Strokovni sodelavec za informacijsko tehnologijo (m/ž)

11.11.2022
DARS - Družba za avtoceste RS
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je bila ustanovljena konec leta 1993 kot javno podjetje v obliki delniške družbe. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki je družbi omogočil položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Družba je v 100 % lasti Republike Slovenije. Dejavnost organizacije, vodenja gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest izvaja na podlagi pogodbenega razmerja z državo. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in 5-članska uprava.

Družba ima nekaj več kot 1.200 zaposlenih, ki dejavnost opravljajo v organizacijskih enotah po vsej državi. Konec leta 2017 družba upravlja skupno 617,6 km avtocest in hitrih cest, 139,8 km priključkov, 22,2 km razcepov, 26,6 km počivališč ter 9,8 km drugih cest.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost DARS:

­- prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor

- ­izvajanje gradnje avtocest

VIZIJA IN CILJI

“Povezani v prihodnost”

Vodilo sedanjega in prihodnjega delovanja DARS je povezljivost v vseh možnih oblikah. Vizija družbe je usmerjena:

- ­na uporabnike, s katerimi smo povezani v skrbi za njihovo varnost, zanesljivost in udobje na njihovi poti

- ­­na trajnostni razvoj družbe in celotnega njenega okolja, s katerim smo povezani v skrbi za še bolj učinkovito in uspešno delovanje, kot tudi v odgovornem odnosu do vseh naših deležnikov: lastnika, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, širšega evropskega prostora, naravnega okolja, itd. in povezovanju s sorodnimi institucijami;

- ­na potrebe zaposlenih, s katerimi smo povezani z namenom zagotavljanja varnega, ustvarjalnega in zanimivega delovnega okolja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V organizacijski kulturi DARS so globoko zasidrane vrednote: varnost, odgovornost, spoštovanje in razvoj. Tako je v klimi podjetja prisotna visoka raven odgovornosti do dela in kakovosti opravljenega dela. Spoštovanje pa je tisti temelj, ki odgovornost in kakovost pri delu podpira. Zaposleni so predani vrednoti varnost, ki jo s svojim skrbnim odnosom v delu zagotavljajo tako za uporabnike avtocest kot tudi za sodelavce, ki svoje delo opravljajo v nevarnem okolju, to je na cesti. Ceni se znanje in težnja po stalnem razvoju, zato družba zaposlenim v veliki meri omogoča pridobivanje novega znanja in razvoj osebnih ter profesionalnih kompetenc. Spodbuja se dobra medsebojna komunikacija, timsko delo in sodelovanje. Zaposleni so motivirani in zavzeti ter čutijo pripradnost družbi.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Administracija 11
Računalništvo, programiranje 4
Elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije 5
Gradbeništvo, arhitektura, geodezija 9
Komerciala, prodaja 7
Osebne storitve in varovanje 10
Računalništvo, programiranje 3
Računovodstvo in revizija 5
Tehnične storitve 27
Transport, nabava in logistika 3

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Za vsako delovno mesto v družbi se opredljena zathevana znanja in kompetence, ki omogočajo uspešno opravljanje dela. Na splošno pa od vsakega novega sodelavca pričakujemo, da:

- nenehno sledi razvoju na strokovnem področju, v katerem se je izobraževal,

- ­je sposoben svoje znanje prenesti v delo in ga deliti s sodelavci,

- ­je odprt za pridobivanje novih znanj in veščin v okviru dela,

- ­je sposoben sprejemati usmeritve in navodila za delo s strani nadrejenih,

- ­je sposoben sodelovanja pri delu s starostno in izobrazbeno različnimi sodelavci,

- ­ima sposobnosti in ustrezne lastnosti za delo v skupini,

- ­je sposoben prevzemati odgovornost,

- ­je samoiniciativen in inovativen,

- ­ga vodijo podobne vrednote oziroma vrednote, ki podpirajo vrednote naše družbe.

KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

Družba DARS je dobro poznana in zelo uspešna gospodarska organizacija v Sloveniji. Ima strateško vlogo pri funkcioniranju gospodarstva z zagotavljanjem učinkovitega pretoka blaga in ljudi z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem avtocestnega omrežja. Glede na navedeno imajo sodelavci družbe zagotovljeno stabilno delovno okolje, v okviru katerega lahko dolgoročno razvijajo svoj strokovni in osebnostni potencial na različnih delovnih področjih. Sodelavcem se v ta namen omogoča dodatna izobraževanja in usposabljanja, s katerimi nadgrajujejo in izpopolnjujejo svoje znanje in veščine. Za lažje usklajevanje zahtev dela in osebnega ter družinskega življenja družba sodelavcem omogoča koriščenje različnih ukrepov v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Dobro in kakovostno opravljanje dela se nagrajuje v obliki dodatka k plači kot nagrajevanje delovne uspešnosti. Prav tako družba na letni ravni prepoznava in nagrajuje sodelavce, ki so pri delu dosegli posebne rezultate, pokazali visok nivo prizadevnosti in požrtvovalnosti pri opravljanju dela ali reševanju nastalih problemov.

OPIS PRODUKTOV

Družba DARS izvaja naslednje storitve:

- načrtuje in organizira gradnjo novih avtocestnih odsekov,

- vzdržuje in upravlja z obstoječimi avtoceste,

- upravlja s prometom in prometno varnostjo na avtocestah,

- pobira cestnino za uporabo avtocest s prodajo vinjet za osebna vozila in cestninjenjem tovornih vozil.

BONITETE PODJETJA

Čisti prihodki od prodaje 2016: 372.161.638

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016: 102.448.010

Poslovni izid iz poslovanja 2016: 163.583.049

Donosnost na kapital (ROE) 2016: 3,9 %

Povprečna bruto plača 2016: 1.887 EUR

Arhitekt poslovnih rešitev


Družba DARS d.d. je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več kot 1.200 zaposlenimi trenutno upravlja skupno 610 km avtocest in hitrih cest, 163 km priključkov in razcepov, 27 km počivališč ter 7 km drugih cest.

Poslanstvo
S sodobnimi pristopi in odgovorno do okolja optimiziramo pretočnost prometa ter zagotavljamo varnost in udobnost na slovenskem avtocestnem omrežju.

STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (m/ž)


Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (m/ž), v Poslovnem področju, v Službi za informatiko in digitalno poslovanje, v Oddelku za sistemsko podporo.

Strokovni sodelavec za informacijsko tehnologijo (m/ž) bo sodeloval pri izvajanju sistemske administracije v okolju Microsoft; upravljanju strežnikov in baz podatkov; upravljanju sistema za backup (Veeam); načrtovanju, postavitvi in upravljanju virtualnih okolij (Hyper-V ali Vmware), diskovnih sistemov in podatkovnih baz (SQL); zagotavljanju in testiranju neprekinjenega delovanja sistemske infrastrukture; razvoju in vpeljavi novih produktov v IKT okolje; podpori storitvam v oblaku Microsoft 365, Teams, Exchange itd.; koordinaciji IT aktivnosti z zunanjimi izvajalci ter notranjimi uporabniki; izvajanju IT podpore na drugem nivoju; pripravi tehnične dokumentacije; sodeloval na projektih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno, (Klasius: 16201, 16202, 16203, 16204 ali 16299),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zelo dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
 • višja raven znanja tujega jezika – B1,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost dela v timu,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • sposobnost logičnega razmišljanja in
 • inovativnost.

Želena funkcionalna znanja:

 • dobro poznavanje MS Windows 10 in MS Windows Server operacijskih sistemov,
 • dobro poznavanje MS vlog (AD, DNS, DHCP, IIS…),
 • dobro poznavanje računalniške in strežniške strojne opreme,
 • dobro razumevanje delovanja omrežja in omrežnih komponent (switchi, routerji),
 • zaželeno poznavanje Linux operacijskih sistemov,
 • dobro poznavanje administracije MS SQL strežnikov,
 • dobro poznavanje administracije sistema za elektronsko pošto Exchange (opcija),
 • poznavanje upravljanja SAN infrastrukture (diskovna polja, switchi),
 • poznavanje oblačnih storitev,
 • poznavanje koncepta in orodij za virtualizacijo,
 • poznavanje osnov varnosti informacijskih sistemov.

Vsebina delovnega mesta - naloge: informacijsko podpiranje procesov, pripravljanje tehničnih specifikacij, vzdrževanje informacijskih tehnologij, pomoč uporabnikom informacijskih sistemov, opravljanje zahtevnejših del s področja dela, pripravljanje projektih nalog, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, pripravljanje predlogov za ukrepanje, sodelovanje pri pripravi pogodbenih elementov, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Vabimo vas, da svoje ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, oddate preko prijavnega obrazca na naši spletni strani.


Datum objave: 11. 11. 2022
Datum poteka objave:
11. 12. 2022

Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:
prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (m/ž), v Poslovnem področju, v Službi za informatiko in digitalno poslovanje, v Oddelku za sistemsko podporo.

Strokovni sodelavec za informacijsko tehnologijo (m/ž) bo sodeloval pri izvajanju sistemske administracije v okolju Microsoft; upravljanju strežnikov in baz podatkov; upravljanju sistema za backup (Veeam); načrtovanju, postavitvi in upravljanju virtualnih okolij (Hyper-V ali Vmware), diskovnih sistemov in podatkovnih baz (SQL); zagotavljanju in testiranju neprekinjenega delovanja sistemske infrastrukture; razvoju in vpeljavi novih produktov v IKT okolje; podpori storitvam v oblaku Microsoft 365, Teams, Exchange itd.; koordinaciji IT aktivnosti z zunanjimi izvajalci ter notranjimi uporabniki; izvajanju IT podpore na drugem nivoju; pripravi tehnične dokumentacije; sodeloval na projektih.

Vsebina delovnega mesta - naloge: informacijsko podpiranje procesov, pripravljanje tehničnih specifikacij, vzdrževanje informacijskih tehnologij, pomoč uporabnikom informacijskih sistemov, opravljanje zahtevnejših del s področja dela, pripravljanje projektih nalog, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, pripravljanje predlogov za ukrepanje, sodelovanje pri pripravi pogodbenih elementov, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Kaj pričakujemo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno, (Klasius: 16201, 16202, 16203, 16204 ali 16299),
- vozniški izpit B kategorije,
- zelo dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- sposobnost analitičnega razmišljanja,
- sposobnost logičnega razmišljanja in
- inovativnost.

Želena funkcionalna znanja:
- dobro poznavanje MS Windows 10 in MS Windows Server operacijskih sistemov,
- dobro poznavanje MS vlog (AD, DNS, DHCP, IIS…),
- dobro poznavanje računalniške in strežniške strojne opreme,
- dobro razumevanje delovanja omrežja in omrežnih komponent (switchi, routerji),
- zaželeno poznavanje Linux operacijskih sistemov,
- dobro poznavanje administracije MS SQL strežnikov,
- dobro poznavanje administracije sistema za elektronsko pošto Exchange (opcija),
- poznavanje upravljanja SAN infrastrukture (diskovna polja, switchi),
- poznavanje oblačnih storitev,
- poznavanje koncepta in orodij za virtualizacijo,
- poznavanje osnov varnosti informacijskih sistemov.

Kaj nudimo

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Vabimo vas, da svoje ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, oddate preko prijavnega obrazca na naši spletni strani (//www.dars.si/Nasi_zaposleni/Prosta_delovna_mesta).

Datum objave: 11. 11. 2022
Datum poteka objave: 11. 12. 2022

Izberi področje dela