Svetovalec – pripravnik na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem (št. DM: 6334)

7.6.2024
Ministrstvo za finance
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ministrstvo za finance
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Javna uprava

Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Sekretar v Direktoratu za finančni sistem, Sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala (št. DM: 4615)


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:

SVETOVALEC – PRIPRAVNIK na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem (št. DM: 6334)

Pogoji za opravljanje dela:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) ter prvim odstavkom 106. člena Zakona o javnih uslužbencih je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe, oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. 

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena ZJU:

  • da je državljan Republike Slovenije;
  • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Prijava mora vsebovati: 

  • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 
  • pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  • soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 1. in 2. alineje iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirni postopek bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: 

  • usposabljanje za delovno mesto svetovalec.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem, na Župančičevi ulici 3, v Ljubljani. Osnovni plačni razred delovnega mesta je 25. plačni razred, to je 1.219,27 EUR bruto.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo »za javni natečaj št. 1002-64/2024 Svetovalec - pripravnik na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem (št. DM: 6334)«

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 120 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu www.gov.si

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Biljano Draksler na številko (01) 369-6352 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Dragana Radunović na številko (01) 369 - 6702.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:

SVETOVALEC – PRIPRAVNIK na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem (št. DM: 6334)

Kaj pričakujemo

Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) ter prvim odstavkom 106. člena Zakona o javnih uslužbencih je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe, oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Kaj nudimo

Prijava mora vsebovati:
- pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 1. in 2. alineje iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirni postopek bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
- usposabljanje za delovno mesto svetovalec.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem, na Župančičevi ulici 3, v Ljubljani. Osnovni plačni razred delovnega mesta je 25. plačni razred, to je 1.219,27 EUR bruto.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo »za javni natečaj št. 1002-64/2024 Svetovalec - pripravnik na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorju za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem (št. DM: 6334)«

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 120 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu //www.gov.si.

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Biljano Draksler na številko (01) 369-6352 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Dragana Radunović na številko (01) 369 - 6702.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/

Dejavnost:
Javna uprava
Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela