Team Lead US Consulting / Vodja ekipe v ZDA Consulting

28.12.2020
Digistore24 GmbH
delo od doma
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Digistore24 GmbH
Spletna stran:

Team Lead US Consulting / Vodja ekipe v ZDA Consulting

Vodja ekipe v ZDA Consulting
(domača pisarna / prilagodljivo)

Team Lead US Consulting
(Home office/ Flexible)

Kaj če bi vam povedali, da vam ne moremo ponuditi le mesta v enem izmed najboljših internetnih podjetij v Nemčiji, ampak da boste tudi vi radi delali za nas? Tu, pri Digistore24, radi spreminjamo stranke v navdušujoče navdušence, toda to se začne tako, da tudi naše osebje navdušuje nas! Iščemo vodilno ekipo za našo svetovalno skupino v ZDA, ki nam lahko pomaga zagotoviti najboljšo možno storitev. Če iščete nov izziv in mislite, da bi to lahko bil, potem berite naprej!

Kdo so Digistore24?

Ste se kdaj vprašali, kako novi podjetniki s svojimi izdelki in spletnim trženjem dosežejo milijone ljudi? Dobrodošli v Digistore24. Ustvarjamo uspeh strank. Naše poslanstvo je pomagati podjetnikom, da dosežejo svoje občinstvo z avtomatizacijo in digitalizacijo celotnega prodajnega procesa: od obrazcev za naročila, računov, podružnic, plačilnih postopkov in statistik do računovodstva in optimizacije konverzij. S prevzemom tega zakulisnega dela omogočamo MSP iz več kot 30 sektorjev, kot so šport, prehrana, življenjski slog, mediji in svetovanje, da se ponovno osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

Vaše velesile ...

 • Najmanj 2 leti izkušenj s podporo (zagonska kultura je plus)
 • Najmanj 2 leti izkušenj vodenja
 • Minimalno osnovno razumevanje WordPressa in HTML & CSS
 • Uspešno usmerjeni in si vedno prizadevamo izboljšati naše procese
 • nemščina: poklicno znanje (pisanje, branje, govor)
 • angleščina: strokovno znanje (pisanje, branje, govor)
 • Organizacijske sposobnosti v kombinaciji s sposobnostjo določanja prednostnih nalog
 • Mirno in pozitivno v vsaki situaciji pomagati pri reševanju konfliktov

 - Prosimo, da se ne prijavite, če ne izpolnjujete teh zahtev -

Tipičen dan, ko je vodja naše ekipe lahko:

 • Zagotavljanje visoke kakovosti standardov za vse vozovnice
 • Sprejem novih zaposlenih v ZDA in nadzor nad postopkom vkrcanja
 • Delo od doma, kavarne ali coworking prostora
 • Vzpostavljanje odnosov s svojo ekipo za podporo in trdo delo, da jim pomagate izpopolniti svoje znanje
 • Ravnanje in odzivanje na postopek poročanja o napakah
 • Zagotavljanje spoštovanja in ohranjanja identitete in vrednot Digistore24

Zakaj boste radi delali za nas ...

 • 100% domača pisarna, če lahko zagotovite brezhiben internet
 • Prilagodljiv delovni čas z jedrnimi elementi
 • Stabilnost izjemno uspešnega nemškega visokotehnološkega podjetja, ki je skozi leta ohranilo zagonski duh
 • Mednarodna družinska ekipa z močno kohezijo
 • Redni skupinski dogodki v različnih evropskih državah
 • Najsodobnejša tehnologija in razvijajoče se metode
 • Osebna odgovornost od prvega dne

Uporaba in naslednji koraki

Ali ta položaj zveni kot vaša sanjska služba? Prijavite se tako:1. Pošljite nam video s spremnim pismom, v katerem nas prepričate, zakaj ste pravi kandidat. Ne pozabite navesti treh razlogov, zakaj ste primerni za to funkcijo in zakaj ste prednost ekipe Digistore24.
2. Ko končate, naložite svoj VCL na YouTube in ga nastavite na "Neobjavljeno".
3. Povezavo prilepite v prijavnico. Predložite svoj življenjepis (PDF) in vse druge priloge. Prosimo, ne pozabite vključiti pričakovanja glede plače.

Naš postopek prijave deluje tako:

1. Ko nam pokažete, da imate vse potrebno za službo in lahko obogatite našo ekipo, se bomo med seboj spoznali v intervjuju za Skype.
2. Če ste nas prepričali vase, je naslednji korak preizkus vašega znanja.
3. Če bo šlo vse v redu, boste prišli do zadnje stopnje razgovora.

Tako bo videti vaše vkrcanje:

Že od samega začetka vas bomo opremili z znanjem in tehnologijo, ki jih potrebujete za uspeh pri svojem delu.
1. Preden začnemo z delom, bomo na vaš dom poslali vse potrebne materiale, vključno z najnovejšo tehnologijo.
2. Da bi bolje razumeli delovanje naših izdelkov, boste prve tedne preživeli na Digistore24 v skupini za srečo strank. Prva dva tedna nam boste pomagali s podporo končnim kupcem, tretji in četrti teden z odobritvijo izdelka.
3. Nato se boste začeli vključevati kot podpornik uspeha stranke - v svoji stalni ekipi. V tem času se boste usposobili za strokovnjaka v naši programski opremi.

Opremljeni s tem znanjem, ste zdaj pripravljeni na začetek!

Komaj čakamo, da slišimo, zakaj bi morali biti del naše ekipe!


PRIJAVI SE ZDAJ


What if we told you that we can not only offer you a position at one of the top internet companies in Germany, but that you’ll also love working for us? Here at Digistore24 we love turning customers into raving fans, but that starts with making our staff raving fans of us too! We are looking for a driven team lead for our US consulting team who can help us provide the best service possible. If you’re looking for a new challenge and think this could be you then read on!

Who are Digistore24?

Ever wondered how new entrepreneurs reach millions of people with their products and marketing online? Welcome to Digistore24. We create client success. Our mission is to help entrepreneurs reach their audiences by automating and digitalizing the complete sales process: from order forms, invoices, affiliates, payment processes and statistics to accounting and conversion optimization. By taking over this backstage work, we enable SMEs from over 30 sectors such as sports, nutrition, lifestyle, media and consulting to concentrate on their core business again.

Your Superpowers...

 • Minimum 2 years experience in support (startup culture is a plus)
 • Minimum 2 years leadership experience 
 • Minimum basic understanding of WordPress and of HTML & CSS
 • Success-driven and always striving to improve our processes
 • German: Professional Working Proficiency (writing, reading, speaking)
 • English: Professional Working Proficiency (writing, reading, speaking)
 •     Organizational skills combined with an ability to prioritize
 • Calm and positive in any situation to assist with conflict resolution

 - Please do not apply if you do not meet these requirements - 

A typical day as our team leader could be:

 • Ensuring a high-quality standard is maintained across all tickets
 • Welcoming new US employees and overseeing the onboarding process
 • Working from home, a cafe or a coworking space
 • Building relationships with your support team and working hard to help them level up their skills
 • Handling and responding to the bug reporting process
 • Ensuring Digistore24’s identity and values are respected and maintained

Why you’ll love working for us…

 • 100% home office, as long as you can guarantee a trouble-free internet
 • Flexible working hours with core elements
 • The stability of an extremely successful German high-tech company that has retained its start-up spirit over the years
 • An international, family team with strong cohesion
 • Regular team events in various European countries
 • State-of-the-art technology and evolving methods
 • Personal responsibility from day one

Application and next steps

Does this position sound like your dream job? Here’s how to apply:
1.    Send us a video cover letter convincing us why you are the right candidate. Be sure to share three reasons why you are the right fit for the position and why you are an asset to the Digistore24 team.
2.    When you are finished, upload your VCL to YouTube and set it to "Unlisted".
3.    Paste the link into the application form. Submit your CV (PDF) and any other attachments to your application. Please remember to include your salary expectations.

This is how our application process works:

1. Once you've shown us that you have what it takes for the job and can enrich our team, we'll get to know each other in a Skype interview.
2. If you have convinced us of yourself, the next step is a test to prove your skills.
3. If everything goes well, you’ll reach the final interview stage.

This is what your onboarding will look like:

Right from the start, we will equip you with the knowledge and technology you need to be successful in your job.
1. Before starting the job, we will send all the work materials you need, including the latest technology, to your home.
2. In order to better understand our product performance, you will spend your first weeks at Digistore24 in the Customer Happiness Team. The first two weeks you will assist us with end customer support, the third and fourth weeks with product approval.
3. You will then start onboarding as a Client Success Supporter - in your permanent team. During this time you will be trained to be a professional in our software. Equipped with this knowledge, you are now ready to get started!

We can’t wait to hear why you should be a part of our team!


APPLY NOW

Nam lahko koga priporočite?
Nato si zagotovite referenčno provizijo v višini 1.000 €. Vse, kar morate storiti, je, da storite naslednje: Vaši kandidati vas morajo v svojih prijavah omeniti poimensko. Če je kandidat uspešno prestal preizkusno obdobje, bomo vašo referenčno provizijo nakazali na vaš račun.

Can you recommend someone to us?
Then secure a referral commission of € 1,000. All you have to do is do the following: Your candidates should mention you by name in their applications. If a candidate has successfully passed the trial period, we will transfer your referral commission to your account.

Ne odlašaj!
Še 2 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Team Lead US Consulting (Home office/ Flexible)
What if we told you that we can not only offer you a position at one of the top internet companies in Germany, but that you’ll also love working for us? Here at Digistore24 we love turning customers into raving fans, but that starts with making our staff raving fans of us too! We are looking for a driven team lead for our US consulting team who can help us provide the best service possible. If you’re looking for a new challenge and think this could be you then read on!

Who are Digistore24?
Ever wondered how new entrepreneurs reach millions of people with their products and marketing online? Welcome to Digistore24. We create client success. Our mission is to help entrepreneurs reach their audiences by automating and digitalizing the complete sales process: from order forms, invoices, affiliates, payment processes and statistics to accounting and conversion optimization. By taking over this backstage work, we enable SMEs from over 30 sectors such as sports, nutrition, lifestyle, media and consulting to concentrate on their core business again.

Working at Digistore24

Your Superpowers...
• Minimum 2 years experience in support (startup culture is a plus)
• Minimum 2 years leadership experience
• Minimum basic understanding of WordPress and of HTML & CSS
• Success-driven and always striving to improve our processes
• German: Professional Working Proficiency (writing, reading, speaking)
• English: Professional Working Proficiency (writing, reading, speaking)
• Organizational skills combined with an ability to prioritize
• Calm and positive in any situation to assist with conflict resolution
- Please do not apply if you do not meet these requirements -

A typical day as our team leader could be:
• Ensuring a high-quality standard is maintained across all tickets
• Welcoming new US employees and overseeing the onboarding process
• Working from home, a cafe or a coworking space
• Building relationships with your support team and working hard to help them level up their skills
• Handling and responding to the bug reporting process
• Ensuring Digistore24’s identity and values are respected and maintained

Why you’ll love working for us…
• 100% home office, as long as you can guarantee a trouble-free internet
• Flexible working hours with core elements
• The stability of an extremely successful German high-tech company that has retained its start-up spirit over the years
• An international, family team with strong cohesion
• Regular team events in various European countries
• State-of-the-art technology and evolving methods
• Personal responsibility from day one

Application and next steps

Does this position sound like your dream job? Here’s how to apply:
1. Send us a video cover letter convincing us why you are the right candidate. Be sure to share three reasons why you are the right fit for the position and why you are an asset to the Digistore24 team.
2. When you are finished, upload your VCL to YouTube and set it to "Unlisted".
3. Paste the link into the application form. Submit your CV (PDF) and any other attachments to your application. Please remember to include your salary expectations.


This is how our application process works:
1. Once you've shown us that you have what it takes for the job and can enrich our team, we'll get to know each other in a Skype interview.
2. If you have convinced us of yourself, the next step is a test to prove your skills.
3. If everything goes well, you’ll reach the final interview stage.

This is what your onboarding will look like:
Right from the start, we will equip you with the knowledge and technology you need to be successful in your job.
1. Before starting the job, we will send all the work materials you need, including the latest technology, to your home.
2. In order to better understand our product performance, you will spend your first weeks at Digistore24 in the Customer Happiness Team. The first two weeks you will assist us with end customer support, the third and fourth weeks with product approval.
3. You will then start onboarding as a Client Success Supporter - in your permanent team. During this time you will be trained to be a professional in our software.
Equipped with this knowledge, you are now ready to get started!

We can’t wait to hear why you should be a part of our team!

APPLY NOW

Can you recommend someone to us?
Then secure a referral commission of € 1,000. All you have to do is do the following: Your candidates should mention you by name in their applications. If a candidate has successfully passed the trial period, we will transfer your referral commission to your account.

_____________________________________________

Vodja ekipe v ZDA Consulting (domača pisarna / prilagodljivo)
Kaj če bi vam povedali, da vam ne moremo ponuditi le mesta v enem izmed najboljših internetnih podjetij v Nemčiji, ampak da boste tudi vi radi delali za nas? Tu, pri Digistore24, radi spreminjamo stranke v navdušujoče navdušence, toda to se začne tako, da tudi naše osebje navdušuje nas! Iščemo vodilno ekipo za našo svetovalno skupino v ZDA, ki nam lahko pomaga zagotoviti najboljšo možno storitev. Če iščete nov izziv in mislite, da bi to lahko bil, potem berite naprej!

Kdo so Digistore24?
Ste se kdaj vprašali, kako novi podjetniki s svojimi izdelki in spletnim trženjem dosežejo milijone ljudi? Dobrodošli v Digistore24. Ustvarjamo uspeh strank. Naše poslanstvo je pomagati podjetnikom, da dosežejo svoje občinstvo z avtomatizacijo in digitalizacijo celotnega prodajnega procesa: od obrazcev za naročila, računov, podružnic, plačilnih postopkov in statistik do računovodstva in optimizacije konverzij. S prevzemom tega zakulisnega dela omogočamo MSP iz več kot 30 sektorjev, kot so šport, prehrana, življenjski slog, mediji in svetovanje, da se ponovno osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

Delo v Digistore24

Vaše velesile ...
• Najmanj 2 leti izkušenj s podporo (zagonska kultura je plus)
• Najmanj 2 leti izkušenj vodenja
• Minimalno osnovno razumevanje WordPressa in HTML & CSS
• Uspešno usmerjeni in si vedno prizadevamo izboljšati naše procese
• nemščina: poklicno znanje (pisanje, branje, govor)
• angleščina: strokovno znanje (pisanje, branje, govor)
• Organizacijske sposobnosti v kombinaciji s sposobnostjo določanja prednostnih nalog
• Mirno in pozitivno v vsaki situaciji pomagati pri reševanju konfliktov
- Prosimo, da se ne prijavite, če ne izpolnjujete teh zahtev -

Tipičen dan, ko je vodja naše ekipe lahko:
• Zagotavljanje visoke kakovosti standardov za vse vozovnice
• Sprejem novih zaposlenih v ZDA in nadzor nad postopkom vkrcanja
• Delo od doma, kavarne ali coworking prostora
• Vzpostavljanje odnosov s svojo ekipo za podporo in trdo delo, da jim pomagate izpopolniti svoje znanje
• Ravnanje in odzivanje na postopek poročanja o napakah
• Zagotavljanje spoštovanja in ohranjanja identitete in vrednot Digistore24

Zakaj boste radi delali za nas ...
• 100% domača pisarna, če lahko zagotovite brezhiben internet
• Prilagodljiv delovni čas z jedrnimi elementi
• Stabilnost izjemno uspešnega nemškega visokotehnološkega podjetja, ki je skozi leta ohranilo zagonski duh
• Mednarodna družinska ekipa z močno kohezijo
• Redni skupinski dogodki v različnih evropskih državah
• Najsodobnejša tehnologija in razvijajoče se metode
• Osebna odgovornost od prvega dne

Uporaba in naslednji koraki
Ali ta položaj zveni kot vaša sanjska služba? Prijavite se tako:
1. Pošljite nam video s spremnim pismom, v katerem nas prepričate, zakaj ste pravi kandidat. Ne pozabite navesti treh razlogov, zakaj ste primerni za to funkcijo in zakaj ste prednost ekipe Digistore24.
2. Ko končate, naložite svoj VCL na YouTube in ga nastavite na "Neobjavljeno".
3. Povezavo prilepite v prijavnico. Predložite svoj življenjepis (PDF) in vse druge priloge. Prosimo, ne pozabite vključiti pričakovanja glede plače.

Naš postopek prijave deluje tako:
1. Ko nam pokažete, da imate vse potrebno za službo in lahko obogatite našo ekipo, se bomo med seboj spoznali v intervjuju za Skype.
2. Če ste nas prepričali vase, je naslednji korak preizkus vašega znanja.
3. Če bo šlo vse v redu, boste prišli do zadnje stopnje razgovora.

Tako bo videti vaše vkrcanje:
Že od samega začetka vas bomo opremili z znanjem in tehnologijo, ki jih potrebujete za uspeh pri svojem delu.
1. Preden začnemo z delom, bomo na vaš dom poslali vse potrebne materiale, vključno z najnovejšo tehnologijo.
2. Da bi bolje razumeli delovanje naših izdelkov, boste prve tedne preživeli na Digistore24 v skupini za srečo strank. Prva dva tedna nam boste pomagali s podporo končnim kupcem, tretji in četrti teden z odobritvijo izdelka.
3. Nato se boste začeli vključevati kot podpornik uspeha stranke - v svoji stalni ekipi. V tem času se boste usposobili za strokovnjaka v naši programski opremi.

Opremljeni s tem znanjem, ste zdaj pripravljeni na začetek!

Komaj čakamo, da slišimo, zakaj bi morali biti del naše ekipe!

PRIJAVI SE ZDAJ
Nam lahko koga priporočite?
Nato si zagotovite referenčno provizijo v višini 1.000 €. Vse, kar morate storiti, je, da storite naslednje: Vaši kandidati vas morajo v svojih prijavah omeniti poimensko. Če je kandidat uspešno prestal preizkusno obdobje, bomo vašo referenčno provizijo nakazali na vaš račun.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

Izberi področje dela