Strokovni direktor / strokovna direktorica

6.10.2021
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Idrija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Spletna stran:

Direktor / direktorica

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 44. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, sprejetega na seji Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija dne 9. 11. 1993, (soglasje Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12. 1. 2011 in 27. 9. 2016 in sklepa št. 110-00058/2021 Svet Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto 

STROKOVNI DIREKTOR / STROKOVNA DIREKTORICA

Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

za mandatno obdobje 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati(ke), ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 • univerzitetna izobrazba oziroma enovito magistrsko izobraževanje II. stopnje  medicinske smeri z opravljeno specializacijo na področju psihiatrije ali nevropsihiatrije in veljavno licenco;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnih mestih v psihiatriji; 
 • ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti ter znanja iz zdravstvenega managementa;
 • državljanstvo Republike Slovenije; 
 • aktivno znanje slovenskega jezika in znanje enega svetovnega jezika; 
 • ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 
 • zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati oziroma kandidatke morajo k prijavi obvezno predložiti: 

 • program dela in načrt strokovnega razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let, ki mora vsebovati opis ključnih strokovnih usmeritev PB Idrija pri izvajanju psihiatričnih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni;
 • življenjepis po Europass,
 • dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome; 
 • ustrezna dokazila o organizacijskih in vodstvenih sposobnostih in zahtevanih specialnih znanjih; 
 • dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
 • pisno izjavo o tem, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pisno izjavo o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
 • pisno soglasje, da za namen izvedbe tega razpisa izrecno dovoljuje, da PB Idrija pridobi podatke iz prejšnjih dveh alinej iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat oz. kandidatka z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam/a predložiti ustrezna dokazila;
 • pisno soglasje, s katerim kandidat/ka dovoljuje, da PB Idrija lahko pridobi mnenje (referenco) o ustreznosti oziroma primernosti kandidata/ke  pri prejšnjem delodajalcu. 

Prijava:

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – strokovni direktor bolnišnice« v tridesetih (30) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Razpisna komisija za DM strokovnega direktorja,  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija. Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev predajo tudi osebno v pisarni tajništva direktorja, drugo nadstropje stavbe A na sedežu bolnišnice.

Razpisna komisija bolnišnice bo obravnavala samo pravočasne in popolne vloge. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati oziroma kandidatke bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh po poteku roka za predložitev prijav.

Datum: 06.10.2021


Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 44. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija, sprejetega na seji Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija dne 9. 11. 1993, (soglasje Vlade RS z dne, 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 28. 9. 2006, 12. 1. 2011 in 27. 9. 2016 in sklepa št. 110-00058/2021 Svet Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto

STROKOVNI DIREKTOR / STROKOVNA DIREKTORICA
Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

za mandatno obdobje 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati(ke), ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo naslednje pogoje:
• univerzitetna izobrazba oziroma enovito magistrsko izobraževanje II. stopnje medicinske smeri z opravljeno specializacijo na področju psihiatrije ali nevropsihiatrije in veljavno licenco;
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnih mestih v psihiatriji;
• ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti ter znanja iz zdravstvenega managementa;
• državljanstvo Republike Slovenije;
• aktivno znanje slovenskega jezika in znanje enega svetovnega jezika;
• ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati oziroma kandidatke morajo k prijavi obvezno predložiti:
• program dela in načrt strokovnega razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let, ki mora vsebovati opis ključnih strokovnih usmeritev PB Idrija pri izvajanju psihiatričnih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni;
• življenjepis po Europass,
• dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
• ustrezna dokazila o organizacijskih in vodstvenih sposobnostih in zahtevanih specialnih znanjih;
• dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
• pisno izjavo o tem, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• pisno izjavo o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• pisno soglasje, da za namen izvedbe tega razpisa izrecno dovoljuje, da PB Idrija pridobi podatke iz prejšnjih dveh alinej iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat oz. kandidatka z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam/a predložiti ustrezna dokazila;
• pisno soglasje, s katerim kandidat/ka dovoljuje, da PB Idrija lahko pridobi mnenje (referenco) o ustreznosti oziroma primernosti kandidata/ke pri prejšnjem delodajalcu.
Prijave:

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – strokovni direktor bolnišnice« v tridesetih (30) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Razpisna komisija za DM strokovnega direktorja,  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija. Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev predajo tudi osebno v pisarni tajništva direktorja, drugo nadstropje stavbe A na sedežu bolnišnice.

Razpisna komisija bolnišnice bo obravnavala samo pravočasne in popolne vloge. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati oziroma kandidatke bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh po poteku roka za predložitev prijav.

Datum: 06.10.2021.


Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija
Kaj pričakujemo

/

Kaj nudimo

/

Izberi področje dela