Strokovnjaka za finance in kontroling (m/ž) Finance and Controlling Expert (m/f)

16.11.2021
ADECCO H.R. d.o.o.
Žužemberk
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
ADECCO H.R. d.o.o.

Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o. je vodilna slovenska agencija za zaposlovanje in je tudi največje tovrstno podjetje na svetu. Iskalcem zaposlitve ponujamo tako začasna dela, kot redno zaposlitev. Smo fleksibilni in znamo prisluhniti individualnim željam in potrebam. Več o nas si preberite na www.adecco.si.

Iščemo kandidate za prosto delovno mesto:

Strokovnjaka za finance in kontroling (m/ž) Finance and Controlling Expert (m/f)

O podjetju:

Opis delovnega mesta:

Are you precise and have a good eye in finance controlling? If you are confident in working alone and fast in seeing how changes in manufacturing affect the finance. Then we have a work opportunity for you.

With one of our well-positioned client on Slovenian market that is a part of a global corporation, we are looking for an Finance and Controlling Expert (m/f), with a focus on controlling part of the position.

You would be joining a fast-growing company and a top skilled, dynamic local team that works closely and on day to day bases with other teams in the corporation. The company is based in Southeast Slovenia.

Your tasks as an Finance and Controlling Expert will be:
• Cost control of the entire production and all the production processes;
• Assistance in coordinating and planning costs in accordance with generally accepted accounting standards and company policies.
• Responsibility for setting new standards for materials, labor and overheads, including analysis and development of planned product prices based on bill of materials and working hours;
• Preparation of a detailed comprehensive cost overview with corrections if necessary;
• Responsibility for the development, implementation and maintenance of inventory management and cost tracking systems, that will provide management with financial data on production costs;
• Responsibility for financial reporting to management on discards, deviations in production orders and other required analyses;
• Participation in the preparation of data at the end of the month with an emphasis on production costs and stocks;
• Posting of production order;
• Participation in the calculation of permanent scenes;
• Monitoring and warning of deviations from the plan;
• During the month - identification of deviations from standards by cause and product;
• Daily Communication with managers regarding the deviations;
• Assistance in preparing the Balance Sheet (Analysis and explanation of why the result).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ste natančni in imate dobro oko pri finančnem kontrolingu? Če ste samostojni in hitro ugotovite, kako spremembe v proizvodnji vplivajo na finance. Potem imamo priložnost za vas.

Z eno od naših dobro pozicioniranih strank na slovenskem trgu, ki je del globalne korporacije, iščemo strokovnjaka za finance in kontroling (m / ž) s poudarkom na nadzoru dela proizvodnje.

Pridružili bi se hitro rastočemu podjetju in vrhunsko usposobljeni, dinamični lokalni ekipi, ki tesno in z vsakodnevnim sodelovanjem drug z drugim in ekipami v korporaciji dosega uspehe. Podjetje ima sedež v jugovzhodni Sloveniji.

Vaše naloge strokovnjaka za finance in kontroling bodo:
• Nadzor stroškov celotne proizvodnje in vseh proizvodnih procesov;
• Pomoč pri usklajevanju in načrtovanju stroškov v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi in politikami podjetja.
• Odgovornost za določanje novih standardov za materiale, delovno silo in režijske stroške, vključno z analizo in razvojem načrtovanih cen izdelkov na podlagi predloga materiala in delovnega časa;
• Priprava podrobnega celovitega pregleda stroškov s popravki, če je potrebno;
• Odgovornost za razvoj, izvajanje in vzdrževanje sistemov upravljanja zalog in sledenja stroškov, ki bodo vodstvu zagotavljali finančne podatke o proizvodnih stroških;
• Odgovornost za finančno poročanje vodstvu o zavržkih, odstopanjih v proizvodnih nalogih in drugih zahtevanih analizah;
• Sodelovanje pri pripravi podatkov ob koncu meseca s poudarkom na proizvodnih stroških in zalogah;
• Knjiženje proizvodnega naročila;
• Sodelovanje pri izračunu stalnih prizorov;
• Spremljanje in opozarjanje na odstopanja od načrta;
• Med mesecem - ugotavljanje odstopanj od standardov po vzrokih in proizvodih;
• Dnevno komuniciranje z vodji glede odstopanj;
• Pomoč pri pripravi bilance stanja (analiza in razlaga, zakaj rezultat).

Pričakujemo:

The position requires:
• Knowledge of Slovenian accounting standards;
• Knowledge of IFRS - International Financial Reporting Standards;
• Mandatory knowledge of SAP FICO;
• Advanced knowledge of Excel;
• US Financial Standards - Desirable but not a requirement;
• At least 3 years of finance controlling experiences;
• Fluency in written and spoken English.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Položaj zahteva:
• Poznavanje slovenskih računovodskih standardov;
• Poznavanje MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja;
• Obvezno znanje SAP FICO;
• Napredno znanje Excela;
• Ameriški finančni standardi - zaželen, a ne pogoj;
• Najmanj 3 leta izkušenj s finančnim nadzorom;
• Tekoče znanje pisne in govorjene angleščine.

Nudimo:

Why should you apply?
• You would be a part of an multinational corporation with a local heart.
• The company offers lots of career growth and education.
• Dynamic and flexible work environment.
• Open minded company culture.

You submit your application by clicking on the "Prijavi se" button.

For more information about the job, we are available on the telephone number: 031 783 569 (Leonela).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zakaj bi se morali prijaviti?
• Bili bi del večnacionalne korporacije z lokalnim srcem.
• Podjetje ponuja veliko poklicne rasti in izobraževanja.
• Dinamično in prilagodljivo delovno okolje.
• Kultura odprte družbe.

Svojo prijavo oddate s klikom na gumb "Prijavi se".

Za več informacij o delovnem mestu smo vam na voljo na telefonski številki: 031 783 569 (Leonela).

Je to pravo delo za vas? Odlično! Vabimo vas, da svojo prijavo, skupaj z življenjepisom, posredujete preko povezave: Prijavi se zdaj.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Are you precise and have a good eye in finance controlling? If you are confident in working alone and fast in seeing how changes in manufacturing affect the finance. Then we have a work opportunity for you.

With one of our well-positioned client on Slovenian market that is a part of a global corporation, we are looking for an Finance and Controlling Expert (m/f), with a focus on controlling part of the position.

You would be joining a fast-growing company and a top skilled, dynamic local team that works closely and on day to day bases with other teams in the corporation. The company is based in Southeast Slovenia.

Your tasks as an Finance and Controlling Expert will be:
• Cost control of the entire production and all the production processes;
• Assistance in coordinating and planning costs in accordance with generally accepted accounting standards and company policies.
• Responsibility for setting new standards for materials, labor and overheads, including analysis and development of planned product prices based on bill of materials and working hours;
• Preparation of a detailed comprehensive cost overview with corrections if necessary;
• Responsibility for the development, implementation and maintenance of inventory management and cost tracking systems, that will provide management with financial data on production costs;
• Responsibility for financial reporting to management on discards, deviations in production orders and other required analyses;
• Participation in the preparation of data at the end of the month with an emphasis on production costs and stocks;
• Posting of production order;
• Participation in the calculation of permanent scenes;
• Monitoring and warning of deviations from the plan;
• During the month - identification of deviations from standards by cause and product;
• Daily Communication with managers regarding the deviations;
• Assistance in preparing the Balance Sheet (Analysis and explanation of why the result).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ste natančni in imate dobro oko pri finančnem kontrolingu? Če ste samostojni in hitro ugotovite, kako spremembe v proizvodnji vplivajo na finance. Potem imamo priložnost za vas.

Z eno od naših dobro pozicioniranih strank na slovenskem trgu, ki je del globalne korporacije, iščemo strokovnjaka za finance in kontroling (m / ž) s poudarkom na nadzoru dela proizvodnje.

Pridružili bi se hitro rastočemu podjetju in vrhunsko usposobljeni, dinamični lokalni ekipi, ki tesno in z vsakodnevnim sodelovanjem drug z drugim in ekipami v korporaciji dosega uspehe. Podjetje ima sedež v jugovzhodni Sloveniji.

Vaše naloge strokovnjaka za finance in kontroling bodo:
• Nadzor stroškov celotne proizvodnje in vseh proizvodnih procesov;
• Pomoč pri usklajevanju in načrtovanju stroškov v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi in politikami podjetja.
• Odgovornost za določanje novih standardov za materiale, delovno silo in režijske stroške, vključno z analizo in razvojem načrtovanih cen izdelkov na podlagi predloga materiala in delovnega časa;
• Priprava podrobnega celovitega pregleda stroškov s popravki, če je potrebno;
• Odgovornost za razvoj, izvajanje in vzdrževanje sistemov upravljanja zalog in sledenja stroškov, ki bodo vodstvu zagotavljali finančne podatke o proizvodnih stroških;
• Odgovornost za finančno poročanje vodstvu o zavržkih, odstopanjih v proizvodnih nalogih in drugih zahtevanih analizah;
• Sodelovanje pri pripravi podatkov ob koncu meseca s poudarkom na proizvodnih stroških in zalogah;
• Knjiženje proizvodnega naročila;
• Sodelovanje pri izračunu stalnih prizorov;
• Spremljanje in opozarjanje na odstopanja od načrta;
• Med mesecem - ugotavljanje odstopanj od standardov po vzrokih in proizvodih;
• Dnevno komuniciranje z vodji glede odstopanj;
• Pomoč pri pripravi bilance stanja (analiza in razlaga, zakaj rezultat).

Kaj pričakujemo

The position requires:
• Knowledge of Slovenian accounting standards;
• Knowledge of IFRS - International Financial Reporting Standards;
• Mandatory knowledge of SAP FICO;
• Advanced knowledge of Excel;
• US Financial Standards - Desirable but not a requirement;
• At least 3 years of finance controlling experiences;
• Fluency in written and spoken English.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Položaj zahteva:
• Poznavanje slovenskih računovodskih standardov;
• Poznavanje MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja;
• Obvezno znanje SAP FICO;
• Napredno znanje Excela;
• Ameriški finančni standardi - zaželen, a ne pogoj;
• Najmanj 3 leta izkušenj s finančnim nadzorom;
• Tekoče znanje pisne in govorjene angleščine.

Kaj nudimo

Why should you apply?
• You would be a part of an multinational corporation with a local heart.
• The company offers lots of career growth and education.
• Dynamic and flexible work environment.
• Open minded company culture.

You submit your application by clicking on the "Prijavi se" button.

For more information about the job, we are available on the telephone number: 031 783 569 (Leonela).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zakaj bi se morali prijaviti?
• Bili bi del večnacionalne korporacije z lokalnim srcem.
• Podjetje ponuja veliko poklicne rasti in izobraževanja.
• Dinamično in prilagodljivo delovno okolje.
• Kultura odprte družbe.

Svojo prijavo oddate s klikom na gumb "Prijavi se".

Za več informacij o delovnem mestu smo vam na voljo na telefonski številki: 031 783 569 (Leonela).

Izberi področje dela