Zaposlitveni portal MojeDelo.com za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo? Strinjam se Želim izvedeti več

Študentsko delo in aktualne zaposlitve za študente in dijake

Kdo lahko opravlja študentsko delo, kje najti aktualne zaposlitve in kaj mora vedeti študent o akontaciji dohodnine za opravljeno delo preko napotnice. 


Prosta delovna mesta za študente in dijake

Zaposlitveni portal MojeDelo.com sicer ni specializiran za objavo prostih delovnih mest za študente in dijake, vendar delodajalci in kadrovske agencije pogosto objavijo študentska dela tudi pri nas. Bazen kandidatov na našem portalu je tako širok, da vsi zainteresirani najdejo ustrezne kandidate za delo preko študentske napotnice.

Na drugi strani so iskalci študentskega dela pri nas v prednosti, saj konkurenčni kandidati pregledujejo oglasne deske in spletne strani študentskih servisov, pozabijo pa na zaposlitvene portale, ki objavljajo omenjena prosta delovna mesta. Tako je tukaj konkurenca manjša in zato imajo študentje več možnosti, da najdejo zaposlitev.


>>> Aktualna prosta delovna mesta za študente najdete tukaj. 


Seveda vam svetujemo, da uporabite spletni iskalnik in poiščete vse razpoložljive zaposlitve za študente in dijake. Prav tako obiščite spletne strani študentskih servisov. Ne pozabite niti na spletne strani podjetij, ki redno zaposlujejo preko študentskih napotnic. Naročite se na brezplačno obveščanje o aktualnih delovnih mestih preko SMS-ja ali elektronske pošte.


Kdo lahko opravlja študentsko delo

Študentsko delo (enako velja tudi dijaško delo) je občasno ali začasno delo, ki ga študent opravlja preko pooblaščene organizacije na podlagi študentske napotnice. Med pooblaščene se uvrščajo tiste organizacije, ki imajo dovoljenje (koncesijo) za opravljanje te dejavnosti. Poleg Zavoda za zaposlovanje so tukaj seveda še študentski servisi in določene zaposlitvene agencije. Študentsko delo ureja Obligacijski zakonik ter posamezne določbe Zakona o delovnih razmerjih.  

Preko napotnice lahko nekaj dodatnega denarja zaslužite v primeru da:

  • Imate veljavni status dijaka v RS in ste dopolnili 15 let
  • Imate veljavni status študenta v RS
  • Imate veljavni status udeleženca izobraževanja odraslih (javno veljavnega programa osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja) in niste dopolnili 26 let

Seveda je tudi nekaj izjem, ko lahko začasno ali občasno delo opravljate preko študentskega servisa. Izjeme veljajo če ste:

  • dijak ali študent, državljan RS, z veljavnim statusom dijaka ali študenta v tujini, kar lahko dokažete s potrdilom o vpisu tuje šole,
  • oseba, ki je zaključila srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bo pridobila status študenta ob začetku novega šolskega leta,
  • študent tuje univerze, ki v okviru mednarodne izmenjave opravlja študijske obveznosti v RS

Izredni študenti so po statusu izenačeni z rednimi študenti in lahko delajo preko študentskega servisa, v kolikor niso zaposleni v rednem delovnem razmerju. Študentsko delo lahko dopolnjujete z avtorsko pogodbo in podjemno pogodbo.


Akontacija dohodnine od študentskega dela

Zakon ne postavlja omejitev glede višine prihodkov iz naslova študentskega dela. Vendar mora organizacija (v večini primerov je to vaš študentski servis) davčni upravi odvesti akontacijo dohodnine po 25 % stopnji, če gre za dohodek višji od 400 evrov. To v praksi pomeni, da se dohodnina odvede takoj ob izplačilu zaslužka in ne ob koncu leta. Če zaslužek ne preseže meje 400 evrov, potem se akontacija ne zaračuna in posledično tudi ne plača. Z drugimi besedami, zaslužki do 400 evrov bodo izplačani v celoti (100%). 

Dodajmo še opozorilo, da to velja samo za rezidente. Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije.

Splošna olajšava se prizna vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana (konkretno za študente to pomeni, da lahko to olajšavo uveljavljajo, če jih starši ne uveljavljajo v svoji davčni napovedi kot vzdrževane družinske člane).

Napoved za dohodnino mora oddati vsak rezident, ki je v koledarskem letu imel obdavčljive prihodke višje od splošne olajšave. Napoved je priporočljivo oddati tudi tistim dijakom/študentom, ki pričakujejo vračilo akontacije dohodnine, hkrati pa je znesek njihovih obdavčljivih prihodkov nižji od zneska splošne olajšave v tekočem koledarskem letu. Davčna osnova od dohodka za delo preko študentskega servisa je dohodek, zmanjšan za 10 %.


Uporabne informacije

Vedno se najdejo kakšni delodajalci, ki nočejo poravnati svojih obveznosti za opravljeno študentsko delo. V tem primeru je najbolje, da imate pri sebi četrti izvod napotnice ali pisni medsebojni dogovor o delu. Če tega nimate, pravzaprav nimate dokazov, da ste delo sploh opravil. Vsekakor se za pomoč v takih situacijah obrnite na študentski servis, ki vam bo pomagal.

Napotnico je potrebno dvigniti že pred pričetkom dela, delodajalcu pa jo posreduje študentski servis ali študent sam. Pomembno je, da se to stori pred začetkom dela, saj bo v nasprotnem primeru delo potekalo ‘na črno’ in v primeru nezgode ne morate zahtevati odškodnine, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta kaznovana oba z delodajalcem.

Napotnica mora biti izdana v štirih izvodih. Da bo veljavna, morajo biti pred začetkom dela vsaj trije izvodi napotnice potrjeni. Dijak ali študent ob začetku dela prejme en izvod potrjene napotnice. Po opravljenem delu delodajalec potrdi in ožigosa napotnico, kar pomeni, da potrjuje opravljeno delo s strani študenta.

Med delom s posredovanjem študentskega servisa so študentje in dijaki zdravstveno zavarovani na podlagi 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so zavarovani na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja za učence (dijake) srednjih šol oz. študente višjih in visokih šol, ki opravljajo dela preko študentskega servisa. 

To je nekaj uporabnih informacij, ki jih je dobro poznati, če boste delo opravljali preko študentske napotnice. Slabost študentskega dela je predvsem ta, da se ne upošteva v pokojninsko dobo in ne zagotavlja zavarovanja za primer brezposelnosti in drugih socialnih pravic.Preberite tudi iz česa je sestavljena dobra prošnja in si prenesite primer življenjepisa.
Poglejte še

Karierne storitve

Priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev Selby & Mills psihometrični test Ponudba izobraževalnih programov Vprašaj strokovnjaka Svetovanje pri pripravi CV-ja