Svetovalec za specifikacije / Specification Consultant

22.2.2021
ASSA ABLOY Slovenija d.o.o.
Šenčur
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
ASSA ABLOY Slovenija d.o.o.
O podjetju ASSA ABLOY

Vsak dan pomagamo milijardam ljudi z vsega sveta, da se počutijo varne, zaščitene in izkusijo bolj odprt svet. To uresničuje naših 49.000 ljudi v 70 različnih državah in ponosni smo, da smo dinamična in vključujoča organizacija. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev za dostopanje in naše inovacije omogočajo varen in priročen dostop do fizičnih in digitalnih mest. Iščemo kandidate iz različnih okolij. Kot del naše strategije razvoja ljudi spodbujamo tako notranje kot zunanje prijavitelje!

Prijavite se še danes!

Ustvarimo varnejši in bolj odprt svet – skupaj!

Svetovalec za specifikacije

Glavne zadolžitve

ASSA ABLOY je podjetje, vodilno v svetu na področju rešitev odpiranja vrat. Prodaja po vsem svetu znaša 7,3 milijarde evrov. Vzhodnoevropski komercialni oddelek je del podjetja ASSA ABLOY v regiji EMEA. Vzhodnoevropska ekipa za komercialo ima sedež v Pragi, komercialne in operativne dejavnosti pa upravlja na sedmih podregionalnih trgih.

ASSA ABLOY se zavzema za izvajanje strateških zmogljivosti za povečanje učinkovitosti in odličnosti v specifikaciji celostnih rešitev odpiranja vrat.

ASSA ABLOY Adria išče svetovalca za specifikacije v Šenčurju (Slovenija), ki bo: opredeljeval in zagotavljal priložnosti projektnih specifikacij in prodaje, razvijal odnose med ključnimi deležniki in omogočal celovite rešitve specifikacije podjetja ASSA ABLOY na zadevnem trgu.

Oseba na tem položaju poroča vodji za specifikacije, delo pa vključuje tesno sodelovanje z drugimi člani skupine za specifikacije in drugimi poslovnimi sodelavci podjetja ASSA ABLOY za razvoj in krepitev priložnosti ter pretvorbo specifikacij v naročila za posamezni trg.

Kaj bo vaša naloga

 • Biti strokovnjak za izdelke in rešitve podjetja ASSA ABLOY ter vse s tem povezane standarde, predpise in norme.
 • Opredelitev in zagotavljanje prodajnih priložnosti za specifikacije vrat in strojne opreme.
 • Vzpostavitev in negovanje produktivnih in sodelovalnih poslovnih odnosov s ključnimi zainteresiranimi stranmi, kot so arhitekti, izvajalci, distribucija in končni uporabniki, hkrati pa poklicno svetovanje tem zainteresiranim stranem med celotnim življenjskim ciklom projekta.
 • Biti glavni stik za projekt in zastopanje podjetja ASSA ABLOY pri vseh zadevnih projektnih sestankih.
 • Pridobitev in predaja vseh potrebnih informacij specifikatorju z namenom omogočanja tekočih postopkov specifikacij ter preverjanje, da so končni rezultati skladni s ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI) podjetja ASSA ABLOY, lokalnimi predpisi in zahtevami strank/projektov.
 • Zagotavljanje popolnih in skladnih rešitev odpiranja vrat podjetja ASSA ABLOY za kupce, vključno s strojno opremo in načrti vrat, predizmerami, predračuni itd.
 • Tesno sodelovanje s specifikatorji podjetja ASSA ABLOY, svetovalci za specifikacije, vodji projektov in drugimi poslovnimi partnerji z namenom vzdrževanja, argumentiranja, dobave in pretvorb v naročila med pripravo specifikacijskih projektov.
 • Podpora prodajnim in trženjskim dejavnostim z dodano vrednostjo za promocijo specifikacij in rešitev podjetja ASSA ABLOY.
 • Izvedba usposabljanj, predstavitev in promocije izdelkov za stranke.
 • Postati usposobljen in uporabnik programov ASSA ABLOY Openings Studio™, CRM, MKS ali drugih poslovnih aplikacij, potrebnih za tekoče izvedbe in primopredaje.
 • Občasno pisanje specifikacij, potrebnih za podporo povpraševanju.
 • Redno sodelovanje na internih sestankih o specifikacijah in prodaji z odzivanjem in spremljanjem povezanih vprašanj in uspešnosti.
 • Uresničevanje dogovorjenih ciljev, ki vključujejo ciljne obsege specifikacij in osredotočanje na skupine izdelkov, ciljne priložnosti rešitev specifikacij in njihovo pretvorbo v naročila, sodelovanje na dogodkih in sestanke s strankami.

Zahtevane veščine, znanja in izkušnje

 • Izobrazba ustrezne ravni ali povezane obsežne delovne izkušnje. Diploma s področja arhitekture ali menedžmenta v gradbeništvu je prednost.
 • Praktično znanje s področja arhitekturne in gradbene dokumentacije ter standardov in predpisov za vrata in strojno opremo je prednost.
 • Delovne izkušnje iz prodaje in/ali trženja so prednost.
 • Pridobljeni LEED, BREEAM ali alternativne lokalne sheme certificiranja so prednost.
 • Sposobnost branja in interpretacije arhitekturnih in gradbenih dokumentacij, vključno z načrti za vrata, tlorisi, elevacijami, shemami napeljav itd.
 • Zahtevane so močne računalniške veščine in praktično poznavanje večjih Microsoftovih programov računalniške programske opreme Office Suite (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
 • Poznavanje Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Revit® Architecture ali GRAPHISOFT® ARCHICAD® je prednost.
 • Osredotočenost na podrobnosti z močnimi organizacijskimi sposobnostmi in veščinami nadaljnjega spremljanja zadev.
 • Sposobnost spoštovanja več projektnih rokov in učinkovitega upravljanja časa.
 • Močne komunikacijske spretnosti in strokovne predstavitvene sposobnosti.
 • Pripravljenost na službena potovanja, kot to zahteva delovno mesto.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Svetovalec za specifikacije

Glavne zadolžitve
ASSA ABLOY je podjetje, vodilno v svetu na področju rešitev odpiranja vrat. Prodaja po vsem svetu znaša 7,3 milijarde evrov. Vzhodnoevropski komercialni oddelek je del podjetja ASSA ABLOY v regiji EMEA. Vzhodnoevropska ekipa za komercialo ima sedež v Pragi, komercialne in operativne dejavnosti pa upravlja na sedmih podregionalnih trgih.
ASSA ABLOY se zavzema za izvajanje strateških zmogljivosti za povečanje učinkovitosti in odličnosti v specifikaciji celostnih rešitev odpiranja vrat.
ASSA ABLOY Adria išče svetovalca za specifikacije v Šenčurju (Slovenija), ki bo: opredeljeval in zagotavljal priložnosti projektnih specifikacij in prodaje, razvijal odnose med ključnimi deležniki in omogočal celovite rešitve specifikacije podjetja ASSA ABLOY na zadevnem trgu.
Oseba na tem položaju poroča vodji za specifikacije, delo pa vključuje tesno sodelovanje z drugimi člani skupine za specifikacije in drugimi poslovnimi sodelavci podjetja ASSA ABLOY za razvoj in krepitev priložnosti ter pretvorbo specifikacij v naročila za posamezni trg.

Kaj bo vaša naloga
• Biti strokovnjak za izdelke in rešitve podjetja ASSA ABLOY ter vse s tem povezane standarde, predpise in norme.
• Opredelitev in zagotavljanje prodajnih priložnosti za specifikacije vrat in strojne opreme.
• Vzpostavitev in negovanje produktivnih in sodelovalnih poslovnih odnosov s ključnimi zainteresiranimi stranmi, kot so arhitekti, izvajalci, distribucija in končni uporabniki, hkrati pa poklicno svetovanje tem zainteresiranim stranem med celotnim življenjskim ciklom projekta.
• Biti glavni stik za projekt in zastopanje podjetja ASSA ABLOY pri vseh zadevnih projektnih sestankih.
• Pridobitev in predaja vseh potrebnih informacij specifikatorju z namenom omogočanja tekočih postopkov specifikacij ter preverjanje, da so končni rezultati skladni s ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI) podjetja ASSA ABLOY, lokalnimi predpisi in zahtevami strank/projektov.
• Zagotavljanje popolnih in skladnih rešitev odpiranja vrat podjetja ASSA ABLOY za kupce, vključno s strojno opremo in načrti vrat, predizmerami, predračuni itd.
• Tesno sodelovanje s specifikatorji podjetja ASSA ABLOY, svetovalci za specifikacije, vodji projektov in drugimi poslovnimi partnerji z namenom vzdrževanja, argumentiranja, dobave in pretvorb v naročila med pripravo specifikacijskih projektov.
• Podpora prodajnim in trženjskim dejavnostim z dodano vrednostjo za promocijo specifikacij in rešitev podjetja ASSA ABLOY.
• Izvedba usposabljanj, predstavitev in promocije izdelkov za stranke.
• Postati usposobljen in uporabnik programov ASSA ABLOY Openings Studio™, CRM, MKS ali drugih poslovnih aplikacij, potrebnih za tekoče izvedbe in primopredaje.
• Občasno pisanje specifikacij, potrebnih za podporo povpraševanju.
• Redno sodelovanje na internih sestankih o specifikacijah in prodaji z odzivanjem in spremljanjem povezanih vprašanj in uspešnosti.
• Uresničevanje dogovorjenih ciljev, ki vključujejo ciljne obsege specifikacij in osredotočanje na skupine izdelkov, ciljne priložnosti rešitev specifikacij in njihovo pretvorbo v naročila, sodelovanje na dogodkih in sestanke s strankami.

///

Specification Consultant

Main responsibilities:
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions. It has worldwide sales of €7.3bn. Eastern Europe Commercial is part of the EMEA Division of ASSA ABLOY. Eastern Europe Commercial headquarter’s team is based in Prague with the commercial and operational activities managed through 7 sub-regional markets.
ASSA ABLOY is committed to implementing strategic capabilities to drive efficiency and excellence in the Specification of total door opening solutions.
ASSA ABLOY Adria is looking to appoint a Specification Consultant in Šenčur (Slovenia) to: identify and secure project Specification and Sales opportunities, develop key stakeholders relationships and deliver comprehensive ASSA ABLOY Specification solutions in respective market.
This role will report to the Head of Specification and will involve working closely with the other members of the Specification team and other ASSA ABLOY business colleagues to develop and maximise opportunities and convert Specifications to Orders for respective market.

What you will be doing
• Be a subject-matter expert in ASSA ABLOY products and solutions and any related standard, regulation and norm
• Identify and secure Door and Hardware Specification sales opportunities
• Establish and nurture a productive and collaborative business relationship with key stakeholders as architects, contractors, distribution and end users, while practicing as professional advisor to them across the project lifecycle
• Act as main contact for the project and represent ASSA ABLOY in any relevant project meeting
• Obtain and handover to the Specifier all required information to enable a fluent specification process, and validate that deliverables are compliant with ASSA ABLOY KPI, local regulations, and customer/project requirements
• Provide to the customers complete and compliant ASSA ABLOY door opening solutions deliverables including hardware and door schedules, bills of quantities, quotations, etc.
• Work closely & collaborate with ASSA ABLOY Specifiers, Specification Consultants, Project Managers and other business partners to maintain, defend, deliver and convert to orders a pipeline of specification projects
• Support value added sales and marketing activities and events to promote ASSA ABLOY Specification and solutions
• Conduct product training, demonstrations and promotions to customers
• Become proficient and utilise ASSA ABLOY Openings Studio™, CRM, MKS, or other business application required for the ongoing delivery and handover
• Write specification from time to time as required to support demand
• Participate regularly in internal Specification and Sales meetings responding and following up on related enquiries and performance
• Meet agreed upon goals and objectives that include targeted specification volumes and focus product groups, targeted Specification solution opportunities and their conversion to orders, participation in events and customer meetings.

Kaj pričakujemo

Zahtevane veščine, znanja in izkušnje
• Izobrazba ustrezne ravni ali povezane obsežne delovne izkušnje. Diploma s področja arhitekture ali menedžmenta v gradbeništvu je prednost.
• Praktično znanje s področja arhitekturne in gradbene dokumentacije ter standardov in predpisov za vrata in strojno opremo je prednost.
• Delovne izkušnje iz prodaje in/ali trženja so prednost.
• Pridobljeni LEED, BREEAM ali alternativne lokalne sheme certificiranja so prednost.
• Sposobnost branja in interpretacije arhitekturnih in gradbenih dokumentacij, vključno z načrti za vrata, tlorisi, elevacijami, shemami napeljav itd.
• Zahtevane so močne računalniške veščine in praktično poznavanje večjih Microsoftovih programov računalniške programske opreme Office Suite (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
• Poznavanje Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Revit® Architecture ali GRAPHISOFT® ARCHICAD® je prednost.
• Osredotočenost na podrobnosti z močnimi organizacijskimi sposobnostmi in veščinami nadaljnjega spremljanja zadev.
• Sposobnost spoštovanja več projektnih rokov in učinkovitega upravljanja časa.
• Močne komunikacijske spretnosti in strokovne predstavitvene sposobnosti.
• Pripravljenost na službena potovanja, kot to zahteva delovno mesto.

///

Required skills, knowledge and experience:
• Educated to a related degree or with related field extensive work experience. Degree in Architecture or Construction Management, a plus
• Working knowledge of architectural and construction documents and Door and Hardware standards and regulations, a plus
• Working experience in sales and/or marketing functions, a plus
• LEED, BREEAM or alternative local scheme credentials, a plus
• Ability to read and interpret architectural and construction documents including door schedules, floor plans, elevations, wiring diagrams, etc.
• Strong computer skills and working knowledge of major Microsoft 'Office Suite' software programs (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) required
• Knowledge of Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Revit® Architecture or GRAPHISOFT® ARCHICAD® software, a plus.
• Detail orientated with strong organizational skills and follow up habits
• Ability to meet multiple project deadlines and exercise effective time management
• Strong communication skills and professional presentation skills
• Ability to travel as required for the role

Kaj nudimo

O podjetju ASSA ABLOY
Vsak dan pomagamo milijardam ljudi z vsega sveta, da se počutijo varne, zaščitene in izkusijo bolj odprt svet. To uresničuje naših 49.000 ljudi v 70 različnih državah in ponosni smo, da smo dinamična in vključujoča organizacija. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev za dostopanje in naše inovacije omogočajo varen in priročen dostop do fizičnih in digitalnih mest. Iščemo kandidate iz različnih okolij. Kot del naše strategije razvoja ljudi spodbujamo tako notranje kot zunanje prijavitelje!

Prijavite se še danes!
Ustvarimo varnejši in bolj odprt svet – skupaj!

///

About ASSA ABLOY
Every day we help billions of people from all around the world feel safe, secure and experience a more open world. It’s our 49,000 people in 70 different countries who make this happen, we are proud to be a dynamic and inclusive organization. We are the global leader in access solutions and our innovations enable safe, secure and convenient access to physical and digital places. We are looking for candidates from a diverse range of backgrounds. As a part of our people development strategy, we encourage both internal and external applicants!

Apply today!

Let´s create a safer and a more open world – together!

Izberi področje dela