države (EMU) oz. celotne EMU;
 • poznavanje delovanja evroobmočja in usmeritev ECB;
 • aktivno znanje angleškega jezika (pisno izražanje, izkušnje s predstavitvami v angleškem jeziku), zaželeno znanje še enega tujega jezika;
 • samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
 • sposobnost vodenja in koordinacije visoko usposobljenega tima sodelavcev. 

Nudimo:

 • kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja;
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
 • delo v mednarodnem okolju;
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.  

Prijavi priložite predstavitev vašega videnja ključnih izzivov ekonomskih politik s poudarkom na politiki centralne banke evrskega območja in znotraj tega Slovenije (do 5 strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo povabljeni tudi na psihometrično testiranje.

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje.

Izbrani kandidat bo moral pridobiti soglasje delodajalca/ev za opravljanje dopolnilnega dela. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (1/5 – 8 ur tedensko) in s šest mesečno poskusno dobo. Pogodba bo prenehala s potekom soglasja glavnih delodajalcev. 

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo preko aplikacije na spletni Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 25. avgusta 2019.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.


Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, in sicer nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Kabinet guvernerja, kamor vabimo novega sodelavca ali sodelavko, nudimo guvernerju podporo pri izvrševanju njegovih nalog. V tem oddelku izvajamo najzahtevnejše strokovne naloge v podporo guvernerju, svetovanje v zadevah iz pristojnosti guvernerja in zagotavljanje mnenj ter drugih gradiv v pomoč pri oblikovanju mnenj za odločanje.

Vabimo vas, da oddate svojo prijavo ter priložite svoj pogled na ključne izzive ekonomskih politik s poudarkom na politiki centralne banke evrskega območja in znotraj njega Slovenije. Več o delu in naših pričakovanjih preberite spodaj.


STRATEŠKI SVETOVALEC (M/Ž) zaposlitev za krajši delovni čas

Delo obsega:
• strateško svetovanje guvernerju na področju ekonomnskih raziskav in ekonomske politike;
• pripravo in koordinacijo ekonomskih raziskav v podporo odločanju guvernerja;
• koordinacijo sodelovanja z mednarodnimi institucijami in institucijami v okviru Evrosistema;
• pripravo strokovnih mnenj;
• sodelovanje in zastopanje Banke Slovenije v okviru delovnih teles Evropskega sistema centralnih bank oziroma Evrosistema ter v drugih institucijah, s katerimi sodeluje Banka Slovenije.

Kaj pričakujemo

• osmo raven izobrazbe (doktorat ali magistrij znanosti) ekonomske ali druge ustrezne smeri oz. sedmo raven izobrazbe (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri;
• najmanj:
o deset let delovnih izkušenj na visoko strokovnih delih na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju v primeru osme ravni izobrazbe
oz.
o dvajset let delovnih izkušenj na visoko strokovnih delih na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju v primeru sedme ravni izobrazbe.
• prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili:
o z delom v institucijah, ki se ukvarjajo z vodenjem ekonomskih politik, zlasti denarne,
o z delom v organizacijah, ki so vpete v koordinacijo/analizo ekonomskih politik, zlasti na mednarodni ravni,
o z delom v akademskih institucijah, kjer imajo dokazljiv nabor mednarodno priznanih raziskovalnih/znanstvenih dosežkov.
• poglobljeno poznavanje makroekonomskega okolja v Sloveniji in evrskem območju;
• poznavanje/izkušnje z vodenjem oz. sodelovanjem pri oblikovanju ekonomskih politik na ravni države (EMU) oz. celotne EMU;
• poznavanje delovanja evroobmočja in usmeritev ECB;
• aktivno znanje angleškega jezika (pisno izražanje, izkušnje s predstavitvami v angleškem jeziku), zaželeno znanje še enega tujega jezika;
• samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
• sposobnost vodenja in koordinacije visoko usposobljenega tima sodelavcev.

Kaj nudimo

• kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja;
• možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja;
• delo v mednarodnem okolju;
• delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.


Prijavi priložite predstavitev vašega videnja ključnih izzivov ekonomskih politik s poudarkom na politiki centralne banke evrskega območja in znotraj tega Slovenije (do 5 strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo povabljeni tudi na psihometrično testiranje.

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje.

Izbrani kandidat bo moral pridobiti soglasje delodajalca/ev za opravljanje dopolnilnega dela. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (1/5 – 8 ur tedensko) in s šest mesečno poskusno dobo. Pogodba bo prenehala s potekom soglasja glavnih delodajalcev.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 25. avgusta 2019.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Izberi področje dela