Svetovalec za relokacije / On-call Relocation Consultant

26.11.2020
Move One d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Move One d.o.o.

Svetovalec za relokacije

Ljubljana

Iščemo angleško govoreče svetovalce za relokacije, da se nam pridružijo.

Svetovalec za relokacije je glavni kontakt s stranko med izvajanjem storitve. Delovne obremenitve svetovalcev za relokacije so prilagodljive in dogovorjene vnaprej. Ko je svetovalec dodeljen stranki, se od njega pričakuje, da bo vodil komunikacijske in fizične storitve od začetka do konca. Zato prosimo, da svetovalci vnaprej poskrbijo za določene dneve in ure, ko bodo njihove interne ekipe na voljo. Od svetovalcev želimo zavezanost, da bodo v podporo stranki (tj. 1, 2 ali 3 dni v živo prek telefona in e-pošte tako pred in med relokacijo kot po njej) od začetka do konca, da bi preprečili nesporazume in ovire v odnosih.
Prilagodljivi delovni čas ne določa najmanjšega ali največjega števila ur, saj to variira glede na razpoložljivost svetovalca in delovno obremenitev. Priprave je za vsak primer treba opraviti bodisi v pisarni bodisi od doma, medtem pa glavni del storitve temelji na delu zunaj pisarne.

Odgovornosti, obveznosti in naloge

 • Srečanja s prišleki, ki so novi v mestu, odgovarjanje na vprašanja prejemnikov storitve o postopku relokacije in njihovih pričakovanjih glede nove lokacije.
 • Iskanje sosesk, domovanj, šol/vrtcev za prejemnike storitve, ki ustrezajo njihovim potrebam in željam, koordiniranje selitvene ekipe za zagotavljanje optimalne storitve. Koordiniranje vseh potrebnih obiskov in ustrezen načrt selitve za prejemnika dogovorjenih storitev. Ti obiski vključujejo obiske najemniških nepremičnin, šol, sosesk, klubov itd.
 • Ohranjanje nenehne komunikacije z dodeljenim(i) prejemnik(i) storitev, da se pripravi najprimernejši načrt relokacije, ki ustreza njihovim potrebam in pričakovanjem.
 • Spremljanje prejemnika storitve pri poteku posameznega dne, iskanju doma ali šole in/ali namestitvi ali spoznavanju okolice.
 • Posredovanje odgovorov na dodatna vprašanja ter seznanjanje selitvene ekipe in notranjega koordinatorja relokacije z rezultati, vprašanji, izzivi, analizo potreb, urnikom nadaljnjih ukrepov itd.
 • Podpora pri storitvah odhoda, odpoved vseh osnovnih in želenih storitev (telefon, internet), preklic bančnega računa, usklajevanje vračila varščine, priprava hiše/stanovanja za primopredajo.

Zahteve po znanjih in usposobljenosti (izobraževanje, usposabljanje, izkušnje)

 • Univerzitetna izobrazba
 • Delovne izkušnje iz storitvene panoge
 • Odlično poznavanje dela z računalnikom
 • Zaželeno je poznavanje razmer na nepremičninskem trgu
 • Zaželeno je poznavanje lokalne zakonodaje na področju priseljevanja in zaposlovanja
 • Vozniško dovoljenje kategorije B
 • Lasten avto

Strokovne lastnosti

 • Subtilen in dovršen pristop (zmožnost povezati se z ljudmi, strankami in osebjem na vseh ravneh)
 • Proaktivnost in usmerjenost k strankam
 • Sposobnost komunicirati jasno, odločno in samozavestno (ustno in pisno)
 • Odlične sposobnosti poslušanja
 • Močne analitične sposobnosti
 • Točnost in natančnost
 • Smisel za podrobnosti
 • Možnost izdajanja računov za svoje storitve

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in ustrezate razpisnim pogojem, vabimo k prijavi v angleškem jeziku na e-naslov:

natasa.tasic@moveoneinc.com

ali

danijel.lackovic@moveoneinc.com

(oziroma prek e-sistema MojeDelo.com).


Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Iščemo angleško govoreče svetovalce za relokacije, da se nam pridružijo.

Svetovalec za relokacije je glavni kontakt s stranko med izvajanjem storitve. Delovne obremenitve svetovalcev za relokacije so prilagodljive in dogovorjene vnaprej. Ko je svetovalec dodeljen stranki, se od njega pričakuje, da bo vodil komunikacijske in fizične storitve od začetka do konca. Zato prosimo, da svetovalci vnaprej poskrbijo za določene dneve in ure, ko bodo njihove interne ekipe na voljo. Od svetovalcev želimo zavezanost, da bodo v podporo stranki (tj. 1, 2 ali 3 dni v živo prek telefona in e-pošte tako pred in med relokacijo kot po njej) od začetka do konca, da bi preprečili nesporazume in ovire v odnosih.
Prilagodljivi delovni čas ne določa najmanjšega ali največjega števila ur, saj to variira glede na razpoložljivost svetovalca in delovno obremenitev. Priprave je za vsak primer treba opraviti bodisi v pisarni bodisi od doma, medtem pa glavni del storitve temelji na delu zunaj pisarne.


Odgovornosti, obveznosti in naloge

• Srečanja s prišleki, ki so novi v mestu, odgovarjanje na vprašanja prejemnikov storitve o postopku relokacije in njihovih pričakovanjih glede nove lokacije.
• Iskanje sosesk, domovanj, šol/vrtcev za prejemnike storitve, ki ustrezajo njihovim potrebam in željam, koordiniranje selitvene ekipe za zagotavljanje optimalne storitve. Koordiniranje vseh potrebnih obiskov in ustrezen načrt selitve za prejemnika dogovorjenih storitev. Ti obiski vključujejo obiske najemniških nepremičnin, šol, sosesk, klubov itd.
• Ohranjanje nenehne komunikacije z dodeljenim(i) prejemnik(i) storitev, da se pripravi najprimernejši načrt relokacije, ki ustreza njihovim potrebam in pričakovanjem.
• Spremljanje prejemnika storitve pri poteku posameznega dne, iskanju doma ali šole in/ali namestitvi ali spoznavanju okolice.
• Posredovanje odgovorov na dodatna vprašanja ter seznanjanje selitvene ekipe in notranjega koordinatorja relokacije z rezultati, vprašanji, izzivi, analizo potreb, urnikom nadaljnjih ukrepov itd.
• Podpora pri storitvah odhoda, odpoved vseh osnovnih in želenih storitev (telefon, internet), preklic bančnega računa, usklajevanje vračila varščine, priprava hiše/stanovanja za primopredajo.

///

We are looking for English speaking On-call Relocation Consultants to join the team.
The Move One On-call Relocation Consultant is the primary point of contact for the assignee during the service. Relocation Consultants' work loads are flexible and agreed in advance. Once a Consultant is appointed to a transferee, they are expected to handle the communication and physical service from start to finish. We, therefore, request that Consultants provide the in-house Relocation Team with their set available days and hours well in advance. Consultants are required to be committed to handle a transferee’s support (i.e. 1, 2 or 3 days face-to-face as well as telephone and email communication prior to, during and follow ups) start to finish to avoid disruption or communication and relationship building barriers.
Flexible hours have no minimum per month or maximum as they vary based on the Consultant’s availability and the work load. Preparation for each case needs to be completed either from office or home but the main part of the service is based outside the office.


Responsibilities, Duties and Tasks

Meeting expats new to city, answer any queries, which the transferee may have about the relocation process and his/her expectations about the new location.
Find neighborhoods, residences, schools/childcare for the transferee relevant to their needs and priorities, coordinating with the relocation team to provide optimum service. Coordinate all relevant visits and a suitable itinerary for the transferee based on the agreed services. These visits include, but are not limited to, rental properties, schools, neighborhoods, clubs, etc.
Keep in constant communication with your assigned transferee(s) so that the most suitable itinerary is presented that meets their needs and expectations.
Accompany the transferee on each day’s orientation, home-finding or school search and/or settling-in or familiarization tour.
Follow up to answer additional questions and inform the relocation team and your assigned in-house Relocation Coordinator of the outcome, questions, challenges, needs analysis, follow up schedule, etc.
Support with departure service, cancellation of all basic and requested utilities (telephone, internet), bank account cancellation, coordination of security deposit return, preparing house/apartment for handover.Kaj pričakujemo

Zahteve po znanjih in usposobljenosti (izobraževanje, usposabljanje, izkušnje)

• Univerzitetna izobrazba
• Delovne izkušnje iz storitvene panoge
• Odlično poznavanje dela z računalnikom
• Zaželeno je poznavanje razmer na nepremičninskem trgu
• Zaželeno je poznavanje lokalne zakonodaje na področju priseljevanja in zaposlovanja
• Vozniško dovoljenje kategorije B
• Lasten avto

Strokovne lastnosti

• Subtilen in dovršen pristop (zmožnost povezati se z ljudmi, strankami in osebjem na vseh ravneh)
• Proaktivnost in usmerjenost k strankam
• Sposobnost komunicirati jasno, odločno in samozavestno (ustno in pisno)
• Odlične sposobnosti poslušanja
• Močne analitične sposobnosti
• Točnost in natančnost
• Smisel za podrobnosti
• Možnost izdajanja računov za svoje storitve

///

Qualifications and Competence Requirements (education, training, experience):

University degree;
Service industry work experience;
Strong PC skills;
Knowledge of real estate market is preferable
Knowledge of local immigration/labor regulation is preferable
Driving license B category
Own car

Professional Attributes

Sophisticated manner (ability to relate to people, clients and staff, at all levels);
Strong service inclination and customer orientation;
Ability to communicate clearly, concisely and with confidence (verbally and in writing);
Excellent listening skills;
Strong analytical skills;
Accuracy and Punctuality
Attention to detail
Availability to invoice his / her service

Kaj nudimo

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in ustrezate razpisnim pogojem, vabimo k prijavi V ANGLEŠKEM JEZIKU na e-naslov:

natasa.tasic@moveoneinc.com

ali

danijel.lackovic@moveoneinc.com

(oziroma prek e-sistema MojeDelo.com).

///

Candidates who are interested in the position and meet the tender conditions are invited to apply IN ENGLISH LANGUAGE to the e-mail address:

natasa.tasic@moveoneinc.com or danijel.lackovic@moveoneinc.com

(or via the MojeDelo.com e-system).

Izberi področje dela